13 Nisan 2021 - 30 Şaban 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 53. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemâ bikum min ni’metin femina(A)llâh(i)(s) śümme iżâ messekumu-ddurru fe-ileyhi tec-erûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Size ulaşan her nimet Allah’tandır. Sonra size bir sıkıntı dokunduğunda dönüp yalvaracağınız makam da yalnız O’dur.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Size bir nimet gelse o, mutlaka Allah'tandır, sonra bir zarara uğrasanız gene ona yalvarırsınız.

Abdullah Parlıyan Meali

Size gelen her nimet, mutlaka Allah'tandır. Sonra bir zarara uğrasanız, yine O'na yalvarırsınız.

Ahmet Tekin Meali

Sizdeki ilâhî, manevî ve dünyevî nimetlerin hepsi Allah'tandır. Sonra başınıza bir felâket, bir sıkıntı geldiği, ekonomik darboğaza düştüğünüz zaman da, yalnız, feryad ü figan ederek O'na yalvarır, O'na sığınırsınız.*

Ahmet Varol Meali

Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı dokunduğunda da yalnız O'na yalvarırsınız.

Ali Bulaç Meali

Nimet olarak size ulaşan ne varsa, Allah'tandır, sonra size bir zarar dokunduğunda (yine) ancak O'na yalvarıyorsunuz.

Ali Fikri Yavuz Meali

Sizdeki her nimet Allah'dandır. Sonra size keder dokunduğu zaman da, hep ona yalvarır yakarırsınız.

Bahaeddin Sağlam Meali

Sizdeki bütün nimetler Allah’tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman, O’na yalvarmaya başlıyorsunuz.

Bayraktar Bayraklı Meali

Nimet olarak size ulaşan ne varsa, Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman yalnız O'na yalvarırsınız.

Besim Atalay Meali (1962)

Elinizde olan bütün nimetler hep Allahtandır, size darlık erişince, yine O'na yakarırsız

Cemal Külünkoğlu Meali

Yararlandığınız her nimet Allah'tandır. Sonra başınıza bir sıkıntı gelince yalnız O'na yalvarırsınız.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Size gelen her nimet Allah'tandır. Sonra, bir sıkıntıya uğradığınızda yalnız O'na sığınırsınız.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Size ulaşan her nimet Allah’tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız O’na yalvarır yakarırsınız.

Diyanet Vakfı Meali

Nimet olarak size ulaşan ne varsa, Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız O'na yalvarırsınız.

Edip Yüksel Meali

Size ulaşan her nimet ALLAH'tandır. Nitekim, bir sıkıntıya uğradığınızda sadece O'na yalvarırsınız.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Sizde nimet namına ne varsa hep Allah dandır. Sonra size sıkıntı dokununca Allah a feryad edersiniz. 

Elmalılı Meali (Orijinal)

Hem sizde ni'met namına her ne varsa hep Allahdandır, sonra size keder dokunduğu zaman da hep ona feryad edersiniz

Erhan Aktaş Meali

Sahip olduğunuz nimetlerin tamamı, Allah'tandır. Sonra bir sıkıntıya uğradığınızda, yalnız O'na yalvarırsınız.

Hasan Basri Çantay Meali

Size ulaşan her ni'met Allahdandır. Sonra size her hangi bir keder ve musîybet dokunduğu zaman ancak Ona tezarru ve feryâd edersiniz.

Hayrat Neşriyat Meali

Hâlbuki size gelen her ni'met Allah'dandır; sonra size zarar dokunduğu zaman(feryadla) ancak O'na sesinizi yükselt(erek yalvar)ırsınız.

İlyas Yorulmaz Meali

Sizin elinizde olan her nimet Allahdan dır. Size bir zarar dokunduğunda, O na yönelirsiniz.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Sizdeki her bir nimet Allah/tandır. Sonra size bir fenalık dokandığı vakit ancak O/na yalvarıp yakarırsınız.

Kadri Çelik Meali

Nimet olarak size ulaşan ne varsa Allah'tandır, sonra size bir zarar dokunduğunda (yine) ancak O'na yalvarmaktasınız.

Mahmut Kısa Meali

Size ulaşan her nîmet Allah’tandır. Nitekim, başınıza bir belâ geldi mi, hemen O’na el açıp yalvarırsınız.

Mehmet Türk Meali

Allah size bu kadar nîmet vermiş iken (Onu unutuyor) sonra size bir sıkıntı dokununca mı (Onu hatırlayıp) yalvarıyorsunuz.

Muhammed Esed Meali

Hem, payınıza düşen her nimet Allah'tandır; (nitekim) ne zaman başınıza darlık çökse, hemen O'na yakarırsınız, 60

Mustafa Çavdar Meali

İyi bilin ki, sahip olduğunuz nimetlerin hepsi Allah’tandır. Sonra size bir sıkıntı dokunduğu zaman da sadece O’na yalvarırsınız. 6/17-63-64, 10/21...23, 17/67, 29/65-66, 31/32

Mustafa İslamoğlu Meali

Fakat, nimetten payınıza her ne düşerse bilin ki o Allah’tandır. Dahası başınıza ne zaman iş gelse, hemen O’ndan imdat dilersiniz.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Size gelen her nîmet, Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman ancak O'na seslerinizi kaldırıp sığınırsınız.

Suat Yıldırım Meali

Hem sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'tandır. Kaldı ki size bir sıkıntı dokunduğunda da yalnız O'na yalvarırsınız. [17, 67; 14, 34]

Süleyman Ateş Meali

Size ulaşan her ni'met Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı dokunduğu zaman da yalnız O'na yalvarırsınız.

Süleymaniye Vakfı Meali

Sahip olduğunuz bütün nimetler Allah’tandır. Size bir zorluk dokununca da yalnız O’na yalvarıp yakarırsınız.

Şaban Piriş Meali

Sizin sahip olduğunuz her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı dokunduğu zaman da hemen O'na yalvarırsınız.

Ümit Şimşek Meali

Size erişen her nimet Allah'tandır. Nitekim başınıza bir sıkıntı gelince hemen Ona yalvarırsınız.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sahip olduğunuz her nimet Allah'tandır. Sonra size bir zorluk/keder dokunduğu zaman yalnız O'na yakarırsınız.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ol kim sizdedür ni'met den Tañrı’dandur andan ķaçan yoķaña size ziyān andan yaña zārılıķ eylersiz.

Bunyadov-Memmedeliyev

Sizə gələn hər bir ne’mət Allahdandır. Sonra sizə bir müsibət üz verdikdə Ona yalvarıb-yaxarırsınız!

M. Pickthall (English)

And whatever of comfort ye enjoy, it is from Allah. Then, when misfortune reacheth you, unto Him ye cry for help.

Yusuf Ali (English)

And ye have no good thing but is from Allah. and moreover, when ye are touched by distress, unto Him ye cry with groans;(2079)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.