22 Ekim 2021 - 16 Rebiü'l-Evvel 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kehf Suresi 100. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve’aradnâ cehenneme yevme-iżin lilkâfirîne ‘ardâ(n)

Ve o gün kafirlere, cehennemi öyle bir gösteririz ki.

Ve o (kıyamet) günü, inkâr edenlere (sonsuz bir pişmanlık ve perişanlık duyacakları) bir sunuşla, cehennemi (tam da hak ettikleri bir aşağılama ve intikam alma) ile göstermişizdir. *

Ve o gün Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere, cehennemi açık olarak göstermişizdir.

O gün, Cehennem'le kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirleri yüzyüze getireceğiz.

O gün cehennemi kâfirlere (açık) bir sunuşla sunarız.

Ve o gün, cehennemi, inkâr edenlere tam bir sunuşla sunmuşuz.

Cehennem'i de o kıyamet günü, kâfirlere açık olarak göstermişizdir.

O gün, Cehennemi de kâfirler için ortaya çıkartıp teşhir ederiz.

100,101. Dünyada iken gözleri beni hatırlatan her şeye karşı perdeli, kulak vermeye de dayanamayan kâfirleri, o gün cehennemle yüz yüze getireceğiz.

O gün kâfir olanları cehennemle, yüz yüze getiririz!

100-101. O gün cehennemi, hakikati görmek hususunda gözleri perdeli olan, (Kur'an'ı) dinlemeye tahammül edemeyen inkârcıların karşısına dikeceğiz.

100, 101. O gün cehennemi kâfirlere ve âyâtımıza karşu gözlerini kapayanlara ve bizi dinlemeyenlere göstereceğiz.

100,101. Gözleri bizim öğüdümüze karşı kapalı olan ve öfkelerinden onu dinlemeye tahammül edemeyen kafirlere o gün cehennemi öyle bir gösteririz ki!*

100,101. O gün cehennemi; gözleri Zikr’ime (Kur’an’a) karşı perdeli olan ve onu dinleme zahmetine dahi katlanamayan kâfirlerin karşısına (bütün dehşetiyle) dikeriz!

100, 101. Ve, gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir.

O gün cehennemi sunarız o kafirlere...

Ve cehennemi o gün kâfirlere öyle bir göstereceğiz ki!

Cehennemi o gün kâfirlere bir gösteriş göstermişizdir

İzin günü Cehennem'i gerçeği yalanlayan nankörlere sunarız, tam bir sunuşla.

100,101. Beni anmak (hakıykatı görmek) hususunda gözleri perdeli olan, (Kur'ânı) dinlemiye tahammül edemeyen kâfirlere o gün cehennemi öyle bir göstereceğiz ki!

Ve o gün Cehennemi kâfirlere açıkça göstermişizdir.

O gün cehennemi, inkâr edenlere arz ederiz.

O gün Biz tanımazları Cehennemle yüz yüze getireceğiz.

O gün Cehennem ile kâfirleri yüz yüze getiririz.

Ve o gün, cehennemi, küfre sapanlara tam bir sunuşla (tümüyle göstererek) sunarız.

Ve o Gün cehennemi, tüm dehşetiyle inkârcılara göstereceğiz.

O gün Kâfirler’e bir sunum olarak Cehennem’i sunduk.

100,101. Gözleri beni anmaya kapalı olmuş ve (gerçeği) duymaya da dayanamayan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getireceğiz.

Ve o (kıyamet) günü, kâfirlere sadece cehennemi göstereceğiz.

Ve o Gün hakkı inkar edenlerin karşısına cehennemi çıkarırız.

Ve o gün, gerçeği örtbas eden kâfirleri cehennemle yüz yüze getireceğiz. 79/34...39

İşte o gün kâfirlere cehennemi (reddedemeyecekleri bir biçimde) arz ederiz.[2446]*

Ve o gün cehennemi kâfirler için bir gösterişle göstermişizdir.

100, 101. Gözleri Benim kitabım karşısında perdeli olup, Kur'ân'ı dinlemeye tahammül edemeyen kâfirlere, o gün cehennemi gösteririz, cehennemle karşı karşıya koyarız onları.

O gün cehennemi kafirlere açıkça göstereceğiz.

O gün cehennemi de kâfirlerin önüne uzayıp gidecek şekilde çıkaracağız.

O gün, kafirlere cehennemi tam bir gösterişle sunarız.

Cehennemi de o gün öyle bir sunuşla kâfirlerin önüne sermişizdir ki!

O gün, cehennemi, inkârcılara öyle bir sunmuşuzdur ki!...

100-101. daħı görindürdük ŧamuyı ol gün kāfirler-içün görindürmek anlar kim oldı gözleri örtü içinde anmaġumdan daħı oldılar güçleri yitmez işitmekdin yaña.

Daḫı ‘arż idevüz cehennemi ol günde kāfirlere, ‘arż eylemekāşikāre.

O gün Biz Cəhənnəmi (gətirib) kafirlərə əyanən göstərərik.

On that day We shall present hell to the disbelievers, plain to view,

And We shall present Hell that day for Unbelievers to see, all spread out,-(2446)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.