20 Eylül 2021 - 13 Safer 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 37. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâle fe-inneke mine-lmunzarîn(e)

Şüphe yok ki dedi, sen, mühlet verilmişlerdensin.

(Allah) Buyurdu ki: "Haydi, sen (kendisine fırsat sağlanıp) süre tanınanlardansın."

“Gerçekten sen” diye buyurdu Allah: “Kendilerine, zaman tanınanlardan biri olacaksın.

Allah:
“Sen mühlet verilenlerdensin” buyurdu.

(Allah) dedi ki: "O halde sen süre tanınanlardansın.

Dedi ki: 'Öyleyse, sen (kendisine) süre tanınanlardansın.'

Allah buyurdu ki, sen mühlet verilenlerdensin,

37, 38. Allah: “Şüphesiz, o belli vakte kadar, sen mühlet verilenlerdensin” dedi.

37,38. Allah, “Sen bilinen bir vakte kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin” buyurdu.

37,38. Allah dedi: «Belli bir güne değin; sana zaman verildi!»

37-38. (Allah) buyurdu ki: “Öyleyse, sen vakti (yalnızca benim tarafımdan) bilinen (kıyamet) gün (ün)e kadar mühlet verilenlerdensin.”

37,38. Allah: "Sen, bilinen gün gelene kadar bırakılanlardansın" dedi.

37,38. Allah da, "O hâlde, sen vakti (yalnızca benim tarafımdan) bilinen güne (kıyamete) kadar mühlet verilenlerdensin" dedi.

37, 38. Allah: Sen bilinen bir vakte kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin, buyurdu.

Dedi ki: "Tamam, sen ertelendin,"

Allah buyurdu ki: "Sen mühlet verilenlerdensin."

37,38. Haydi dedi: sen vakti ma'lûm gününe kadar mühlet verilenlerdensin

Allah: “Sen, süre verilenlerdensin;”

37,38. Buyurdu: «O halde sen (ındallah) ma'lûm olan (bir) zamanın gününe kadar gecikdirilenlerdensin».

37,38. (Allah:) “Haydi, doğrusu sen, bilinen vaktin gününe (kıyâmete) kadar mühlet verilenlerdensin!” buyurdu.

Allah “Sen mühlet verilenlerdensin.”

Allah buyurdu: "Sana önel verilmiştir artık,

37, 38. Allah buyurdu: Malûm olan vakit gününe kadar sen mühlet verilenlerdensin.

Dedi ki: “Öyleyse, sen (kendisine) süre tanınanlardansın.”

Allah, “Pekâlâ, sana mühlet verilmiştir!” buyurdu.

Dedi ki: -“Sen, Süre Verilenler’densin”.

37,38. (Allah) “Bilinen vaktin gününe kadar zaman verilenlerdensin.” demişti.

(Allah, iblise): “Öyleyse, sen (kendisine) süre tanınanlardansın.” buyurdu. ¹*

“Pekala, öyle olsun:” diye buyurdu O, “kendilerine zaman tanınanlardan biri olacaksın,

Allah, “Sen, mühlet verilenlerdensin!” dedi. 17/15, 38/80

(Allah) buyurdu ki: “Peki, sen zaten süre tanınmışlardan birisin;

(Allah Teâlâ da) buyurdu ki: «Artık şüphe yok, sen mühlet verilmişlerdensin.»

37, 38. “Haydi, buyurdu, belirli bir güne kadar sana müsaade edildi. ”

(Allah): "Haydi, dedi, sen ertelenmişlerdensin!"

(Allah) Dedi ki “Sen kendisine süre verilenlerdensin.

-Sen, ertelenenlerdensin! dedi.

Allah buyurdu ki: “Sana süre tanınmıştır.

Buyurdu: "Hadi, süre verilenlerdensin."

37-38. eyitti “bayıķ sen mühlet virinilmişlerdensin bilinmiş vaķtuñ günine degin.”

Tañrı Ta‘ālā eyitdi: Pes saña mühlet virildi.

(Allah) buyurdu: “Sən möhlət verilənlərdənsən”

He said: Then lo! thou art of those reprieved

((Allah)) said: "Respite is granted thee


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.