21 Eylül 2021 - 14 Safer 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 44. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Lehâ seb’atu ebvâbin likulli bâbin minhum cuz-un maksûm(un)

Orasının yedi kapısı var, her kapıya da onlardan bir kısmı ayrılmıştır.*

Onun yedi kapısı vardır; onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır.

O cehennemin yedi kapısı var; her kapıya da o günahkarlardan bir kısmı ayrılmıştır.”

“Cehennem'in yedi kapısı vardır.
O kapıların her birinden girecek suçlular ayrılmış, belirlenmiştir.”

Onun yedi kapısı vardır. Her kapı için onlardan bir bölüm ayrılmıştır.

Onun yedi kapısı vardır; onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır.

O cehennem'in yedi kapısı olup, her bir kapıya onlardan bir miktar bölünmüştür. (Tabakaları ayrı ayrıdır.)

Onun yedi kapısı vardır. Her kapıya bir grup ayrılmıştır.

Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer grup ayrılmıştır.[258]*

Onun, yedi kapısı var, her kapıdan ayrı bölük girecek

O (cehennem)in yedi kapısı/tabakası vardır. Onlardan her bir tabakasında da o (şeytana uyanlardan günahlarına göre) yerleştirilmiş gruplar vardır.

O cehennemin yedi kapısı olup, her kapıdan onların girecekleri ayrılmış bir kısım vardır.*

Onun yedi kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır.

Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer gurup ayrılmıştır.  *

"Onun yedi kapısı vardır ve her bir kapı için onlardan belli bir pay vardır."

"Cehennemin yedi kapısı vardır. O kapıların herbiri için birer grup ayrılmıştır."

Onun yedi kapısı vardır, her kapıya onlardan bir cüz'i maksum

Onun yedi¹ kapısı vardır. Her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır. *

«Onun yedi kapısı, onlardan her kapının (onlara) ayrılmış birer nasıybi vardır».

Onun (birbirinden aşağı yedi tabaka için, ayrı ayrı) yedi kapısı vardır. Her bir kapı için, onlardan (o tabakanın ehli olacak azgınlardan) ayrılmış bir mikdar vardır.

“O cehennemin yedi kapısı var. Onlardan oraya girecekler için bölünmüş ayrı kapıları var” dedi.

Bu Cehennem’in yedi kapısı vardır. Her kapısından da ayrı bir suçlu bölüğü girer.

- Onun yedi kapısı vardır [³] her kapıdan muayyen bir güruh girer [⁴] ".*

Onun yedi kapısı vardır; onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır.

Onun tam yedi katı ve her katın ayrı birer kapısı olup, her kapı için, günahlarının derecesine göre oazgınlardan birer grup ayrılmıştır. Öte yandan:

“Onun yedi kapısı vardır. Onlardan her bir kapı için taksim edilmiş bir cüz’dür”.

Onun yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için ayrılmış (birer) grup vardır.

O (cehennem)in yedi tabakası¹ ve her bir tabakasında da o (şeytana uyanlardan) yerleştirilmiş gruplar vardır.*

o cehennem ki, yedi kapıdan girilir; her kapıdan onlardan (günahlarının niteliğine göre) ayrı bir kafile halinde”. 33

Onun yedi kapısı vardır. Her bir kapıdan günahlarına göre kimin gireceği taksim edilmiştir. 3/162-163, 16/29, 40/76

oranın yedi kapısı[2056] vardır; o kapıların her biri, onlardan (günahına göre) tasnif edilmiş bir kesime tahsis edilecektir.*

«Onlar için yedi kapı vardır. Herbir kapı için onlardan ayrılmış bir cüz vardır.»

43, 44. Şüphesiz cehennem de o azgınların hepsinin varacakları yerdir. Oranın yedi kapısı vardır ve her kapıdan kimlerin gireceği belirlenmiştir. *

Onun yedi kapısı vardır. Her kapıya, onlardan bir bölüm ayrılmıştır.

Cehennem’in yedi kapısı vardır. Her kapıdan onların bir bölüğü girer.

Onun yedi kapısı vardır. Her kapısının kısımlara ayrılmış bölümleri vardır.

Onun yedi kapısı vardır. Herbir kapı için de onlardan bir bölük ayrılmıştır.

Yedi kapısı vardır onun. Her kapıya onlardan bir bölük ayrılmıştır.

anuñ yidi ķapular her ķapunuñ anlardan bir kesekdür üleşilmiş.

Anuñ yidi ḳapusı vardur. Her ḳapuya anlardan bir bölük bölünmiş‐dür.

(Cəhənnəmin) yeddi qapısı (təbəqəsi) var. Hər qapıdan müəyyən bir dəstə girər.

It hath seven gates, and each gate hath an appointed portion.

To it are seven Gates:(1977) for each of those gates is a (special) class (of sinners) assigned.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.