17 Mayıs 2022 - 16 Şevval 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kehf Suresi 103. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul hel nunebbi-ukum bil-aḣserîne a’mâlâ(n)

De ki: İşledikleri işler bakımından en fazla ziyan edenler kimlerdir, haber vereyim mi size?

(Ey Resulüm!) De ki: “(Görünüşte çok hayırlı ve yararlı sanılan ama pek çok) Amelleri bakımından (ahirette) en fazla hüsrana (zarar ve ziyana) uğrayacak olan kimseleri, size haber vereyim mi?”

De ki: Kıyamet günü yapıp ettikleri yönünden en çok zarara uğrayanları, size haber vereyim mi?

“İşledikleri ameller sebebiyle hesaba çekilip en çok hüsrana uğrayanları size haber verelim mi?” de.

De ki: "Ameller bakımından en çok ziyana uğrayacakları size haber verelim mi?

De ki: 'Davranış (ameller) bakımından en çok hüsrana uğrayacak olanları size haber vereyim mi?'

(Ey Rasûlüm), de ki: “-Size, yaptıkları iş bakımından (ahirette) en çok ziyana uğrayanları haber vereyim mi?

De ki: “Amel yönünden en zararlı çıkanları size haber vereyim mi?

De ki: “Size, işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi?”

De ki: «İşlerinde ziyan edenlerle..

De ki: “Size, yaptıklarında en büyük kayba uğrayan kimseleri haber vereyim mi?

103, 104. Di ki: "A’mâlinden dolayı en ziyâde hüsrâna uğrayanları ve bu dünyâda iyi yapıyoruz zan iderek beyhûde çalışmış olanları bildireyim mi?"

"Size, amelce en çok kayıpta bulunanları haber verelim mi?" de.

103,104. (Ey Muhammed!) De ki: “Amelce en çok ziyana uğrayan; iyi iş yaptıklarını sandıkları hâlde, dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi?”

De ki: Size, (yaptıkları) işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi?

De ki, "İş yapanların en kötüsünün kim olduğunu size bildireyim mi?"

De ki: Amelleri en çok boşa gidenleri size bildirelim mi?

Size, de: amelleri en ziyade hüsrana gidenleri haber vereyim mi?

De ki: “Size, yaptıklarından dolayı en çok kayba uğrayanları haber verelim mi?”

103,104. De ki: «(Yapdıkları) işler bakımından en çok ziyana uğrayanları, kendileri muhakkak iyi yapıyorlar sanarak dünyâ hayaatında sa'yleri boşa gitmiş olanları size haber vereyim mi»?

(Habîbim, yâ Muhammed!) De ki: “Size amelce en çok zarara uğrayanları bildirelim mi?”

Onlara “Yaptıklarının boşa gideceği kimseleri, size haber vereyim mi?” dedi.

De ki: "İşlediklerinden dolayı kendilerine çok yazık edenleri bildireyim mi?

De ki âhirette amellerinde en ziyade ziyan görecek kimseleri size haber vereyim mi?

(Ey Peygamber!) De ki: “İşledikleri/amelleri bakımından kimin daha zararda olduğunu size bildireyim mi?”

De ki: “Ameller bakımından en çok hüsrana uğrayacak olanları size haber vereyim mi?”

O hâlde, ey Müslüman! Onlara de ki: “Yaptıkları sözde iyilikler konusunda en büyük hayal kırıklığına kimlerin uğrayacağını size bildireyim mi?”

-“Ameller bakımından en çok Hüsrana Düşmüşler’i size haber verelim mi?”.

Resulüm de ki: " size en çok emek kaybı olanları haber vereyim mi?

Onlara kesin bir şekilde de ki; “Size ahiret hayatında zararlı olacak, sizi cehenneme attıracak şeyleri bildireyim mi?”

De ki: “(Yaptıkları) işler bakımından en çok kaybedenleri size bildirelim mi?

(Ey Muhammed!): “Size (yaptıkları) işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi?” de.

De ki: “Size, yapıp-ettiklerinde en büyük kayba uğrayan kimseleri haber vereyim mi?”

De ki: – Çalışma bakımından en çok ziyanda olanları size haber verelim mi? 47/1...3

De ki: “Eylem olarak en büyük kayba uğrayacak olanı size haber verelim mi?”

De ki: «Size amellerce en ziyâde hüsrâna düşmüş olanları haber vereyim mi?»

103, 104. De ki: “İşleri yönünden âhirette en büyük kayba uğrayanların kimler olduklarını bildireyim mi? Onlar o kimselerdir ki dünya hayatında yaptıkları işlerin karşılıkları hep boşa gidecektir. Halbuki kendilerinin güzel güzel işler yaptıklarını sanırlar. ”

De ki: "Size işleri bakımından en çok ziyana uğrayacak olanları söyleyeyim mi?"

(Yâ Muhammed) Di ki: " 'Amel cihetinden en ziyâde ziyân idicileri size haber vireyim mi?"

De ki "İşleri en büyük zararla kapanacekları size haber vereyim mi?

De ki: Çalışma bakımından en büyük kayba uğrayan kimseleri size haber verelim mi?

“Yaptıkları yüzünden en ziyade hüsrana düşenleri size haber verelim mi?” de.

De ki: "Amelleri bakımından hüsrana en çok batanları size haber vereyim mi?"

103-104. eyit “ħaber virelüm mi size [158a] ziyānluraķları işlerdin yaña anları kim azdı dürişmekleri yaķın dirlik içinde daħı anlar śanurlar bayıķ anlar eyü eylerler işi?”

Eyit yā Muḥammed: Ḫaber vireyin mi size ziyānlular kimdür ‘amellerinde?

(Ya Rəsulum!) De: “Sizə əməlləri baxımından (axirətdə) ən çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verimmi?”

Say: Shall We inform you who will be the greatest losers by their works?

Say: "Shall we tell you of those who lose most in respect of their deeds?-(2448)

2448 That is, those who prided themselves on their works in this life, and now find that those works are of no avail. Their loss is all the greater be... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.