3 Mart 2021 - 19 Receb 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 23. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-innâ lenahnu nuhyî venumîtu venahnu-lvâriśûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Şüphesiz Biz, (evet) gerçekten (her şeyi) Biz (yaratıp) hayat vermekteyiz ve (zamanı gelince) Biz öldürmekteyiz ve (sonunda her şeyin tek sahibi) Vâris’i olan da Biziz.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve şüphe yok ki ancak biz diriltiriz, biz öldürürüz ve biziz her şeye varis olan.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve muhakkak ki, hayatı bahşeden de, ölüme hükmeden de biziz. Gerçekten her fani ölümlü kişinin mülküne de biz varis oluruz.

Ahmet Tekin Meali

Biz, sadece biz hayat veririz, yaşatırız, eceller gelince biz ölümü gerçekleştiririz. Bâki olan vâris biziz, biz.

Ahmet Varol Meali

Gerçekten biz, (evet) elbette biz diriltir ve öldürürüz. (Onların) varisleri de biziz.

Ali Bulaç Meali

Şüphesiz biz, gerçekten biz yaşatır ve öldürürüz ve varis olanlar biziz.

Ali Fikri Yavuz Meali

Elbette ve elbette biz diriltiriz, öldürürüz ve hepsinin variseri de biziz (onlar hep helâk olacak, biz ise ebedîyyen bakîyiz. ).

Bahaeddin Sağlam Meali

Yalnızca Biziz, dirilten ve öldüren. (Öldükten sonra da yok olmaması için, çekirdeklerine ve ruhuna) sahip ve varis olan da Biziz.

Bayraktar Bayraklı Meali

Doğrusu biz diriltiriz, öldürürüz ve hepsinin vârisi biz kalırız.

Besim Atalay Meali

Ancak biz diriltiriz, biz öldürürüz, biz kalırız !

Cemal Külünkoğlu Meali

Ve muhakkak ki, hayatı bahşeden de ölüme hükmeden de biziz. (Fani olan her şey göçüp gittikten sonra) her şeyin sahibi olarak kalacak olan yine biziz!

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Doğrusu dirilten ve öldüren Biziz; hepsinin gerisinde de Biz kalırız.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz (her şeye gerçek) varisleriz

Diyanet Vakfı Meali

Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz vâris oluruz.

Edip Yüksel Meali

Biz, elbette biz diriltir ve öldürürüz, sonunda asıl varis olanlar da biziz.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Elbette biz diriltiriz ve biz öldürürüz! Ve hepsinin varisleri de biziz.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Her halde biz, mutlak hem bir hayat veririz hem öldürürüz, hepsine vâris de biziz

Erhan Aktaş Meali

Sadece Biz diriltir ve Biz öldürürüz. Ve varis¹ olan da Biziz.*

Hasan Basri Çantay Meali

Gerçek biz, mutlak biz hem diriltiriz, hem öldürürüz. Biz (Hepsinin) vârisleriyizdir.

Hayrat Neşriyat Meali

Şübhesiz ki biz ise, elbette hem hayat veririz, hem öldürürüz; (mahlûkatın) hepsine vâris olanlar da biziz!

İlyas Yorulmaz Meali

Muhakkak ki hayatı verende biz, ölümü verende biz ve her şeyin varisleri de biziz.

İsmail Hakkı İzmirli

Biz, yalnız biz diriltiriz, öldürürüz. Biz herkesin vârisiyiz [⁴].*

Kadri Çelik Meali

Şüphesiz biz, evet gerçekten biz yaşatır ve öldürürüz ve (her şeye) varis olanlar da biziz.

Mahmut Kısa Meali

Gerçek şu ki; hayat veren de Biziz, öldüren de Biz.Bütün yaratılmışlar, bütün bu fani varlıklar âlemi öldükten sonra bâkî kalacak olan da, sadece Biziz!

Mehmet Türk Meali

Şüphesiz, yaşatan da öldüren de kesinlikle Biziz ve bâkî kalan1 da sadece Biziz.*

Muhammed Esed Meali

Ve muhakkak ki, hayatı bahşeden de, ölüme hükmeden de Biziz; ve geçici olan göçüp gittikten sonra her şeyin sahibi olarak kalacak olan yine Biziz! 22

Mustafa Çavdar Meali

Şüphesiz ki, yaşatan da biziz öldüren de. Zira her şeyin gerçek varisi biziz. 2/28-258, 6/60, 39/42, 40/11

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve elbette Biziz hayatı ve ölümü var eden; ve (ölümlü tüm varlıklardan) geriye kalan her şeyin tek gerçek vârisi olan da Biziz.[2041]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve muhakkak ki Biz, evet Biz elbette diriltir ve öldürürüz. Varisler olanlar da Bizleriz.

Suat Yıldırım Meali

Muhakkak ki hayatı veren de Biz'iz, hayatı geri alıp öldüren de ve elbette hepsine vâris olacak, hepsinden sonraya kalacak olan baki de Biz'iz.

Süleyman Ateş Meali

Biziz, elbette biz ki, yaşatır, öldürürüz; gerçek varis olan da biziz (her faninin mülkü bize geçer. Ölmeyen, daima kalan yalnız biziz).

Süleymaniye Vakfı Meali

Biziz hayat veren de öldüren de; biz! Ve her şeye biz mirasçı olacağız.

Şaban Piriş Meali

Şüphesiz biz, hem hayat veririz hem de öldürürüz. Ebedi olan da biziz.

Ümit Şimşek Meali

Biz can verir, Biz öldürürüz. Baki kalan gerçek mülk sahibi de Biziz.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Biz, elbette biz, hayat veriyoruz; biz öldürüyoruz. Ve biziz Vâris olanlar/mirasçı kalanlar.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı bayıķ biz dirildürüz daħı öldürürüz daħı bayıķ biz mįrāŝ alıcılaruz.

Bunyadov-Memmedeliyev

Həqiqətən, dirildən də, öldürən də Bizik, (hər şeyə) varis olan da Biz (Sizi məhv etdikdən sonra yer üzünə sahib olub onu istədiyimizə verən də, hər şey fənaya uğradıqdan sonra əbədi qalan da Bizik!)

M. Pickthall (English)

Lo! and it is We, even We, Who quicken and give death, and We are the Inheritor.

Yusuf Ali (English)

And verily, it is We Who give(1963) life, and Who give death: it is We Who remain inheritors(1964) (after all else passes away).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.