26 Şubat 2021 - 14 Receb 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûsuf Suresi 99. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Felemmâ deḣalû ‘alâ yûsufe âvâ ileyhi ebeveyhi vekâle-dḣulû misra in şâa(A)llâhu âminîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Böylece onlar (bütün aile olarak Filistin’den Mısır’a gelip) Yusuf’un ya-nına girdikleri zaman, (hemen ve hasretle) anne ve babasını bağrına bastı ve dedi ki: “Allah’ın dilemesiyle Mısır’a güvenlik içinde giriniz. (Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman o, anasına, babasına sarıldı, kucakladı onları ve Allah'ın izniyle dedi, emin olarak girin Mısır'a

Abdullah Parlıyan Meali

Ve sonra hep birlikte Mısır'a varıp Yûsuf'un yanına çıktıklarında Yûsuf: “Allah'ın izniyle Mısır'a güvenlik içinde girip yerleşin!” diyerek anne ve babasını bağrına bastı.

Ahmet Tekin Meali

Yûsuf'la karşılaştıkları zaman Yusuf anasını babasını kucakladı.
“Allah'ın sünnetinin, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygunsa, güven içinde Mısır'a girin” dedi.

Ahmet Varol Meali

Nihayet Yusuf'un yanına girdiklerinde o, anne ve babasını bağrına bastı ve: "Allah'ın dileğiyle, güven içinde Mısır'a girin" dedi.

Ali Bulaç Meali

Böylece onlar (gelip) Yusuf'un yanına girdikleri zaman, anne ve babasını bağrına bastı ve dedi ki: 'Allah'ın dilemesiyle Mısır'a güvenlik içinde giriniz.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Yâkub ve aile birliği, Yûsuf'un yanına vardıkları zaman, Yûsuf ebeveynini kucakladı; yanına aldı ve “- Buyurun, Allah'ın dilemesiyle emin olarak Mısır'a girin.” dedi.

Bahaeddin Sağlam Meali

Onlar, Yusuf’un yanına (çadırına) girdiklerinde, Yusuf ana babasını kucakladı. “İşte Allah’ın izniyle, emniyet içinde Mısır’a girin” dedi.

Bayraktar Bayraklı Meali

Nihayet Yûsuf'un huzuruna vardıklarında Yûsuf, ana babasına sarılıp onları kucakladı ve şöyle dedi: “Allah'ın dileğiyle emniyet içinde Mısır'a giriniz.”

Besim Atalay Meali

Yusuf'un yanına geldiklerinde, oturttu yanına ailesini, dedi ki onlara: «Allahın dilemesiyle emniyet içinde girin Mısır'a !»

Cemal Külünkoğlu Meali

Böylece onlar (gelip) Yusuf'un yanına vardıkları zaman, (Yusuf) babasını ve annesini bağrına bastı ve: “Allah'ın izniyle Mısır'a güvenlik içinde girin (yerleşin)” dedi.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Yusuf'un yanına geldiklerinde, o, anasını babasını bağrına bastı, "Allah'ın dileğince, güven içinde Mısır'da yerleşin" dedi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

(Mısır’a gidip) Yûsuf’un huzuruna girdiklerinde; Yûsuf ana babasını bağrına bastı ve “Allah’ın iradesi ile güven içinde Mısır’a girin” dedi.

Diyanet Vakfı Meali

(Hep beraber Mısır'a gidip)  Yusuf'un yanına girdikleri zaman, ana-babasını kucakladı, «Güven içinde Allah'ın iradesiyle Mısır'a girin!» dedi.  *

Edip Yüksel Meali

Yusuf'un yanına vardıklarında, anababasını kucakladı ve: "ALLAH'ın izniyle güven içinde Mısır'a girin," dedi.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ne zaman ki, onlar Yusuf'un yanına vardılar, işte o zaman Yusuf anasını ve babasını kucakladı, yanına aldı ve "Buyurun Allah'ın dilemesiyle güven içinde Mısır'a girin" dedi.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Vakta ki Yusüfün yanına vardılar, ebeveynini kucakladı, yanına aldı ve buyurun, dedi: Mısıra inşallah emn-ü istirahatle girin

Erhan Aktaş Meali

Ne zaman ki Yûsuf'un yanına girdiler, anne ve babasını kucakladı ve “Allah'ın izni ile güven içinde Mısır'a girin.” dedi.

Hasan Basri Çantay Meali

Sonra vaktaki onlar (Yuusufun) nezdine girdiler. O, babasını ve anasını kucakladı (yanına aldı) ve: «Allahın iradesiyle,hepiniz emin emin Mısır (şehrine) girin» dedi.

Hayrat Neşriyat Meali

Nihâyet (hep berâber Mısır'a gidip) Yûsuf'un yanına girdikleri zaman, (onları şehrin dışında karşılayan Yûsuf) ana-babasını bağrına bastı ve: “(Buyurun!) İnşâallah güven içinde kimseler olarak Mısır'a girin!” dedi.

İlyas Yorulmaz Meali

Onlar Yusufun yanına geldiklerinde, Yusuf ana babasına sarıldı ve ”Allahın dilemesiyle bu şehre (Mısıra) güvenlik içerisinde girebilirsiniz” dedi.

İsmail Hakkı İzmirli

Vaktaki onlar Yusuf/un nezdine [¹] girdiler, Yusuf ebeveynini yanına aldı. Hepsine «— İnşaallah emin olarak Mısır/a girin [²]» dedi.*

Kadri Çelik Meali

Yusuf'un yanına geldiklerinde o, anasını babasını bağrına bastı, “Allah'ın dilemesiyle Mısır'a güvenlik içinde giriniz” dedi.

Mahmut Kısa Meali

Böylece, tüm aile toplanıp Mısır’a doğru yola çıktılar. Kervanın yaklaştığını haber alan Yûsuf, onları karşılamak üzere şehir dışında bir karargâh kurdu. Nihâyet kervan, sevinç gösterileri içinde oraya vardı. Tüm aile fertleri Yûsuf’un huzuruna çıkınca, Yûsuf, babasını ve anasını kucaklayıp bağrına bastı ve “Allah’ın izniyle, huzur ve güven içinde Mısır’a girin!” dedi.

Mehmet Türk Meali

Sonunda onlar, Yûsuf’un yanına girince; (Yûsuf) anne ve babasını bağrınabastı ve “Allah’ın dilemesiyle Mısır’a güvenlik içerisinde giriniz.” dedi.

Muhammed Esed Meali

VE SONRA [hep birlikte Mısır'a varıp] Yusuf'un yanına çıktıklarında (Yusuf): “Allah'ın izniyle Mısır'a güvenlik ve huzur içinde girip yerleşin!” diyerek ana-babasını bağrına bastı. 96

Mustafa Çavdar Meali

Yusuf’un huzuruna çıktıklarında o, anne ve babasını bağrına bastı: “Allah’ın izniyle bundan böyle Mısır’da huzur ve güven içinde yaşayın.” dedi. 14/41, 27/19

Mustafa İslamoğlu Meali

DERKEN, Yusuf’un huzuruna girdiklerinde o, “Allah’ın isteğiyle kendinizi güvende hissedeceğiniz Mısır’a buyurun!” diyerek, ebeveynine kucak açtı.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Vaktâ ki, Yusuf'un yanına girdiler, babasıyla anasını yanına alıp kucakladı ve dedi ki: «Mısır şehrine inşâ-allah, emin emin olarak giriniz.»

Suat Yıldırım Meali

Yâkub ailesi Mısır'a gelip Yusuf'un yanına girdiklerinde Yusuf, annesi ile babasını kucakladı ve: “Allah'ın izniyle Mısır'a güven ve huzur içinde girin. ” dedi. {KM, Tekvin 35, 17-20}

Süleyman Ateş Meali

(Hep beraber Mısır'a hareket ettiler). Nihayet Yusuf'un yanına vardıklarında (Yusuf) ana-babasını kendine çekip kucakladı ve: "Allah'ın dileğiyle güven içinde Mısır'a girin!" dedi.*

Süleymaniye Vakfı Meali

Hep beraber Yusuf’un huzuruna girdiklerinde, anasını babasını bağrına bastı: “Mısır’a girin, Allah izin verirse güvende olursunuz[*]” dedi.*

Şaban Piriş Meali

Yusuf'un yanına girdiklerinde, o, anne ve babasını bağrına bastı:-Mısır'a yerleşin, inşallah güven içinde olursunuz, dedi.

Ümit Şimşek Meali

Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, Yusuf anne ve babasını bağrına basarak “Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin” dedi.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Nihayet, Yûsuf'un huzuruna vardıklarında Yûsuf, ana-babasına sarılıp kucakladı. Ve şöyle dedi: "Girin Mısır'a, Allah dilerse emniyet ve güven içinde olacaksınız."

Eski Anadolu Türkçesi

pes ol vaķt kim girdiler yūsuf üzere yir virdi gendüdin yaña atasına anasına daħı eyitti “girüñ mıśr'a eger diler ise Tañrı imin olıcılarken.”

Bunyadov-Memmedeliyev

(Yə’qub və ailəsi) Yusifin hüzuruna daxil olduqda o, ata-anasını (analığı olan xalasını) bağrına basıb: “İnşallah (hər şeydən) əmin olaraq Misirə daxil olun!” dedi.

M. Pickthall (English)

And when they came in before Joseph, he took his parents unto him, and said: Come into Egypt sale, if Allah will!

Yusuf Ali (English)

Then when they entered(1777) the presence of Joseph, he provided a home for his parents with himself, and said: "Enter ye(1778) Egypt (all) in safety if it please Allah."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.