18 Ocak 2021 - 4 Cemaziye'l-Ahir 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 95. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velâ teşterû bi’ahdi(A)llâhi śemenen kalîlâ(en)(c) innemâ ‘inda(A)llâhi huve ḣayrun lekum in kuntum ta’lemûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Allah’ın ahdini (Hakk dava için verdiğiniz sözleri) basit dünyalık çıkarlar karşılığı satmayın. Eğer bilirseniz Allah katında olan, sizin için daha hayırlıdır (ve gereklidir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Allah'la giriştiğiniz ahdi, az bir menfaat karşılığında satmayın ve Allah'ın katındaki yok mu, bilirseniz o, daha da hayırlıdır size.

Abdullah Parlıyan Meali

Öyleyse Allah'la yaptığınız sözleşmeyi, az bir paha ile değişmeyin. Eğer bilirseniz, Allah yanında olan sizin için daha hayırlıdır.

Ahmet Tekin Meali

Allah'a verdiğiniz sözü, taahhüdü servet, makam, mevki gibi geçici dünya menfaatlerine, birkaç pula değişmeyin. Eğer bilirseniz, Allah katındakiler sizin için daha hayırlıdır.

Ahmet Varol Meali

Allah'ın ahdini az bir değere karşılık satmayın. Eğer bilirseniz Allah'ın katında olan sizin için daha hayırlıdır.

Ali Bulaç Meali

Allah'ın ahdini ucuz bir değere karşılık satmayın. Eğer bilirseniz, Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah'ın ahdini az bir bedel karşılığında değişmeyin. Muhakkak ki, Allah katında olan sevap;sizin için (dünya menfaatından) daha hayırlıdır, eğer bilirseniz...

Bahaeddin Sağlam Meali

Allah’a vermiş olduğunuz sözü, az bir paraya satmayınız. Allah’ın katında olan şey, sizin için daha hayırlıdır, eğer biliyorsanız…

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah'ın antlaşmasını az bir değere satmayınız! Eğer gerçeği biliyorsanız, Allah'ın katında olan, sizin için çok daha iyidir.

Besim Atalay Meali

Allah ile olan ahdinizi, az bir parayla değiştirmeyin, eğer bilirseniz ki Allahın katında bulunan bir şey, sizin için daha da hayırlıdır

Cemal Külünkoğlu Meali

Allah'a verdiğiniz sözü değersiz bir (dünyalık) menfaat karşılığında satmayın/değişmeyin! Eğer bilirseniz, sizin için en hayırlısı, sadece Allah'ın katında olan (sonsuz nimetler)dir.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah'ın ahdini hiçbir değere değişmeyin. Eğer bilirseniz, Allah katında olan sizin için daha iyidir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Allah’a verdiğiniz sözü az bir karşılığa değişmeyin. Eğer bilirseniz, şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır.

Diyanet Vakfı Meali

Allah'ın ahdini az bir karşılığa değişmeyin! Şayet anlayan kimseler iseniz, şüphesiz Allah katında olan (sevap) sizin için daha hayırlıdır.

Edip Yüksel Meali

ALLAH'a verdiğiniz sözü ucuza satmayın. Sizin için ALLAH'ın yanındakiler daha iyidir; bir bilseniz.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah'ın ahdini az bir bedel karşılığında değişmeyin. Eğer bilirseniz muhakkak ki Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Allahın ahdini cüz'î bir bedele değişmeyin her halde Allah yanındaki sizin için daha hayırlıdır, eğer bilir iseniz

Erhan Aktaş Meali

Allah'ın ahdini¹, küçük bir çıkara değiştirmeyin. Şayet bilirseniz, Allah'ın yanındaki ödülünüz daha iyidir. *

Hasan Basri Çantay Meali

Allahın ahdini az bir bahâya satmayın (satıp değişmeyin). Allah indindeki (nusret ve sevab yok mu?) sizin için hayırlı olan ancak odur, eğer bilirseniz...

Hayrat Neşriyat Meali

Allah'ın ahdini, (karşılığında ne alsanız) az (düşecek) bir fiyata satmayın! Eğer bilirseniz, ancak Allah katında olan (ahde riâyetinize karşı verilecek mükâfât) sizin için hayırlıdır.

İlyas Yorulmaz Meali

Allah ile yaptığınız antlaşmaları çok ucuz bir değer karşılığında satmayın. Eğer bilirseniz, Allahın yanında elde edecekleriniz daha hayırlıdır.

İsmail Hakkı İzmirli

Allah/a karşı yaptığınız ahti az bir pahaya satmayın, sizin için yalnız Allah yanındaki nimet daha iyidir, bunu bilseniz ahti bozmazdınız.*

Kadri Çelik Meali

Allah'ın ahdini ucuz bir değere karşılık satmayın. Eğer bilirseniz, Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır.

Mahmut Kısa Meali

Allah’a verdiğiniz sözü, birkaç kuruşluk dünya menfaati uğruna değiştirmeyin! Unutmayın ki, Allah’ın katındaki sonsuz nîmetler, sizin için çok daha hayırlıdır, eğer bunun değerini bilirseniz!

Mehmet Türk Meali

Allah adına verdiğiniz sözü, ucuza1 satmayın. Eğer bilirseniz, sizin için en hayırlısı, sadece Allah’ın katında olan (sevap)tır.*

Muhammed Esed Meali

Öyleyse, Allah'la yaptığınız sözleşmeyi az bir pahayla değişmeyin! Bir bilseniz, Allah katında (bulacağınız paha) sizin için elbette en iyisidir:

Mustafa Çavdar Meali

Sakın ha Allah’a verdiğiniz ahdi basit bir dünyalığa değişmeyin. Eğer bilirseniz Allah katındaki mükâfat sizin için çok daha değerlidir. 3/77-187, 4/155, 5/14, 7/169

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve Allah ile yaptığınız sözleşmeyi az bir bedel karşılığında satmayın! Bakın, (onun) Allah katındaki karşılığı var ya; işte o eğer bilirseniz sizin için çok daha hayırlıdır:

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve Allah'ın ahdini az bir bedel ile değişmeyin. Şüphe yok ki, Allah'ın katındaki sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz.

Suat Yıldırım Meali

Allah'a verdiğiniz sözü değersiz bir menfaat karşılığında satmayın! Zira âhirette Allah nezdinde olan nimet, eğer bilirseniz, sizin için elbette daha hayırlıdır.

Süleyman Ateş Meali

Allah'a verdiğiniz sözü (peygambere yaptığınız bey'atı) az bir paraya satmayın. Zira bilirseniz Allah'ın yanında olan, sizin için daha hayırlıdır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah için verdiğiniz sözü geçici bir bedelle değiştirmeyin. Bilirseniz sizin için hayırlı olan, Allah’ın katındakidir.

Şaban Piriş Meali

Allah'a verdiğiniz sözü az bir bedele satmayın! Eğer, bilirseniz gerçekten Allah'ın yanındakiler sizin için daha hayırlıdır.

Ümit Şimşek Meali

Allah'ın ahdini üç beş kuruş için satıvermeyin. Bir bilseniz, Allah katında olan şey sizin için daha hayırlıdır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah'a verdiğiniz sözü basit bir ücret karşılığı satmayın. Eğer bilirseniz, Allah katında olan, sizin için daha hayırlıdır.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı śatun alman Tañrı aḥdı-y-ıla, az baḥā. bayıķ ol kim Tañrı ķatındadur, ol yigrekdür size, eger olasız bilürsiz.

Bunyadov-Memmedeliyev

Allahla bağladığınız əhdi ucuz satmayın. (Əhdi pozmadığınıza görə) Allah yanında olan (savab) sizin üçün (dünya mənfəətindən) daha yaxşıdır. Kaş biləydiniz!

M. Pickthall (English)

And purchase not a small gain at the price of Allah's covenant. Lo! that which Allah hath is better for you, if ye did but know.

Yusuf Ali (English)

Nor sell the covenant of Allah for a miserable price:(2135) for with Allah is (a prize) far better for you, if ye only knew.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.