20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnnâ nahnu nezzelnâ-żżikra ve-innâ lehu lehâfizûn(e)

Şüphe yok ki Kur'an'ı biz indirdik ve şüphe yok ki onu mutlaka koruyacağız.

Hiç şüphesiz, Zikri (Kur’an-ı Kerim’i) Biz indirdik, Biz; ve elbette (kıyamete kadar) Onu (bu kutsal metni değiştirilmekten ve dejenere edilmekten koruyup aynen) muhafaza edicileri de Biziz.

[Not: Londra’da bir müzede bulunan ve Miladi 650 yıllarına -yani Peygamber Efendimizden hemen sonrasına ve Sahabenin hayatta olduğu sıralara- ait oldu... Devamı..

Şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik ve şüphe yok ki, O'nu her türlü bozulmadan da biz koruyup muhafaza edeceğiz.

Okunması ibadet olan övünç kaynağı Kur'ân'ı kesinlikle bölüm bölüm biz indirdik biz. Elbette zayi olmaması için tedbirler aldırıp onu biz koruyoruz.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 5/67;

Şüphesiz zikri (Kur'an'ı) biz indirdik ve onun koruyucuları da elbette biziz.

Hiç şüphesiz, zikri (Kur'an'ı) biz indirdik biz; onun koruyucuları da gerçekten biziz.

Hiç şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik ve muhakkak ki onu, tahrif ile tebdîlden (değişikliğe uğramaktan) biz koruyacağız.

Şüphesiz zikri (dinî mesajları) Biz indirdik, onu koruyacak da Biziz.

Kur'ân'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.[250]

[250] Kur’ân’ın korunması hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, X, 294-296.

Kur'anı biz indirdik, yine onu, herhalde biz saklarız

Bu Kur'an'ı gerçekten biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz.

Bkz. 2/23Kur’an’ın zamana ve şartlara bağlı olarak tedrici bir şekilde nüzulü, kalplere ve kafalara oturması ve inananların imanını güçlendirmesi (Enf... Devamı..

Size âyât gönderdik ânları muhâfaza ideceğiz.

Doğrusu Kitap'ı Biz indirdik, onun koruyucusu elbette Biziz.

Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.

Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz.

Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.  

 Bu âyet açıkça göstermektedir ki, Kur’an-ı Kerim Allah’ın koruması altındadır ve kaybolmaksızın, en ufak bir tahrife uğramaksızın kıyamete kadar aslı... Devamı..

Kuşkusuz zikri (mesajı) biz, evet biz indirdik ve onu koruyacak da elbette yine biziz.

Kuran, içiçe geçmeli mükemmel bir kodlama sistemiyle korunmuştur. Koruma görevinin insanlar tarafından değil, Tanrı tarafından gerçekleştirileceği vur... Devamı..

Hiç şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.

Şüphe yok o zikri biz indirdik biz, her halde biz onu muhafaza da edeceğiz

Şüphesiz ki o zikri (Kur’ân’ı) biz vahyettik ve onu (her türlü tahrifattan) koruyacak olan da elbette biziz.

Allah Teâlâ hikmetine binâen; Tevrât, Zebûr, İncîl ve diğer sahîfeleri koruyacağına, onların tahrif edilmeyeceğine dair bir vaatte bulunmamıştır. Bu k... Devamı..

Zikri¹ Biz indirdik ve kesinlikle onun koruyucusu da Biziz.²

1- İnsanlığa Öğüt olan Kur\an\ı. 2- Birçok ayette; Allah\a atfen “Biz”, “Biziz” çoğul zamirleri kullanılmaktadır. Kur\an\daki “Biz/Biziz” zamirleri... Devamı..

Kur'ânı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da, şübhesiz ki, biziz.

Muhakkak ki o Zikr'i (Kur'ân'ı) biz indirdik ve muhakkak onu koruyucu olanlar da elbette biziz!(3)

(3)“Kur’ân’ın i‘câzı (mu‘cize oluşu) tahrîfine bir seddir (bozulmasına mâni‘ olur). Evet, mâdem Kur’ân mu‘cizedir, beşer (insan) onun taklîdini yapama... Devamı..

Zikri (Kur’an’ı) biz indirdik ve elbetteki onu koruyacak olanda biziz.

İşte Kur’an’ı Biz bildirdik. Ne olursa olsun onu koruyacak olan da yine Biziz.

Kur/an/ı inzal eden biziz, biz onu her halde saklayacağız.

Muhakkak ki Kur’an’ı [zikr] Biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette Biz’iz.³

3 Krş. Mâide, 5/48. Allah Kur’an’ı koruduğu gibi, Kur’an’la beraber onun içinde belirtilen eski kitaptaki hükümleri de korumuştur. Yani Allah gönderdi... Devamı..

Hiç şüphesiz zikri (Kur'an'ı) biz indirdik ve onun koruyucuları da gerçekten biziz.

Şunu iyi bilin ki, bu zikri, yani Kur’an’ı indiren Biziz ve onu her türlü tahrifâttan, ilave ve eksiltmelerden koruyacak olan da, elbette yine Biziz!
Buna rağmen inkârlarından vazgeçmeyecek olurlarsa, üzülme ey Peygamber ve ey Müslüman!

Zikr’i gerçekten biz indirdik; biz, onu elbette korumaktayız.

Bu Söylevi / Kuran’ı ise biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz...

Levhi Mahfuzdan gönderilen ayetlerin sana ulaşıncaya kadar başına bir şey mi geldiğini sanıyorlar? Yoksa vahiy getiren elçimize şeytanlar musallat etmiştir mi diyorlar? Yoksa ayetler şeytanlar tarafından değiştirilmiş mi diyorlar? Unutma ki; vahiylerimiz sana ulaşıncaya kadar tarafımızdan koruma altına alınmıştır. Hiçbir güç vahiylerin muhafaza edildiği korunaklı yere, vahyi alıp sana getiren elçimize, sana gönderdiğimiz vahye ulaşamaz, zarar veremez, keyfine göre değiştiremez. Unutma vahyi sana emrimizle biz gönderiyoruz. Bu nedenle de vahyimizin sana ulaşması bizim korumamız altındadır.

[Zikr]i (Kur’an’ı) indiren şüphesiz ki biziz, biz; elbette onu koruyucular da biziz. [*]

Bu ayet vahyin ilahî korumada olduğunu ve başına herhangi bir şey gelmeyeceğini garanti etmektedir.

Şüphesiz zikir (olan Kur’an’ı) kesinlikle Biz indirdik ve elbette onu (her türlü tehlikeden) yine, Biz koruyacağız.¹

1 Allah’ın Kur’an’ı koruması: a- Allah’ın, insanları Kur’an’a ilave ve eksiltme yapma işinden âciz bırakması, b- Allah’ın hiç kimseye Kur’an’a saldıra... Devamı..

Kimsenin kuşkusu olmasın ki, bu uyarıcı/hatırlatıcı mesajı, ⁹ ayet ayet Biz indirdik: ve yine kimsenin kuşkusu olmasın ki, [bütün tahriflerden] onu yine Biz koruyacağız. ¹⁰

9 Yani, Kur’an’ı. Nezzelnâ fiilinin gramatik yapısı, Zemahşerî’nin 2:23’e ilişkin yorumunda belirtmiş olduğu gibi, Kitâb’ın bir zaman süresi içerisind... Devamı..

Şüphesiz bu zikri/Kuran’ı biz indirdik.1 Onu koruyacak olan da elbette biziz.2, 117/105, 27/6, 45/2, 218/27, 41/42

Elbette bu uyarıcı mesajı kaynağından indiren Biziz; onun koruyucuları da kesinlikle yine Biz olacağız, Biz![²⁰²⁸]

[2028] “Onu”daki zamirin, Kur’an yerine, Hz. Nebi’ye döndüğünü söyleyenler de olmuştur. Bunlar Ferra ve İbnu’l-Enbari’dir (Râzi). Bu takdirde ilâhi ko... Devamı..

Hiç şüphe yok ki, Kur'an'ı biz indirdik ve kuşkusuz onun koruyucuları da biziz.

O Zikri (Kur’an’ı) biz indirdik biz ve O’nun koruyucusu da elbette biziz!

Şüphe yok ki, o Kur'an'ı Biz indirdik Biz. Ve muhakkak ki, onun için muhafız olanlar da Bizleriz.

Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur'ân'ı Biz indirdik, onu koruyacak olan da Biz'iz. [5, 67]

Kur’ân mesajı öyle dikkatli, titiz bir şekilde korunmuştur ki bugün dünyanın her tarafında en yaygın kitap olan bu eser, bir harf farkı olmaksızın bin... Devamı..

O Zikri (Kitap)ı biz indirdik biz; ve O'nun koruyucusu da elbette biziz!

Biz Kur'ân'ı indirdik ve onı hıfz idiciyiz.

O Zikri (Kitabı) sana Biz indirdik Biz. Onu koruyacak olan da Biziz.

Kur'an'ı şüphesiz biz indirdik. O'nu koruyacak olan da şüphesiz biziz.

Kur'ân'ı indiren Biziz; onu Biz koruyacağız.

Hiç kuşkusuz, o zikiri/Kur'an'ı biz indirdik, biz; her hal ve şartta onu muhakkak koruyacak olan da biziz.

bayıķ biz indürdük ķur’ān’ı daħı bayıķ biz anı śaķlayıcılaruz.

Bayıḳ biz indürdük Ḳur’ānı. Bayıḳ biz anı ṣaḳlayıcılaruz.

Şübhəsiz ki, Qur’anı Biz nazil etdik və sözsüz ki, Biz də onu (hər cür təhrif və təbdildən; artırıb-əskiltmədən) qoruyub saxlayacağıq!”

Lo! We, even We, reveal the Reminder, and lo! We verily are it's Guardian.

We have, without doubt, sent down the Message; and We will assuredly guard it (from corruption).(1944)

1944 The purity of the text of the Qur'an through fourteen centuries is a foretaste of the eternal care with which Allah's Truth is guarded through al... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.