5 Mart 2021 - 21 Receb 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İbrahim Suresi 52. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Hâżâ belâġun linnâsi veliyunżerû bihi veliya’lemû ennemâ huve ilâhun vâhidun veliyeżżekkera ulû-l-elbâb(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

İşte bu (Kur’an) insanlara açık bir tebliğdir ki; bununla hem ikaz (ve irşad edilsinler,) hem Allah'ın, (ibadet olunacak ve emri uygulanacak) yegâne İlah olduğunu bilsinler, hem de aklıselim sahipleri (her konuda Kur’an’dan ilim, ibret ve hikmet öğrenmek üzere dikkatle okuyup) tefekkür ve tezekkür etsinler (diye gönderilmiştir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

İşte bu, insanlara bir tebliğdir; ibret alsınlar ondan ve bilsinler ki odur ancak tapacak bir mabut ve düşünüp ibret alsın akıl ve dirayet sahipleri.

Abdullah Parlıyan Meali

Bütün insanlığa bir mesajdır bu. Öyleyse artık, O'nunla uyarıldıklarını bilsinler ki, tek ve gerçek olan ilah O'dur; ve sağduyu sahipleri bunu akıllarında tutsunlar.

Ahmet Tekin Meali

Bu, Kur'ân, bütün insanlara okunarak ilan edilen bir insan hakları bildirisidir, uyarılmaları için bir tebliğdir, Allah'ın bir tek tanrı olduğunu bilsinler, akıl ve vicdan sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye ilâhî bir tebliğdir.*

Ahmet Varol Meali

Bu insanlara, bununla uyarılmaları, O'nun tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin öğüt almaları için bir tebliğdir.

Ali Bulaç Meali

İşte bu (Kur'an) uyarılıp korkutulsunlar, gerçekten O'nun yalnızca bir tek ilah olduğunu bilsinler ve temiz akıl sahipleri iyice öğüt alıp düşünsünler diye bir bildirip-duyurma (bir belağ)dır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Bu Kur'ân, insanlara açık bir tebliğdir; bununla hem korkutulsunlar, hem Allah'ın ancak tek bir ilâh olduğunu bilsinler, hem de temiz akıl sahipleri düşünüp öğüd alsınlar...

Bahaeddin Sağlam Meali

Bu; insanları uyarmak için, Allah’tan başka hiçbir mabut olmadığını bilmeleri için, akıl sahiplerinin dersler alması için, insanlara ulaştırılmış bir mesajdır.

Bayraktar Bayraklı Meali

İşte bu, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek tanrı olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye, insanlara bir bildiridir.[247]*

Besim Atalay Meali

İnsanlara bu bir eriştirmedir, bununla kocundurula, Allahın bir olduğu biline, akıllılar öğüt ala»

Cemal Külünkoğlu Meali

Bu (Kur'an) tüm insanlara yönelik bir çağrıdır/tebliğdir. Artık (zalimler) onunla uyarılsın, herkes Allah'ın tek olduğunu öğrensin, aklı ve vicdanı temiz olan kimseler onun ibret derslerinden öğüt alsın!

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Bu Kuran, onunla uyarılsınlar ve tek bir Tanrı bulunduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara tebliğ edilmiştir.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.

Diyanet Vakfı Meali

İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek Tanrı olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir.

Edip Yüksel Meali

Bu, insanlara bir bildiridir. Bu uyarıyı dinlesinler, O'nun yalnız tek Tanrı olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Bu Kur'ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Bu işte insanlara beliğ bir tebliğdir, hem bununla inzar edilsinler, hem onun ancak bir tek İlâh olduğunu bilsinler hem de öğüd alsın akl-ü vicdanı temiz olanlar

Erhan Aktaş Meali

Bu Kur'an, kendisiyle uyarılmaları, Allah'ın bir tek ilah olduğunun bilinmesi ve sağlıklı düşünen akıl sahiplerinin öğüt almaları için insanlara bir mesajdır.

Hasan Basri Çantay Meali

İşte bu (Kur'an) — onunla tehlikelerden haberdâr edilsinler, Onun (Allahın) ancak bir tek Tanrı olduğunu bilsinler, akl-ı selîm saahibleri iyice düşünüb öğüd alsınlar diye — (bütün) insanlara bir tebliğdir.

Hayrat Neşriyat Meali

Bu (Kur'ân), kendisiyle hem korkutulsunlar, hem O'nun ancak bir tek İlâh olduğunu bilsinler, hem de (istikametli) akıl sâhibleri ibret alsınlar diye insanlara bir tebliğdir.

İlyas Yorulmaz Meali

Bu anlatımlar, Allahın Kuran ile insanlara açıklaması, onunla uyarısı, insanların O
un, yalnızca tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin düşünmesi içindir.

İsmail Hakkı İzmirli

Bu Kur/an, nâs/a bir tebliğdir. Halk onunla korksunlar, Tanrı/nın bir tek mâbut olduğunu bilsinler. Tam akıllılar da nasihat kabul etsinler.

Kadri Çelik Meali

İşte bu (açıklamalar); uyarılıp korkutulmaları, gerçekten O'nun yalnızca bir tek ilah olduğunu bilmeleri ve temiz akıl sahiplerinin hatırlayıp kendilerine gelmeleri için bir bildiridir.

Mahmut Kısa Meali

O hâlde, dinleyin, ey insanlar! Bu Kur’an, tüm insanlığa yöneltilen bir çağrıdır; ta ki, zâlimler onun sayesinde uyarılsınlar, Allah’tan başka ilâh olmadığını bilsinler ve akıl sahipleri, bu hikmetli sözleri düşünüp öğüt alsınlar!

Mehmet Türk Meali

İşte bu (âyetler) kendisiyle insanlar uyarılsınlar, ancak Allah’ın tek ilâh olduğunu bilsinler ve anlama kabiliyeti olanlar da iyice düşünsünler1 diye (indirilmiş) birer nasihattir.2 *

Muhammed Esed Meali

BÜTÜN insanlığa bir mesajdır bu. Öyleyse artık onunla uyarı bulsunlar; ve bilsinler ki, Tek İlah O'dur; ve sağduyu sahipleri de bunu akıllarında tutsunlar!

Mustafa Çavdar Meali

İşte bu Kuran, bununla uyarılsınlar1 ve Allah’ın tek bir ilah olduğunu bilsinler2 ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye3 bütün insanlığa bir tebligat ve bildiridir!4, 16/19, 14/44, 39/71, 67/8-9, 22/163-255, 16/51, 59/22-23, 36/90, 10/57, 36/69, 68/52, 45/67, 7/79, 46/35

Mustafa İslamoğlu Meali

BU, insanlık için bir mesajdır: Artık onunla uyarılsınlar ve bilsinler ki biricik ilâh O’dur: nihayet aktif akıl sahipleri, bunu hatırdan hiç çıkarmasınlar!

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

İşte bu, nâsa kat'i bir tebliğdir. Hem bununla korkutulmuş olsunlar ve hem de O'nun muhakkak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri de güzelce düşünsünler.

Suat Yıldırım Meali

İşte bu Kur'ân insanlara beliğ bir tebliğdir, ta ki onunla uyarılsınlar, ta ki Allah'ın tek İlah olduğunu bilsinler. Ve ta ki aklı ve vicdanı temiz olanlar, düşünüp ders alsınlar. . . [6, 19]

Süleyman Ateş Meali

Bu (Kur'an), insanlara bir tebliğdir. (İnsanlar), bununla uyarılsınlar; O'nun yalnız Tek tanrı olduğunu bilsinler ve sağduyu sahipleri öğüt alsınlar diye (gönderilmiştir).

Süleymaniye Vakfı Meali

Bu, insanlara bir tebliğdir. Bu tebliğ, uyarılmış olsunlar, Allah’ın tek ilah olduğunu bilsinler ve sağlam duruşlu olanlar bilgi edinsinler diye yapılmıştır.

Şaban Piriş Meali

İşte bu, insanlara bir tebliğdir. Onunla uyarılsınlar ve ancak onun tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye...

Ümit Şimşek Meali

Bu Kur'ân, insanlara bir tebliğdir—tâ ki onunla uyarılsınlar, Onun tek bir tanrı olduğunu bilsinler; aklıselim sahipleri de güzelce düşünüp ibret alsın.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İşte bu, onunla uyarılsınlar, Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler, aklı ve gönlü işleyenler de ibret alsınlar diye, insanlara yöneltilmiş bir tebliğdir.

Eski Anadolu Türkçesi

uşbu degürmekdür yā ŧapdur ādemįlere daħı tā ķorķıdu ħaber virinileler anuñ- ile daħı tā bileler bayıķ ol Tañrı’dur bir daħı tā aña 'aķıllar işleri.

Bunyadov-Memmedeliyev

Bu (Qur’an) insanlar üçün elə bir moizədir ki, onunla həm qorxsunlar, həm də Allahın tək bir tanrı olduğunu bilsinlər, həm də ağıl sahibləri düşünüb ibrət alsınlar!

M. Pickthall (English)

This is a clear message for mankind in order that they may be warned thereby, and that they may know that He is only One God, and that men of understanding may take heed.

Yusuf Ali (English)

Here is a Message for mankind: Let them take warning therefrom, and let them know that He is (no other than) One God:(1931) Let men of understanding take heed.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.