17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 26. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velekad ḣaleknâ-l-insâne min salsâlin min hame-in mesnûn(in)

Andolsun ki biz Âdem'i, kuru, kokmuş, şekil ve suret verilmiş balçıktan yarattık.

Andolsun insanı balçıktan, şekil verilmiş bir çamurdan yarattık. (Topraktan süzülen gıdalardan oluşan meniyi insan vücudunun tohumu kıldık.)

Andolsun ki biz, insanın atası Adem'i kuru, kokmuş, şekil ve suret verilmiş bir çamurdan yarattık.

Andolsun biz, insanı ses veren, şekillendirilebilen kuru çamurdan, kokmuş değişken kara balçıktan yarattık.*

Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.

Andolsun, insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.

Andolsun ki, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.

Andolsun! Biz insanı, kokuşmuş bir balçıktan, pişmemiş bir çamurdan (topraktan) yarattık.

Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık.[255]*

İnsanı yarattık kuru balçıktan, biçime sokulmuş kara balçıktan

Andolsun ki, biz (ilk) insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık.

İnsanları çamurdan, kalıba konmuş kilden halk iyledik.

And olsun ki, insanı kuru balçıktan, işlenebilen kara topraktan yarattık.

Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık.

Andolsun biz insanı, (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık.

İnsanı, kurumuş, yıllanmış balçıktan yarattık.*

Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.

Filhakika biz insanı bir «salsâl» den, mesnun bir balçıktan yarattık

Ant olsun ki; Biz, insanı salsâlinden¹, dönüşüme uğramış bir balçıktan yarattık.*

Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, suuretlenmiş bir balçıkdan yaratdık.

Şübhesiz insanı, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.

Biz insanı toprağın çamurundan, yıllanmış kara balçıktan yarattık.

Ant olsun ki Biz insanı balçıktan, işlenmiş kara topraktan yarattık.

* Biz insanı kuru, eskimekle bozulmuş kara balçıktan yaratmışız.

Şüphesiz biz insanı şekillenmiş (kötü kokan kara bir) balçıktan (alınmış) kuru bir çamurdan yarattık.

Gerçekten Biz ilk insanı, vurulduğu zaman tın tın öten kuru bir çamurdan, belirli bir ölçü ve terkibe göre şekil verilmiş birbalçıktan yarattık.

And olsun, İnsan’ı salsâl’den, mesnûn balçıktan yarattık!

Yemin olsun ki biz insanı (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık.

Yemin olsun, Biz (ilk) insanı kuru çamurdan¹ şekil verilmiş bir balçıktan² yarattık.*

GERÇEK ŞU Kİ, Biz insanı ses veren balçıktan, biçim verilebilir, özlü, kara bir balçıktan 24 yarattık.

Andolsun ki biz insanı, kurumuş bir çamurdan, olgunlaşmış bir balçıktan yarattık. 3/59, 6/2, 7/12, 32/7

DOĞRUSU Biz insanı süzme, kurumuş, ses veren bir balçık türünden;[2043] özgün bir biçim almaya elverişli, tabiatı değiştirilmiş, koyu ve yoğun çamur nevi bir şeyden yarattık.[2044]*

Muhakkak ki, Biz insanı kuru bir çamurdan, tegayyür etmiş bir balçıktan yarattık.

Biz insanı kara çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. [55, 14-15; 6, 2]

Andolsun biz insanı pişmemiş çamurdan, değişmiş cıvık balçıktan yarattık.

Biz o insanı[*] kurumuş, yıllanıp kokuşmuş kara balçıktan yarattık.*

İnsanı, kuru bir çamurdan, olgunlaşmış bir balçıktan yarattık.

Biz insanı biçimlenip kupkuru hal almış bir balçıktan yarattık.

Yemin olsun, biz insanı; kuru çamurdan, değişken-cıvık bir balçıktan yarattık.

daħı bayıķ yarat(t)uķ ādemį ķuru balçıķdan kim ķara balçıķdandur sūretlanmış yā dökilmiş.

Taḥḳīḳ biz yaratduḳ ādemi ḳuru balçıḳdan ki ḳara balçıḳdan ki ḳoḳmış‐ıdı.

Biz insanı quru (toxunduqda saxsı kimi səs çıxaran) və qoxumuş (və ya torpaqdan tədriclə dəyişib başqa şəklə düşmüş) qara palçıqdan yaratdıq!

Verily We created man of potter's clay of black mud altered,

We created man from sounding clay,(1966) from mud moulded into shape;*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.