3 Mart 2021 - 19 Receb 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 87. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velekad âteynâke seb’an mine-lmeśânî velkur-âne-l’azîm(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ey Resulüm ve ümmeti!) Andolsun, Sana (huzur ve şuurla) tekrarlanan yediyi (namazların her rekâtında tekraren okunan ve Kur’an’ın özeti sayılan Fatiha-i Şerifi) ve Yüce Kur'an-ı Azim’i verdik.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Andolsun ki biz sana, tekrarlanan yedi ayeti ve pek büyük olan Kur'an'ı verdik.*

Abdullah Parlıyan Meali

Ve gerçek şu ki: Biz sık sık tekrarlanan ayetlerden oluşan, yedili bir sûre olan Fatiha'yı ve pek büyük Kur'ân'ı sana verdik.

Ahmet Tekin Meali

Andolsun ki, biz sana namazda tekrar tekrar okunan yedi âyeti, Fâtiha'yı, birbirini takviye eden yedi büyük sûreyi, tekrarlanarak anlatılan yedi konuyu, yedi şekilde ifade edilen âyetleri, yedi büyük lütfu ve yüce, azametli Kur'ân'ı verdik.

Ahmet Varol Meali

Andolsun sana ikişerlerden yediyi [4] ve Büyük Kur'an'ı verdik.*

Ali Bulaç Meali

Andolsun, sana çiftlerden yediyi ve büyük Kur'an'ı verdik.

Ali Fikri Yavuz Meali

Andolsun ki, biz, sana, (her namazda) okunup tekrarlanan yedi âyeti (Fâtiha sûresini) ve şu büyük Kur'ân'ı verdik.

Bahaeddin Sağlam Meali

Andolsun! Biz sana yedi ikili (*) ile büyük Kur’anı verdik.*

Bayraktar Bayraklı Meali

Andolsun ki biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve yüce Kur'ân'ı verdik.[263]*

Besim Atalay Meali

Biz de sana, tekrarlanan yedi âyetle, ulu Kur'anı verdik

Cemal Külünkoğlu Meali

Gerçekten sana sürekli tekrarlanan yedi ayeti ve yüce Kur'an'ı verdik.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

And olsun ki, sana daima tekrarlanan yedi ayetli Fatiha'yı ve Kuran-ı Azim'i verdik.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti[301] ve büyük Kur’an’ı verdik.*

Diyanet Vakfı Meali

Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve yüce Kur'an'ı verdik.  *

Edip Yüksel Meali

Biz sana yedi çifti ve büyük Kuran'ı verdik.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti (Fatihayı) ve yüce Kur'ân'ı verdik.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Celâlim hakkı için sana «sebul mesani»yi ve Kur'anı azımi verdik

Erhan Aktaş Meali

Ant olsun ki sana seb'an¹ mine'l- mesânî² ve yüce Kur'an'ı verdik.*

Hasan Basri Çantay Meali

Andolsun ki biz sana (namazın her rek'atında) tekrarlanan yedi (âyet-i kerîme) yi ve şu büyük Kur'ânı verdik.

Hayrat Neşriyat Meali

Celâlim hakkı için, sana (namazın her rek'atında) tekrarlanan yedi (âyeti,Fâtiha)yı ve yüce Kur'ân'ı verdik.

İlyas Yorulmaz Meali

Biz sana, tekrarlanan yediyi ve ulu büyük bir Kuran verdik.

İsmail Hakkı İzmirli

* Biz sana mükerrer [⁹] yedi âyeti [¹⁰] ve Kur/an-ı âzimi verdik.*

Kadri Çelik Meali

Şüphesiz sana tekrarlanan yediyi (iki defa nazil olan Fatiha suresini) ve azametli Kur'an'ı verdik.

Mahmut Kısa Meali

Gerçekten Biz sana, hayatın her cephesini kuşatan; yani insanın bulunduğu her yerde sürekli okunarak ve gündemde tutularak tekrarlanan yedi ayetli Fâtiha sûresini —ki Kur’an’ın anahtarı, özü ve esasıdır— ve Fâtiha’nın açılımı olan şu yüce Kur’an’ı bahşettik. İşte bu, bir kula dünyada verilebilecek en büyük nîmettir. O hâlde, bu nîmetin kıymetini iyi bil; Kur’an’ı terk ederek mal ve servet yığma yarışına giren gâfillere imrenme:

Mehmet Türk Meali

(Ey Muhammed!) Yemin olsun, sana yedi mûcizeyi1 ve şu büyük Kur’an’ı verdik.*

Muhammed Esed Meali

VE GERÇEK ŞU Kİ, Biz sana sık sık tekrarlanan [ayetlerden oluşan] yedili [bir sure] bahşettik ve [böylece senin önüne] yüce Kur’an'ı [açıp serdik]: 62

Mustafa Çavdar Meali

Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi ayeti (Fatiha’yı) ve yüce Kuran’ı verdik. 1/1...7

Mustafa İslamoğlu Meali

DOĞRUSU Biz sana, seb’i mesânî’yi,[2072] yani Yüce Kur’an’ı verdik.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Zâtı akdesime kasem olsun ki, sana tekrarlanan yediyi (Fatiha sûresini) ve büyük Kur'an'ı verdik.

Suat Yıldırım Meali

Şu kesin ki biz sana Seb-i mesânî ile şu yüce Kur'ân'ı verdik. *

Süleyman Ateş Meali

Andolsun sana ikililerden yedi ve bu büyük Kur'an'ı verdik.*

Süleymaniye Vakfı Meali

Sana o mesânîden[*] yedi taneyi ve yüce Kur’ân’ı verdik.*

Şaban Piriş Meali

Sana, tekrarlanan yedi ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik.

Ümit Şimşek Meali

Biz sana “tekrarlanan yedi”yi(12) ve azametli Kur'ân'ı verdik.*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yemin olsun ki, biz sana ikişerlerden/ikililerden/iç içe kıvrımlar halindeki çift mânalılardan yedi taneyi ve şu büyük Kur'an'ı verdik.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı bayıķ virdük saña yidi ikilenicilerde ikilenür daħı ķur’ān’ı ulu.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ya Rəsulum!) Biz sənə (hər namazda oxunub) təkrarlanan yeddi ayəni (Fatihə surəsini) və (böyük) əzamətli Qur’anı verdik.

M. Pickthall (English)

We have given thee seven of the oft repeated (verses) and the great Qur’an.

Yusuf Ali (English)

And We have bestowed upon thee the Seven Oftrepeated (Verses)(2008) and the Grand Qur´an.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.