14 Mayıs 2021 - 2 Şevval 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 45. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne-lmuttekîne fî cennâtin ve’uyûn(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Gerçekten takva sahibi olanlar, cennetlerde ve (gölgelik ve yeşillikler içindeki) pınar başlarındadır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Şüphe yok ki çekinenler, cennetlerde ve ırmak başlarındadır.

Abdullah Parlıyan Meali

Muhakkak ki, yolunu Allah ve kitabıyla bulanlar, cennetlerde ve ırmak başlarındadırlar.

Ahmet Tekin Meali

“Allah'a sığınıp, emirlerine yapışarak, günahlardan arınıp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü'minler, Cennetlerde, akarsu kıyılarında ve pınar başlarındadır.”

Ahmet Varol Meali

Takva sahipleri cennetlerde ve pınar başlarındadırlar.*

Ali Bulaç Meali

Gerçekten takva sahibi olanlar, cennetlerde ve pınar başlarındadır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Takva sahipleri, elbette cennetlerde ve pınarlardadırlar.

Bahaeddin Sağlam Meali

Kendilerini koruyanlar ise, hiç şüphesiz Cennetlerde çeşme başlarında olurlar.

Bayraktar Bayraklı Meali

Takvâ sahipleri, elbette cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar.

Besim Atalay Meali (1962)

Sakınanlar cennetlerde, pınarlarda olacak

Cemal Külünkoğlu Meali

Şüphesiz Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayan kimseler, cennetler içinde ve pınarlar başındadır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise, cennetlerde, pınar başlarındadırlar.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, cennetler içinde ve pınarlar başındadır.

Diyanet Vakfı Meali

(Allah'ın azabından korkup rahmetine sığınan) takvâ sahipleri, mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar.

Edip Yüksel Meali

Erdemliler ise bahçeler ve pınarlar içindedir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allahtan korkanlar, elbette cennetlerde ve pınarların başındadırlar.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Elbette müttekıyler, Cennetler, pınarlar içinde

Erhan Aktaş Meali

Takva¹ sahipleri, Cennetlerde ve pınarların başlarındadırlar.*

Hasan Basri Çantay Meali

Takvaa sâhibleri muhakkak cennetlerde, pınar (baş) larındadır.

Hayrat Neşriyat Meali

Şübhe yok ki takvâ sâhibleri, Cennet bahçelerinde ve pınar başlarındadırlar.

İlyas Yorulmaz Meali

Allahdan korunanlara gelince, onlar cennetin bahçeleri içinde ve her türlü içecek kaynaklarının başındadırlar.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Sakınanlar uçmaklarda, pınarlardadır.

Kadri Çelik Meali

Gerçekten takva sahibi olanlar, cennetlerde ve pınar başlarındadır.

Mahmut Kısa Meali

Dürüst ve erdemlice bir hayatı tercih ederek kötülüğün her çeşidinden titizliklesakınanlar ise, sonsuz nîmetlerle bezenmiş cennet bahçelerinde, pınar başlarında olacaklar. Ve melekler, onları şu sözlerle karşılayacaklar:

Mehmet Okuyan Meali

[Muttakî]ler (duyarlı olanlar), mutlaka cennetlerde ve (su) kaynaklarında (olacaklar)dır.

Mehmet Türk Meali

Allah’tan hakkıyla sakınanlar, kesinlikle cennetlerde ve pınar başlarındadırlar.1*

Muhammed Esed Meali

ALLAH'A karşı sorumluluk bilinci taşıyan kimseler ise, onlar [kendilerini] hasbahçeler içinde gözelerin, kaynakların başında [bulacaklar],

Mustafa Çavdar Meali

Şeytana uymaktan sakınanlar ise, cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. 44/52, 51/15, 77/41

Mustafa İslamoğlu Meali

VE FAKAT muttakiler! Onlar has bahçelerde, pınar başlarında…

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

«Muttakî olanlar ise muhakkak ki, cennetler ve pınarlar içindedirler.»

Suat Yıldırım Meali

Şeytana uymaktan korunan müttakiler ise cennetlerde ve pınar başlarındadırlar.

Süleyman Ateş Meali

(Şeytana uymaktan, küfür ve isyandan) korunanlar ise cennetlerde, pınar başlarındadırlar.

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah’tan çekinerek korunmuş olanlar[1] ise bahçelerde ve pınar başlarında olurlar.*

Şaban Piriş Meali

Takva sahipleri, cennetlerde ve pınarlardadır.

Ümit Şimşek Meali

Takvâ sahipleri ise Cennet bahçelerinde, pınar başlarındadır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sakınılması gereken şeylerden sakınanlar ise cennetlerde pınarlar içindedir.

Eski Anadolu Türkçesi

bayıķ şaķınıcılar uçmaķlardadur daħı bıñarlarda.

Bunyadov-Memmedeliyev

Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlər isə cənnətlərdə və bulaqlar başında olacaqlar.

M. Pickthall (English)

Lo! those who ward off (evil) are among gardens and water springs.

Yusuf Ali (English)

The righteous (will be) amid gardens and fountains (of clear-flowing water).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.