22 Ekim 2021 - 16 Rebiü'l-Evvel 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 41. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâle hâżâ sirâtun ‘aleyye mustekîm(un)

Tanrı, işte bu yol dedi, dosdoğru bana varan yol.

(Allah) Dedi ki: “İşte bu, (herkesi cüz’i iradesi ve tercihiyle baş başa bırakıp imtihan etmek) Bana göre dosdoğru olan yoldur.”

Allah buyurdu: “İhlaslı kullarımın gözettiği dosdoğru ve apaçık bir yoldur.

Allah:
“İşte bu yol, bu hayat tarzı, benim teminatım altında olan doğru muhkem, güvenli yoldur, İslâmî hayattır” buyurdu.
*

(Allah) dedi ki: "İşte bu, bana ait dosdoğru bir yoldur." [2]*

(Allah) Dedi ki: 'İşte bu, bana göre dosdoğru yoldur.'

Allah Tealâ şöyle buyurdu: “- İşte (ihlâslı müminleri azıtamıyacağına dair) bu dediğin söz, bana aid gerçek bir yoldur.

Allah: “İşte, sorumluluğu Ben’de olan dosdoğru bir yol! (İsteyen oradan korunmuş olarak gider.)

Allah şöyle buyurdu: “Benim doğru yolum budur.”

Allah buyurdu ki: «Bana gelen doğru yol bu!

(Allah) şöyle buyurdu: “(Bu bahsettiğin samimi kullarımın izlediği yol var ya,) işte dosdoğru yol budur.”

41, 42. Allâh "İhlâs doğrı yoldur. Senin benüm hâlis ’ibâdım üzerinde hiç bir hükmün yokdur. Meğer ki sana ittibâ’ itsünler ve dalâlete sapsunlar" buyurdı.

41,42. 'Allah şöyle dedi: "Benim gerekli kıldığım dosdoğru yol budur; kullarımın üzerinde senin bir nüfuzun olamaz. Ancak sana uyan sapıklar bunun dışındadır."

41,42. Allah, “İşte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin yoktur” dedi.

(Allah) şöyle buyurdu: «İşte bana varan dosdoğru yol budur.»

Dedi ki: "İşte benim değişmez yasam budur."

Allah şöyle buyurdu: "İşte bana ulaşan dosdoğru yol budur."

Bu, dedi: bir câdde «teahhüd ederim» dos doğru

Allah: “Bu, Bana varan dosdoğru yoldur.¹” dedi. *

Buyurdu ki: «İşte bu, bana göre (hak ve lâyık) olan doğru bir yoldur».

(Allah) buyurdu ki: “İşte bu (ihlâslı kullarımı senin şerrinden korumak) bana âid dosdoğru bir yoldur.”

Allah “Bu yolu, doğru olarak belirlemek bizim üzerimizedir.”

Allah buyurdu: "İşte, bana varan doğru yol budur.

Allah buyurdu: "- Bu tevhit bana gelen doğru bir yoldur [²],*

(Allah) Dedi ki: “İşte bu (ihlâs), bana varan dosdoğru yoldur.”

Bunun üzerine Allah,şöyle buyurdu: “Bu bahsettiğin samîmî kullarımın izlediği yol var ya, işteher türlü şeytânî ayartmalara karşılık bizzat Benim koruma ve güvencem altında bulunan dosdoğru yol, budur.”

Dedi ki: -“Bu bana doğru bir yoldur”.

(Allah) şöyle demişti: “İşte bana ait doğru yol budur. [*]*

(Allah, iblise): “İşte benim (doğruluğunu) garanti ettiğim hak yol, şudur;” ¹*

“Benim için, doğru yol budur:” 31 dedi O,

Allah, “İşte bu dosdoğru yola iletmek de bana aittir.” 2/120, 6/153, 16/9, 92/12

(Allah) buyurdu ki: “(Zaten) bu, kendim için benimsediğim en doğru yol ve yöntemdir;[2054]*

(Cenâb-ı Hak) Buyurdu ki: «Bu bana ait dosdoğru bir yoldur.

Allah buyurdu: “Bu seçkin kullarımın tuttuğu yol, işte Ben'im gözettiğim dosdoğru yoldur. ” [16, 9; 1, 6-7]

(Allah) buyurdu ki: "İşte bana varan doğru yol budur."*

Allah dedi ki “Bu, bana varan doğru yoldur.

-Bu benim gösterdiğim dosdoğru yoldur, dedi.

Allah buyurdu ki: İşte bu Bana ulaşan dosdoğru yoldur.

Buyurdu: "İşte bana varan dosdoğru yol budur."

eyitti ya'nį Tañrı “uşbu yoldur benüm üzerüme ŧoġru”

Tañrı Ta‘ālā eyitdi: Bu benüm doġru yolumdur.

(Allah) buyurdu: “Mənə görə, bu, düz yoldur! (Və ya: Bu, sonu Mənə gəlib çatacaq doğru yoldur!)

He said: This is a right course incumbent upon Me:

((Allah)) said: "This (way of My sincere servants) is indeed a way that leads straight to Me.(1976)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.