27 Temmuz 2021 - 17 Zi'l-Hicce 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İsrâ Suresi 32. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velâ takrabû-zzinâ(s) innehu kâne fâhişeten ve sâe sebîlâ(n)

(Ve sakın) Zinaya yaklaşmayın (sizi fuhşa sürükleyecek yayın ve yasaklardan sakının) . Gerçekten o çirkin bir hayâsızlık ve kötü bir yoldur.

Zinaya yaklaşmayın, şüphe yok ki zina, kötülüktür ve zinada bulunmak, kötü bir yol tutmaktır.

Ve sakın zinaya da yaklaşmayın; çünkü bu son derece yüz kızartıcı, azgınca bir davranış ve çok kötü bir yoldur.

Zinaya yaklaşmayın, zina ile sonuçlanacak ilişkilerden uzak durun. Zira zina büyük günah, yüz kızartıcı, gayri meşrû bir ilişkidir. Soysuzluğa, tehlikeli hastalıklara, korunması gereken değerlere tecavüze, cehenneme götüren kötü bir yoldur.

Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, açık bir kötülüktür. Yol olarak da çok kötüdür.

Zinaya yaklaşmayın, gerçekten o, 'çirkin bir hayasızlık' ve kötü bir yoldur.

Zinaya da yaklaşmayın, çünkü o , pek çirkindir ve kötü bir yoldur.

Ve sakın zinaya da yaklaşmayın! Çünkü o, çok fahiş bir şeydir ve çok kötü bir yoldur.

Zinaya yaklaşmayınız! Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.

Fuhşa yaklaşmayın, utançtır o, ne de kötü bir yoldur

Zinaya yaklaşmayın! Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.*

Sakın zinaya yaklaşmayın; doğrusu bu çirkindir, kötü bir yoldur.

Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.

Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.  *

Zinaya yaklaşmayın; çünkü o büyük bir günah ve kötü bir davranıştır

Zinaya da yaklaşmayın, çünkü o pek çirkindir ve kötü bir yoldur.

Zinaya da yaklaşmayın, çünkü o pek çirkin, yolca da pek fena bulunuyor

Zinaya yaklaşmayın¹. Kuşkusuz o bir fuhuştur² ve kötü bir yoldur.*

Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, şübhesiz bir hayaasızlıkdı, kötü bir yoldur.

Ve zinâya yaklaşmayın (o cürmün sebeblerinden dahi uzak durun); çünki o, çirkin bir iştir. Ve ne kötü bir yoldur!

Zinaya yaklaşmayın, zira zina etmek çok çirkin davranış ve çok kötü bir yoldur.

Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, hayasızlıktır, ne kötü bir yoldur.

Zinaya yaklaşmayın; şüphesiz o, çirkin bir hayâsızlık ve kötü bir yoldur.

Ve ister evli, ister bekar olun, evlilik dışı cinsel ilişkilerden uzak durun! Değil zina yapmak, zinaya yaklaşmayın bile! Toplumu eğiterek ve gerekirse caydırıcı cezalar vererek, gayri meşrû ilişkileri önleyin! Evliliği kolaylaştırarak gençleri buna özendirin. Böylece, zinaya götüren bütün yoları kapayın. Çünkü zina, sağlıklı bir toplumun temel yapıtaşı olan aile kurumunu yıkarak onu içten içe çökerten çok çirkin bir davranıştır, toplumun çözülüp dağılmasına yol açarak onu uçuruma sürükleyen pek çirkin bir yoldur!

Zina’ya yaklaşmayın!
O, bir fuhuş / çirkinliktir.
Yol bakımından kötüdür.

Zinaya yaklaşmayın! Şüphesiz ki o bir çirkinliktir; kötü bir yoldur. [*]*

Sakın zinaya¹ yaklaşmayın,² şüphesiz o, iğrenç bir hayâsızlık ve çok kötü bir yoldur.*

Ve sakın zinaya yaklaşmayın; 37 çünkü bu son derece yüz kızartıcı, azgınca bir davranış ve çok kötü bir yoldur.

Ve sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, çok çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. 4/16-25, 24/2...5, 25/68

Ve sakın zinaya yaklaşmayın! Çünkü o arsızca bir hayasızlık ve çirkin bir yoldur.

Ve zinaya yaklaşmayınız, şüphe yok ki, o pek çirkin bir şeydir ve ne fena bir yoldur.

Sakın zinaya yaklaşmayın! Çünkü o, çirkinliği meydanda olan bir hayasızlıktır, çok kötü bir yoldur.

Zinaya yaklaşmayın, çünkü o, açık bir kötülüktür, çok kötü bir yoldur!

Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, çirkin bir iş ve kötü bir yoldur.

Zinaya asla yaklaşmayın; Çünkü o, çirkin bir iştir, kötü bir yoldur.

Zinaya yaklaşmayın; çünkü o pek çirkin birşeydir ve çok kötü bir yoldur.

Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o iğrenç bir iştir; yol olarak da çok kötüdür.

daħı yaķın gelmeñ zinaya bayıķ ol oldı zişt iş daħı yavuz oldı yoldm yaña.

Daḫı zināya yaḳın gelmeñüz. Taḥḳīḳ ol yaman işdür ve yaman yoldur.

Zinaya da yaxın düşməyin. Çünki o, çox çirkin bir əməl və pis bir yoldur!

And come not near unto adultery. Lo! it is an abomination and an evil way.

Nor come nigh to adultery: for it is a shameful (deed) and an evil, opening the road(2215) (to other evils).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.