25 Temmuz 2021 - 15 Zi'l-Hicce 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 45. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne-lmuttekîne fî cennâtin ve’uyûn(in)

Gerçekten takva sahibi olanlar, cennetlerde ve (gölgelik ve yeşillikler içindeki) pınar başlarındadır.

Şüphe yok ki çekinenler, cennetlerde ve ırmak başlarındadır.

Muhakkak ki, yolunu Allah ve kitabıyla bulanlar, cennetlerde ve ırmak başlarındadırlar.

“Allah'a sığınıp, emirlerine yapışarak, günahlardan arınıp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü'minler, Cennetlerde, akarsu kıyılarında ve pınar başlarındadır.”

Takva sahipleri cennetlerde ve pınar başlarındadırlar.*

Gerçekten takva sahibi olanlar, cennetlerde ve pınar başlarındadır.

Takva sahipleri, elbette cennetlerde ve pınarlardadırlar.

Kendilerini koruyanlar ise, hiç şüphesiz Cennetlerde çeşme başlarında olurlar.

Takvâ sahipleri, elbette cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar.

Sakınanlar cennetlerde, pınarlarda olacak

Şüphesiz Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayan kimseler, cennetler içinde ve pınarlar başındadır.

Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise, cennetlerde, pınar başlarındadırlar.

Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, cennetler içinde ve pınarlar başındadır.

(Allah'ın azabından korkup rahmetine sığınan) takvâ sahipleri, mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar.

Erdemliler ise bahçeler ve pınarlar içindedir.

Allahtan korkanlar, elbette cennetlerde ve pınarların başındadırlar.

Elbette müttekıyler, Cennetler, pınarlar içinde

Takva¹ sahipleri, Cennetlerde ve pınarların başlarındadırlar.*

Takvaa sâhibleri muhakkak cennetlerde, pınar (baş) larındadır.

Şübhe yok ki takvâ sâhibleri, Cennet bahçelerinde ve pınar başlarındadırlar.

Allah’dan korunanlara gelince, onlar cennetin bahçeleri içinde ve her türlü içecek kaynaklarının başındadırlar.

Sakınanlar uçmaklarda, pınarlardadır.

Gerçekten takva sahibi olanlar, cennetlerde ve pınar başlarındadır.

Dürüst ve erdemlice bir hayatı tercih ederek kötülüğün her çeşidinden titizliklesakınanlar ise, sonsuz nîmetlerle bezenmiş cennet bahçelerinde, pınar başlarında olacaklar. Ve melekler, onları şu sözlerle karşılayacaklar:

“Müttakîler / Sakınıp Korunanlar, Cennetler’de ve pınarbaşlarındadır”.

[Muttakî]ler (duyarlı olanlar), mutlaka cennetlerde ve (su) kaynaklarında (olacaklar)dır.

Allah’tan hakkıyla sakınanlar, kesinlikle cennetlerde ve pınar başlarındadırlar.¹*

ALLAH'A karşı sorumluluk bilinci taşıyan kimseler ise, onlar [kendilerini] hasbahçeler içinde gözelerin, kaynakların başında [bulacaklar],

Şeytana uymaktan sakınanlar ise, cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. 44/52, 51/15, 77/41

VE FAKAT muttakiler! Onlar has bahçelerde, pınar başlarında…

«Muttakî olanlar ise muhakkak ki, cennetler ve pınarlar içindedirler.»

Şeytana uymaktan korunan müttakiler ise cennetlerde ve pınar başlarındadırlar.

(Şeytana uymaktan, küfür ve isyandan) korunanlar ise cennetlerde, pınar başlarındadırlar.

Allah’tan çekinerek korunmuş olanlar[1] ise bahçelerde ve pınar başlarında olurlar.*

Takva sahipleri, cennetlerde ve pınarlardadır.

Takvâ sahipleri ise Cennet bahçelerinde, pınar başlarındadır.

Sakınılması gereken şeylerden sakınanlar ise cennetlerde pınarlar içindedir.

bayıķ şaķınıcılar uçmaķlardadur daħı bıñarlarda.

Taḥḳīḳ müttaḳīler uçmaḳlara girerler, aḳar bıñarlara daḫı.

Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlər isə cənnətlərdə və bulaqlar başında olacaqlar.

Lo! those who ward off (evil) are among gardens and water springs.

The righteous (will be) amid gardens and fountains (of clear-flowing water).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.