24 Şubat 2021 - 12 Receb 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ra’d Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elif-lâm-mîm-râ(c) tilke âyâtu-lkitâb(i)(k) velleżî unzile ileyke min rabbike-lhakku velâkinne ekśera-nnâsi lâ yu/minûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar Kitab'ın ayetleridir. Ve sana Rabbinden indirilen Hakk ve hakikattir. Ancak insanların çoğu iman etmezler (etmeyeceklerdir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Elif lam mim ra. Bunlardır kitabın ayetleri. Sana, Rabbinden indirilen gerçektir, fakat insanların çoğu inanmaz.

Abdullah Parlıyan Meali

Elif, Lâm, Mim, Râ, Bunlar, sana vahiyle bildirilen mesajlardır; ve sana Rabbin katından indirilenler en iyinin, en doğrunun ve gerçeğin tâ kendisidir; ama insanların çoğu yine de bu gerçeğe inanmayacaklar.*

Ahmet Tekin Meali

Elif. Lâm. Mîm. Râ. Bunlar, mükemmel, kutsal kitabın, Kur'ân'ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerekçeli, hikmete dayalı, toplumda gerçekleştireceğin hakça düzenin kurallarını içeren ilahi bir vahiydir, hak kitap Kur'an'dır, insan haklarını-sorumluluklarını düzenleyen şeriattır. Fakat insanların çoğu iman etmeyecekler.

Ahmet Varol Meali

Elif. Lâm. Mim. Râ. Bunlar Kitab'ın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen haktır. Ancak insanların çoğu iman etmezler.

Ali Bulaç Meali

Elif, Lâm, Mim, Râ. Bunlar Kitab'ın ayetleridir. Ve sana Rabbinden indirilen haktır. Ancak insanların çoğu iman etmezler.

Ali Fikri Yavuz Meali

Elif, lâm, mim, râ. Bunlar Kur'an'ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen Kur'ân haktır; fakat insanların çoğu iman etmezler.

Bahaeddin Sağlam Meali

Elif, Lam, Mim, Râ.

Bayraktar Bayraklı Meali

Elif, lâm, mîm, râ. Bunlar, kitabın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu anlamazlar. [229]*

Besim Atalay Meali

Elif, lâm, mim, râ, işte bunlar kitabın âyetleridir; Tanrın katından sana indirilen şey de haktır, insanların pek çokları inan etmezler

Cemal Külünkoğlu Meali

Elif, Lâm, Mim, Râ. Bunlar, Kitabın (Kur'an'ın) ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen (Kur'an) gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar Kitap'ın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen Kitap haktır; fakat insanların çoğu inanmazlar.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Elif Lâm Mîm Râ.[287] İşte bunlar Kitab’ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir, fakat insanların çoğu inanmazlar.*

Diyanet Vakfı Meali

Elif. Lâm. Mîm. Râ. Bunlar, Kitab'ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen haktır, fakat insanların çoğu inanmazlar.

Edip Yüksel Meali

A.L.M.R. Bu (harfler), kitabın mucizeleridir. Rabbinden sana indirilen, gerçektir; fakat halkın çoğu inanmaz.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Elif, Lâm, Mîm, Ra. İşte bunlar sana o kitabın âyetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Lâkin insanların çoğu iman etmezler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Elif, Lam, Mim, Ra. İşte bunlar sana o kitabın âyetleri ve sana rabbından indirilen haktır, ve nasın ekserisi iyman etmezler

Erhan Aktaş Meali

Elif, Lam, Mim, Râ. Bunlar Kitap'ın ayetleridir. O, sana Rabb'inden indirilen hakikattir. Ne var ki insanların çoğu ona inanmazlar.

Hasan Basri Çantay Meali

Elif, lâm, mîm, raa. Bunlar kitabın (Kur'anın) âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen (bu Kur'an) hakdır. Fakat insanların çoğu inanmazlar.

Hayrat Neşriyat Meali

Elif, Lâm, Mîm, Râ.(1) Bunlar, Kitâb'ın (Kur'ânın) âyetleridir ve sana Rabbinden indirilmiş olan (o Kur'ân) haktır; fakat insanların çoğu îmân etmezler.*

İlyas Yorulmaz Meali

Elif-Lam-Ra. Bunlar kitabın ayetleridir ve Rabbinden sana indirilmiş olan bu ayetler, gerçek doğrulardır. Fakat insanların çoğu bu ayetlere inanmıyor.

İsmail Hakkı İzmirli

Elif, Lâm, Mîm, Ra. Bu âyetler, Kitabın âyetleridir, sana Rabbin canibinden inzal olunan Kuran doğrudur. Fakat pek çok nâs ona inanmazlar.*

Kadri Çelik Meali

Elif, Lâm, Mim, Râ. Bunlar Kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Ancak insanların çoğu iman etmezler.*

Mahmut Kısa Meali

Elif, Lâm, Mîm, Râ. Dinle, ey insanoğlu! Elif, Lâm, Mim, Râ gibi, senin pek iyi tanıdığın ve sürekli kullandığın harflerden oluşan, fakat eşsiz birer mucize olan bu mesaja kulak ver:
Bunlar, insanlığı aydınlatmak üzere gönderilen son ilâhî Kitabın ayetleridir.Ve ey Muhammed! Hiç kuşkun olmasın, sana Rabb’inin katından gönderilen bu ayetler, gerçeğin ta kendisidir; ne var ki, insanların çoğu bu apaçık hakîkate iman etmiyor. Oysa ki:
*

Mehmet Türk Meali

Elif, lâm, mîm, râ. (İşte) bunlar, o kitabın âyetleridir ve sana Rabbinden indirilen (bu kitap) gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların pek çoğu (ona) inanmazlar.

Muhammed Esed Meali

Elif-Lâm-Mîm-Râ. 1 BUNLAR sana vahiyle bildirilen mesajlardır; 2 ve sana Rabbin katından indirilenler hakkın tâ kendisidir; ama yine de insanların çoğu [buna] inanmayacaklar. 3

Mustafa Çavdar Meali

Elif, Lâm, Mîm, Râ. İşte bu kitabın ayetleridir. Rabbinden sana indirilen bu Kuran, hakkın ta kendisidir. Fakat insanların çoğu bu gerçeğe iman etmiyorlar. 2/100, 6/12, 8/55, 11/17

Mustafa İslamoğlu Meali

Elif-Lâm-Mîm-Râ![1930] BUNLAR Kitab’ın âyetleridir; ve Rabbin katından sana indirilenler hakikatin ta kendisidir, fakat insanların çoğu (buna) iman etmezler.[1931]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Elif, Lâm, Mîm, Râ, işte bunlar Kur'an'ın âyetleridir ve sana Rabbinden indirilmiş olan haktır. Velâkin nâsın çokları imân etmezler.

Suat Yıldırım Meali

Elif, Lâm, Mîm, Râ. İşte bunlar sana indirilen kitabın âyetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'ân haktır, gerçektir, ama insanların çoğu buna inanmazlar.

Süleyman Ateş Meali

Elif lam mim ra. Şunlar Kitabın ayetleridir; Rabbinden, sana indirilen haktır, fakat insanların çoğu inanmazlar.

Süleymaniye Vakfı Meali

ELİF! LAM! MİM! RA! Bunlar, o Kitabın ayetleridir; Rabbinden[*] sana indirilen, gerçeğin tam kendisidir ama insanların çoğu ona inanmazlar.*

Şaban Piriş Meali

Elif, Lâm, Mîm, Râ. İşte Kitabın ayetleri. Sana Rabbinden indirilenler haktır; fakat insanların çoğu iman etmezler.

Ümit Şimşek Meali

Elif lâm mîm râ. Bunlar, kitabın âyetleridir. Sana indirilmiş olan, hakkın tâ kendisidir; lâkin insanların çoğu inanmaz.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Elif, Lâm, Mîm, Râ. O Kitap'ın ayetleridir bunlar. Ve sana Rabbinden indirilen, haktır. Ne var ki, insanların çokları iman etmezler.

Eski Anadolu Türkçesi

elif lām mįm rā: enāl allāh raḥmān şol ya'nį uşbu sūret kitāb āyetleridür. daħı ol kim indürinildi saña çalabundan ḥaķdur velįkin ādemįler eyregi inanmazlar.

Bunyadov-Memmedeliyev

Əlif, Lam, Mim, Pa! Bunlar Kitabın (Qur’anın) ayələridir. Rəbbindən sənə nazil olan (Qur’an) haqdır, lakin insanların (Məkkə müşriklərinin) əksəriyyəti (ona) inanmaz.

M. Pickthall (English)

Alif. Lam. Mim. Ra. These are verses of the Scripture. That which is revealed unto thee from thy Lord is the Truth, but most of mankind believe not.

Yusuf Ali (English)

A.L.M.R.(1798) These are the signs (or verses)(1799) of the Book: that which hath been revealed unto thee from thy Lord is the Truth; but most men believe not.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.