16 Ağustos 2022 - 18 Muharrem 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 114. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fekulû mimmâ razekakumu(A)llâhu halâlen tayyiben veşkurû ni’meta(A)llâhi in kuntum iyyâhu ta’budûn(e)

Ancak ona kulluk ediyorsanız Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıkları yiyin ve Allah'ın nimetine şükredin.

Öyleyse Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helâl (ve) temiz olanlarını yiyin (için); eğer (sadece ve samimiyetle) O’na kulluk ediyorsanız, Allah’ın nimetine şükredin (ki kurtulasınız!)

Bunun içindir ki, Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerin, temiz ve meşru olanlarından istifade edin ve eğer yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, o zaman nimetlerinden dolayı Allah'a şükrünüzü gösterin.

Artık, Allah'ın size verdiği rızık ve servetin helâlinden, temizinden, sağlıklısından yeyin. Eğer O'nu, sadece O'nu ilâh tanıyor, candan müslüman olarak O'na teslim oluyor, saygıyla O'na kulluk ve ibadet ediyor, yalnızca O'nun şeriatına bağlanıyor, O'na boyun eğiyorsanız, itaat ederek onun verdiği nimetlere şükredin.

Allah'ın sizi rızıklandırdıklarından helal ve temiz olarak yiyin ve eğer O'na kulluk ediyorsanız Allah'ın nimetlerine şükredin.

Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal (ve) temiz olanlarını yiyin; eğer O'na kulluk ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin.

Artık Allah'ın size rızık verdiği şeylerden helâl ve pâk olarak yeyin de Allah'ın nimetine şükredin; eğer O'na ibadet edecekseniz...

Artık Allah’ın size verdiği rızıktan helal ve hoş olarak yiyin. Eğer O’na ibadet ediyorsanız, O’nun nimetine karşı şükredin.

Artık, Allah'ın size verdiği rızıktan helâl ve temiz olarak yiyiniz! Eğer yalnız Allah'a kulluk/ibadet ediyorsanız, O'nun nimetine şükrediniz!

Temiz olarak, helâl olarak, hakkın size verdiği azıklardan yeyiniz, yalnız Allaha tapasınız, şükredin Allahın nimetlerine

Artık Allah'ın size rızık olarak bahşettiği helal ve temiz olan nimetlerden yiyin. Eğer yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, o zaman nimetinden ötürü (söz ve davranışlarınızla) Allah'a şükredin.

Bkz. 2/168, 172, 3/92, 5/88

Allâh’ın size i’tâ iylediği iyi ve meşrû’ erzâkı ekl idiniz Allâh’a ’ibâdet idiyor iseniz ni’metine şükr idiniz.

Yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin, O'nun nimetine şükredin.

Artık Allah’ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız O’na ibadet ediyorsanız, Allah’ın nimetine şükredin.

Artık, Allah'ın size verdiği rızıktan helâl ve temiz olarak yeyin, eğer (gerçekten) yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, onun nimetine şükredin.

ALLAH'ın size verdiği helal ve güzel rızıklardan yeyin ve ALLAH'ın nimetlerine şükredin; sadece O'na kulluk ediyorsanız.

Sadece Allah'a kulluk edenler, O'nun haram etmediğini haram etmezler. Fakat, mollaları, şehyleri, imamları, din adamlarını Tanrı'ya ortak koşanlar, on... Devamı..

Artık Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Allah'ın nimetine şükredin, eğer gerçekten O'na ibadet edecekseniz.

Onun için siz Allahın size verdiği rızıklardan halâl ve hoş olarak yeyin de Allahın nı'metine şükredin, eğer gerçekten ona ıbadet edecek iseniz

Eğer Allah'a kulluk ediyorsanız, Allah'ın nimetine şükredin. Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin.

Artık Allahın sizi rızıklandırdığı şeylerden halâl ve temiz olarak yeyin. Allahın ni'metine şükredin, eğer Ona kulluk edecekseniz.

Öyle ise Allah'ın sizi rızıklandırdığı helâl ve temiz şeylerden yiyin; eğer yalnız O'na kulluk ediyorsanız, Allah'ın ni'met(ler)ine şükredin!(2)

(2)“Ni‘metler, Mün‘im-i Kerîm’in (çok ni‘met verici ve ikrâm edici olan Allah’ın) taahhüdü (va‘di)altındadır. Senin işin, O’nun sofra-i ihsânından yiy... Devamı..

Allah’ın size rızık olarak verdiklerinin helal ve temiz olanlarından yiyin. Eğer yalnızca O’na kulluk etmek istiyorsanız, nimetlerinden dolayı Allah’a şükredin.

Öyleyse Allah’ın size azık olarak verdiği arı, güzel nesneleri yiyin de Allah’a tapmak istiyorsanız Onun iyiliklerine şükredin.

Artık Allah/ın helâl, pâk olarak verdiği rızktan yiyin. Eğer Allah/a ibadet ediyorsanız O/nun nimetine şükrediniz.

Eğer yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız; O’nun size verdiği rızıkların helal ve temiz olanlarından yiyiniz ve Allah’ın size lütfettiği nimetlere de şükrediniz.

O halde, Allah'ın size verdiği rızıktan helal (ve) hoş olarak yiyin ve eğer sadece O'na kulluk ediyorsanız, Allah'ın nimetine şükredin.

Öyleyse, ey insanlar, Allah’ın size verdiği helâl ve temiz rızıkları afiyetle yiyin ve eğer gerçekten yalnızca Allah’a kulluk ediyorsanız, O’nun bağışladığı nîmetlere söz ve davranışlarınızla şükredin! Ve sakın, Allah’ın helâl kıldığı nîmetleri haram kılmaya kalkışmayın:

Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden halâl temiz olmak üzere yiyin!
Sadece O’na kulluk ediyorduysanız, Allah’ın nimetine şükredin!

Şimdi sıra sizde. Artık Allah'ın lutfettiği nimetlerin helâl ve temiz olanını yiyin. Eğer Allah'a lâyıkıyla hizmet etmek istiyorsanız onun nimetlerine şükredin.

Allah’ın yasalarına uyarak Allah’a ibadet ediyorsanız; Allah’ın size verdiği rızıkların helal olanlarından yiyin için! Allah’ın size verdiği binlerce nimete şükredin! Şükrünüz Allah’ın yasalarına uygun hayat yaşamanız. Verilen nimetleri insanlarla paylaşmanızdır.

Allah’ın size verdiği rızıktan temiz, helal olarak yiyin! [*] Yalnız O’na ibadet ediyorsanız Allah’ın nimet(ler)ine şükredin! [*]

Benzer mesajlar: Bakara 2:168, 172; Mâide 5:88.,Benzer mesaj: Bakara 2:168.

O halde, (ey mü’minler!)¹ Eğer sadece Allah’a kulluk ediyorsanız; Allah’ın size verdiği rızıkları helal (ve) temiz² olarak yiyin ve Allah’ın nîmetine şükredin.

1 Bazı müfessirler hitâbın, Mekkeli müşriklere olduğunu söylemişlerse de 115. âyete göre Müslümanlara olması daha uygundur. 2 Âyetin bu bölümü: “...Al... Devamı..

BUNUN içindir ki, Allah’ın size rızık olarak bahşettiği temiz ve meşru şeylerden payınızı alın ve eğer yalnızca O’na kulluk ediyorsanız, o zaman nimetinden ötürü Allah’a şükrünüzü gösterin. ¹³⁹

139 Bu pasajla nankör şehir ahalisi örneği ve dolayısıyla bu surenin giriş bölümleri (1-15. ayetler) arasındaki bağlantılardan birini, bu şükre çağırm... Devamı..

O halde siz, Allah’ın verdiği rızıkların temiz ve helal olanından yiyin. Ve eğer sadece Allah’a kulluk ediyorsanız, Allah’ın verdiği nimetlere şükredin. 2/172, 7/10, 14/7, 16/14, 23/78, 31/12

Haydi, siz hem Allah’ın size verdiği rızıkların helâl ve temiz olanlarından yiyin, hem de onun nimetlerine şükredin! Tabii ki, gerçekten yalnızca O’na kulluk etmek (istiyorsanız)…

Artık siz, Allah'ın sizi merzûk ettiği şeylerden helâl ve tertemiz olanlarını yeyiniz ve Allah'ın nîmetine şükrediniz, eğer O'na ubûdiyette bulunur oldunuz iseniz.

Onun için siz Allah'ın size verdiği rızıklardan helâl ve hoş olarak yeyin. Yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız O'nun nimetlerine şükredin.

Allah'ın size verdiği rızıktan helal, hoş olarak yeyin de Allah'ın ni'metine şükredin; eğer O'na kulluk ediyorsanız.

Eğer Allâh'a 'ibâdet idiyor iseniz Allâh'ın size rızık iylediği eyi ve helâl şeylerden yiyiniz ve Allâh'ın ni'metlerine şükür idiniz.

Öyleyse Allah’ın size verdiği rızkın helal ve temiz olanlarını yiyin. Kulluğu yalnız ona yapıyorsanız Allah’a teşekkür edin.

O halde, eğer yalnızca Allah'a kulluk ediyorsanız, size Allah'ın verdiği rızıklardan helal ve temiz olanı yiyin ve Allah'ın nimetine şükredin.

Allah'ın size verdiği helâl ve temiz yiyeceklerden yiyin ve Allah'ın nimetlerine şükredin—eğer sadece Ona kulluk edecekseniz.

Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal ve temiz olarak yiyin! Eğer yalnız O'na ibadet ediyorsanız, Allah'ın nimetlerine şükredin!

pes yin andan kim rūzį virdi size Tañrı, ḥelāl iken, aru; daħı şükr eylen Tañrı ni'met ine, eger olasız aña ŧaparsız.

Pes yiñüz ol rızḳdan ki virdi size Tañrı Ta‘ālā ḥalālından, yaḫşısından. Daḫışükr eyleñüz ni‘metlerini Tañrınuñ, eger siz aña ṭaparsañuz.

Allahın sizə verdiyi halal və pak ruzilərdən yeyin. Əgər Allaha ibadət edirsinizsə, Onun ne’mətinə şükür edin!

So eat of the lawful and good food which Allah hath provided for you, and thank the bounty of your Lord if it is Him ye serve.

So eat of the sustenance which Allah has provided for you, lawful and good; and be grateful for the favours(2151) of Allah, if it is He Whom ye serve.

2151 Ingratitude for Allah's sustenance (in the literal and figurative senses) may be shown in various ways: e.g., (1) by forgetting or refusing to ac... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.