2 Aralık 2021 - 27 Rebiü'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnâ nahnu nezzelnâ-żżikra ve-innâ lehu lehâfizûn(e)

Şüphe yok ki Kur'an'ı biz indirdik ve şüphe yok ki onu mutlaka koruyacağız.

Hiç şüphesiz, Zikri (Kur’an-ı Kerim’i) Biz indirdik, Biz; ve elbette (kıyamete kadar) Onu (bu kutsal metni değiştirilmekten ve dejenere edilmekten koruyup aynen) muhafaza edicileri de Biziz. *

Şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik ve şüphe yok ki, O'nu her türlü bozulmadan da biz koruyup muhafaza edeceğiz.

Okunması ibadet olan övünç kaynağı Kur'ân'ı kesinlikle bölüm bölüm biz indirdik biz. Elbette zayi olmaması için tedbirler aldırıp onu biz koruyoruz.*

Şüphesiz zikri (Kur'an'ı) biz indirdik ve onun koruyucuları da elbette biziz.

Hiç şüphesiz, zikri (Kur'an'ı) biz indirdik biz; onun koruyucuları da gerçekten biziz.

Hiç şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik ve muhakkak ki onu, tahrif ile tebdîlden (değişikliğe uğramaktan) biz koruyacağız.

Şüphesiz zikri (dinî mesajları) Biz indirdik, onu koruyacak da Biziz.

Kur'ân'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.[250]*

Kur'anı biz indirdik, yine onu, herhalde biz saklarız

Bu Kur'an'ı gerçekten biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz.*

Size âyât gönderdik ânları muhâfaza ideceğiz.

Doğrusu Kitap'ı Biz indirdik, onun koruyucusu elbette Biziz.

Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.

Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.  *

Kuşkusuz zikri (mesajı) biz, evet biz indirdik ve onu koruyacak da elbette yine biziz.*

Hiç şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.

Şüphe yok o zikri biz indirdik biz, her halde biz onu muhafaza da edeceğiz

Zikri¹ Biz indirdik ve kesinlikle onun koruyucusu da Biziz.²*

Kur'ânı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da, şübhesiz ki, biziz.

Muhakkak ki o Zikr'i (Kur'ân'ı) biz indirdik ve muhakkak onu koruyucu olanlar da elbette biziz!(3)*

Zikri (Kur’an’ı) biz indirdik ve elbetteki onu koruyacak olanda biziz.

İşte Kur’an’ı Biz bildirdik. Ne olursa olsun onu koruyacak olan da yine Biziz.

Kur/an/ı inzal eden biziz, biz onu her halde saklayacağız.

Hiç şüphesiz zikri (Kur'an'ı) biz indirdik ve onun koruyucuları da gerçekten biziz.

Şunu iyi bilin ki, bu zikri, yani Kur’an’ı indiren Biziz ve onu her türlü tahrifâttan, ilave ve eksiltmelerden koruyacak olan da, elbette yine Biziz!
Buna rağmen inkârlarından vazgeçmeyecek olurlarsa, üzülme ey Peygamber ve ey Müslüman!

Zikr’i gerçekten biz indirdik; biz, onu elbette korumaktayız.

[Zikr]i (Kur’an’ı) indiren şüphesiz ki biziz, biz; elbette onu koruyucular da biziz. [*]*

Şüphesiz zikir (olan Kur’an’ı) kesinlikle Biz indirdik ve elbette onu (her türlü tehlikeden) yine, Biz koruyacağız.¹*

Kimsenin kuşkusu olmasın ki, bu uyarıcı/hatırlatıcı mesajı, 9 ayet ayet Biz indirdik: ve yine kimsenin kuşkusu olmasın ki, [bütün tahriflerden] onu yine Biz koruyacağız. 10

Şüphesiz bu zikri/Kuran’ı biz indirdik.1 Onu koruyacak olan da elbette biziz.2, 117/105, 27/6, 45/2, 218/27, 41/42

Elbette bu uyarıcı mesajı kaynağından indiren Biziz; onun koruyucuları da kesinlikle yine Biz olacağız, Biz![2028]*

Şüphe yok ki, o Kur'an'ı Biz indirdik Biz. Ve muhakkak ki, onun için muhafız olanlar da Bizleriz.

Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur'ân'ı Biz indirdik, onu koruyacak olan da Biz'iz. [5, 67]*

O Zikri (Kitap)ı biz indirdik biz; ve O'nun koruyucusu da elbette biziz!

O Zikri (Kitabı) sana Biz indirdik Biz. Onu koruyacak olan da Biziz.

Kur'an'ı şüphesiz biz indirdik. O'nu koruyacak olan da şüphesiz biziz.

Kur'ân'ı indiren Biziz; onu Biz koruyacağız.

Hiç kuşkusuz, o zikiri/Kur'an'ı biz indirdik, biz; her hal ve şartta onu muhakkak koruyacak olan da biziz.

bayıķ biz indürdük ķur’ān’ı daħı bayıķ biz anı śaķlayıcılaruz.

Bayıḳ biz indürdük Ḳur’ānı. Bayıḳ biz anı ṣaḳlayıcılaruz.

Şübhəsiz ki, Qur’anı Biz nazil etdik və sözsüz ki, Biz də onu (hər cür təhrif və təbdildən; artırıb-əskiltmədən) qoruyub saxlayacağıq!”

Lo! We, even We, reveal the Reminder, and lo! We verily are it's Guardian.

We have, without doubt, sent down the Message; and We will assuredly guard it (from corruption).(1944)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.