17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûsuf Suresi 26. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâle hiye râvedetnî ‘an nefsî(c) veşehide şâhidun min ehlihâ in kâne kamîsuhu kudde min kubulin fesadekat vehuve mine-lkâżibîn(e)

Yusuf, o benden murat almak istedi dedi ve kadının yakınlarından biri tanıklık ederek dedi ki: Eğer Yusuf'un gömleği, ön taraftan yırtılmışsa kadın doğrudur, o yalancılardandır.

(Yusuf) Dedi ki: "Hayır, onun kendisi benden murad almaya çalıştı. (Yakalanınca da suçu bana yıktı.” Orada misafir bulunan) Kadının (Züleyha’nın) yakınlarından bir (hanımın bebeği mucize olarak dile gelip) görgü tanığı (gibi) şöyle şahitlik yaptı: "Eğer onun gömleği ön taraftan yırtılmışsa bu durumda kadın doğruyu söylemiştir, kendisi (Yusuf) ise yalan konuşmaktadır."

Yûsuf: “Ben ona saldırmadım, aksine o benden murad almak istedi!” diye kendisini savundu. O an kadının yakınlarından duruma tanıklık eden biri, görüşünü şöyle bildirdi: “Eğer Yûsuf'un gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru, öbürü yalan söylüyor demektir.

Yûsuf:
“O, bana sahip olmaya kalkıştı” dedi. Hanımın akrabalarından, meseleye çözüm getirebilecek tecrübeli, ileri gelen birisi:
“Eğer Yûsuf'un gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylüyor. Yûsuf yalancılardandır.” diye fikrini beyan etti.

(Yusuf): "Asıl o benim nefsime yaklaşmak istedi" dedi. Kadının yakınlarından bir şahit de şöyle şahitlik etti: "Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir o yalancılardandır.

(Yusuf) Dedi ki: 'Onun kendisi benden murad almak istedi.' Kadının yakınlarından bir şahid şahitlik etti: 'Eğer onun gömleği ön taraftan yırtılmışsa bu durumda kadın doğruyu söylemiştir, kendisi ise yalan söyleyenlerdendir.

Yûsuf şöyle dedi: “- O, benim nefsime yaklaşmak istedi.” Hanımın akrabasından bir şâhid de şöyle şâhidlik etti; “- Eğer Yûsuf'un gömleği önden yırtılmışsa, hanım doğru söylemiştir; o ise yalancılardandır.

Yusuf: “Hayır! O beni iğfal etmek istedi” deyince (mesele ortada kaldı.) Kadının ailesinden (onu) tanıyan biri de şöyle tanıklık etti: “Eğer Yusuf’un gömleği önden yırtılmışsa, o doğru söylüyor, Yusuf da yalancılardandır.

Yûsuf, “Asıl kendisi benimle ilişkiye girmek istedi” dedi. Kadının akrabasından biri şöyle şahitlik yaptı: “Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir; bu adam ise yalancılardandır.”

Yusuf ona dedi ki: «O bana saldırmıştır!»; ailesinden birisi tanık olup dedi ki: «Eğer gömlek önünden yırtılmışsa, kadın gerçektir, Yusuf yalancı

26-27. (Yusuf:) “(Hayır yalan söylüyor) asıl kendisi benim gönlümü çelmek istedi!” diyerek (kendini savundu). O an kadının yakınlarından duruma tanık olan (bilgili) birisi: “Eğer onun gömleği ön taraftan yırtılmış ise kadın doğru söylemiştir, o yalancılardandır. Yok, eğer onun gömleği arkadan çekilip yırtılmışsa, bu durumda kadın yalan söylemiştir ve kendisi doğruyu söyleyenlerdendir” dedi.

26, 27. Yûsuf "Beni fenâlığa tahrîk iden odur" didi. Kadının ehlinden biri şehâdet itdi "Eğer esvabı önünden yırtılmış ise kabahat Yûsuf’undur kadın doğrı söylüyor faakat arkadan yırtılmış ise kadın yalan söylüyor ve Yûsuf doğru söylüyor" didi.

26,27. Yusuf: "Beni kendine o çağırdı" dedi. Kadın tarafından bir şahit, "Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiş, erkek yalancılardandır; şayet gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir, erkek doğrulardandır" diye şahidlik etti.

Yûsuf, “O, benden arzusunu elde etmek istedi” dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti: “Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir, o (Yûsuf) yalancılardandır.”

Yusuf: «Asıl kendisi benim nefsimden murat almak istedi» dedi. Kadının akrabasından biri şöyle şahitlik etti: «Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir, bu ise yalancılardandır.»

Dedi ki: "Aslında senin karın beni baştan çıkarmak istedi." Aileden bir tanık: "Gömleği ön taraftan yırtılmışsa kadın doğruyu söylüyor, o ise bir yalancıdır."

Yusuf: "kendisi benden yararlanmak istedi" dedi. Hanımın akrabasından biri de şöyle şahitlik etti: "Eğer gömleği önden yırtılmış ise hanım doğru söylemiştir, o zaman bu, yalancılardandır."

Yusüf, o kendisi, dedi: benim nefsimden kâm almak istedi, Hanımın akrıbasından bir şâhid de şöyle şehadet etti: Eğer gömleği önden yırtılmış ise Hanım doğru söylemiş bu yalancılardandır

Yûsuf: “Kendisi bana sahip olmak istedi.” dedi. Kadının ailesinden bir tanık durumu açığa çıkarmak için şöyle öneride bulundu: “ Eğer gömleği ön taraftan yırtılmışsa, kadın doğru, Yûsuf yalan söylemektedir.”

(Yuusuf): «O, kendisi, dedi, benim nefsimden murad almak istedi». Onun (kadının) yakınlarından biri şâhid de şehâdet etdi ki: «Eğer gömleği önünden yırtıldıysa (kadın) doğru söylemişdir, bu ise yalancılardandır».

(Yûsuf:) “O, (kendisi) benim nefsimden murâd almak istedi” dedi. Onun (o kadının) akrabâsından bir şâhid ise şöyle şâhidlik etti: “Eğer onun (Yûsuf'un) gömleği öndenyırtılmışsa, o hâlde (kadın) doğru söylemiştir; o (Yûsuf) ise, yalan söyleyenlerdendir.”

Yusuf kadının kocasına “Tam tersine, asıl benden istifade etmek isteyen o’dur (senin karın)” dedi. Ev halkından birisi bu olaya şahitlik ederek “Eğer Yusuf’un gömleği önünden yırtılmış ise, o zaman kadın doğru söylemiş ve Yusuf yalan söyleyenlerden olmuş olur.”

Yusuf dedi: "o benim olmak istedi." Kadının yakınlarından bir tanık dedi: "Eğer Yusuf’un gömleği önden yırtılmışsa bu kadın doğru söylüyor, o yalan.

Yusuf töhmeti atarak, «—O, benden murat almak diledi» dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şehadet etti [⁶]. Eğer Yusuf/un gömleği önünden yırtılmış ise kadın gerçek söylüyor, o, yalancılardandır.*

Yusuf, “O benim nefsimden kâm almak istedi” dedi. Kadının akrabasından biri, “Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir, o ise yalancılardandır” diye şahitlik etti.

Yûsuf, kendisini savunarak,Hayır, yalan söylüyor! Asıl kendisi beni elde etmeye kalkıştı!” dedi. Bunun üzerine, kadının akrabalarından bilgili ve tecrübeli biri,—ki o sırada vezirin yanında bulunuyordu— olayı aydınlatmak üzere şöyle hakemlik yaptı: “Eğer Yûsuf’un gömleği önden yırtılmışsa; kadın doğru, kendisi yalan söylüyor demektir.”

(Yûsuf): -“Benden o murat almak istedi” dedi.
Kadının ailesinden bir tanık şöyle tanıklık etti:
-“Onun gömleği önden yırtılmışsa, (kadın) doğru söylemiştir.
O Yalancılar’dandır”.

(Yusuf) “(Asıl) kendisi cinsel olarak benden yararlanmak istedi!” demişti. Onun (kadının) tarafından bir şahit (bilirkişi) [*] şöyle şahitlik etmişti: “Gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir; o (Yusuf) ise yalancılardandır.*

(Bunun üzerine Yûsuf): “Esas o bana meyletti.” dedi. (Bu esnada) kadının yakınlarından¹ birisi: “(Bakın,) eğer onun gömleği, ön tarafından yırtılmışsa kadın doğru söylemiş, erkek yalan söylemiştir,*

[Yusuf:] “Benim gönlümü çelmek isteyen asıl o!” diye (kendini savundu). O an kadının yakınlarından duruma tanık olan biri: “Eğer gömleği önden yırtılmışsa,” diyerek görüşünü bildirdi, “kadın doğru, beriki yalan söylüyor demektir;

Yusuf: “Asıl o beni baştan çıkarmak istedi.” dedi. Kadının ailesinden bir bilirkişi: “Eğer, Yusuf’un gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylüyor, Yusuf ise yalan söylemektedir.” 4/58

(Yusuf) söze girdi: “Asıl arzusunu benimle tatmin için beni baştan çıkarmaya çalışan odur.” Ve kadının yakınlarından olan bir görgü tanığı: “Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa bu durumda kadın doğru söylüyor; öteki de yalancının teki demektir.

Yusuf dedi ki: «O kadın benim nefsimden muradını almak istedi.» Ve o kadının kariblerinden bir şahit de şehâdette bulundu ki: «Eğer O'nun gömleği ön taraftan yırtılmış ise kadın doğru söylemiştir, O ise yalancılardandır.

26, 27. Yusuf ise: “Asıl o bana sahip olmak istedi. ” dedi. Hanımın akrabalarından biri de şöyle şahitlik etti: “Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir, delikanlı ise yalancının tekidir. Yok, eğer gömleği arkadan yırtılmışsa o yalan söylemiştir, delikanlı doğru söylemektedir. ”

(Yusuf): "O benden murad almak istedi!" dedi. Kadının ailesinden bir şahid de şöyle şahidlik etti: "Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa kadın doğrudur, o yalancılardandır."

Yusuf dedi ki “Israrla benden yararlanmak isteyen odur.” Kadının ailesinden bir bilirkişi (şahit) şöyle dedi (şahitlik etti)[*]: “Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın haklı, o (Yusuf) yalancının tekidir.*

Yusuf: -O, kendisi, benden murat almak istedi, dedi. Kadının ailesinden bir şahit:-Eğer, gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylüyor. Erkek yalancıdır.

Yusuf ise “Asıl o benden muradını almak istedi” dedi. Kadının yakınlarından biri de şöyle şahitlik etti: “Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir, o ise yalancıdır.

Yûsuf dedi ki: "O, gönlünü eğlendirmek için beni kullanmak istedi." Kadının ailesinden bir tanık da şu yolda tanıklık etti: "Eğer erkeğin gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylüyor, bu durumda erkek yalancılardandır.

eyitti ya'nį yūsuf “ol istedi benden gendüzümi.” daħı ŧanuķlıķ virdi ŧanuķ ķavumından “eger ola görklek yırtıldı ileyinden ŧoġru söyledi ya'nį zelįhā daħı ol ya'nį yūsuf yalancılardandur”

Yūsuf eyitdi: Özi diledi benden yamanlıḳ, ben rāżī olmadum. Daḫıṭanuḳluḳ virdi bir kiçi[cü]gez beşikde belenmiş Zelīḫā ehlinden. Eger Yūsuf göñlegi öñinden yırtılmış ise Zelīḫā sözi girçekdür, Yūsuf yalancı‐lardandur.

(Yusif) dedi: “O məni tovlayıb yoldan çıxartmaq (mənimlə yaxınlıq etmək) istədi!” Bir şahid (Züleyxanın beşikdə olan körpə əmisi oğlu) belə şəhadət verdi: “Əgər (Yusifin) köynəyi öndən cırılmışsa, (qadın) doğru deyir, o isə yalançılardandır.

(Joseph) said: She it was who asked of me an evil act. And in witness of her own folk testified: If his shirt is torn from before, then she speaketh truth and he is of the liars.

He said: "It was she that sought to seduce me - (1672) from my (true) self." And one of her household saw (this) and bore witness, (thus):-(1673) "If it be that his shirt is rent from the front, then is her tale true, and he is a liar!*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.