25 Temmuz 2021 - 15 Zi'l-Hicce 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İsrâ Suresi 74. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velevlâ en śebbetnâke lekad kidte terkenu ileyhim şey-en kalîlâ(n)

(Ey Nebim!) Eğer Biz Seni sağlamlaştırmasaydık (Hakk’ta sabit tutarak sahip çıkmasaydık), andolsun, (çeşitli hileler ve cazip tekliflerle gelen müşrik takımına) az bir şey (de olsa) onlara meyledip eğilim gösterecektin.

Sana sebat etme kabiliyeti vermeseydik andolsun ki birazcık meyledecektin onlara.

Eğer senin imanına sebat vermemiş olsaydık, belki de az kalsın onlara biraz olsun eğilim gösterecektin.

Eğer biz sana güven, ihtiyat, cesaret, güç ve sebat vermemiş olsaydık, neredeyse birazcık onlara meyledecektin.

Andolsun, eğer seni kararlı kılmasaydık, az da olsa onlara meyledecektin.

Eğer biz seni sağlamlaştırmasaydık, andolsun, onlara az bir şey (de olsa) eğilim gösterecektin.

Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, sen onlara az bir şey meyledecektin.

Andolsun! Eğer sana kuvvet ve sebat vermiş olmasaydık, onlara az bir miktar meyletmeye yanaşacaktın.

Eğer seni sebatkâr kılmasaydık yani engellemeseydik, gerçekten neredeyse onlara birazcık meyledecektin.

Seni sağlamlamasaydık, az kala onlara biraz eğilecektin

Eğer senin imanını perçinlememiş olsaydık, belki de onlara biraz olsun eğilim gösterecektin.*

Sana sebat vermemiş olsaydık, and olsun ki, az da olsa onlara meyledecektin.

Eğer biz sana sebat vermiş olmasaydık, az kalsın onlara biraz meyledecektin.

Eğer seni sebatkâr kılmasaydık, gerçekten, nerdeyse onlara birazcık meyledecektin.

Seni sağlamlaştırmasaydık, onlara neredeyse bir parça meyledecektin

Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, nerdeyse sen onlara birazcık meyledecektin.

Ve eğer biz sana sebat vermemiş olsa idik sen onlara az bir şey meyledeyazdındı

Seni dirençli kılmasaydık, ant olsun ki sen, neredeyse az da olsa onlara eğilim gösterecektin.

Eğer sana sebat vermiş olmasaydık, andolsun ki, sen onlara (belki) biraz meyl edecekdin.

Hâlbuki (biz) sana sebat vermemiş olsaydık, gerçekten nerede ise onlara az bir şey meyledecektin. (2)*

Eğer biz seni desteklemeseydik, neredeyse az kaldı onların isteklerine uyacaktın.

Eğer hakta seni sabit kılmasaydık * az kalsın onlara biraz meyil edecektin [⁴].*

Eğer biz seni sağlam kılmasaydık, kesinlikle sen onlara az bir şey (de olsa) eğilim gösterecektin.

Eğer seni çelik gibi bir iman ve kararlılık ile desteklememiş olsaydık, neredeyse onlara —az da olsa— eğilim gösterecektin.

Sana sebat vermeseydik, az daha onlara meyledeyazdın.

Seni dayanıklı (kararlı) kılmasaydık, az kalsın onlara birazcık eğilim gösterecektin. [*]*

Eğer Biz sana (hak yolda) direnme gücü vermemiş olsaydık, yemin olsun sen de onlara birazcık eğilim gösterecektin.

Eğer seni[n imanını] berkitmemiş olsaydık, belki de onlara biraz olsun eğilim gösterecektin. 89

Eğer biz seni sağlam tutmamış olsaydık, sen de onlara az da olsa meyledecektin. 5/67

Fakat Biz eğer kalbini iman üzere perçinlememiş olsaydık, belki o zaman birazcık olsun onlara eğilim göstermen mümkün olabilirdi.

Ve eğer Biz seni tesbit etmemiş olsa idik, az kaldı onlara biraz meyil edecek idin.

Eğer sana sebat vermeseydik nerdeyse azıcık da olsa onlara meyledecektin.

Eğer biz seni sağlamlaştırmamış olsaydık, onlara bir parça yanaşacaktın.

Eğer seni sağlamlaştırmasaydık, az da olsa onlara meyledecek gibi olurdun.

Eğer seni sağlam tutmamış olsaydık, az da olsa onlara meyledecektin.

Eğer sana sebat vermemiş olsaydık, neredeyse sen de bir parça onlara meyledecektin.

Eğer biz seni sağlamlaştırmamış olsaydık, yemin olsun, onlara birazcık meylediverecektin.

daħı eger degül misse kim ŝābit ŧuttuķ seni bayıķ yaķın olduñ-ıdı kim meyl eyleyesin anlara nesene az.

Eger seni ẟābit eylemese‐y‐dük, taḥḳīḳ yaḳın olurdı‐sen anlara meyl eyle‐mege az nesne bile.

Əgər Biz sənə səbat verməsəydik, yəqin ki, az da olsa, onlara uyacaqdın!

And if We had not made thee wholly firm thou mightest almost have inclined unto them a little.

And had We not given thee strength, thou wouldst nearly have inclined to them(2270) a little.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.