20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûsuf Suresi 28. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Felemmâ raâ kamîsahu kudde min duburin kâle innehu min keydikun(ne)(s) inne keydekunne ‘azîm(un)

Kocası, Yusuf'un gömleğini arka taraftan yırtılmış görünce hiç şüphe yok ki dedi bu, sizin düzenlerinizden. Gerçekten de ey kadınlar, düzenleriniz pek büyüktür sizin.

Onun (Hz. Yusuf’un) gömleğinin arkadan çekilip-yırtıldığını gördüğü zaman (kocası karısına): "Doğrusu, bu sizin (saray ve sosyete ehli kadınlar olarak şehvet) tuzağınız ve hilekârlığınızdır. Gerçekten sizin düzenbazlığınız büyük (bir beladır)" diyerek (zahiren şerefini kurtarmaya ve karısının azgınlık ve hayâsızlığının üstünü kapatmaya çalışmıştı).

Böylece kadının kocası, Yûsuf'un gömleğinin sırtından yırtılmış olduğunu görünce: “Belli ki, bu yine sizin tuzaklarınızdan biri ey kadınlar topluluğu! Doğrusu, sizin tuzaklarınız korkunçtur.

Vezir, Yûsuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce:
“Bu, siz kadınların kurduğu tuzaklardan. Sizin ağınız büyüktür.” dedi.

(Yusuf'un) gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce (kocası) dedi ki: "Bu, sizin düzeninizdendir. Gerçekten sizin düzeniniz büyüktür.

Onun gömleğinin arkadan çekilip-yırtıldığını gördüğü zaman (kocası): 'Doğrusu, bu sizin düzeninizden (biri)dir. Gerçekten sizin düzeniniz büyüktür' dedi.

Hanımın kocası, Yûsuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce: “- (Ey hanım) bu söylediğin sözler, sizin hilenizdendir. Gerçekten siz kadınların hilesi, çok büyüktür.

(Kocası) gömleğin arkadan yırtıldığını görünce: “Bu tuzaklarınızdan bir tuzaktır. Şüphesiz, tuzağınız büyük olur” dedi.

Gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu görünce kral, kadına şöyle dedi: “Şüphesiz bu sizin tuzaklarınızdandır. Sizin tuzaklarınız gerçekten çok yamandır.”

Gördü ki, gömlek arttan yırtılmış, dedi: «Sizin hileniz bu, sizin hileniz büyük !

Kadının kocası, gömleğin arka tarafından yırtılmış olduğunu görünce karısına: “Hiç şüphesiz bu, siz kadınlara özgü bir komplodur, çünkü sizin komplolarınız gerçekten büyüktür” dedi.

28, 29. Kocası esvâbı mu’âyene itdi arkadan yırtılmış oldığını gördi karısına "Senin hîlekârlıkların ’azîmdir. Ey Yûsuf bu vak’ayı sükût ile geçişdir ve sen de ey kadın günâhından dolayı istiğfâr it çünki hatâ itdin" didi.

28,29. Kocası gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu görünce, karısına hitaben "Doğrusu bu sizin hilenizdir, siz kadınların fendi büyüktür" dedi. Yusuf'a dönerek: "Yusuf! Sen bundan kimseye bahsetme"; kadına dönerek: "Sen de günahının bağışlanmasını dile, çünkü suçlulardansın" dedi.*

Kadının kocası Yûsuf’un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce, dedi ki: “Şüphesiz bu, siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür.”

Aziz, Yûsuf’un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce şöyle dedi: “Anlaşılıyor ki bu iş, siz kadınların bir entrikasıdır. Sizin entrikanız çok tehlikelidir.”

(Kocası, Yusuf'un gömleğinin) arkadan yırtılmış olduğunu görünce, (kadına): «Şüphesiz, dedi; bu, sizin tuzağınızdır. Sizin tuzağınız gerçekten büyüktür.»

Gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce, "Bu, siz kadınların planıdır. Planınız müthiştir," dedi.

26-28 Emareler (circumstantial evidence), insan tanık olmasa bile, belli bir iddianın isbat edilmesi için mahkemede delil-tanık olarak kabul edilirler... Devamı..

Ne zaman ki, gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu gördü, o zaman dedi ki: "Bu iş, siz kadınların tuzağındandır. Gerçekten de sizin tuzağınız çok büyüktür".

Vaktâ ki gömleğini gördü arkasından yırtılmış, anlaşıldı, dedi: o, siz kadınların keydinizden, her halde sizin keydiniz çok büyük

(Kadının kocası, Yûsuf’un gömleğinin) arkadan yırtılmış olduğunu görünce (kadına), “Hiç şüphesiz bu (iş), *sizin hilenizdir. Sizin hileniz ise gerçekten çok büyüktür!” dedi.

* “Sizin hilenizdir”; Vezir, hanımına hitaben söylemiş olduğu sizin lafzı ile hem hanımını hem de kötü ahlâk sahibi bütün kadınları kastetmiştir.... Devamı..

Gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu görünce: “Bu sizin oyununuzdur; gerçekten bu çok büyük bir oyundur.” dedi.

Vaktaki (zevci, Yuusufun gömleğinin) arkadan yırtılmış olduğunu gördü, «Şübhesiz ki bu, sizin (siz kadınların) fendinizdendir. Çünkü sizin fendiniz büyükdür» dedi.

Bunun üzerine (onun beyi, Yûsuf'un) gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce (kadına): “Doğrusu bu sizin tuzağınızdandır. Gerçekten sizin tuzağınız büyüktür!” dedi.

Kadının kocası, Yusuf’un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce, eşine “Bu olayı (planı) kurgulayan sizsiniz. Gerçekten hazırladığınız plan, büyük bir plan” dedi.

Kocası gömleğin arkasından yırtıldığını görünce karısına dedi: "Besbelli ki bütün bunlar sizin dolanlarınız. Gerçekten siz kadınların dolanları hep böyle büyük olur."

Efendisi Yusuf/un gömleğini ardından yırtık görünce kadına dedi ki: «— Bu, sizin desiselerinizdendir, çünkü desiseleriniz büyüktür».

(Kadının kocası) gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu görünce karısına, “Bu sizin tuzaklarınızdan [keydikunne] biridir ve muhakkak ki sizin tuzağınız çok büyüktür/ korkunçtur. (dedi).”

(Kocası) Gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce, “Doğrusu bu sizin düzenlerinizdendir, şüphesiz siz kadınların düzeni büyüktür” dedi.

Vezir, Yûsuf’un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce, karısına dönerek, “Anlaşıldı, bu da siz saray sosyetesinin hile veentrikalarından biri; doğrusu, ey kadınlar! Sizin entrikalarınız çok çetindir!” dedi. Fakat onu cezalandırmadı da. Zira olayın dillere düşmesinden korkuyordu. Bunun için:

Gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu gördüğünde dedi ki:
-“Anlaşıldı. Bu, sizin düzeneklerinizden / aldatmalarınızdandır. Sizin aldatmanız çok büyüktür”.

gömleğin arkadan yırtıldığını gören kocası: " bu, sizin kancık oyunlarınızdan biri, doğrusu oyun etmede üstünüze yok.

Kadının kocası Yusuf’un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce; karısına "Bu sizin oyunlarınızdandır. Gerçek şu ki; kadınların bu konulardaki oyunları çok tehlikeli ve aldatıcıdır!" dedi.

(Aziz, Yusuf’un) gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce, (eşine) “Şüphesiz ki bu, sizin tuzaklarınızdandır; şüphesiz ki sizin tuzağınız büyüktür.” demişti.

(Kadının kocası) onun gömleğinin arka tarafından yırtıldığını görünce: “Doğrusu bu, siz (kadınların) hilelerinden (bir hile)dir. Sizin iftiranız da gerçekten çok büyüktür,”

Böylece [kadının kocası Yusuf’un] gömleğinin sırtından yırtılmış olduğunu görünce: “Belli ki, bu (yine) sizin oyunlarınızdan biri, ey kadınlar taifesi! Doğrusu, sizin oyunlarınız/tuzaklarınız korkunçtur!

Kocası gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu görünce hanımına dönerek; “Bu siz kadınların kurduğu tuzaklardan biridir, zira siz kadınların tuzakları pek yamandır.” dedi. 8/30

Bunun ardından (koca) onun gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce dedi ki: “Öyle anlaşılıyor ki bu da sizin tuzaklarınızdan biridir ey kadınlar taifesi! Doğrusu sizin tuzağınız pek yamandır!

Yusuf'un gömleğinin arka tarafından yırtılmış olduğunu gören kadının kocası, (Yusuf'un mâsum olduğunu anlayınca karısına) "Kuşkusuz bu sizin (kadın takımının) tuzağınızdır, sizin tuzağınız (hileniz) ise büyüktür."

Ve (Yûsuf’un) gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce, dedi ki: "Şüphesiz bu, siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür. "

Vaktâ ki (kadının kocası) gömleğinin arka tarafından parçalanmış olduğunu gördü, dedi ki: «Şüphesiz bu (ey kadın!) sizin hilenizdendir. Şüphe yok ki, sizin hileniz pek büyüktür.»

28, 29. Gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce (kocası, eşine: ) “Anlaşıldı! ” dedi. “Bu, siz kadınların oyunlarınızdan biri! Gerçekten sizin fendiniz pek müthiştir! Yusuf! Sakın bunu kimseye söyleme! Kadın! Sen de günahından dolayı af dile, çünkü sen günaha girenlerden oldun. ”

Tekvin, 39. bölüme göre Yusuf (a.s.) elbisesini Zeliha’nın yanında bırakıp çıplak vaziyette kaçmıştır. Keza Talmud’a göre vezir, mahkemede dâva açmışt... Devamı..

(Kadının kocası, Yusuf'un) gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce (kadına): "Bu, sizin düzeninizdendir, dedi, gerçekten sizin düzeniniz büyüktür!"

Yûsuf'un efendisi gömleğin arkadan yırtıldığını gördükde zevcesine: "Bu sizin hîlelerinizdendir. Hîleniz çok büyükdür"

Kocası gömleğin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki “Bu, sizin oyunlarınızdandır. Siz kadınların oyunu gerçekten büyük olur.

Kocası gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu görünce:-Bu, sizin hilelerinizden biri, sizin hileleriniz büyüktür, dedi.

Yusuf'un gömleğini arkadan yırtılmış görünce, kocası “Anlaşılan bu sizin tuzaklarınızdan biri,” dedi. “Siz kadınların tuzağı ise pek yaman olur.

Gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu görünce şöyle konuştu: "Bu sizin tuzaklarınızdandır. Sizin tuzaklarınız gerçekten çok yamandır."

pes ol vaķt kim gördi göñlegini yırtıldı ardından eyitti “bayıķ ol sizüñ yavuz śanmaġuñuzdandur bayıķ yavuz śanmaġuñuz uludur.”

Pes ol vaḳt ki gördi Yūsuf göñlegi ardından yırtılmış. Eyitdi: Yā ‘avratlar,bu sizüñ mekrüñüzdendür. Taḥḳīḳ sizüñ mekrüñüz ve ḥīleñüz uludur, didi.

(Qadının əri Yusifin) köynəyinin arxadan cırıldığını gördükdə dedi: “Bu sizin (siz qadınların) məkrlərinizdəndir. Doğrudan da, sizin məkriniz böyükdür!”

So when he saw his shirt torn from behind, he said: Lo! this is of the guile of you women. Lo! the guile of you is very great.

So when he saw his shirt,- that it was torn at the back,- (her husband) said: "Behold! It is a snare of you women!(1675) truly, mighty is your snare!

1675 When the real fact became clear to everyone, the 'Aziz as head of the household had to decide what to do. His own position was difficult, and it ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.