16 Ocak 2021 - 2 Cemaziye'l-Ahir 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İbrahim Suresi 47. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Felâ tahsebenna(A)llâhe muḣlife va’dihi rusuleh(u)(k) inna(A)llâhe ‘azîzun żû-ntikâm(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Sakın ha, Allah'ı elçilerine (ve Hakk davetçilerine) verdiği sözden (ve zafer va’adinden) dönecek sanma(yın) . Gerçekten Allah Azîz’dir, İntikam sahibidir. (Ey zalimler ve hainler, sizin de zulüm ve hıyanetlerinizin hesabını soracak, saltanatınızı yıkacaktır.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Sakın Allah, peygamberlerine vaadettiğinden döner sanma. Şüphe yok Allah üstündür, intikam alır.

Abdullah Parlıyan Meali

Öyleyse sakın ha, Allah'ın elçilerine verdiği sözden döneceğini sanma; çünkü Allah çok güçlüdür ve cezaya layık olanın cezasını da verendir.

Ahmet Tekin Meali

Sakın Allah'ın Rasullerine, görevlilerine verdiği sözden cayacağını sanma. Allah kudretli ve hükümrandır. Dinine, Kur'ân'a, Rasûlüne ve kullarına düşmanlık yapanlara, layık oldukları cezayı verir.

Ahmet Varol Meali

Sakın Allah'ın peygamberlerine olan sözünden döneceğini sanma. Şüphesiz Allah yücedir, intikam alıcıdır.

Ali Bulaç Meali

Allah'ı, sakın elçilerine verdiği sözden dönen sanma. Gerçekten Allah azizdir, intikam sahibidir.

Ali Fikri Yavuz Meali

O halde, sakın Allah, Peygamberlerine olan vaadinden cayar sanma. Gerçekten Allah her şeye galibdir, intikam sahibidir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Sakın Allah’ın, peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Şüphesiz Allah güçlüdür, izzet ve intikam sahibidir.

Bayraktar Bayraklı Meali

O halde sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma! Çünkü Allah mutlak üstündür; öç alandır.

Besim Atalay Meali

Hiç sanma ki Allahın peygamberlerine yapmış olduğu va'dinin yalan çıkacağını; öcünü alıcı, emredir Allah

Cemal Külünkoğlu Meali

(O halde) asla Allah'ın, resullerine verdiği sözden cayacağını sanma! Şüphesiz Allah, mutlak galiptir, intikam sahibidir (hakkı teslim edendir).

Diyanet İşleri Meali (Eski)

47,48. Yerin başka bir yerle, göklerin de başka göklerle değiştirildiği, her şeye üstün gelen tek Allah'ın huzuruna çıktıkları günde, sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma; doğrusu Allah güçlüdür, öç alandır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Sakın Allah’ın, peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma! Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.

Diyanet Vakfı Meali

O halde, sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma! Çünkü Allah mutlak üstündür, kimsenin yaptığını yanına bırakmaz.

Edip Yüksel Meali

ALLAH'ın, elçilerine verdiği sözden döneceğini sanmayın. ALLAH elbette Üstündür, Öc alandır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O halde sakın Allah'ın peygamberlerine olan vaadinden cayacağını sanma! Şüphesiz Allah her şeye galiptir, intikam sahibidir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

O halde sakın Allahı Peygamberlerine olan va'dine hulf eder sanma, şüphesiz Allah azîzdir, intikamı vardır

Erhan Aktaş Meali

Öyleyse sakın Allah'ın resûllerine verdiği sözden cayacağını sanma! Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, Hesap Sorucu'dur.

Hasan Basri Çantay Meali

Öyle ise zinhar Allah, peygamberlerine olan va'dinden cayar sanma. Şübhesiz ki Allah mutlak gaalibdir, intikam saahibidir.

Hayrat Neşriyat Meali

(Ey Habîbim!) Öyle ise, sakın Allah'ı, peygamberlerine olan va'dinden dönücü sanma! Şübhesiz ki Allah, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, intikam sâhibidir!

İlyas Yorulmaz Meali

Asla Allahın vaadinden döndüğünü ve elçilerine yardım etmeyeceğini zannetme. Allah güçlü ve intikam sahibidir.

İsmail Hakkı İzmirli

Sakın Allah, peygamberlerine ettiği vaadından cayacak sanma. Çünkü Allah galib-i yektadır, intikam sahibidir.

Kadri Çelik Meali

Allah'ı, sakın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Gerçekten Allah üstün güç sahibidir, intikam sahibidir.

Mahmut Kısa Meali

O hâlde, ey şanlı Elçi! Kâfirlere birazcık mühlet verdi diye, sakın Allah’ın, elçilerine verdiği sözden cayacağını sanma! Allah, kendi yolunda cihâdı terk etmedikleri sürece, müminleri kesinlikle zafere ulaştıracak, zâlimleri ise helâk edecektir.Çünkü Allah azizdir, mutlak güç ve otorite sahibidir; ezilen, sömürülen ve hakları çiğnenen mazlum ve çaresiz kulları adına intikam alandır! Ve asıl intikam, âhiret gününde alınacak:

Mehmet Türk Meali

Sakın Allah’ı, Peygamberlerine verdiği (yardım) sözünden döner sanma. Gerçekten Allah daima üstündür, intikam sahibidir.

Muhammed Esed Meali

BUNUN içindir ki, sakın, Allah'ın, elçilerine verdiği sözden döneceğini sanma; 62 çünkü, mutlak öc alıcı kudreti elinde tutan en yüce iktidar sahibi elbette Allah'tır!

Mustafa Çavdar Meali

Sakın ola ki, Allah’ın elçilerine verdiği vaadinden cayacağını zannetme!1 Unutma ki Allah, güçlü olan ve herkese yaptığının cezasını tattırandır.2, 13/194, 30/6, 27/147, 27/90, 53/39...41

Mustafa İslamoğlu Meali

İşte bu yüzden Allah’ın, elçilerine olan vaadinden asla cayacağını sanma! Unutma ki Allah, kişiye yaptığının acısını tattıran[2019] yüceler yücesidir.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Artık Allah Teâlâ'yı peygamberlerine olan vaadinden hulf edici sanma. Şüphe yok ki Allah Teâlâ azîzdir, intikam sahibidir.

Suat Yıldırım Meali

Sakın Allah'ın, peygamberlerine yaptığı vaadden cayacağını zannetme! Allah elbette mutlak galiptir, intikam sahibidir.

Süleyman Ateş Meali

Sakın, Allah'ı, elçilerine verdiği sözden cayar, sanma! Çünkü Allah daima üstündür, öc alandır!

Süleymaniye Vakfı Meali

Sakın Allah’ın elçilerine verdiği sözden cayacağını sanma. Allah üstündür, hak edildiği kadar ceza verir.

Şaban Piriş Meali

Sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını zannetme! Şüphesiz Allah güçlüdür, intikam sahibidir.

Ümit Şimşek Meali

Allah'ın peygamberlerine vaadinden cayacağını sanma. Hiç şüphesiz Allah herşeyin mutlak galibidir ve zalimlerden intikam alıcıdır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sakın Allah'ı, resullerine verdiği söze ters düşer sanma. Allah Azîz'dir, intikam da alır.

Eski Anadolu Türkçesi

pes śanma Tañrı’yı ħilāf va'desine yalavaçlarına. bayıķ Tañrı güci yiterdür beñdeşsüz ökünc almaķ issidür.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ya Rəsulum!) Allahın peyğəmbərlərə verdiyi və’də xilaf çıxacağını sanma! Həqiqətən, Allah yenilməz qüvvət sahibi, intiqam sahibidir!

M. Pickthall (English)

So think not that Allah will fail to keep His promise to His messengers. Lo! Allah is Mighty, Able to Requite (the wrong).

Yusuf Ali (English)

Never think that Allah would fail his messengers in His promise: for Allah is Exalted in power, - the Lord of Retribution.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.