29 Temmuz 2021 - 19 Zi'l-Hicce 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 77. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veli(A)llâhi ġaybu-ssemâvâti vel-ard(i)(c) vemâ emru-ssâ’ati illâ kelemhi-lbasari ev huve akrab(u)(c) inna(A)llâhe ‘alâ kulli şey-in kadîr(un)

Göklerin ve yerin gaybı (ezeli kader programı) Allah’a aittir. Saatin (kıyametin ve öncesindeki büyük devrim ve değişimin vaktinin) emri de (Allah’a göre sadece süratli bir) göz açıp kapama gibidir, (veya bekleyin) çok daha yakın (bir gelecektir), şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.

Ve göklerin ve yeryüzünün gizli şeyleri Allah'ındır ve kıyametin kopması da göz kırpıp açacak bir an içinde olup biter, belki ondan daha da çabuk bir an içinde. Şüphe yok ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

Göklerin ve yerin bilinmeyen gerçekleri, Allah'a aittir ve kıyametin kopması da, göz açıp kapayacak kadar bir an içinde olup biter, belki ondan daha da çabuk bir an içinde. Şüphe yok ki, Allah'ın herşeye gücü yeter.

Göklerdeki ve yerdeki bilinmeyen güçlerin ve imkânların tasarrufu Allah'a aittir. Kıyametin kopacağı an ile ilgili icra planının gerçekleşmesi ise, göz açıp kapama kadar veya daha az bir zaman alır. Allah'ın her şeye gücü kudreti yeter.*

Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. (Kıyamet) saatin(in) işi ancak bir göz kırpma gibi yahut daha yakındır. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir.

Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. (Kıyamet) Saatin(in) emri de yalnızca (süratli) göz açıp kapama gibidir veya daha yakındır. Şüphesiz, Allah her şeye güç yetirendir.

Bütün göklerin ve arzın gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyametin oluş işi de (veya Allah'ın ilminde kıyametin geliş vakti) ancak göz kırpması gibidir, yahud ondan daha sür'atlidir. Şüphe yok ki Allah her şeye kâdirdir.

Göklerin ve yerin gizliliklerini (bilmek,) Allah’a mahsustur. Kıyamet işi, göz açıp kapamak kadar veya daha kısadır. Şüphesiz Allah’ın her şeye gücü yeter.

Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması ise, göz açıp kapama gibi veya daha az bir zamandan ibarettir. Şüphesiz ki Allah, her şeye gücü yetendir.

Göklerde de, yerde de göze görünmiyen her şey Allahın, kıyamet işi ancak göz kırpmacadır; ya da, o daha yakındır; Allahın her şeye gücü yetişir,

Göklere ve yere ilişkin bilinmezlerin ilmi yalnızca Allah'a aittir. Kıyametin kopması ise ancak bir göz kırpması kadar yahut bundan da kısa bir zamanda gerçekleşecektir. Şüphe yok ki, Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.*

Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir, kıyamet saatinin kopuşu bir göz kırpması kadar veya daha çabuk bir zaman içinde olur. Şüphesiz Allah her şeye Kadir'dir.

Göklerin ve yerin gaybı Allah’a aittir. Kıyamet’in kopması, bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması ise, göz açıp kapama gibi veya daha az bir zamandan ibarettir. Şüphesiz Allah, her şeye kadirdir.

Göklerin ve yerin gizemleri ALLAH'a aittir. Saat, (dünyanın sonu) bir göz kırpması kadar veya daha kısadır. ALLAH her şeye Gücü Yetendir

Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. Kıyametin kopuşu yalnız bir göz kırpması veya daha az bir zamandan başkası değildir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.

Bütün Semavât-ü Arzın gaybını bilmek de Allaha mahsus, saat emri ise sâde lemhi basar gibi yâhud daha yakındır, şüphe yok ki Allah her şey'e kadir

Göklerin ve yerin gaybı, yalnızca Allah'a aittir. Saatin¹ emri de yalnızca göz açıp kapamak veya ondan daha az bir zamanda olacaktır. Kuşkusuz, Allah Her Şeye Kadir'dir. *

Göklerin ve yerin ğaybı (nı bilmek) Allaha mahsusdur. Saat (kıyamet) haadisesi de (başka değil) ancak göz kırpma gibidir. Yahud o, daha yakındır. Çünkü Allah her şey'e hakkıyle kaadirdir.

Hâlbuki göklerin ve yerin gaybı Allah'a âiddir. Kıyâmetin kopması ise, ancak bir göz açıp kapama gibi veya daha yakındır.(1) Şübhesiz ki Allah, herşeye hakkıyla gücü yetendir.*

Göklerin ve yerlerin bilinmeyenlerinin (gayb) bilgisi Allah’a aittir. Kıyamet saatinin oluşması, bir göz açıp kapaması, hatta ondan daha yakındır. Allah elbetteki her şeyi bir plan üzerine yapandır.

Göklerin, yerin mugayyebatını bilmek Allah/a mahsustur. Kıyamet işi göz kırpmak kadar, belki ondan daha yakın ve çabuktur. Çünkü Allah her şeye hakkıyle kaadirdir.

Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopuşu bir göz kırpması kadar veya daha çabuk bir zaman içinde olur. Şüphe yok, Allah her şeye kadirdir.

Göklerin ve yerin gaybı, yani evrenin gizliliklerine dâir en erişilmez mutlak ve şaşmaz bilgi, sadece Allah’ın elindedir. Evrenin varoluşunu, bu varlığın kulluk hayatımızda yeri ve önemini, bütün varlıkların yaratılış hikmetlerini sadece Alllah bilir. Ve kıyâmetin kopması an melesidir, ancak göz açıp kapayacak kadar kısa bir anda, hattâ daha da hızlı olup bitecektir. Hiç kuşkusuz Allah, her şeye kadirdir. İşte bakın, Rabb’inizin sonsuz kudreti, varlıklar üzerinde nasıl tecellî ediyor:

Yer’in ve Gökler’in gaybı Allah’ındır.
Saat’in emri ancak Göz’ün bir açıp kapaması gibidir veya daha da yakındır / kısadır.
Allah, her şeye güç yetirendir.

Göklerin ve yerin [gayb]ı (bilinemeyeni) yalnızca Allah’a aittir. [*] O (Son) Saat’in (gerçekleşme) işi, göz açıp kapama gibi hatta [*] çok daha yakın bir (zamanda gerçekleşecek olaydan) başka bir şey değildir. [*] Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir.*

Göklerin ve yerin gizli bilgileri, sadece Allah’a aittir. Kıyamet’in kopması da sadece göz açıp kapayıncaya kadarlık veya daha az bir süredir. Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye yeter.

Ve (bilin ki) 89 göklerin ve yerin bilinmeyen gerçekleri 90 [yalnızca] Allah'a aittir. Ve o Son Saat'in gelip çatması ancak bir göz kırpması kadar yahut bundan da kısa [bir an içinde] olup bitecektir. 91 Çünkü, şüphe yok, Allah'ın her şeye gücü yeter.

Göklerin ve yerin idraki aşan gerçeklerini bilmek Allah’a aittir. O saat bu dünyanın bozulma hadisesi göz açıp kapayıncaya veya ondan daha kısa bir zaman da gerçekleşecektir. Zira Allah her şeye bir ölçü koyandır. 17/51, 22/1, 33/63, 42/17, 54/50, 70/5...9

İmdi, göklerin ve yerin gaybını (bilmek) yalnızca Allah’a mahsustur: Nitekim Son Saat’in gelip çatması, sadece bir göz açıp kapamak gibi veya daha da kısa bir zamanda vuku bulacak. Unutmayın ki Allah her şeye kadirdir.

Ve göklerin ve yerin gaybı, (onları bilmek) Allah'a mahsustur. Kıyametin işi ise başka değil, ancak göz kırpıp açacak kadardır veya ondan daha yakındır. Şüphe yok ki, Allah Teâlâ her şeye kâdirdir.

Bütün göklerin ve yerin gaybını bilmek de Allah'a mahsustur! Kıyametin oluş işi ise, başka değil, ancak göz açıp kapama yahut daha da kısa bir anda olup biter. Şüphe yok ki Allah her şeye kadir! [54, 50; 31, 28] {KM, I Korintos. 15, 52}

Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. O sa'atin işi, bir göz açıp yumma gibi, yahut daha yakın(kısa)dır. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.*

Göklerin ve yerin bütün bilinmeyeni (gaybı) Allah’a aittir. Kıyamet saati göz açıp kapama kadardır, belki daha da yakındır. Allah her şeye bir ölçü koyar.

Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet vakti ancak bir göz açıp kapama kadardır. Veya daha kısadır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.

Göklerin ve yerin gizlilikleri Allah'a aittir. Kıyametin işi ise gözün bir bakışı kadar, yahut ondan da çabuktur. Hiç şüphesiz Allah'ın gücü herşeye yeter.

Göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır. O saate/dünyanın sonuna ilişkin emirse bir göz açıp yummak gibi, hatta ondan da yakındır. Allah her şeye kadirdir.

daħı Tañrı’nuñdur gizlüsi göklerüñ daħı yirüñ. daħı degül ķıyāmet işi illā göz baķmaġı gibi yā ol yaķnıraķdur bayıķ Tañrı her nesene üzere güci yiterdür.

Daḫı Tañrı Ta‘ālānuñdur gökler ġaybı ve yirler ġaybı daḫı. Daḫı ḳıyāmet gü‐ninüñ gelmegi degüldür Tañrı Ta‘ālā buyruġında illā göz açup yummaḳ yāandan yaḳın. Taḥḳīḳ Tañrı Ta‘ālā her nesneye ḳādirdür.

Göylərin və yerin qeybini (gözə görünməyən, heç kəsə bəlli olmayan məchul sirlərini) bilmək ancaq Allaha məxsusdur. Qiyamətin qopması (əmri) bir göz qırpımında, yaxud daha tez olar. Allah, həqiqətən, hər şeyə qadirdir!

And unto Allah belongeth the Unseen of the heavens and the earth, and the matter of the Hour (of Doom) is but as a winkling of the eye, or it is nearer still. Lo! Allah is Able to do all things.

To Allah belongeth the Mystery(2110) of the heavens and the earth. And the Decision of the Hour(2111) (of Judgment) is as the twingkling of an eye, or even quicker: for Allah hath power over all things.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.