27 Ocak 2022 - 24 Cemaziye'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 60. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Lilleżîne lâ yu/minûne bil-âḣirati meśelu-ssev-/(i)(s) veli(A)llâhi-lmeśelu-l-a’lâ(c) vehuve-l’azîzu-lhakîm(u)

Âhirete inanmayanlar, kötü sıfatlara sahiptir, en yüce sıfatsa Allah'ındır ve o üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ahirete inanmayanların (böyle) ne kötü örnekleri (ve ne vahşi özellikleri) vardır, en yüce örnekler ve özellikler ise Allah’a aittir. O, Güç sahibi olandır, Hüküm ve Hikmet sahibidir.

Ahirete inanmayanlar, kötü sıfatlara sahiptir. En yüce sıfatlarsa Allah'a aittir. Çünkü O, en güçlü olandır, yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır.

Bozulmayı, çürümeyi, haksızlığı telkin eden, darb-ı mesel haline getiren, ayıplanması gereken safsatalar, âhirete, ebedî yurda inanmayanlara aittir. Emsalsiz değer hükümlerini öğütleyen darb-ı meselli âyetler; kainatta hükmünü sürdüren kanunlar; gösterilen, öğretilen dini hakikatlar, insani ve ahlaki değerler; dillerde pelesenk olan özdeyiş halindeki zikirler; hükümranlık ve kemal sıfatları yalınızca Allah'a aittir. O kudretli, hikmet sahibi ve hükümrandır.

Ahirete inanmayanların kötü örnekleri vardır. En yüce örnek ise Allah'ındır. O yücedir, hakimdir.

Ahirete inanmayanların kötü örneği vardır, en yüce örnek ise Allah'a aittir. O, güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ahirete iman etmiyenler için kötü sıfatlar var. En yüksek sıfatlar ise Allah'ındır. O Azîz'dir, Hâkîm'dir.

Ahirete inanmayanlara çok kötü bir örnek vardır. En yüce örnek ise Allah’ındır. O, sonsuz izzet ve hikmet sahibidir.

Kötü sıfat, âhirete inanmayanlar içindir. En yüce sıfatlar ise Allah'a aittir. Çünkü O, her şeyden üstündür; hikmet sahibidir.

Ahrete inanmış olmayanların, kötü sıfatı vardır, en yüce sıfatsa Allah içindir; O emredir, O bilge

Ahirete inanmayanlar için (böyle nice) kötü örnekler vardır. En yüce sıfatlar Allah'ındır. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Âhirete îmân itmeyenler en fenâ şeylere misâldir. Allâh en ’âlî şeylere misâldir. [’Azîzdir] ve hakîmdir.

Ahirete inanmayanlar kötülük misalidirler. En üstün misali ise Allah verir. O Güçlü'dür, Hakim'dir.*

Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlar ise Allah’ındır. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kötü sıfat, ahirete inanmayanlar içindir. En yüce sıfatlar ise Allah'a aittir. Çünkü O, her şeyden üstün ve hikmet sahibidir.

Ahirete inanmıyanlar kötü örneği oluştururlar; halbuki en yüce örnekler ALLAH'ındır. O Üstündür, Bilgedir.

Ahirete iman etmeyenler için kötü sıfatlar var. En yüce sıfatlar ise, Allah'ındır. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Âhırete iymana olmıyanlar için kötülük meseli sıfatlar var, Allah için ise en yüksek sıfatlar, ve azîz odur, hakîm o

Kız çocuğunun doğum haberinin kötü görülmesi ahirete inanmayanlara aittir. En yüce benzetme¹ Allah'a aittir. O, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

1- Allah, bunu “iyi” bir şey olarak görmektedir.

Âhirete îman etmeyenlerin (işte böyle) kötü sıfat (lar) ı vardır. En yüce mesel (vasıflar) ise Allahındır. O, mutlak kaadirdir, tam hüküm ve hikmet saahibidir.

Âhirete îmân etmeyenler için çirkin sıfatlar vardır. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. Çünki O, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

Kötü misaller (kararlar) vermek ahiret’e inanmayanların yaptığıdır. Güçlü ve her şeyin hükmünü veren Allah ise en yüce misalleri verendir.

Öbür dünyaya inanmıyanlar kötülük örnekleridir. Örneklerin en güzeli ise Allah’ınkidir.o Allah ki erklidir, doğruyu bildiricidir.

Âhirete inanmayanların kötü bir sıfatı vardır [⁵]. Allah/ın ise en yüksek sıfatı vardır [⁶]. O, galib-i yektadır, hakimdir.

[5] Allah'ın kızı vardır demek gibi.[6] Allah mâbud-u hakikîdir, her şeyden müstağnidir.

Ahirete inanmayanların kötü örnekleri vardır. En yüce örnekler ise Allah'a aittir. O üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.

Âhirete inanmayanlar, insanlığı mutsuzluğa sürükleyen ve asla örnek alınmaması gereken böyle kötü özelliklere sâhiptir; en yüce sıfatlar ise Allah’a aittir. O hâlde, inanç, düşünce ve davranışlarınızı Allah’ın gönderdiği kitaba göre düzenlemelisiniz. Çünkü O, tüm varlıklar üzerinde mutlak otorite sahibidir, yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır, hakîmdir. Sonsuz hikmetinden dolayıdır ki:

Kötülüğün misâli Âhiret’e inanmayanlar içindir.
En Yüce Misâl Allah aittir.
Hakîm Azîz O’dur.

Zaten, ahrete inanmayanların yüzlerinde hep bir kötülük ifadesi vardır. Yüzlere anlamlı ifadeyi veren ise, Allah'tır. Çünkü o, her şeye gücüyle egemendir.

Onların yakıştırdıkları bütün kötü sıfatlar; ahirete inanmayanlar içindir. En yüce sıfatlar Allah’a aittir. Allah her şeyden üstün ve hikmet sahibidir.

Kötü örnek(ler) ahirete inanmayanlar içindir. En yüce örnek(ler) ise yalnızca Allah’a aittir. [*] O güçlüdür, doğru hüküm verendir.

Ahirete inanmayanların kötü örneği Yüce Allah’a çocuk yakıştırması, kız çocuklarını öldürmeleri vs’dir. Allah’a ait olanlar ise yaratıklarda bulunmayı... Devamı..

Âhirete inanmayanlar kötülük timsali, Allah ise yücelik timsalidir. Çünkü O çok güçlüdür, hüküm (hikmet) sahibidir.

[Bunun içindir ki,] kötü niteleme(ler) ahirete inanmayanlara ⁶⁷ yakışır; en yüce niteleme(ler) ise Allah’a. Çünkü, doğru hüküm ve hikmetle edip-eyleyen en yüce iktidar sahibi O’dur!

67 Yani, dolaylı olarak, insanın Allah’a karşı mutlak ve nihaî anlamda sorumlu olduğunu inkar ediyorlar. Zemahşerî ve Râzî’ye göre mesel (lafzî karşıl... Devamı..

Böylesine çirkin niteliklerin tamamı ahirete inanmayanlara aittir. Allah ise en yüce sıfatların sahibidir. Çünkü O her işinde mükemmel ve her kararı doğru olandır. 6/29, 13/5, 16/38, 17/49...52-98, 23/34...37

Çirkin niteleme(ler)e âhirete inanmayanlar lâyıktır; Allah’a lâyık olan ise en yüce, en güzel niteleme(ler)dir: zira O her işinde mükemmel olandır, her hükmünde tam isabet sahibidir.

Ahirete inanmayanlar için çirkin bir sıfat vardır. Allah için ise en yüksek (vasıflar) vardır. Ve o azîzdir, hakîmdir.

Âhirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. Aziz O'dur, hakim O! (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Ahirete inanmayanların durumu, kötüdür. En yüce durum, Allah'ındır. O, üstün hüküm ve hikmet sahibidir.

Ahirete inanmayanlar kötü örnek verirler. En iyi örnek, Allah’ın verdiği örnektir. Üstün olan ve doğru kararlar veren O’dur.

Kötülük örneği ahirete inanmayanlarındır. En yüce örnek ise Allah'ındır. Çünkü O, saygındır, hakimdir.

Âhirete inanmayanların böyle kötülük nümunesi sıfatları vardır. En yüce mesel ve temsiller ise Allah’a aittir. Onun kudreti herşeye üstün, her işi hikmet iledir.

Âhirete inanmayanlar için kötülük örneği var. En yüce örnekse Allah içindir. O'dur Azîz, O'dur Hakîm.

anlaruñ kim inanmazlar āħirete yavuzlıķ śıfatıdur. daħı Tañrı’nuñdur śıfat yücerek. daħı ol beñdeşsüzdür güci yiter dürüst işlü sözlü.

Ol kişiler ki āḫirete īmān getürmezler, yaman meẟelleri vardur. TañrıTa‘ālā meẟeli yücedür, maḫlūḳ ṣıfatlarından münezzehdür. Allāh ‘azīzdür,ḥikmetler issidür.

Ən pis sifət (evlənmək üçün qadınlara ehtiyac hiss etdikləri halda, qız uşaqlarını diri-diri torpağa basırmaq) axirətə inanmayanlara, ən yüksək sifət (vəhdaniyyət) isə Allaha məxsusdur. Allah yenilməz qüvvət (qüdrət) sahibi, hikmət sahibidir!

For those who believe not in the Hereafter is an evil similitude, and Allah's is the Sublime Similitude. He is the Mighty, the Wise.

To those who believe not in the Hereafter, applies the similitude of evil: to Allah applies the highest(2086) similitude: for He is the Exalted in Power, full of Wisdom.

2086 The word mathal ordinarily denotes a similitude, but in the context of the present verse, especially with reference to Allah, it signifies His su... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.