26 Ekim 2021 - 20 Rebiü'l-Evvel 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kehf Suresi 23. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velâ tekûlenne lişey-in innî fâ’ilun żâlike ġadâ(n)

Ve hiçbir şey hakkında da bunu mutlaka yarın yapacağım deme.

Hiçbir şey hakkında: "Ben bunu yarın mutlaka yapacağım" deme. (Zira takdir edilmeyen bir şeyin vuku bulması imkânsızdır.)

Ve hiç birşey hakkında “Ben bu işi, yarın mutlaka yapacağım” deme.

Kanunlarımızın üzerinde cari olduğu herhangi bir şey için sakın:
“Bunu kesinlikle yarın yapacağım” deme.

Hiç bir şey hakkında: "Bunu ben yarın yapacağım" deme.*

Hiç bir şey hakkında: 'Bunu yarın mutlaka yapacağım' deme.

Hiç bir şey hakkında da: “- Ben, bunu, muhakkak yarın yaparım.” söyleme.

Ve sakın sakın, “Yarın bu işi kesinkes yaparım,” deme!

23,24. Allah'ın dilemesine bağlamadıkça, hiçbir şey için, “Bunu yarın yapacağım” deme! Bunu unuttuğun takdirde Allah'ı an ve “Umarım Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir yolla iletir” de!

«Ben yarın şu işi işlerim» deme

Hiçbir şey hakkında sakın: “Yarın şunu yapacağım” deme!

23, 24. Ve kimseyi tehcîl itme hiç bir vakit "İnşâAllâh" (yani Allâh ister ise) dimeksizin "Yârın bunı yapacağım" dime eğer unutur isen Allâh’ı hâtırına getir Ashâb-ı Kehf mes’elesinde: "Belki Allâh bu mâcerânın künhüne vâkıf olmak içün bana delâlet ider." di.

23,24. Herhangi bir şey için, Allah'ın dilemesi dışında: "Ben yarın onu yapacağım" deme. Unuttuğun zaman Rabbini an ve şöyle de: "Umulur ki, Rabbim beni doğruya daha yakın olana eriştirir."

Hiçbir şey hakkında sakın “yarın şunu yapacağım” deme!

23, 24. Allah'ın dilemesine bağlamadıkça (inşâallah demedikçe) hiçbir şey için «Bunu yarın yapacağım» deme. Bunu unuttuğun takdirde Allah'ı an ve: «Umarım Rabbim beni, doğruya bundan daha yakın olan bir yola iletir» de.

Hiç bir şey için, "Bunu yarın yapacağım," deme.

Hiçbir şey için, Allah'ın dilemesi dışında: "Ben yarın onu yapacağım deme"

23,24. Hiç bir şey hakkında da Allahın meşiyyetiyle takyid etmeden «ben bunu yarın muhakkak yaparım» deme ve unuttuğun vakıt Allahı zikret ve şöyle de: ola ki rabbım beni bundan daha yakın bir vakıtta dosdoğru bir muvaffakıyyete îysal buyur

Hiçbir şey için, “Ben, yarın bunu kesinlikle yapacağım.” deme.

Hiçbir şey hakkında «Ben bunu her halde yarın yapıcıyım» deme.

23,24. (Ey Habîbim!) Sakın hiçbir şey için, Allah'ın dilemesine bağlamadıkça(inşâallah demedikçe): “Ben bunu yarın kesinlikle yapacak olanım” deme!(2) (Bunu)unuttuğun zaman ise, Rabbini an ve: “Umarım ki Rabbim, bundan (bu kıssadan, peygamberliğime delîl olan) daha yakın bir yola (daha nice delillere) beni eriştirir” de!*

Hiçbir şey için “Ben bunu yarın yapacağım” deme.

Hiçbir iş için: "Ben bunu ne olursa olsun yarın yapacağım" deme,

22, 24. Onlar [⁴] «— Eshab-ı Kehf üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir» derler. Bâzısı da «— Beş kişidir, altıncıları da köpekleridir» derler. Bu iki söz gaybe taş atmaktır [⁵] . Diğerleri ise «— Yedi kişidir. Sekizincileri köpekleridir» derler. Onlara de ki adetlerini Rabbim daha iyi bilir. Onları ancak az kimse bilir. Hakkında ancak zâhir olan şeyden fazlasıyle nizada bulunma [⁶]. Onlar hakkında onlardan hiçbir kimseye de bir şey sorma, hiçbir şey için ben onu herhalde yapacağım deme. Ancak Allah/ın dilemesiyle yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an, «— Olabilir ki Rabbim beni bundan [⁷] daha yakın bir yola [⁸] götürür» de.*

Hiç bir şey hakkında, “Ben bunu yarın mutlaka yapacağım” deme.

Hiçbir şey hakkında, Allah’ın yardımını hesaba katmadan, sanki her istediğini yapmaya gücün yetermiş gibi “Ben bu işi yarın mutlaka yapacağım!” deme;

Bir şey için “ben, yarın şunu yapacağım” deme!

Hiçbir şey için sakın “Bunu yarın mutlaka yapacağım.” deme!

(Ey Muhammed!) Hiç bir şey hakkında: “Ben bunu yarın mutlaka yapacağım.” deme.¹*

VE HİÇBİR ŞEY hakkında, “Ben bu işi yarın mutlaka yapacağım” deme;

Ve hiçbir şey için de “Ben şunu yarın mutlaka yapacağım” deme! 68/17...33

Ve hiç bir şey için, “Ben bu işi yarın kesinlikle yaparım!” deme![2371]*

Ve bir şey hakkında, «Ben bunu elbette ki, yarın yapacağım,» deme

23, 24. Hiçbir konuda: Allah'ın dilemesine bağlamaksızın, “Ben yarın mutlaka şöyle şöyle yapacağım” deme! Bunu unuttuğun takdirde Allah'ı zikret ve: “Umarım ki Rabbim, doğru olma yönünden beni daha isabetli davranışa muvaffak kılar” de. [18, 63]

Hiçbir şey için "Bunu yarın yapacağım" deme.

“Hiçbir iş için: "Ben bunu yarın yapacağım" deme,

Hiç bir şey için “Ben onu yarın mutlaka yapacağım.” deme!

Hiçbir şey hakkında da “Ben yarın şunu yapacağım” deme.

Hiçbir şey için, "Ben bunu yarın kesinlikle yapacağım." deme.

daħı eyitme neseneye “bayıķ ben işleyiciven şunı irte.”

Daḫı eyitme daḫı bir nesne‐y‐içün ki: Men ṭañla anı işler‐men, dime.

Və heç bir şey barəsində: “Mən onu sabah edəcəyəm!” – demə!

And say not of anything: Lo! I shall do that tomorrow,

Nor say of anything, "I shall be sure to do so and so tomorrow"-


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.