17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûsuf Suresi 98. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâle sevfe estaġfiru lekum rabbî(s) innehu huve-lġafûru-rrahîm(u)

Rabbimden yarlıganmanızı dileyeceğim dedi, şüphe yok ki o, suçları örter, rahimdir.

(Hz. Yakub ise şöyle) Demişti: “(Şimdilik değil; ama pişmanlıkta ve tevbekârlıkta samimi olduğunuzu görürsem) İleride sizin için Rabbimden bağışlanma dilerim. Çünkü O, Bağışlayandır, Esirgeyendir” (cevabını vermişti).

“Sizin için, Rabbimden sonra bağışlanma dileyeceğim. Çünkü Rabbim çok acıyan ve çok bağışlayandır.”

Yâkub:
“Duanın makbul olduğu (cuma gecesi) seher vaktinde, sizin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. En çok bağışlayan ve en çok merhametli olan yalnız O'dur.” dedi.
*

Dedi ki: "Sizin için Rabbimden bağışlama dileyeceğim. Şüphesiz O bağışlayan, rahmet edendir."

'İlerde sizin için Rabbimden bağışlanma dilerim. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir' dedi.

Yâkub, oğullarına şöyle dedi: “- Sizin için yakında Rabbimden mağfiret dileyeceğim; çünkü O, Gafûr'dur, Rahîm'dir.”

Yakub: “İlerde Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz Rabbim olan Allah, çok bağışlayan ve çok acıyandır” dedi. [Sonra hep beraber Mısır’a gittiler. Yusuf onları yolda karşılamaya gelip çadır kurmuştu.]

Ya‘kûb, “Sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Çünkü O, affedicidir; merhamet sahibidir.”

Dedi: «Size Tanrınızdan bağış isteyeceğim, o bağışlar, o yarlıgar»

“Rabbimden sizi bağışlamasını dileyeceğim; Şüphe yok ki O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir” dedi.*

Ya’kûb: "Evet Allâh’dan günâhlarınız içün istiğfâr ideceğim o gafûr ve rahîmdir." didi.

Yakub: "Rabbim'den bağışlanmanızı dileyeceğim; O şüphesiz bağışlar ve merhamet eder" dedi.

Yakub, “Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir” dedi.

(Ya'kub:)  Sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Çünkü O çok bağışlayan, pek esirgeyendir, dedi.

Dedi ki: "Sizin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim; O, Bağışlayandır, Rahimdir."*

Dedi ki: "Sizin için Rabbimden ilerde bağışlanma dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Sizin için, dedi: rabbıma sonra istiğfar edeceğim hakıkat bu: gafur o, rahîm o

Sizin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Kuşkusuz O; Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

(Ya'kub): «Sizin için Rabbime sonra istiğfar ederim. Hakıykat şudur ki O, çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir» dedi.

(Ya'kub:) “Sizin için Rabbimden, daha sonra (seher vakti) mağfiret dileyeceğim. Şübhesiz ki Gafûr (çok bağışlayan), Rahîm (çok merhamet eden) ancak O'dur” dedi.

“Elbette Rabbimden sizi bağışlamasını dileyeceğim. Çünkü O, bağışlayan ve kullarına merhamet edendir” dedi.

Yakup dedi: "Çalabımın sizi yarlıgamasını diliyeceğim. Çünkü benim çalabım yarlıgayıcıdır, esirgeyicidir."

Yakup: Rabbimden sizin için yarlıganmak isteyeceğim; çünkü gafur O/dur, rahim O/dur» dedi.

(Yakup,) “Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim; O şüphesiz bağışlar ve merhamet eder” dedi.

Yakup Peygamber,“Sizin için Rabb’imden daha sonra, seher vakti af dileyeceğim. Doğrusu Allah, çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.” diye cevap verdi.

-“Rabbim’den sizin için bağışlanma dileyeceğim.
Şüphesiz O, Rahîm Gafûr’dur” dedi.

(Yakup ise:) “Sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz ki O’dur O, çok bağışlayan; çok merhamet eden.” cevabını vermişti.

(Yâkûb): “sizin bağışlanmanız için ileride¹ Rabbimden af dileyeceğim, çünkü en iyi bağışlayıp esirgeyen sadece Odur.” dedi.*

“Rabbimden sizi bağışlamasını dileyeceğim; çünkü çok acıyıp esirgeyen gerçek bağışlayıcı O'dur!” dedi.

O da: “Rabbimden sizin bağışlanmanız için af dileyeceğim. Şüphesiz ki O evet O’dur, eşsiz bağışlayıcı olan ve sonsuz rahmet kaynağı olan.” dedi. 9/99-104, 27/11

“Sizin için Rabbimden af dileneceğim” dedi, “çünkü O, evet O’dur mutlak bağış sahibi, sonsuz merhamet kaynağı.”

Dedi ki: «Sizin için Rabbimden yakında mağfiret talebinde bulunacağım. Şüphe yok ki O, bağışlayıcıdır, merhamet edicidir.»

O şöyle cevap verdi: “Sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Gerçekten O gafurdur, rahîmdir. ”

Sizin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim, dedi, şüphesiz O, bağışlayandır, esirgeyendir.

Dedi ki “Rabbimden sizi bağışlamasını dileyeceğim. Çünkü o çok bağışlar, ikramı boldur.”

-Rabbim'den bağışlanmanızı dileyeceğim; O şüphesiz bağışlar ve merhamet eder, dedi.

Yakub “Sizin için Rabbimden af dileyeceğim,” dedi. “Gerçekten O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.”

Dedi: "Rabbimden sizin için af dileyeceğim. Çok affedicidir O, çok merhametlidir!"

eyitti “tįz yarlıġamaķ dileyeni sizüñ içün çalabuma bayıķ ol oldur yarlıgayıcı raḥmet ķılıcı.”

Ya‘ḳūb eyitdi: Size istiġfār ider‐men ṣabāḥ vaḳtında. Beni yaradan Allāhyazuḳlar baġışlayıcıdur, raḥmet idicidür.

(Yə’qub) dedi: “Mən Rəbbimdən sizin bağışlanmağınızı diləyəcəyəm. O, həqiqətən, bağışlayandır, rəhm edəndir!”

He said: I shall ask forgiveness for you of my Lord. He is the Forgiving, the Merciful.

He said: "Soon(1776) will I ask my Lord for forgiveness for you: for he is indeed Oft-Forgiving, Most Merciful."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.