28 Şubat 2024 - 18 Şaban 1445 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İsrâ Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vekadaynâ ilâ benî isrâ-île fî-lkitâbi letufsidunne fî-l-ardi merrateyni veleta’lunne ‘uluvven kebîrâ(n)

Ve İsrailoğullarına kitapta şu haberi vermiştik: Yurtta mutlaka iki kere bozgunculuk edeceksiniz ve iki kere baş kaldıracak, büyük bir taşkınlıkta bulunacaksınız.

Bu iki bozgunculuğun biri Zekeriyya Peygamberi, ikincisi Yahya Peygamberi öldürmeleridir. Hz. Zekeriyya'ya ait 14. bablık bir bölüm, Ahd-i Atıyk'ın so... Devamı..

 Biz Kitapta (Levh-i Mahfuz’da -kader programında-, olacakları önceden bildiğimizden) İsrailoğullarına şu hükmü verip (kararlaştırdık): “Muhakkak siz yer(yüzün)de iki defa (çok yaygın ve azgın bir fesatlıkla) bozgunculuk çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir kibirleniş-yükselişle böbürlenip şımaracaksınız. (Ekonomik, askeri ve siyasi gücü ele geçirecek ve bölgeye hükümran olacaksınız. Ne var ki bununla şımaracak; haksızlığa ve ahlâksızlığa başlayacaksınız.)

Ve İsrailoğullarına, kitapta şu haberi vermiştik: “Yeryüzünde mutlaka, iki kere bozgunculuk edeceksiniz ve iki kere başkaldıracak ve büyük bir taşkınlıkta bulunacaksınız.

Biz kitapta, Tevrat'ta, İsrâiloğulları'na:
“Sizler, Tevrat'ın hükümlerine riayet etmeyerek yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız. Ve azgınlık derecesinde küstah, zâlim, zorba, diktatör olacaksınız” diye kesin hükümler halinde bildirmiştik.

İsrailoğullarına kitapta şöyle bildirdik: "Andolsun yeryüzünde iki kere bozgunculuk çıkaracak ve muhakkak büyük bir taşkınlık göstereceksiniz.

Kitapta İsrailoğullarına şu hükmü verdik: 'Muhakkak siz yer(yüzün) de iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir azgınlıkla kibirlenip yükseleceksiniz.

Biz, İsrâil Oğullarına Tevrat'da şunu vahyettik: Muhakkak siz, Şam arazisinde iki defa fesad çıkaracaksınız (iki peygamber öldüreceksiniz) ve muhakkak ki, çok büyük bir azgınlıkla taşacaksınız.

Kitapta İsrailoğullarına kesinkes bildirdik ki, siz yeryüzünde iki kere bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir yükselişle yükseleceksiniz.

Kitapta İsrâiloğulları'na, “Andolsun, yeryüzünde iki defa bozgunculuk yaptınız ve büyüklendikçe büyüklendiniz” diye bildirmiştik.

İsrail oğullarına kitapta bildirdik ki, yeryüzünde iki kezdir fesatçılık edersiniz, çok büyüklenirsiniz !

Biz İsrailoğullarına kitapta (Tevrat'ta) hükmettik ki: “Muhakkak ki siz yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracak ve küstahça böbürlenip azgınlık yapacaksınız!”

Biz Benî İsrâîl’e Tevrat’da: "Arz üzerinde iki def’a cinâyet işleyeceksiniz ve hadden efzûn kibir ile mağrûr olacaksınız" diyu beyân itdik.

İsrailoğullarına Kitap'da: "Doğrusu yeryüzünde iki defa bozgunculuk yapacak ve kibirlendikçe kibirleneceksiniz" diye bildirdik.

Biz, Kitap’ta (Tevrat’ta) İsrailoğullarına, “Yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz” diye hükmettik.

Biz kitapta İsrâiloğulları’na şöyle bildirmiştik: “Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak, çok böbürleneceksiniz.”

Biz, Kitap'ta İsrailoğullarına: Sizler, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız, diye bildirdik.

Kitapta, İsrail oğullarına: "Yeryüzünde iki kere bozgunculuk çıkaracaksınız ve alabildiğine kibirleneceksiniz," diye bildirdik,

Biz İsrailoğulları'na Tevrat'ta şu hükmü verdik: "Muhakkak siz, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir yükselişle yükseleceksiniz."

Biz Beni İsraîle kitabda şu kazıyyeyi de takdir ettik, muhakkak siz Arzda iki kerre fesad yapacaksınız, ve muhakkak büyük bir yükseliş yükseleceksiniz

Kitap’ta (Tevrât’ta), İsrâiloğullarına şöyle bildirdik: “Sizler yeryüzünde iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz.”

İsrâîloğulları'na Kitap'ta¹ yargıda bulunduk: “Siz kesinlikle iki kez yeryüzünde fesat çıkaracaksınız ve kibirlenip böbürleneceksiniz.”

1- Tevrat\ta.

Biz kitabda Isrâîl oğullarına şu haberi verdik: «Siz arz (-ı mukaddes) de muhakkak iki defa fesâd çıkaracak ve muhakkak (bana karşı) büyük bir serkeşlik yapıb kabaracaksınız».

Ve İsrâiloğullarına Kitab'da: “(Siz) yeryüzünde muhakkak iki def'a fesad çıkaracaksınız(2) ve gerçekten büyük bir taşkınlıkla azacaksınız!” diye hükmettik(bildirdik).

(2)Burada geçen “iki fesad”ın birincisinden maksad: Peygamberleri İrmiyâ (as)’ı (veya Şe‘yâ (as)’ı)inkar ederek, yaralayıp hapse atmaları üzerine, Bab... Devamı..

Kitapta İsrail oğullarına “Büyük ve güçlü bir hâkimiyetiniz olduğu halde, yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız” diye bildirmiştik.

Biz Kitap’ta İsrailoğullarına bildirdik ki: "Siz ne de olsa ortalığı iki defa bozguna uğratacaksınız. Ne de olsa büyüklendikçe büyüklendikçe büyükleneceksiniz.

Biz, İsrail oğullarına Tevrat/ta bildirdik: Yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız [⁶]. Bana karşı da pek büyük serkeşlik göstereceksiniz.

[6] 1 — Tevrat'ın ahkâmına muhalefet etmek. 2 — Hazret-i Zekeriyya ve Yahya'nın katliyle Hazret-i İsa'nın katline kalkışmak.

Biz Kitap’ta İsrailoğullarına, “Siz yeryüzünde iki defa bozgunculuk yapacaksınız, kibir ve gurura kapılıp azgınlık edeceksiniz” diye hükmettik.

Kitapta İsrail oğullarına şu hükmü verdik: “Muhakkak siz yerde (Filistin'de) iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve büyük bir azgınlıkla taşkınlık edeceksiniz.

Ve o kitapta, İsrail Oğulları’na uyarı amacıyla, ileride meydana gelecek şu olayları bildirmiştik: “Muhakkak ki siz, yeryüzünde iki defa geniş çapta bozgunculuk çıkaracak; sahip olduğunuz güç ve servetle şımarıp küstahlaşarak aşırı derecede taşkınlıklar yapacaksınız. Fakat yaptığınız her bozgunculuğun ardından, büyük bir felâketle yüz yüze geleceksiniz:

Kitap’ta İsrail’in oğullarına hüküm koyduk:
-“Arz’da / Yeryüzü’nde / Ülke’de iki defa bozgunculuk yaparsınız; büyük bir yükselişle yükselirsiniz”.

İsrailoğullarının kaderini çizerken dedik ki: " yeryüzünün dengelerini iki kere bozacak ve büyük taşkınlıklar yapacaksınız. "

Kitabımızda İsrail oğullarına şu hükmü verdik. "Siz yaşadığınız ülkede iki defa fesat çıkaracaksınız. Büyük bir yükselişle yükseleceksiniz. Fesadınızla insanlar üzerine egemenlik kuracaksınız. Egemenlik kurduklarınıza haksızlık yaparak zulüm edeceksiniz. Zulmettiğiniz insanların mallarına, canlarına, ırzlarına el koyarak, dünyevi zenginliklerle hayatınızı süsleyeceksiniz. Böylece şımararak azacaksınız!”

Biz Kitapta İsrailoğullarına “Siz yeryüzünde iki kez [*] bozgunculuk çıkaracak ve büyük bir kibre kapılacaksınız.” diye bildirmiştik.

Ayette geçen [merrateyni] kelimesinin “çokluk” anlamı vermesi de mümkündür. Zaten İsrailoğulları’nın tarihte pek çok kez azgınlık ve fesatlık yaptıkla... Devamı..

O kitapta¹ İsrâil oğullarına; “muhakkak siz, yeryüzünde iki defa kargaşa çıkaracak² ve çok fazla kibirleneceksiniz.” diye hükmettik.

1 Yani Yahûdîlerin uydurup Tevrât diye kabul ettirmeye çalıştıkları kitapta değil, Hz. Mûsa (a.s)’a verilen gerçek Tevrât’ta. Bu kitabın “Levh-i Mahfu... Devamı..

Ve İsrailoğulları’na vahiy yoluyla ⁵ [şunu] bildirdik: “Muhakkak ki siz yeryüzünde iki defa ⁶ bozgunculuk çıkaracak ve küstahça büyüklenip duracaksınız!”

5 Lafzen, “kitapta” -burada sözcük cins belirten anlamıyla ve muhtemelen Tevrat’ta yer alan (Levililer xxvi, 14-39 ve Tesniye xxviii, 15-68) gaybî hab... Devamı..

O kitapta İsrailoğullarına: hükmümüzü bildirmemize rağmen “İki defa bozgunculuk çıkarttılar ve küstahça böbürlenip büyük bir zorbalık yaptılar. 2/27, 5/64, 47/22

Ve İsrâiloğullarına vahiy yoluyla (şunu) bildirdik: “Mutlaka yeryüzünde iki kez bozgunculuk çıkartacak ve küstahça böbürlenip büyüklük taslayacaksınız!”[²²²⁵]

[2225] Lafzen: “kitapta..” Bununla kastedilenin İsrâiloğullarına gönderilen ilâhî mesajlar olduğu açıktır (Bkz: Zemahşerî). Bu âyet, 39 kitaptan oluşa... Devamı..

Biz, kitapta İsrailoğullarına: "Sizler yeryüzünde muhakkak iki defa fesat çıkaracaksınız, Büyüklük taslayarak azdıkça azacaksınız" diyerek onları uyarmıştık. (Nitekim, ey İsrailoğulları)

Kitapta İsrâiloğullarına şu hükmü verdik: "Siz yeryüzünde iki kez bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir şekilde böbürleneceksiniz.

Ve İsrailoğullarına kitapta hükmettik ki, muhakkak siz yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak ki, bük bir yükselişle yükseleceksiniz. (serkeşlik yapıp kabaracaksınız).

Biz İsrailoğullarına kitapta şu hükmü de bildirdik: “Siz ülkede iki kere bozgunculuk yapacak ve açık zorbalıklar edeceksiniz. ”

Kitapta İsrail oğullarına şu hükmü verdik: "Siz o ülkede iki kez bozgunculuk yapacaksınız ve çok böbürleneceksiniz (zorbalık edeceksiniz)!

Biz Benî İsrâîl'e yeryüzünde iki def'a fesâd ideceksiniz ve pek büyük bir büyüklük (kibir ve gurur) veyâhud halka zulüm iyleyeceksiniz diye kitâbda hüküm yazdık.

İsrailoğulları için Kitaplarına şu kararımızı koyduk: “Siz bu yerde iki kere fesat çıkaracak ve kibirlendikçe kibirleneceksiniz[*].”

[*] Kasas 28/83

Kitapta, İsrailoğullarına: “Yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız, büyük bir azgınlıkla zorbalık yapacaksınız.” diye bildirmiştik.

İsrailoğullarına da kitapta şunu bildirdik ki, siz yeryüzünde iki defa bozgun çıkaracak ve büyük bir taşkınlıkla azacaksınız.

Biz, Beniisrail'e Kitap'ta şu yolda bir yargıda bulunduk: Siz yeryüzünde muhakkak iki kez bozgun vücuda getireceksiniz ve muhakkak büyük bir kibirle böbürleneceksiniz.

daħı vaḥy eyledük hükm eyledük irürdük beni isrāyil’e tevrįt’de. kim “fesād eyleyesiz yirde ya'nį şam ilinde iki gez daħı ululanasız ululanmaķ ulu”.

Daḫı biz vaḥy eyledük Benī İsrā’īle Tevrāt içinde. Siz fesād ideçeksiz yiryüzinde iki kez: Evvel Şu‘aybı yalanlamaḳ, ikinci Ẕekeriyyāyı ve Yaḥyāyı öl‐dürmek. Daḫı büyüklenecek‐ siz, ulu büyüklenmek.

Biz İsrail oğullarına kitabda (Tövratda): “Siz yer üzündə (Zəkəriyyanı, sonra da Yəhyanı öldürməklə) iki dəfə fitnə-fəsad törədəcək və çox dikbaşlıq (yaxud zülm) edəcəksiniz!” – deyə bildirdik.

And We decreed for the Children of Israel in the scripture: Ye verily will work corruption in the earth twice, and ye will become great tyrants.

And We gave (Clear) Warning to the Children of Israel(2173) in the Book, that twice(2174) would they do mischief on the earth and be elated with mighty arrogance (and twice would they be punished)!

2173 The Book is the revelation given to the Children of Israel. Here it seems to refer to the burning words of Prophets like Isaiah. For example, see... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.