27 Ocak 2022 - 24 Cemaziye'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 63. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ta(A)llâhi lekad erselnâ ilâ umemin min kablike fezeyyene lehumu-şşeytânu a’mâlehum fehuve veliyyuhumu-lyevme velehum ‘ażâbun elîm(un)

Andolsun Allah'a ki senden önce de ümmetlere peygamberler göndermiştik de Şeytan, onların yaptıkları şeyleri bezemiş, hoş göstermişti onlara ve o, bugün de dostudur onların ve onlara elemli bir azap var.

Allah’a yemin olsun ki Senden önceki ümmetlere de (elçiler) gönderdik. Fakat şeytan onlara yapıp ettiklerini (küfür ve kötülük amellerini) süslü göstermiştir; bugün de onların velisi o (şeytandır) ve onlar için acı bir azap var (edilmiş, onları beklemektedir).

Andolsun O Allah'a ki, senden önce de diğer ümmetlere peygamberler göndermişti de, şeytan onların yaptıklarını onlara süslü göstermişti, mesajlarımızı hep reddettiler. Zaten şeytan, bugün de onların dostudur. Bu yüzden onlara can yakıcı bir azap vardır.

Allah'a andolsun, senden önceki milletlere de özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere peygamberler gönderdik. Şeytan, şeytan tıynetli ahlâksız azgınlar, şeytanî güçler onlara, amellerini süsleyip güzel gösterdi de, iman etmediler. İşte o, bugün kâfirlerin velisidir, dostudur. Onlara can yakıp inleten müthiş bir azap vardır.

Allah'a andolsun ki, senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ancak şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Bugün de onların dostu odur ve onlara acıklı bir azap vardır.

Andolsun Allah'a, senden önceki ümmetlere de (elçiler) gönderdik, fakat şeytan onlara yapıp ettiklerini süslü göstermiştir; bugün de onların velisi odur ve onlar için acı bir azab vardır.

Allah'a yemin olsun ki, biz, senden önce bir çok ümmetlere Peygamberler gönderdik de Şeytan, onlara, amellerini bezeyip güzel gösterdi. Bugün de o Şeytan, kâfirlerin dostudur (senden önceki peygamberler tekzip edildikleri gibi, şimdi seni de tekzip ediyorlar.) Onlara çok acıklı bir azap var.

Andolsun! Senden önceki toplumlara da peygamberler gönderdik. Şeytan, onların yaptıklarını onlara güzel gösterdi. (Onun için inanmadılar.) Artık o gün, şeytan onların dostudur. Ve onlar için elem verici bir azap vardır.

Allah'a andolsun ki, senden önceki topluluklara da peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini süslü gösterdi. Bugün de onların dostudur. Onlar için elem verici bir azap vardır.

Allah hakkıyçin, senden önce birtakım ümmetlere peygamberler göndermiştik; şeytan onlara, yaptıkların hoş gösterdi, o bunların, bugün dostu; acı azap vardır onlara

Allah'a Andolsun ki, senden önce de çeşitli ümmetlere peygamberler gönderdik. Şeytan onlara yaptıkları kötülükleri güzel gösterdi. O, bugün de onların (inkârcıların) dostudur. Onlar için acıklı bir azap vardır.

Allâh nâmına kasem iderim ki akvâm-ı muhtelifeye senden evvel rasûller gönderdik şeytân ânların a’mâlini tertîb itdi başlarına geçdi peygamberleri tekzîb itdiler lâkin ânları bir ’azâb-ı elîm bekliyor.

Allah'a and olsun ki, senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Şeytan yaptıklarını onlara hep güzel gösterdi. Bugün de dostları odur. Onlara can yakıcı azap vardır.

Allah’a andolsun, senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini güzel gösterdi. O, bugün de onların dostudur ve onlar için elem dolu bir azap vardır.

Allah'a andolsun, senden önceki ümmetlere de (peygamberler) göndermişizdir. Fakat şeytan onlara işlerini süslü gösterdi de (iman etmediler). işte o, bugün onların velisidir. Ve onlar için elem verici bir azap vardır.

ALLAH'a andolsun ki senden önceki toplumlara da elçiler gönderdiğimizde şeytan işlerini onlara güzel gösterdi. Nitekim onların velisi (yakın arkadaşı) bugün odur. Onlar acı bir azaba mahkum olmuşlardır.

Allah'a yemin olsun ki, biz senden önce bir çok ümmetlere peygamberler gönderdik. Ne var ki şeytan, onlara amellerini bezeyip süslü gösterdi. Bugün de o şeytan, kâfirlerin dostudur. Onlar için acı bir azab vardır.

Tallahi biz senden evvel bir çok ümmetlere Resuller gönderdik, buna karşı Şeytan onlara amellerini tezyin etti, bu gün de o onların veliysidir ve onlara elîm bir azâb var

Allah'a ant olsun ki, Biz, kesinlikle senden önceki toplumlara da elçiler gönderdik. Şeytan, onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Şeytan, o gün de bugün de onların velisidir.¹ Onlar için acı veren bir azap vardır.

1- Koruyucu, yardımcı, gözeten, destekleyici, yandaş. Çevirilerde “Veli” ve velinin çoğulu olan “evliya” sözcüğüne “dost” olarak anlam verilmektedir. ... Devamı..

Allaha andolsun ki biz senden evvelki ümmetlere de peygamberler göndermişizdir de şeytan onların yapdıklarını kendilerine süsleyib hoş göstermişdir. İşte o, bu gün de onların velîsidir. (Bütün) onlara en acıklı bir azâb vardır.

Allah'a yemîn olsun ki, senden evvelki ümmetlere de muhakkak (peygamber)gönderdik; fakat şeytan onlara (kötü) amellerini süsledi; işte o, bugün (dünyada) onların dostudur; fakat (âhirette) onlar için (pek) elemli bir azab vardır.

Allah’a yemin olsun ki senden önceki toplumlara da elçiler gönderdik. Şeytan (aldatıcı güçler) onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Bu gün (dünya hayatında) onların sığındıkları şeytandır ama (hesap gününde) onlar için acıklı bir azap vardır.

Allah’a ant olsun ki işte biz senden önceki topluluklara da elçiler göndermiştik. Şeytan ise bütün işlediklerini kendilerine güzel gösterdi. İşte bugün de onların yardağıdır. Ancak, onlar için acıklı bir azap vardır.

Tanrı/ya andolsun ki senden evvelki ümmetlere peygamberler gönderdik. Şeytan onların amellerini kendilerine hoş göstermiştir. İşte şeytan bugün onların yârlarıdır. Onlar için acıklı bir azap vardır.

Allah'a andolsun, senden önceki ümmetlere de (peygamberler) gönderdik. Fakat şeytan onlara yapıp ettiklerini süslü göstermiştir. Bugün de onların velisi odur ve onlar için elim bir azap vardır.

Andolsun ki, senden önceki çağlarda hüküm süren toplumlara da elçilerimizi göndermiştik fakat şeytan, yaptıkları çirkin işleriallayıp pullayarak onların gözüne güzel göstermiş ve böylece onları inkâra sürüklemişti. Ve işte aynı şeytan, bugün de inkârcıları aldatarak, onların yol göstereni, karar vereni, danışmanı dostu olmuş! Şeytanı dost edindikleri için, can yakıcı bir azap var onlara!
Bu durumda, ey Muhammed, sana ve senin izinden gidenlere büyük bir görev düşüyor:

Allah’a yemin olsun, senden önce ümmetlere rasûl gönderdik!
Şeytan onlara amellerini süslü gösterdi.
Bugün o onların veliyysidir.
Onlar için acıveren bir azap da vardır.

Resulüm! biz, senden önceki milletlere de Tanrı elçileri gönderdik. Onlar da şeytana kanıp kendi yaptıklarını beğendiler. Aynı şeytan şimdi bizimkilere musallat oldu. Ama cezaları çok kıvrandıracak...

Andolsun ki senden önceki toplumlara da gerçekleri açıklayan elçiler gönderdik. Fakat şeytan onlara dünyevi işlerini süslü göstererek azdırdı. Ayetlerimizi inkâr edenlerin, inandık dedikleri halde yasalarımıza uymayanların dostu, velisi, yardımcısı şeytandır. Şeytanın dostları; yasalarımızı terk ederek insanlardan şeytanlaşanların yasalarına uyarlar. Böyleleri hesap günü şiddetle cezalandırılacak! Önceden haber veriyoruz! Ceza başlarına gelince şaşırmasınlar!

Allah’a yemin olsun: Senden önceki ümmetlere de (elçi) göndermişizdir. (Fakat) şeytan onlara işlerini süslü göstermişti. İşte o (şeytan), bugün onların dostudur; onlar için elem verici bir azap vardır.

Allah’a yemin olsun ki Biz, senden önceki ümmetlere (Peygamberler) gönderdik, şeytan ise onlara yaptıkları şeyleri süslü gösterdi. İşte o gün¹ de onların dostu, o (şeytandır) ve onlar için acıklı bir azap vardır.

1 Yani âhiretteki hesap veya cezâ günü.

Allah tanıktır ki, [ey Peygamber,] senden önceki çağlarda da [muhtelif] toplumlara elçiler gönderdik: fakat Şeytan onlara (da) yapıp-ettiklerini güzel gösterdi[ği için hakkı inkara şartlanmış olanlar mesajlarımızı dinlemeyi hep reddettiler]; Şeytan [geçmişte olduğu gibi] bugün de onlarla sıkı fıkı; ⁷³ bu yüzden de onları zorlu bir azap bekliyor.

73 Yahut: “O bugün (de) onların patronu [ya da “efendisi”]dir”. Hatırlanmalıdır ki, velî ismi, ilk ağızda, “[birine ya da bir şeye] yakın oldu [ya da ... Devamı..

Allah şahittir ki, senden önceki ümmetlere de elçiler göndermiştik. Fakat şeytan onlara yaptıkları kötülükleri güzel göstermişti. Bugün de O, hâlâ onların velisidir ve onları da can yakıcı bir azap beklemektedir. 6/42-43, 27/23-24, 29/38, 40/36-37, 47/14

Allah şahittir ki, senden önceki toplumlara da nice elçiler göndermişizdir: fakat şeytan onlara eylemlerini güzel göstermiştir.[2143] Bakın işte o bugün onların kılavuzudur,[2144] fakat (yarın) onlar elem verici bir cezaya müstehak olacaklar.[2145]

[2143] “Eylemlerini güzel göstermek”, insan eyleminin ana rahmi olan tasavvura bir atıftır. İnsanın çirkin ve güzel, iyi ve kötü tasavvurunu şeytanın ... Devamı..

Allah'a kasem olsun ki senden evvel de ümmetlere peygamberler gönderdik. Şeytan ise onlara amellerini süsleyiverdi. Artık o, bugün onların velîsidir ve onlar için pek acıklı bir azap vardır.

Allah şahittir ki, Biz senden önce bir çok ümmete kendilerini irşad etmeleri için resuller gönderdik, fakat şeytan onların batıl işlerini kendilerine güzel gösterdi. Bu yüzden peygamberlerini yalancı saydılar. İşte şeytan dünyada olduğu gibi, bu gün de onların dostudur. Onlara gayet acı bir azap vardır.

Allah'a andolsun ki senden önceki milletlere de elçi gönderdik; şeytan onlara yaptıkları işleri süsledi. (Bu yüzden peygamberleri yalanladılar). O, bugün de onların dostudur. Onlar için acı bir azab vardır.

Bu âyetteki ÇäêèÂ(el-yevm: bugün), ta'bîri, ya "dünyâ" anlamına gelir; yani dünyâda onların velîsi şeytândır, demek olur. Yahut "O gün" anlamına gelir... Devamı..

Vallahi senden önceki toplumlara da elçiler gönderdik. Şeytan onlara, yaptıkları işi süslü gösterdi. O, bugün de onların dostudur. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

-Allah'a andolsun ki, senden önceki ümmetlere de (peygamberler) gönderdik. Fakat, şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Bugün de o, onların velisidir ve onlara can yakıcı bir azap vardır.

Allah'a and olsun, senden önceki ümmetlere de Biz peygamberler gönderdik; şeytan ise yaptıklarını kendilerine hoş gösterdi. Artık o gün onların dostu şeytandır; onlar için acı bir azap vardır.

Yemin olsun Allah'a ki, senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik de şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. O, bugün de onların dostudur/ o gün de onların dostu idi. Onlar için acıklı bir azap var.

ta'llāhi bayıķ viribidük bölükleri senden ilerü pes bezedi anlaruñ içün şeyŧān dįv 'amellerini. pes ol arķa viricisidür bugün daħı anlaruñdur 'aźāb aġrıdıcı.

Allāh ḥaḳḳı‐çun biz viribidük peyġamberleri senden öñdinki ümmetlere.Pes bezedi anlara şeyṭān ‘amellerini. Ol dostlarıdur bu gün daḫı. Anlaraulu ‘aẕāb vardur.

(Ya Rəsulum!) Allaha and olsun ki, səndən əvvəl də ümmətlərə peyğəmbərlər göndərmişdik. Şeytan onlar öz (çirkin) əməllərini xoş göstərmişdi. Bu gün Şeytan onların dostudur (havadarıdır). Onlar (qiyamət günü) şiddətli əzaba düçar olacaqlar!

By Allah, We verily sent messengers unto the nations before thee, but the devil made their deeds fair seeming unto them. So be is their patron this day, and theirs will be a painful doom.

By Allah, We (also) sent (Our messengers) to Peoples before thee; but Satan made, (to the wicked), their own acts seem alluring: He is also their patron today,(2090) but they shall have a most grievous penalty.

2090 In all ages and among all Peoples Allah sent His Messengers to teach the Truth and point the way to righteousness. But the allurements of Evil se... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.