27 Ocak 2022 - 24 Cemaziye'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ḣaleka-l-insâne min nutfetin fe-iżâ huve ḣasîmun mubîn(un)

İnsanı bir damla sudan yarattı, böyleyken bir de bakarsın o, apaçık bir düşman kesilmiş.

(Allah) İnsanı bir damla meniden yaratmıştır, buna rağmen (bir de bakarsın ki) o (Rabbine) açık bir hasım kesilmiştir.

O, insanı bir damla sudan yarattı. Böyleyken bir de bakarsın o insan, apaçık bir düşman kesilmiş.

İnsanı bir katre sıvıdan, meniden yarattı. Yaratıldığı şeye bakmaz da, Rabbine karşı aklınca deliller ileri sürerek, kalbindekini, kafasındakini ustaca ortaya dökerek açıkça düşmanlık eder.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 25/54; 36/77-79.

İnsanı bir nutfeden yarattı. Böyleyken o apaçık bir hasım olup çıktı.

İnsanı bir damla sudan yarattı, buna rağmen o, apaçık bir düşmandır.

İnsanı bir meniden yarattı. (Kemale erince) bir de bakarsın ki, o, apaçık bir mücadeleci olmuştur (çürümüş kemikleri kim diriltir? der).

İnsanı öz bir meniden yaratmıştır. O ise, apaçık bir düşman kesiliyor.

O, insanı nutfeden/meniden yani erlik suyundan yarattı. Öyleyken, insan apaçık bir hasım kesildi.[267]

[267] Kainat kitabından çeşitli âyetler hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, X, 437-456.

İnsan bel suyundan yaratılmışken, açık düşman oldu hemencek

O, insanı meni(deki sperma)dan yarattı. (Böyle iken) bir de bakarsın o (insan, Rabbine karşı) apaçık bir düşman kesilmiştir.

İnsanı bir damla meniden yaratdı sonra [1] açıkdan husûmet idiyorlar.

[1] Ya’ni insân oldukdan sonra

İnsanı nutfeden yaratmıştır. Öyleyken o nasıl da açıkça karşı koymaktadır!

İnsanı nutfeden (bir damla sudan) yarattı. Böyle iken bakarsın ki o, Rabbine açık bir hasım kesilmiştir.

O, insanı bir damla sudan yarattı. Fakat bakarsın ki (insan) Rabbine apaçık bir hasım oluvermiştir.

İnsanı küçük bir damladan yarattı, fakat buna rağmen o, apaçık bir düşman kesildi.

O, insanı bir meniden (spermadan) yarattı. Bir de bakarsın ki o, Rabbine karşı apaçık bir düşmandır.

İnsanı bir nutfeden yarattı, bir de bakarsın o, natûk bir muhasım kesilmiştir

İnsanı bir nutfeden¹ yarattı. Böyleyken bir de bakarsın, o apaçık bir düşmandır.²

1- “Ntf kökünden gelmektedir. Mastarı; azar azar akmak, damlamak, dökülmek” demektir. Berrak su, saf su, meni (netf, nutûf) bu kökten türemiştir. Türk... Devamı..

İnsanı bir damla sudan yaratdı O. (Böyle iken) bakarsın ki o, apaçık (yaman) bir hasım (kesilmiş) dir!

İnsanı bir nutfeden (hakir bir damla sudan süzülmüş hulâsadan) yarattı; bir de bakarsın ki o, apaçık bir mücâdeleci (kesilmiş)tir.

Allah insanı bir damla sudan yarattığı halde, insan hemen yaratanına karşı hasım kesiliyor.

Allah insanı bir atmık damlasından yarattı. Yine de insan Ona açıktan açığa düşman kesildi.

İnsanı bir damla sudan yaratmışken o, birdenbire aşikâr bir muhasım kesildi.

İnsanı bir damla sudan yarattı. Buna rağmen o, apaçık bir düşman kesilmektedir.

Allah, insanı nutfeden, bir damlacık sudan yarattı, fakat şimdi o, kendisini yaratan Rabb’ine karşı apaçık bir hasım kesilmiş!

İnsan’ı bir damla / nutfe’den yarattı.
Derken, o zaman o, açık bir hasım / tartışmacı / düşmandır.

Allah insanı bir damla sudan yaratmıştır ama, onun yegane hasmı yine insandır.

Allah insanı bir damla sudan yarattı. Buna rağmen insan Rabbine düşmanlık yapar. Haddini bilmez. Yaratılmış olduğu halde yaratıcıyla kendini eşit görür.

O, insanı [nutfe]den (zigottan) yaratmıştır. Bir de bakarsın ki o apaçık bir tartışmacı olmuş.

(Allah) insanı bir damla sudan yarattı¹ (o da) hemen (Allah’a) açıktan açığa düşman kesildi.²

1 Buradaki insan, Âdem (a.s) değil onun neslidir. Yani âdem (a.s) ilk insan olarak toprak ile su karışımından yaratılmıştır. Onun nesli olan insanlar ... Devamı..

O, insanı [sadece] bir sperm damlasından yarattı; ama yeri gelince, bu aynı yaratık, düşünme ve karşı çıkma gücüyle donatılmış olduğunu hemen ortaya koyuyor! ⁵

5 Lafzen, “yeri gelince, nasıl açık bir hasım, bir muarız olabiliyor!” Zemahşerî’ye ve Râzî’ye göre, yukarıdaki ibare iki şekilde yorumlanmaya müsaitt... Devamı..

O, insanı bir damla sudan/spermden yarattı.1 Buna rağmen insan, Allah’a apaçık bir düşman oluverdi.2, 121/30, 24/45, 22/5, 77/20...23, 80/17...23, 236/77...79

O insanı bir damlacık atık sudan yaratmıştır.[2086] Fakat o da ne! O sonunda bilinçli[2087] bir (biçimde Allah’a karşı) kendini savunan biri olup çıkar.[2088]

[2086] Nutfe, insanın kendisinden yaratıldığı “özsu” (el-mâu’s-sâfî), yani sperm veya zigottur (Tâc). Sperm veya zigot ile başlayıp insanlaşmayla sonu... Devamı..

İnsanı bir nutfeden yaratmıştır. Böyle iken, o, apaçık bir düşmandır.

Nitekim O, insanı bir damla sudan yarattı. Ama o yaman bir hasım kesiliverdi. [36, 77-79; 25, 54]

İnsanı nutfe(sperm)den yarattı, birden o (insan) konuşkan bir karşı koyucu olup çıktı.

O insanı, döllenmiş yumurtadan yaratmıştır. Birde bakarsın ki (o insan) Allah’a açık bir düşman kesilir.

İnsanı bir damladan yarattı. Buna rağmen insan apaçık bir hasım kesildi.

O, insanı da bir damla sudan yarattı; insan ise ona apaçık bir düşman kesiliverdi.

İnsanı bir spermden yarattı. Bir de bakmışsın insan, açıkça kafa tutan bir hasım oluvermiştir.

yarattı ādemį menį śuyından. pes ol vaķt ol ķatı ŧartıśıcıdur bellü.

Ādem oġlını yaratdı bir nuṭfeden. Pes ol ulalduġı vaḳt ulu düşman oldı.

Allah insanı nütfədən (mənidən, bir qətrə sudan) xəlq etdi. Bununla belə, o, (böyüyüb yetkinlik hədinə çatanda haqqı inkar, batili iqrar edib qiyamətdə diriləcəyinə inanmayaraq) birdən-birə açıq-aşkar bir düşmən kəsildi.

He hath created man from a drop of fluid, yet behold! he is an open opponent.

He has created man from a sperm-drop; and behold this same (man) becomes an open disputer!(2022)

2022 Man's physical origin is lowly. Yet do men go back to material things, and neglect or dispute about the highest things in Life.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.