13 Nisan 2021 - 30 Şaban 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İsrâ Suresi 74. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velevlâ en śebbetnâke lekad kidte terkenu ileyhim şey-en kalîlâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ey Nebim!) Eğer Biz Seni sağlamlaştırmasaydık (Hakk’ta sabit tutarak sahip çıkmasaydık), andolsun, (çeşitli hileler ve cazip tekliflerle gelen müşrik takımına) az bir şey (de olsa) onlara meyledip eğilim gösterecektin.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Sana sebat etme kabiliyeti vermeseydik andolsun ki birazcık meyledecektin onlara.

Abdullah Parlıyan Meali

Eğer senin imanına sebat vermemiş olsaydık, belki de az kalsın onlara biraz olsun eğilim gösterecektin.

Ahmet Tekin Meali

Eğer biz sana güven, ihtiyat, cesaret, güç ve sebat vermemiş olsaydık, neredeyse birazcık onlara meyledecektin.

Ahmet Varol Meali

Andolsun, eğer seni kararlı kılmasaydık, az da olsa onlara meyledecektin.

Ali Bulaç Meali

Eğer biz seni sağlamlaştırmasaydık, andolsun, onlara az bir şey (de olsa) eğilim gösterecektin.

Ali Fikri Yavuz Meali

Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, sen onlara az bir şey meyledecektin.

Bahaeddin Sağlam Meali

Andolsun! Eğer sana kuvvet ve sebat vermiş olmasaydık, onlara az bir miktar meyletmeye yanaşacaktın.

Bayraktar Bayraklı Meali

Eğer seni sebatkâr kılmasaydık yani engellemeseydik, gerçekten neredeyse onlara birazcık meyledecektin.

Besim Atalay Meali (1962)

Seni sağlamlamasaydık, az kala onlara biraz eğilecektin

Cemal Külünkoğlu Meali

Eğer senin imanını perçinlememiş olsaydık, belki de onlara biraz olsun eğilim gösterecektin.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Sana sebat vermemiş olsaydık, and olsun ki, az da olsa onlara meyledecektin.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Eğer biz sana sebat vermiş olmasaydık, az kalsın onlara biraz meyledecektin.

Diyanet Vakfı Meali

Eğer seni sebatkâr kılmasaydık, gerçekten, nerdeyse onlara birazcık meyledecektin.

Edip Yüksel Meali

Seni sağlamlaştırmasaydık, onlara neredeyse bir parça meyledecektin

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, nerdeyse sen onlara birazcık meyledecektin.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve eğer biz sana sebat vermemiş olsa idik sen onlara az bir şey meyledeyazdındı

Erhan Aktaş Meali

Seni dirençli kılmasaydık, ant olsun ki sen, neredeyse az da olsa onlara eğilim gösterecektin.

Hasan Basri Çantay Meali

Eğer sana sebat vermiş olmasaydık, andolsun ki, sen onlara (belki) biraz meyl edecekdin.

Hayrat Neşriyat Meali

Hâlbuki (biz) sana sebat vermemiş olsaydık, gerçekten nerede ise onlara az bir şey meyledecektin. (2)*

İlyas Yorulmaz Meali

Eğer biz seni desteklemeseydik, neredeyse az kaldı onların isteklerine uyacaktın.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Eğer hakta seni sabit kılmasaydık * az kalsın onlara biraz meyil edecektin [⁴].*

Kadri Çelik Meali

Eğer biz seni sağlam kılmasaydık, kesinlikle sen onlara az bir şey (de olsa) eğilim gösterecektin.

Mahmut Kısa Meali

Eğer seni çelik gibi bir iman ve kararlılık ile desteklememiş olsaydık, neredeyse onlara —az da olsa— eğilim gösterecektin.

Mehmet Türk Meali

Eğer Biz sana (hak yolda) direnme gücü vermemiş olsaydık, yemin olsun sen de onlara birazcık eğilim gösterecektin.

Muhammed Esed Meali

Eğer seni[n imanını] berkitmemiş olsaydık, belki de onlara biraz olsun eğilim gösterecektin. 89

Mustafa Çavdar Meali

Eğer biz seni sağlam tutmamış olsaydık, sen de onlara az da olsa meyledecektin. 5/67

Mustafa İslamoğlu Meali

Fakat Biz eğer kalbini iman üzere perçinlememiş olsaydık, belki o zaman birazcık olsun onlara eğilim göstermen mümkün olabilirdi.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve eğer Biz seni tesbit etmemiş olsa idik, az kaldı onlara biraz meyil edecek idin.

Suat Yıldırım Meali

Eğer sana sebat vermeseydik nerdeyse azıcık da olsa onlara meyledecektin.

Süleyman Ateş Meali

Eğer biz seni sağlamlaştırmamış olsaydık, onlara bir parça yanaşacaktın.

Süleymaniye Vakfı Meali

Eğer seni sağlamlaştırmasaydık, az da olsa onlara meyledecek gibi olurdun.

Şaban Piriş Meali

Eğer seni sağlam tutmamış olsaydık, az da olsa onlara meyledecektin.

Ümit Şimşek Meali

Eğer sana sebat vermemiş olsaydık, neredeyse sen de bir parça onlara meyledecektin.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Eğer biz seni sağlamlaştırmamış olsaydık, yemin olsun, onlara birazcık meylediverecektin.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı eger degül misse kim ŝābit ŧuttuķ seni bayıķ yaķın olduñ-ıdı kim meyl eyleyesin anlara nesene az.

Bunyadov-Memmedeliyev

Əgər Biz sənə səbat verməsəydik, yəqin ki, az da olsa, onlara uyacaqdın!

M. Pickthall (English)

And if We had not made thee wholly firm thou mightest almost have inclined unto them a little.

Yusuf Ali (English)

And had We not given thee strength, thou wouldst nearly have inclined to them(2270) a little.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.