28 Temmuz 2021 - 18 Zi'l-Hicce 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elif-lâm-râ(c) tilke âyâtu-lkitâbi vekur-ânin mubîn(in)

Elif, Lam, Ra. Bunlar, Kitabın (bağlayıcı hüküm ve haberleri) ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir.

Elif lam ra, budur kitabın ve her şeyi açıklayan Kur'an'ın ayetleri.

Elif, Lâm, Râ, Bunlar kitabın ve herşeyi açıklayan apaçık Kur'ân'ın ayetleridir.*

Elif. Lâm. Râ. Bunlar, Allah, insan, kâinat ilişkilerini ve ilâhî düzeni açıklayan açık seçik okunan, bütün ilâhî kitaplardaki dinî-ilmî esasları içeren mükemmel, kutsal kitabın, Kur'ân'ın âyetleridir.

Elif. Lam. Ra. Bunlar Kitab'ın ve apaçık Kur'an'ın ayetleridir.

Elif, Lam, Ra. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir.

Elif, lâm, râ. Bu âyetler, mükemmel kitabın ve hakkı açıklayan muazzam Kur'ân'ın âyetleridir.

Elif, Lam, Râ. Bunlar, Kitabın ve apaçık bir Kur’anın ayetleridir.

Elif, lâm, râ. Bunlar, kitabın ve apaçık bir Kur'ân'ın âyetleridir.[248]*

Elif, lâm, râ; işte bunlar kitabın, açık olan Kur'anın âyetleridir

Elif, Lâm, Râ. Bu (okuna)nlar Kitap'ın ve (her şeyi) açıklayan ve apaçık olan Kuran'ın ayetleridir.*

Elif, Lam, Ra. Bunlar Kitap'ın ve apaçık olan Kuran'ın ayetleridir.

Elif Lâm Râ.[295] Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur’an’ın âyetleridir.*

Elif. Lâm. Râ. Bunlar Kitab'ın ve apaçık bir Kur'an'ın âyetleridir.

A.L.R. Bu (harfler) kitabın ve apaçık Kuran'ın mucizesidir.*

Elif, Lâm, Râ. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'ân'ın âyetleridir.

Elif, Lam, Ra, bu işte kitabın ve bir Kur'anı mübînin âyetleri.

Elif, Lam, Râ. İşte bunlar, Kitap'ın¹ ve Kur'an-ı Mubin'in² ayetleridir. *

Elif, lâm, raa. Bunlar kitabın, (hakıykatları) apaçık anlatan Kur'ânın âyetleridir.

Elif, Lâm, Râ.(1)(2) Bunlar, (satırlarda yazılı olan) Kitâb'ın ve (hak ile bâtılı) apaçık beyân eden (okunmakta olan) bir Kur'ân'ın âyetleridir.*

Elif. Lam. Ra. Bunlar, içerisinde her şeyin açıkça okunduğu kitabın ayetleridir.

Elif, Lâm, Ra. Bu âyetler, Kitabın ve Kur/an-ı mübînin âyetleridir.*

Elif, Lâm, Râ. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir.*

Elif, Lâm, Râ. (2. Bakara: 1, 23, 24) Dinle bak, ey insan! Rabb’inden sana bir mesaj geldi: Bunlar, insanlığı aydınlatmak üzere gönderilen son ilâhî Kitabın, yani okunsun, anlaşılsın ve hayata hükmetsin diye gönderilen ve dâimâ gündemde tutulması gereken apaçık ve anlaşılır Kur’an’ın ayetleridir.*

Elif Lâm Râ!
Bunlar, açıklayıcı bir kur’ân’ın ve Kitab’ın âyetleridir.

[Elif. Lâm. Râ.] [*] İşte şu(nlar), Kitabın ve apaçık Kur’an’ın ayetleridir. [*]*

Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar sana, kitabın¹ ve (hakkı bâtıldan) ayırt edici² Kur’an’ın âyetleridir.³*

Elif-Lâm-Râ. 1 BUNLAR ilahî kitâbın -kendisi açık olan ve hakkı açıkça gösteren bir ilahî okuma metninin- ayetleridir. 2

Elif, Lâm, Râ! Bunlar, ilahi vahyin hakikati apaçık ve anlaşılır şekilde anlatan Kuran’ın ayetleridir. 24/34, 27/1, 43/2

Elif-Lâm-Râ! BUNLAR Kitab’ın, yani[2023] özünde açık ve (hakikati) açıklayıcı olan ilâhî hitabın âyetleridir.[2024]*

Elif, Lâm, Râ. Bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübîn'in âyetleridir.

Elif Lâm Râ. Bunlar kitabın ve Kur'ân-ı Mübin'in âyetleridir. *

Elif lam ra. Şunlar Kitabın ve apaçık Kur'an'ın ayetleridir.

ELİF! LAM! RA! Bunlar, o Kitap’ın[1]; açıklayan Kur’ân’ın[2] ayetleridir.*

Elif, Lâm, Râ! İşte kitabın ayetleri ve apaçık Kur'an!

Elif lâm râ. Bu, kitabın ve apaçık bir Kur'ân'ın âyetleridir.

Elif, Lâm, Râ. İşte sana o Kitap'ın ve açık anlatımlı Kur'an'ın ayetleri.

elif lām rā: enāl allāh raḥmān şol ya'nį uşbu sūret kitāb āyetleridür daħı ķur’ān’un bellü eyleyici.

Ene’llāhu’r‐raḥmān. Şol kitāb āyetleridür daḫı Ḳur’ānuñ bellü.

Əlif, Lam, Mim, Ra! Bunlar (mükəmməl ilahi) Kitabın və açıq-aydın (mö’cüzə olan) Qur’anın ayələridir.

Alif. Lam. Ra. These are verses of the Scripture and a plain Reading.

A. L. R.(1932) These are the Ayat(1933) of Revelation,- of a Qur´an that makes things clear.(1934)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.