16 Ağustos 2022 - 18 Muharrem 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kehf Suresi 109. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul lev kâne-lbahru midâden likelimâti rabbî lenefide-lbahru kable en tenfede kelimâtu rabbî velev ci/nâ bimiślihi mededâ(n)

De ki: Deniz mürekkep olsa tükenir, yazılmaz Rabbimin sözleri tükenmeden, hatta o deniz kadar bir deniz daha eklense gene tükenir, yazılamaz.

De ki: “Rabbimin kelimelerini (sonsuz bilgi hazinesini, Kur’an’ın işaret ettiği hikmet ve hakikatleri yazmak) için deniz mürekkep olsa, (hatta o deniz yetmeyip) yardım için bir mislini daha getirip ona katsak; (yine de) Rabbimin kelimeleri (bilgi ve hikmetleri) tükenmeden önce elbette deniz tükeniverirdi.”

De ki: Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, ayrıca deniz üzerine deniz katsak, yine Rabbimin sözleri bitmeden denizler tükenirdi.

“Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsaydı, Rabbimin sözleri bitmeden önce denizler tükenirdi. Bir misli daha takviye mürekkep getirsek bile yetmezdi.” de.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 31/27.

De ki: "Rabbimin sözleri(ni yazmak) için deniz mürekkep olsa, bir o kadarını daha destek olarak getirsek Rabbimin sözleri bitmeden deniz biter."

109.Hakim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Kureyşiler yahudilerden Resulullah (a.s.)`a sormaları için kendilerine bir şeyler öğr... Devamı..

De ki: 'Rabbimin sözleri(ni yazmak) için deniz mürekkep olsa ve yardım için bir benzerini (bir o kadarını) dahi getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce, elbette deniz tükeniverirdi.

(Kur'an-ı Kerimin beyanına göre, size pek az ilim verildi, diyen Yahudilere, ey Rasûlüm) de ki: “- Eğer Rabbimin kelimeleri (ni yazmak) için bütün denizler mürekkep olsa, muhakkak ki Rabbimin kelimeleri tükenmeden denizler tükenirdi, bir o kadar daha yardımcı getirsek bile...”

De ki: “Eğer deniz, Rabbimin sözleri için mürekkep olsaydı ve bir o kadar da ilave getirseydik de Rabbimin sözleri bitmeden deniz bitecekti.

De ki: “Rabbimin kelimelerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadarını daha ilâve etsek, Rabbimin kelimeleri tükenmeden denizler tükenirdi.”

Diyesin ki: «Deniz mürekkep olsa, o kadar da katılsa, Tanrının sözleri tükenmeden daha önce, denizler tükenirdi!»

De ki: “Rabbimin sözlerini (ilmini) yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek (denizlere denizler katsak); Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi.” 

Bkz. 31/27“Rabbimin sözleri” deyimi, “takdir edilmiş hüküm” demektir ve Allah’ın sonsuz ilmini, hikmetini, gücünü, “ol” emriyle başlattığı oluş süreçl... Devamı..

Di ki: "Allâh’ın kelimâtını tahrîr içün bütün denizler kâmilen mürekkeb olsa hattâ denizlerin bir misli daha bulunsa yine kifâyet itmezdi."

De ki: "Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadarını da katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden denizler tükenirdi."

De ki: “Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek (denizlere deniz katsak); Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi.”

De ki: Rabbimin sözleri için derya mürekkep olsa ve bir o kadar da ilâve getirsek dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir.  

 Bu âyette Allah’ın sözlerinden maksat, O’nun ilim ve hikmetidir. Allah Teâlâ’nın ilim ve hikmeti sonsuz ve sınırsız; denizler ise, çokluğuna rağmen, ... Devamı..

De ki, "Rabbimin sözleri için okyanus mürekkep olsa ve hatta bir o kadarını da katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden okyanus tükenir."

Deki: "Eğer Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce, deniz muhakkak tükenecekti, bir mislini daha yardımcı getirsek bile."

De ki: eğer rabbımın kelimâtı için deniz mürekkeb olsa idi her halde rabbımın kelimatı tükenmeden deniz tükenirdi, bir misli de meded getirsek bile

De ki: “Rabb'imin kelimeleri¹ için denizler ve bir o kadar daha deniz mürekkep olsa; Rabb'imin kelimeleri bitmeden denizler biterdi.

1- “Allah\ın kelimeleri”ne “Allah\ın sözleri” anlamını vermek doğru değildir. Bu deyim, “takdir edilmiş hüküm” demektir. Bu ayette, Allah\ın “ol emri”... Devamı..

De ki: «Rabbimin sözleri (ni yazmak) için (bütün) deniz (lerin suyu) mürekkeb olsa ve bir o kadar daha yardımcı olarak ilâve etsek Rabbimin sözleri tükenmeden o deniz (ler) tükenir».

De ki: “Rabbimin (ilim ve hikmetinin) kelimeleri(ni yazmak) için deniz(ler)mürekkeb olsaydı ve yardımcı olarak bir o kadarını daha getirmiş olsaydık, Rabbimin sözleri tükenmeden elbette o deniz(ler) tükenir(di)!”(2)

(2)“Kelâm-ı ezelî (Allah’ın ezelî kelâmı) ilim, kudret gibi bir sıfat-ı İlâhî olduğu cihetle gayr-i mütenâhîdir (sonsuzdur). Nihâyetsiz olan bir şeye ... Devamı..

Onlara deki “Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, hatta o denizlerin bir misli daha olsa, Rabbimin kelimeleri tükenmeden, o denizler tükenirdi.”

De ki: "Çalabımın sözlerini yazmak için bütün deniz mürekkep olsaydı, bir o kadarı da ona katılsaydı, yine de çalabımın sözleri tükenmeden deniz tükenirdi."

De ki Rabbimin sözlerini [⁴] yazmak için deniz mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep daha ilâve yine Rabbimin sözleri bitmeden o biter.

[4] Kur'an'ın mânalarını, ilim ve hikmet sözlerini.

(Ey Peygamber!) De ki: “Rabbimin sözlerini [kelimât] yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek/denizlere denizler katsak bile, Rabbimin sözlerinden önce denizler biterdi.”

De ki: “Rabbimin sözleri için (yazalım dersek), deniz mürekkep olsa ve yardım için bir benzerini (bir o kadarını) dahi getirecek olsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce, elbette deniz tükeniverir.”

Ey Peygamber! Yaratanın sonsuz ilmiyle yaratılanların sınırlı bilgisi arasındaki farkı, akıllarda kalacak çarpıcı bir örnekle ortaya koymak üzere de ki: “Rabb’imin sonsuz ilim ve hikmetini gözler önüne seren kelimelerini yazmak için bütün denizler mürekkep ve ağaçlar kalem olsa, yine de okyanuslar tükenir, fakat Rabb’imin kelimeleri tükenmezdi; hatta mevcut olanlara bir o kadarını daha eklesek bile!”

De ki: -“Rabbimin sözleri için Deniz mürekkep olsaydı, takviye olarak onun mislini daha getirseydik bile, rabbimin sözleri bitmeden önce Deniz tükenirdi”.

Resulüm de ki: " Rabb'imin sözlerini yazmaya denizler mürekkep olsa denizler tükenir onun sözleri yine de bitmezdi, Hattâ denizlere denizler katsak da yetmezdi. "

Onlara gücümüzü anlamaları için örnek ver; “Rabbimin sözleri için deryalar mürekkep olsa, bir o kadar da ilâve getirsek, deryalar tükenir Rabbimin sözleri bitmez!” de!

De ki: “Rabbimin sözleri(ni yazmak) için deniz mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave getirsek, Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenirdi.” [*]

Benzer mesaj: Lokmân 31:27. Bu ifade “Allah’ın kelimelerinin bitmeyeceği” manasını içermektedir. Yani bir, iki, yedi veya sekizden fazla sayıda denizi... Devamı..

(Ey Muhammed! Onlara): “Rabbimin sözlerini yazmak için denizler¹ mürekkep olsa ve bir o kadarını da ilâve getirsek, Rabbimin sözleri bitmeden önce denizler tükenirdi.”² de.

1 Âyetteki “deniz” kelimesi cins isim olduğu için çoğul olarak tercüme edilmiştir.2 Çünkü Allah’ın kelimeleri sonsuz, denizler sonludur.... Devamı..

DE Kİ: “Rabbimin sözleri(ni yazmak) için denizler mürekkep olsa –ayrıca deniz üstüne deniz katsak– ¹⁰⁵ yine de Rabbimin sözleri bitmeden denizler tükenirdi”.

105 Lafzen, “ve buna ilaveten bir o kadar da biz katsak”. Belirtmek gerekir ki, Zemahşerî’nin de işaret ettiği gibi, bahr terimi, burada var olan bütü... Devamı..

De ki: – Rabbimin kelimelerini/hükümlerini yazmak için bütün denizler mürekkep olsa hatta ona bir o kadar daha ilave etsek yine de denizler tükenir de Rabbimin kelimeleri tükenmezdi. 31/27

DE Kİ: “Eğer Rabbimin sözlerini yazmak için deniz(ler) mürekkep olsa, hatta onun bir mislini de üzerine ilave etmiş olsak, yine de Rabbimin kelimeleri tükenmeden denizler tükenirdi.”

De ki: «Eğer Rabbimin kelimeleri için deniz mürekkep olsa, elbette Rabbimin kelimeleri tükenmeden deniz tükenir biter. Velev ki denizin bir mislini de yardımcı getirecek olsak.»

De ki: “Rabbimin sözlerini yazmak için bütün denizler mürekkep olsaydı, hatta onun bir mislini de takviye gönderseydik, bu denizler tükenir, Rabbinin sözleri yine de bitmezdi. [31, 27] {KM, Yuhanna 21, 25}

De ki: "Rabbimin sözleri(ni yazmak) için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz tükenir." Yardım için bir o kadarını daha getirsek (yine yetmez).

Di ki: "Eğer denizler, rabbimin kelimâtı içün mürekkeb olsa ve ona bir misli de imdâd gelse, rabbimin kelimâtı bitmezden evvel deniz biterdi."

De ki "Rabbimin kelimeleri için denizler mürekkep olsaydı, bir o kadarını daha ona katsaydık, Rabbimin kelimeleri tükenmeden deniz tükenirdi."

De ki: -Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsaydı Rabbin sözleri bitmeden denizler tükenirdi. Hatta bir misli daha mürekkep getirsek bile..

De ki: Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, hattâ bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri bitmeden denizler tükenirdi.

De ki: "Rabbimin kelimeleri için deniz mürekkep olsa, Rabbimin kelimeleri tükenmeden önce deniz mutlaka biter. Bir o kadarını daha getirsek de yetmez."

eyit “eger ola-dı deñiz mürekkeb çalabum sözlerine dükene-di deñiz andan ilerü kim dükene çalabum sözleri eger getürdüg-ise daħı anuñ gibi mürekkeb”

Eyit yā Muḥammed: Eger deñizler ḥibr olsa‐y‐dı, Tañrı Ta‘ālānuñ ke‐limātına deñizler dükenürdi, dükenmezden burun Tañrı Ta‘ālānuñ kelimeleri. Eger anlaruñ gibi özge deñizler getürsevüz ḥibr içün dükenür.

(Ya Rəsulum! Qur’anda buyurulduğu kimi, sizə çox az elm verilmişdir, söyləyən yəhudilərə) de: “Əgər Rəbbimin sözlərini yazmaq üçün dərya mürəkkəb olsaydı və bir o qədər də ona əlavə etsəydik, yenə də Rəbbimin sözləri tükənmədən öncə onlar tükənərdi!”

Say: Though the sea became ink for the Words of my Lord, verily the sea would be used up before the Words of my Lord were exhausted, even though We brought the like thereof to help.

Say: "If the ocean were ink (wherewith to write out) the words of my Lord,(2453) sooner would the ocean be exhausted than would the words of my Lord, even if we added another ocean like it, for its aid."

2453 The Words and Signs and Mercies of Allah are in all Creation, and can never be fully set out in human language, however extended our means may be... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.