18 Haziran 2021 - 8 Zi'l-ka'de 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 51. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vekâla(A)llâhu lâ tetteḣiżû ilâheyni-śneyn(i)(s) innemâ huve ilâhun vâhid(un)(s) fe-iyyâye ferhebûn(i)

Allah buyurmuştur ki: "(Sakın) İki (ve daha fazla) ilah edinmeyin: O, ancak tek bir İlahtır. Öyleyse Benden, yalnızca Benden korkun (ki böylece müttaki olursunuz). "

Allah, iki mabut tanımayın dedi, o, ancak bir mabuttur ve artık benden korkun.

Hani Allah; “İki ya da daha fazla ilah edinmeyin!” demişti. Çünkü O'dur tek ve gerçek olan ilah. Bunun içindir ki benden, yalnızca benden korkun.

Allah:

“- İki tanrıya kulluk ve sorumluluk taahhüdünde bulunmayın. Kulluk ve sorumluluk taahhüdünde bulunacağınız Hak ilâh, kesinlikle bir tek ilâhtır, o bir tek ilah benim. Benden, sadece benim azâbımdan dolayı dehşete düşün, korkun” buyurdu.

Allah: "İki ilâh edinmeyin. O ancak tek ilâhtır. O halde benden, yalnız benden korkun" dedi.

Allah dedi ki: 'İki ilah edinmeyin: O, ancak tek bir ilahtır. Öyleyse benden, yalnızca benden korkun.'

Allah da şöyle buyurdu: “- İki ilâh edinmeyin. O, ancak bir İlâh'dır; onun için yalnız benden korkun.”

Ve Allah dedi ki: “İki ilah edinmeyin, Allah tek bir mabuttur. Yalnızca Ben’den korkun!”

Allah buyurdu ki: “İki tanrı edinmeyiniz! O ancak bir Tanrıdır. O halde yalnız benden korkunuz!”

Allah buyurur ki: «İki Tanrı tutmayın, ancak o bir Tanrıdır, yalnız benden korkunuz !»

Allah buyurdu ki: “İki (ya da daha fazla) ilah edinmeyin; O, ancak tek bir ilahtır. Öyleyse benden, yalnızca bana karşı gelmekten sakının!”*

Allah, "İki tanrı edinmeyin, O ancak bir tek Tanrı'dır. Yalnız Ben'den korkun" dedi.

Allah, şöyle dedi: “İki ilâh edinmeyin. O, ancak tek ilâhtır. O hâlde, yalnız benden korkun.”

Allah buyurdu ki: İki tanrı edinmeyin! O ancak bir Tanrı'dır. O halde yalnız benden korkun!

ALLAH, "İki tanrı edinmeyin, O'ndan başka tanrı yoktur. Sadece benden çekinin," demiştir.

Allah, buyurmuştur ki: İki ilâh edinmeyin. O, ancak bir ilâhdır. Onun için yalnız benden korkun.

Allah da buyurmuştur ki: iki ilâh tutmayın o ancak bir ilâhdır, onun için benden yalnız benden korkun

Allah: “İki ilâh edinmeyin! O, ancak tek bir ilahtır. O halde, yalnızca Bana rehbet¹ duyun.”*

Allah: «İki Tanrı edinmeyin. O, ancak bir Tanrıdır. Onun için benden, yalınız benden korkun» dedi.

Ve Allah buyurdu ki: “İki ilâh edinmeyin! O, ancak tek bir İlâhdır! Öyle ise, yalnız benden korkun!”

Allah onlara “İki ilah edinmeyin. Yalnızca tek ilah O dur, ancak benden korkun” demiştir.

Allah buyurdu: İki tapacak edinmeyin; O, ancak bir tek tapacaktır. Yalnız benden yılın.

Allah dedi ki: “İki ilah edinmeyin. O, ancak tek bir ilahtır. Öyleyse yalnızca benden korkun.”

Allah, “Sakın O’ndan başkasının otoritesine boyun eğip de kendinize ikinci bir tanrı edinmeyin!” buyurdu, “Çünkü sizin Rabb’iniz, eşi ve ortağı olmayan bir tek ilâhtır! O hâlde başka hiç kimseden değil, yalnızca Benden korkun!”

Allah dedi ki: -“İkinci ilahlar edinmeyin! O, bir tek ilahtır.
Artık benden, sadece benden korkup çekinin!”.

Allah şöyle demiştir: “İki ilah edinmeyin! O, yalnızca tek bir ilahtır. Yalnız benden (azabımdan) korkun!”

Allah (kâfirlere): “(Sakın) iki ilâh (bile) edinmeyin,1 çünkü ancak O (Allah) tek İlâhtır. Öyleyse, yalnız Benden korkun.” buyurdu.*

Ve hani, Allah: “İki [ya da daha fazla] tanrı edinmeyin!” 58 demişti, “Çünkü O'dur Tek ve Biricik Tanrı: bunun içindir ki, Benden, 59 yalnızca Benden korkun!”

Allah buyurdu ki: “İki ilah edinmeyin. Çünkü O, ancak tek bir ilahtır. Öyleyse sadece benden korkun!” 2/133-163-255, 3/2-18, 11/61

Hani Allah şöyle buyurmuştu: “İki ilâh edinmeyin; çünkü yalnızca O’dur biricik ilâh! Artık kaygınızın merkezinde Ben, sadece Ben olayım!”

Ve Allah buyurmuştur ki, «İki ilâh ittihaz etmeyiniz; O ancak bir ilâhtır. Artık yalnız Benden korkunuz.»

Allah buyurdu ki: “İki tanrı edinmeyin. O ancak tek Tanrıdır. O halde yalnız Ben'den korkun! ”

Allah: "İki tanrı tutmayın. O, ancak tek Tanrıdır. Yalnız benden korkun!" dedi.

Allah dedi ki “İki ilah (tanrı) edinmeyin. O bir tek ilahtır. İçten içe, yalnız benden korkun.”

Allah: -İki ilah edinmeyin, O, ancak tek ilahtır. Öyleyse benden korkun, dedi.

Allah buyurdu ki: İki tanrı edinmeyin. Sizin tanrınız tek bir Tanrıdır. Onun için yalnız Benden korkun.

Allah buyurdu ki: "İki ilah edinmeyin; O sadece bir tek ilahtır. Yalnız benden korkun."

daħı eyitti Tañrı “dutmañ iki Tañrı iki bayıķ ol Tañrı’dur bir. pes benden ķorķun benden.”

Tañrı Ta‘ālā eyitdi: İki ma‘būd idinmeñüz. Tañrı Ta‘ālā birdür, andan özgetañrı yoḳdur. Anuñ gibi olsa pes benden ḳorḳuñuz.

Allah belə buyurdu: “İki tanrı qəbul etməyin. O (Allah) yalnız tək bir tanrıdır. Ancaq Məndən qorxun!”

Allah hath said: Choose not two gods. There is only One God. So of Me, Me only, be in awe.

Allah has said: "Take not (for worship) two gods:(2077) for He is just One Allah. then fear Me (and Me alone)."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.