20 Ocak 2022 - 17 Cemaziye'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 57. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veyec’alûne li(A)llâhi-lbenâti subhânehu(ﻻ) velehum mâ yeştehûn(e)

Haşa, münezzehtir o, kızları olduğunu söylerler Allah'ın, hoşlarına gidenlerse kendilerinindir onlarca.

Ve Allah’a kızlar isnad ediyorlar, (hâşâ) O (böyle şeylerden) Yücedir. Hoşlandıkları (erkek çocukları) da kendilerine (reva görmektedirler).

Bir de Allah'a kızlar yakıştırırlar. O böyle şeylerden münezzehtir. Kendilerine ise, canlarının istediği oğulları seçmek isterler.

Onların, kızların Allah'a ait olduğunu iddia ediyorlar. Allah bundan münezzehtir. Beğendikleri de, erkek çocuklar da kendilerinin oluyormuş.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 43/15-18; 53/21-22.

Şanı yüce olan Allah'a kızlar isnad ediyorlar; kendilerine de hoşlandıklarını

Allah'a kızlar isnad ediyorlar, (haşa) O yücedir. Hoşlandıkları (erkek çocuklar) da kendilerinindir.

Hem Allah'a kızlar da isnad ediyorlar (Melekler Allah'ın kızlarıdır, diyorlar.) Haşâ, Allah bunlardan münezzehtir. Tuhaf şey! Halbuki kendilerinin istediği oğlan çocuktur.

Allah’a kızlar isnat ediyorlar. Hâlbuki onların kendilerine arzuladıkları erkek çocukları vardır. Allah böyle bir isnattan çok münezzehtir.

Onlar, kızların Allah'a ait olduğunu iddia ediyorlar. Hâşâ! Allah bundan uzaktır. Beğendikleri de kendilerinin oluyor.[271]

[271] Cahiliye Araplarının kız çocuk algısı hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, X, 530-535.

Allah için kızlar isnad ediyorlar, Allah kutsaldır, kendileri ise istediklerini almaktadırlar

(Onlar,) kızları Allah'a nispet ediyorlar. Hâşâ! O, bundan (çocuğu olmaktan) münezzehtir. Hoşlandıkları (erkek çocukları)nı ise kendilerine yakıştırıyorlar.

Bkz. 2/116, 5/17, 9/30, 17/40, 19/88, 43/15, 53/21, 72Mekkeli müşrikler kendi kız çocuklarını diri diri toprağa gömerken “melekler Allah’ın kızlarıdır... Devamı..

Hâşâ Allâh’a kızlar isnâd idiyorlar da kendileri kız istemiyorlar.

Beğendikleri erkek çocukları kendilerine; kızları da Allah'a malediyorlar. O bundan münezzehtir.

Onlar, kızları Allah’a nispet ediyorlar -ki O, bundan uzaktır- kendilerine ise, canlarının istediğini.

Onlar, kızların Allah'a ait olduğunu iddia ediyorlar. Hâşâ! Allah bundan münezzehtir. Beğendikleri de (erkek çocuklar) kendilerinin oluyor.  

 Huzâa ve Kinâne kabileleri: «Melekler, Allah’ın kızlarıdır» diyorlardı. Halbuki kendileri kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. 57-59. âyet... Devamı..

Yüce ALLAH'a kızları ayırıyorlar; kendilerine de hoşlandıklarını..

Onlar, Allah'a kızlar isnad ediyorlar. O, bundan münezzehtir. Kendilerine ise erkek çocukları isnad ederler.

Allaha kızlar da isnad ediyorlar, hâşâ o sübhane, kendilerine ise canlarının istediği

Kız çocuklarını Allah'a yakıştırıyorlar. O, bundan münezzehtir. Hoşlandıklarını¹ da kendilerine ayırıyorlar.

1- Erkek çocukları.

Bir de onlar Allaha kızlar isnâd ederler. Haaşâ, O (nun şanı) münezzehdir. Kendilerinin candan isteyegeldikleri (oğlan çocuğuna gelince:) bu da onlarındır!

Hem Allah'a kızları isnâd ediyorlar! (Hâşâ!) O, bundan (da, Îsâ ve Uzeyr gibi erkek çocuktan da) münezzehtir; kendilerine ise beğendiklerini (erkek çocuklarını dilerler).

Kızlar Allah’a aittir yakıştırmasını yapıyorlar. Allah, onların canlarının istediği şeylere sahip olmaktan çok uzaktır.

Onlar Allah’a kız çocukları takıştırırlar. Allah ise bundan uzaktır. Özledikleri oğlanları da kendilerine alıkoyarlar.

Onlar, Allah için kızlar yaparlar [³], Allah ondan tamamıyle münezzehtir. Kendileri ise erkek arzu ederler.

[3] Melâike Allah'ın kızlarıdır, derler.

Ve Allah'a kızlar karar kılıyorlar; (hâşâ!) O yücedir. Hoşlandıkları (erkek çocuklar) ise kendilerinin oluyor!

Bir de, hoşlarına giden erkek çocuklarını kendilerine lâyık görürken, sahip olmaktan utanç duydukları kızları“Melekler Allah’ın kızlarıdır!” diyerek Allah’a yakıştırmaktan çekinmiyorlar! Hâşâ, Allah eksiklik ve noksanlık ifâde eden ve ancak yaratıklara yakıştırılabilecek bütün sıfatlardan uzaktır, yücedir! Üstelik bunlar, Allah’a nisbet ettikleri kız çocuklarını o kadar aşağılık görürler ki:

Allah’a Kızlar isnat ediyorlar. O sübhandır / bundan uzaktır.
Ne arzu ederlerse, onlarındır.

O kadar sapıkça sözler söylüyorlar ki; kızların Allah’a ait olduğunu iddia ediyorlar. Hâşâ! Allah bundan münezzehtir. Onlar oğlanları beğenerek kendilerine alıyorlar da, onlara kızları verdiğimizde, bu kız Allah’ın mı diyorlar? Hiç akılları yok mu? Biz kızları da oğlanları da evlat olarak veriyoruz. Evlatlıkta kızlar da erkekler de eşittir. Hangi hakla kız olunca bu bizim değil Allah’ın, oğlan olunca bu Allah’ın değil bizim diyorlar? Onların bu davranışları, yaratılışı inkârlarından dolayıdır. Onlar gerçekten Allah’a ve yaratılışa inanmış olsalardı böyle yapmazlardı.

Onlar, kızları Allah’a yakıştırıyorlar. (Haşa)! O yücedir. Beğendikleri de (erkek çocukları da) kendilerinin (sanıyorlar). [*]

Benzer mesajlar: Nahl 16:62; Sâffât 37:151-153; Zuhruf 43:15-16; Tûr 52:39; Necm 53:21.

(Bir de beğenmedikleri) kızları,¹ şânı yüce olan Allah’a ait görüyorlar. Beğendikleri (erkek çocukları)nı ise kendileri (alıyorlar).

1 Yani, zâten doğuştan boşa giden, hiçbir işe yaramadığına inandıkları kız çocuklarını, Allah’a ait görüyorlardı. (Bazı Müslümanların, işe yaramayan m... Devamı..

Ayrıca, kızları Allah’a yakıştırırken ⁶³ -oysa O tüm beşerî bağlardan uzaktır, yücedir- kendileri için [sanki buna güçleri yetermiş gibi] hoşlarına gideni ⁶⁴ [seçmek isterler]:

63 İslam öncesi Arapları, Lât, Menât, ‘Uzzâ gibi tanrıçalarla (bkz. 53:19-20 ile ilgili 13. not) dişi olarak tasavvur ettikleri meleklerin “Allah’ın k... Devamı..

Bir de kızları Allah’a isnat ediyorlar. Hâşâ, olacak şey mi bu? Çok istedikleri erkek çocukları da kendilerine. 16/58-59, 17/40, 19/88...93, 37/149, 43/15...19, 52/39, 53/21...23

Üstelik kızları Allah’a isnat ederken,[2136] -hâşâ, beşerî niteliklerden uzak aşkın bir varlıktır O- beğendiklerini ise kendilerine ayırıyorlar.

[2136] Mekke müşrikleri Allah’a kız isnat ederlerdi. Onların, birer dişi sûretinde olan Lat ve Uzza hakkında “Allah’ın kızları” şeklindeki sapık inanç... Devamı..

Ve Allah için kızlar isnat edinirler. Hâşâ! O münezzehtir. Kendileri için ise arzu ettiklerini (isnat ederler).

Allah'ın kızları olduğunu iddia ediyorlar. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Hoşlandıkları erkek çocuklarını ise kendilerine yakıştırırlar. [43, 15-18; 53, 21-22]

O şanı yüce Allah'a kızları veriyorlar (melekleri Allah'ın kızları sanıyorlar) da kendilerine hoşlandıkları(erkek çocukları)nı (alıyorlar). (Kız çocuklarından arlanıyorlar. Peki ama neden arlandıkları şeyleri Allah'a layık görüyorlar?)

Allah için kızlar oluşturuyorlar[*]; O bundan uzaktır. Özledikleri oğlanlar da kendilerine kalıyor.

[*] Melekleri Allah'ın kızı sayıp ilah(tanrı) ediniyorlar.

Allah'a kızları isnat ederler. O, bundan uzaktır. Kendilerine de arzu ettiklerini..(erkek çocukları)

Evlât edinmekten münezzeh olduğu halde, Allah'a kız çocuklarını yakıştırıyor, hoşlarına gideni(10) ise kendilerine ayırıyorlar.

(10) Erkek çocukları.

Tutuyor, Allah'a kızları nispet ediyorlar. Hâşâ! O, bunlardan arınmıştır. İştah duydukları şeyler de kendilerinin mi?

daħı eylerler Tañrı’nuñ ķızlar ya'nį firişteler [139b] arulıġı'nuñ. daħı anlaruñ ya'nį er oġlanlar ol kim arzularlar.

Daḫı Tañrı Ta‘ālāya ḳızlar iderler, Tañrı münezzehdür oġul ḳızdan ve kendü‐lere yürekleri istegeni ḳılur.

Onlar Allaha qızlar isnad edirlər/ (Mələklər Allahın qızlarıdır, deyirlər). Allaha pakdır, müqəddəsdir. (Onun oğula-qıza ehtiyacı yoxdur. ) Özlərinə gəldikdə isə istədiklərini (oğlan uşaqlarını) aid edirdilər.

And they assign unto Allah daughters. Be He glorified! and unto themselves what they desire;

And they assign daughters(2082) for Allah. - Glory be to Him! - and for themselves (sons,- the issue) they desire!

2082 Some of the Pagan Arabs called angels 'the daughters of Allah'. In their own life they hated to have daughters, as explained in the next two vers... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.