30 Kasım 2020 - 14 Rebiü'l-Ahir 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İsrâ Suresi 72. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemen kâne fî hâżihi a’mâ fehuve fî-l-âḣirati a’mâ veedallu sebîlâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Kim bunda (dünyada hakikati görmeyecek şekilde kalbi) kör olursa, o ahirette de kör kalacaktır ve yol bakımından daha 'şaşkın ve sapkın durumdadır'.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve burada kör olan, ahirette de kördür ve yolunu da tam sapıtmıştır, şaşırmış gitmiştir.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve bu dünyada kalben kör olan, ahirette de kördür, yolunu da tam sapıtmıştır, şaşırmış gitmiştir.

Ahmet Tekin Meali

Her kim, bu dünyada, hak ve hakikati, çevresinde olup bitenleri görmekte kör kesiliyorsa, âhirette, ebedî yurtta da kördür. Üstelik hiçbir çıkış yolu bulamayacak derecede felâketle karşı karşıyadır.

Ahmet Varol Meali

Kim burada kör olursa ahirette de kördür ve yolca da daha şaşkındır.

Ali Bulaç Meali

Kim bunda (dünyada) kör ise, o, ahirette de kördür ve yol bakımından daha 'şaşkın bir sapıktır.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Kim de bu dünyada (hakkı görüp kabul etmiyecek şekilde) kör olursa, artık o, ahirette de kördür ve yol bakımından da daha sapıktır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ve kim de bu dünyada kör ise, ahirette de kör olur. (Kitaplarını okuyamazlar.) Ve körlerden daha çok yollarını şaşırırlar.

Bayraktar Bayraklı Meali

Bu dünyada manen kör olan kimse âhirette de kördür; üstelik iyice yolunu şaşırmıştır.

Besim Atalay Meali

Burada kör olan, ahrette de kör, yolca dahi çok sapkındır

Cemal Külünkoğlu Meali

Kim bu dünyada (gerçekleri görmede) kör ise, ahirette de kör olacak, hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beter olacaktır.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Bu dünyada kalbi kör olan, ahirette de kör ve daha şaşkındır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür, yolunu daha da şaşırmıştır.

Diyanet Vakfı Meali

Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür; üstelik iyice yolunu şaşırmıştır.

Edip Yüksel Meali

Bu dünyada (Kitaba) kör olanlara gelince, onlar ahirette de kördür ve yol bakımından daha da sapıktır

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Her kim bu dünyada (manen) kör ise ahirette de kördür. Ve gidişçe daha şaşkındır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Her kim de bu Dünyada körlük ettise o artık Âhırette daha kör ve gidişçe daha şaşgındır

Erhan Aktaş Meali

Bu dünyada kör olan, ahirette de kör olacaktır¹. Yol bulma bakımından körden daha şaşkın olacaktır.*

Hasan Basri Çantay Meali

Kim bu (dünyâ) da kör olursa o, âhiretde de kördür, yolca da daha şaşkındır.

Hayrat Neşriyat Meali

Ve kim burada (bu dünyada, kalbi) kör olursa, o takdirde o, âhirette de kördür ve yolca en sapık olandır.

İlyas Yorulmaz Meali

Kim burada (dünyada) kör ise, ahirette de kördür ve yolca da daha sapıktır.

İsmail Hakkı İzmirli

Her kim bu dünyada kör davranır ise öbür dünyada da kör kalacak, belki daha ziyade yoldan sapacaktır.

Kadri Çelik Meali

Kim dünyada (imamını bulma noktasında) kör ise, O, ahirette de kördür ve yol bakımından daha sapıktır.

Mahmut Kısa Meali

Her kim bu dünyada, hakîkat karşısında kalp gözü kör olarak yaşamış ise, işte o, âhirette de ilâhî nîmetler karşısında kör olacak; hem de doğru yoldan daha da sapmış bir hâlde! İşte bunlar, kendi körlükleri yetmezmiş gibi, sizleri de cehâlet karanlıklarına sürüklemek isterler. Örneğin, ilâhlarını öven birkaç ayet “uydurduğun” takdirde Müslüman olacaklarını söyleyerek, güya uzlaşma teklif ederler:

Mehmet Türk Meali

Kim de şu (dünya)da kör(lük etti)1 ise O âhirette de kördür ve en sapkın yoldadır.*

Muhammed Esed Meali

Ve bu [dünyada kalbi] kör olan, ahirette de kör olacak ve [doğru yoldan] daha da sapmış bulunacaktır. 87

Mustafa Çavdar Meali

Her kim bu dünyada ayetlerimize karşı kör davranırsa, o ahirette de kör olacak hatta daha beter bir durumda olacak. 17/97-98, 20/123...127

Mustafa İslamoğlu Meali

Ama bu dünyada (kalp) gözü kör olan kimse âhirette de kör olacak; ve nereye nasıl gideceklerini büsbütün şaşıracaklar.[2308]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve her kim burada (hakikatları görmeyip kalben) kör oldu ise işte o, ahirette de kördür, yolca da daha sapıktır.

Suat Yıldırım Meali

Kim bu dünyada gerçekleri görmede kör ise, âhirette de kördür, hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beterdir.

Süleyman Ateş Meali

Şu dünyada kör olan kimse, ahirette de kördür (dünyada doğru yolu göremeyen, ahirette de kurtuluş yolunu göremeyecektir, hatta onun) yolu daha da sapıktır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Kim burada körse[*] Ahirette de kör olur; yolunu iyice şaşırır.*

Şaban Piriş Meali

Her kim dünyada kör olursa, o ahirette de kördür ve daha da şaşkındır.

Ümit Şimşek Meali

Kim bu dünyada kör ise, işte o âhirette de kördür ve daha da şaşkın bir yoldadır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bu dünyada kör olan, âhirette de kördür. Yolca da daha sapıktır o.

Bunyadov-Memmedeliyev

Bu dünyada (Allahın dəlillərini, mö’cüzələrini görməyib gözü və qəlbi) kor olan axirətdə də kor olar və (haqq) yoldan daha çox azar!

M. Pickthall (English)

Whoso is blind here wilt be blind in the Hereafter, and yet further from the road.

Yusuf Ali (English)

But those who were blind in this world, will be lind in the Hereafter,(2268) and most astray from the Path.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.