23 Kasım 2020 - 7 Rebiü'l-Ahir 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûsuf Suresi 57. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veleecru-l-âḣirati ḣayrun lilleżîne âmenû vekânû yettekûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Asıl) Ahiretin ecri ise, iman edenler ve takva sahipleri için daha hayırlıdır (ve süreklidir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Âhiret mükafatıysa inanan ve çekinenlere daha hayırlıdır.

Abdullah Parlıyan Meali

Ahiret mükafatı ise, iman edip yolunu Allah ve kitabıyla bulanlar için daha değerlidir.

Ahmet Tekin Meali

İman edip, Allah'a sığınanlar, emirlerine yapışmaya, günahlardan arınıp, azaptan korunmaya, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranmaya, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olmaya devam edenler için âhiret, ebedî yurt mükâfatı daha hayırlıdır.*

Ahmet Varol Meali

Ahiret ecri ise iman eden ve sakınanlar için elbette daha hayırlıdır.

Ali Bulaç Meali

Ahiretin karşılığı ise, iman edenler ve takvada bulunanlar için daha hayırlıdır.

Ali Fikri Yavuz Meali

İman edip takva yolunu tutanlar için, elbette ahiret mükâfatı da hayırlıdır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Fakat iman güzelliğine bürünüp kendilerini kötülüklerden koruyanlar için, ahiret ücreti ve sevabı daha hayırlıdır.

Bayraktar Bayraklı Meali

İman edip de yanlıştan sakınanlar için âhiret ödülü daha değerlidir.

Besim Atalay Meali

Ahretin sevabıysa, inanlılara, haktan sakınanlara daha da yeğdir

Cemal Külünkoğlu Meali

Elbette ki, inandıktan sonra Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanlar için ahiret ödülü daha hayırlıdır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ama ahiret ecri, inananlar ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Elbette ki, ahiret mükâfatı, inananlar ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir.

Diyanet Vakfı Meali

İman edip de (kötülüklerden)  sakınanlar için ahiret mükâfatı daha hayırlıdır.  *

Edip Yüksel Meali

İnananların ve erdemli davrananların ahiret ödülü elbette daha da iyidir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İman edip takva yolunu tutanlar için elbette ahiret mükafatı daha hayırlıdır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve elbette Âhiret ecri daha hayırlı fakat iyman edip takvâ yolunu tutanlar için

Erhan Aktaş Meali

Ancak iman eden ve takvâ sahibi olan kimseler için ahiretteki ödül daha hayırlıdır.

Hasan Basri Çantay Meali

Îman edib de takvaada devam edenlere haas olan âhiret mükâfatı ise elbet daha hayırlıdır.

Hayrat Neşriyat Meali

Âhiret mükâfâtı ise, îmân edip (günahlardan) sakınmakta olanlar için elbette daha hayırlıdır.

İlyas Yorulmaz Meali

Elbette ki, iman edip, Rablerinden sakınanların ahiretteki karşılıkları daha hayırlıdır.

İsmail Hakkı İzmirli

İman edip sakınmış olanlar için âhiret mükâfatı daha hayırlıdır.

Kadri Çelik Meali

Ama ahiret ecri, iman edenler ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir.

Mahmut Kısa Meali

Fakat Allah’ın ayetlerine yürekten inanan vedürüst ve erdemlice bir hayat sürerek kötülüğün her çeşidinden titizlikle sakınan kimseler için, âhirette verilecek mükâfât elbette çok daha hayırlıdır.
Derken kralın rüyası, aynen Yûsuf’un yorumladığı gibi gerçekleşti. Yedi yıllık bolluk döneminin ardından, hem Mısır’ı, hem de komşu ülkeleri kasıp kavuran müthiş bir kuraklık ve kıtlık baş gösterdi. Mısır’da ihtiyaç fazlası erzak stokları bulunduğunu duyan insanlar, kervanlar halinde oraya akın etmeye başladılar. Bu arada, Yûsuf’un babası Yakup Peygamber de kıtlıktan etkilenmiş ve Bünyamin dışındaki bütün çocuklarını, erzak satın almaları için Mısır’a göndermişti:

Mehmet Türk Meali

Îman edenler ve Allah’a karşı hata etmekten sakınanlar için ise, âhiret mükâfatı, çok daha hayırlıdır.

Muhammed Esed Meali

Ama imana erişenlerin ve Bize karşı sorumluluk bilinci taşıyanların gözünde ahiret mükafatı [bu dünyada elde edilebilecek karşılıklardan] daha değerli/daha yararlıdır. 57

Mustafa Çavdar Meali

Hele bir de ahiret ödülü var ki, inananlar ve sorumlu davrananlar için bu çok daha hayırlıdır. 13/29, 16/97, 39/35

Mustafa İslamoğlu Meali

Hele bir de öte dünyadaki karşılığı var ki, daha hayırlı olan bu karşılık iman eden ve onu korumakta titizlik gösterenler içindir.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve elbette ki, imân etmiş ve takvâya devam eder bulunmuş kimseler için ahiretin mükâfaatı daha hayırlıdır.

Suat Yıldırım Meali

Âhiretteki ücret ve ödül, iman edip haramlardan sakınanlar için elbette daha hayırlıdır. [38, 39-40]

Süleyman Ateş Meali

İnananlar ve (kötülüklerden) korunanlar için elbette ahiret ödülü, daha hayırlıdır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah’a inanıp güvenen ve ondan çekinenler için Ahiretteki ödül elbette daha iyidir.

Şaban Piriş Meali

Ahiret ödülü, inananlar ve (kötülüklerden) sakınanlar için daha iyidir.

Ümit Şimşek Meali

Âhiret ödülü ise, iman eden ve sakınanlar için daha da hayırlıdır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İman edip takvaya sarılanlar için âhiretteki ödül elbette daha değerlidir.

Bunyadov-Memmedeliyev

İman gətirib (Allahdan qorxanlar) pis əməllərdən çəkinənlər üçün axirət mükafatı, əlbəttə, daha xeyirlidir.

M. Pickthall (English)

And the reward of the Hereafter is better, for those who believe and ward of (evil).

Yusuf Ali (English)

But verily the reward of the Hereafter is the best, for those who believe, and are constant in righteousness.(1718)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.