21 Eylül 2021 - 14 Safer 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 50. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veenne ‘ażâbî huve-l’ażâbu-l-elîm(u)

Ve şüphe yok ki azabım da pek elemli bir azaptır.

(Ancak) Ve şüphesiz azabım da; o çok acı (ve alçaltıcı) bir azaptır.

En can yakıcı azap da benim azabımdır.”

Azâbım, işte o, çok can yakıcı, inletici, çok müthiştir.*

Şüphesiz azabım da pek acıklı azaptır.

Ve şüphesiz azabım; o acıklı bir azaptır.

Bununla beraber, azabım da çok acıklı bir azabdır.

Fakat azabım da, elem verici bir azaptır.

Benim azabımın elem verici bir azap olduğunu da bildir!

Azabım da çok acı!»

(Bununla beraber kullarıma) azabımın da çok acıklı bir azap olduğunu bildir.

49,50. Kullarıma Benim bağışlayan, merhamet eden olduğumu, azabımın can yakıcı bir azap olduğunu haber ver.

49,50. Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver.

Benim azabımın elem verici bir azap olduğunu da bildir.

Ve azabım da çok acı bir azaptır.

Bununla beraber azabım da çok acıklı bir azabdır. Bunları geçmişten bazı örneklerle açıklamak üzere:

Bununla beraber azâbım da azâbı elîm

Fakat azabım, elem verici bir azaptır.

«(Bununla beraber) benim azabım da elbette en acıklı azabın ta kendisidir o».

Bununla berâber şübhesiz ki azâbım, o (pek) elemli azabdır!

“Aynı zamanda benim azabım can yakıcıdır.”

Gerçekten azabım da acıklı bir azaptır.

Azabım da acıklı bir azaptır.

“Ve şüphesiz azabım (var ya); odur elim azap!”

Ve aynı zamanda, Benim azâbımın can yakıcı bir azap olduğunu da!
İşte, rahmetimin ve gazâbımın tecellî ettiği iki örnek, İbrahim Peygamber ve Lut kavmi:

Benim azabım, Acıveren Azap’tır.

49,50. Kullarıma, benim çok bağışlayan, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem verici bir azap olduğunu bildir!

49,50. (Ey Muhammed!): “Kullarıma, gerçek bağışlayanın, merhamet edenin Ben olduğumu ve azabımın da; kesinlikle en acıklı azap olduğunu” haber ver.

en can yakıcı azabın da Benim azabım olduğunu! 36

Azabıma gelince, işte o çok acı bir azaptır. 4/56, 23/103...111, 69/25...37

Ama unutma ki, en çok elem ve ıstırap veren azap da Benim azabım!

Muhakkak ki, Benim azabım da o pek acıklı bir azaptır.

49, 50. Kullarıma haber ver ki (günahları örten) gafur, (ihsanı bol olan) rahîm Ben'im. Bununla beraber azabım da elîm mi elîm!

Fakat benim azabım da çok acı bir azabdır.

Azabım da şiddetlidir, can yakan bir azaptır.

Azabıma gelince o acı bir azaptır.

Fakat azabım da acı mı acı bir azaptır.

Ama acıklı azabın ta kendisidir benim azabım.

49-50. ħaber vir ķullarıma bayıķ ben yarlıġayıcıvan raḥmet ķılıcı daħı bayıķ 'azābum ol 'aźābdur aġrıdıcı.

Daḫı benüm ‘aẕābum yürekler acıdıcı ‘aẕābdur.

Eyni zamanda da əzabım da çox şiddətli əzabdır!

And that My doom is the dolorous doom.

And that My Penalty will be indeed the most grievous Penalty.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.