14 Mayıs 2021 - 2 Şevval 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 91. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elleżîne ce’alû-lkur-âne ‘idîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Onlar ki Kur’an’ı parça parça edip bölümlere ayırmışlar (işlerine gelen kısmını alıp, diğer hükümlerini önemsiz ve gereksiz saymışlar, böylece sapıtıp azıtmışlardı).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Öyle kişilerdi onlar ki Kuran'ı parçaparça ettiler; bir kısmına inandılar da bir kısmına inanmadılar.

Abdullah Parlıyan Meali

İşte onlar, Kur'ân'ı parça parça ettiler de, bir kısmına inanıp, bir kısmına inanmadılar.

Ahmet Tekin Meali

Bu anlayışın takipçileri, Kur’ân'ın tutarsız, çelişkili anlamlar yığını olduğunu, kutsal kitaplara uygun ve aykırı kısımlarının bulunduğunu ortaya koymaya çalıştılar.*

Ahmet Varol Meali

Onlar ki, Kur'an'ı kısım kısım yaptılar. [6]*

Ali Bulaç Meali

Ki onlar Kur'anı parça-parça kıldılar.

Ali Fikri Yavuz Meali

Onlar, o kimselerdir ki, kitablarını kısım kısım yapmışlardı (bir kısmına inanıyor, diğer bir kısmına inanmıyorlardı.)

Bahaeddin Sağlam Meali

O bölücüler ki, Kur’anı parça parça ettiler. (İşlerine gelen kısmı alıp, gelmeyeni bıraktılar.)

Bayraktar Bayraklı Meali

Onlar, Kur'ân'ı bölüp ayıranlardır.

Besim Atalay Meali (1962)

90,91. Nitekim, kitabı üleşenlerle; Kur'anı bölüşenlere azap indirdiğimiz gibi

Cemal Külünkoğlu Meali

Onlar ki, (bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr ederek) Kur'an'ın ayetleri arasında da ayırım gözettiler.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

90,91,92,93. Kuran'ı işlerine geldiği gibi bölenlere de, kendi Kitablarının bir kısmına inanıp bir kısmını kabul etmeyen yahudi ve hıristiyanlara da nitekim Kitap indirmiştik; Rabbine and olsun ki hepsini, yaptıklarından sorumlu tutacağız.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Ki onlar, (bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr ederek) Kur’an’ı da parça parça edenlerdir.

Diyanet Vakfı Meali

Onlar, Kur'an'ı tutarsız parçalar olarak nitelendirenlere gelince,

Edip Yüksel Meali

Onlar ki Kuran'ı parçalara ayırdılar.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onlar, Kur'ân'ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu kısım kısım böldüler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

O, Kur'anı kısım kısım tefrık edenlere

Erhan Aktaş Meali

Onlar şimdi de Kur'an'ı parça parça yaptılar.¹ *

Hasan Basri Çantay Meali

90,91. Nitekim iş bölümü yapanlara, Kur'ânı parçalayanlara da (öyle azâb) indirmişdik.

Hayrat Neşriyat Meali

Onlar ki, Kur'ân'ı kısım kısım ayırdılar (bir kısmına hak, bir kısmına bâtıl dediler).

İlyas Yorulmaz Meali

Onlar Kuranı birbirinden kopuk tutarsız parçalara ayırdılar.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Onlar Kur/an/ı parçalara ayırmışlardı [¹].

Kadri Çelik Meali

O kimseler ki Kur'an'ı parça parça kıldılar.

Mahmut Kısa Meali

Onlar ki, şimdi de Kur’an’ı —bir kısmını kabul, bir kısmını reddederek— paramparça ediyorlar.

Mehmet Okuyan Meali

91,92,93. Rabbine yemin olsun: Yaptıklarından dolayı mutlaka Kuranı bölüp ayıranların hepsini sorguya çekeceğiz.**

Mehmet Türk Meali

O Kur’an’ı (işlerine geldiği şekilde) kısımlara ayıranlara gelince,

Muhammed Esed Meali

işte onlar, [şimdi] Kur’an'ı da tutarsız, insicamsız bir anlam [demeti] 68 olarak göstermek istiyorlar!

Mustafa Çavdar Meali

Onlar ki, vahyi/Kuran’ı birbirinden kopuk mesajlar olarak kabul eden kimselerdir. 2/85, 6/91, 13/36

Mustafa İslamoğlu Meali

Onlar ki, (şimdi de) Kur’an’ı birbirinden kopuk sözler demeti olarak tasavvur ediyorlar.[2075]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O kimseler (in üzerine ki, Kur'an'ı) taksime uğratmak istemişlerdi.

Suat Yıldırım Meali

90, 91. Tıpkı o bölüşenlerin, O Kur'ân'ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi. *

Süleyman Ateş Meali

Onlar ki Kur'an'ı bölük bölük ettiler.*

Süleymaniye Vakfı Meali

Bu Kur’ân’ı parça parça edenlere.

Şaban Piriş Meali

Onlar, Kur'an'ı parçalayan kimselerdir.

Ümit Şimşek Meali

Onlar Kur'ân'ı parça parça edenlerdir.(13)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Onlar ki Kur'an'ı parça parça/bölük bölük/falcılık aracı yaptılar.

Eski Anadolu Türkçesi

90-91. nitekim indürdük üleşiciler üzere anlar kim ķıldılar ķur’ān’ı bölükler.

Bunyadov-Memmedeliyev

O kəslər ki, Qur’anı (müxtəlif) hissələrə böldülər! (Yəhudilər və xaçpərəstlər, yaxud müşriklər Qur’anın bir qisminə inanıb, digər qismini inkar edirdilər. Onların bə’zisi Qur’anı şe’r, bə’zisi sehr, bə’zisi isə kahinlik əsəri adlandırırdı).

M. Pickthall (English)

Those who break the Qur’an into parts.

Yusuf Ali (English)

(So also on such) as have made Qur´an into shreds (as they please).(2014)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.