27 Ekim 2021 - 21 Rebiü'l-Evvel 1443 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İbrahim Suresi 15. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vesteftehû veḣâbe kullu cebbârin ‘anîd(in)

Peygamberler, fetih ve yardım istediler ve her inatçı cebbar, mahrum olup gitti.

(Elçiler ve mü’minler Allah’tan) Fetih istediler; (Hakk yolda sabır ve sadakatlerinin ardından zafere eriştiler, sonunda) her zorba ve inatçı (kimseler) ise bozguna uğrayarak yok olup gitmişlerdir.

Peygamberler yardım ve zafer dilediler, inatçı ve zorbalar yok olup gittiler.

Peygamberler, düşmanlarına karşı yardım ve zafer istediler. Allah zafer nasip etti. Her inatçı zorba da, diktatör de hüsrana uğradı.

(Peygamberler) yardım istediler ve her inatçı zorba perişan oldu.

(Peygamberler) Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldugitti.

O peygamberler, düşmanları üzerine Allah'dan zafer istediler ve her inatçı zalim de hüsrana uğradı.

Onlar, fütuhat olacak diye beklediler. Fakat o zalim inatçıların her biri hayal kırıklığına uğradı.

Peygamberler fetih istediler, Allah da verdi. Her inatçı zorba da hüsrana uğradı.

Peygamberler Allahtan yardım istedi; her zorba, her dik kafa ziyana uğramıştır

(O Resuller, düşmanlarına karşı Allah'tan) yardım istediler ve sonunda (Allah'ın yardımıyla) her inatçı zorba hüsrana uğrayarak yok olup gitti.

O vakit rasûller Allâh’dan yardım istediler ve cebbâr ve ’anûd olan kâfirler kâmilen mahv oldılar.

Peygamberler yardım istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı.

Peygamberler, Allah’tan yardım istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı.

(Peygamberler) fetih istediler (Allah da verdi). Her inatçı zorba da hüsrana uğradı.

Zafer istediler, böylece her inatçı zorba perişan oldu.

(Peygamberler, düşmanlarına karşı) fetih istediler, ve her zorba inatçı hüsrana uğradı.

Hem futuhat istediler, hem de haib oldu her cebbarı anîd

Fetih¹ istediler. Bile bile haktan yüz çeviren zorbaların hepsi kaybetti. *

(Peygamberler hep) fütûhaat istediler. (Buna kavuşdular. Hakka karşı alabildiğine) inâd eden her zorba ise (nihayet) haaib (ve haasir) oldu,

Hem (o peygamberler) fetih istediler (Allah da verdi). Her inadcı ve zorba ise hüsrâna uğradı.

(Elçiler ve onlara inananlar Allah’dan) Zafer istediler ve inkâr etmekte ısrar edenlerin bütün çabaları boşa gitti.

Elçiler Allah’tan yardım dilediler. Dik kafalı zorbalar da umutsuzluğa düştüler.

Peygamberler fetih ve nusrat istediler, her zorba ve inatçı ziyana uğradı, gitti.

(Peygamberler) Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı, ümitsizce hüsrana uğradı.

Derken elçiler,müminlerin zafere ulaşması için Allah’a yalvardılar ve böylece, ne kadar inatçı zorba varsa, hepsi helâk olup gitti.Fakat asıl cezayı, âhirette görecekler:

Bir de fetih istediler. Her inatçı zorba perişan oldu.

(Peygamberler) zafer istemişlerdi (Allah da vermişti). Her inatçı zorba kaybetmiş (olacak)tır. [*]*

(Peygamberler Allah’tan) yardım istediler ve (sonunda) her inatçı zorba helâk olup gitti.

Ve (elçiler) hakkın zafere ulaşması için [Allah'a] niyaz ettiler. 20 Ve [böylece] hakkın o inatçı ve zorba düşmanlarının hepsi [sonunda] yok olup gittiler.

Elçiler zafer ve fetih istediler, böylece inatçı zorbaların tümü yıkılıp gittiler. 10/13, 30/9, 47/10

Ve (mü’minler) önlerinin açılmasını niyaz ettiler. İnatçı zorbaların tümü ise dünyadan yıkılıp gittiler.

Ve (peygamberler) fütühat istediler. Her zorba, inatcı da hüsrâna uğradı.

15, 16, 17. Resuller Allah'tan yardım ve zafer istediler. Neticede her inatçı, zorba zalim hüsrana uğradı. İş bununla bitmeyecek, ardından o zorba, cehenneme girecek. Orada kendisine kanlı irinli su içirilecek, yutmaya çalışacak ama boğazından geçiremeyecek. Ölüm her yandan ona geldiği halde yine de ölmeyecek. Bunun arkasından da pek şiddetli bir azap daha vardır. [37, 171-173; 58, 21; 21, 105; 50, 24-26; 22, 21; 35, 36; 55, 43-44; 37, 64-68]

(Elçiler, düşmanlarına karşı Allah'tan) fetih istediler ve her inatçı zorba perişan oldu.

Elçiler önlerinin açılmasını istediler. İnatçı zorbalardan her biri kaybetti.

Fetih istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı.

Ve peygamberler fetih istedi. Ve herbir inatçı zorba hüsrana düştü.

Ve Allah'tan fetih istediler. Ve her inatçı zorba perişan oldu.

daħı arķa virmek istediler daħı nevmįd oldı her mütekebbir istįze eyleyici.

Daḫı arḳa virmek isterler, daḫı nevmīz ol[ur] her mütekebbir sitīze eyleyici.

(Peyğəmbərlər düşmənləri üzərində qələbə çalmaqdan ötrü Allahdan) kömək dilədilər. Hər bir inadkar təkəbbür sahibi (haqdan inadla üz döndərən və Allaha itaət etməyi özlərinə sığışdırmayan kafirlər) isə ziyana uğradı.

And they sought help (from their Lord) and every froward potentate was brought to naught;

But they sought victory and decision(1889) (there and then), and frustration was the lot of every powerful obstinate transgressor.(1890)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.