8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûsuf Suresi 108. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kul hâżihi sebîlî ed’û ila(A)llâh(i)(c) ‘alâ basîratin enâ vemeni-ttebe’anî(s) vesubhâna(A)llâhi vemâ enâ mine-lmuşrikîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ey Resulüm!) De ki: “Bu, Benim yolum (ve yöntemimdir) ki, bir basiret üzere Allah'a davet ederim; Ben de ve Bana uyanlar da (böyle hareket ederiz) . Ve Allah'ı tenzih ederim, Ben müşriklerden değilim.”

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

De ki: İşte bu, benim yolum; ben de can gözüm açık olarak sizi Allah'a çağırmadayım, bana uyanlar da o çeşit çağırmada ve Allah'ı tenzih ederim ve ben müşriklerden değilim.

Abdullah Parlıyan Meali

De ki: “Budur benim yolum; akla uygun bilinç ve duyarlılıkla donanmış bir kavrayışa dayanarak hepinizi Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar, aynı çağrıyı yapıyoruz.” Ve yine de ki: “Allah kudret ve büyüklüğüyle her türlü eksikliğin üstünde ve ötesindedir, ben O'ndan başka varlıklara tanrılık yakıştıran kimselerden değilim!”

Ahmet Tekin Meali

Rasûlüm:
“İşte bu benim yolumdur, İslamî hayat tarzıdır. Ben, önümü görerek bilinçli bir şekilde Allah'a, Allahın Dinine, imana davet ediyorum, teşvik ediyorum. Ben ve bana, benim sünnetime tâbi olanlar, kesinlikle emin ve aydınlık bir yol üzerindeyiz. Allah'ı tesbih ve tenzih ederim, ben ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşanlardan, gizli şirke düşüp başka otoriteler de kabul edenlerden değilim." de.

Ahmet Varol Meali

De ki: "İşte benim yolum budur. Basiretle Allah'ın yoluna çağırırım. Ben ve bana uyanlar (böyleyiz). Allah'ı tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim."

Ali Bulaç Meali

De ki: 'Bu, benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah'a davet ederim; ben ve bana uyanlar da. Ve Allah'ı tenzih ederim, ben müşriklerden değilim.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Ey Rasûlüm, de ki: “-İşte benim yolum (vazifem), budur (Allah'ın dinine davettir). Ben, Allah'a bir görüş ve anlayış üzere insanları davet ediyorum. ben ve bana tabi olanlar böyleyiz. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzîh ederim, ben müşriklerden değilim.”

Bahaeddin Sağlam Meali

De ki: “Benim yolum budur. Ben ve bana tabi olanlar, bilerek ve görerek Allah’a davet ediyoruz… Allah’a hiçbir kusur ve acizlik isnad etmiyorum. Çünkü ben, O’na eş koşanlardan değilim.

Bayraktar Bayraklı Meali

De ki: “İşte benim yolum budur. Ben ve beni izleyenler, Allah'a bir aydınlık üzere çağırıyorum. Allah'ı noksan sıfatlardan uzak tutarım ve ben ortak koşanlardan değilim.”

Besim Atalay Meali (1962)

De ki: «Benim yolum budur, ben buna uymuş bulunanlara, içgörü üzerine çağırırım Allaha, Allah kutsaldır, ben eş koşan kimselerden değilim»

Cemal Külünkoğlu Meali

(Ey Resul!) De ki: “İşte benim yolum budur. Ben Allah'a (O'nun dinine) çağırıyorum, ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz. Allah'ı (ortaklardan ve her türlü noksanlıktan) tenzih ederim! Ve ben (Allah'a) ortak koşanlardan değilim.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

De ki: "Benim yolum budur; ben ve bana uyanlar bilerek insanları Allah'a çağırırız. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben asla Allah'a eş koşanlardan değilim."

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

De ki: “İşte bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar bilerek Allah’a çağırırız. Allah’ın şanı yücedir. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.”

Diyanet Vakfı Meali

(Resûlüm!)  De ki: «İşte bu, benim yolumdur. Ben Allah'a çağırıyorum, ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz. Allah'ı (ortaklardan)  tenzih ederim! Ve ben ortak koşanlardan değilim.»

Edip Yüksel Meali

De ki, "Benim yolum şudur: Açık bir delille ALLAH'a çağırırım, aynı şekilde beni izleyenler de... ALLAH Yücedir, ben ortak koşan birisi değilim."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

De ki: İşte benim yolum budur; basiret üzere Allah'a davet ediyorum. Ben ve bana uyanlar (işte böyleyiz). Ben Allah'ı tesbih ederim ve ben müşriklerden değilim.

Elmalılı Meali (Orijinal)

De ki: işte benim meslekim bu, basıret üzere Allaha da' davet ederim ben ve banan tabi' olanlar, ve Allahı tesbih ile tenzih eylerim ve ben müşriklerden değilim

Erhan Aktaş Meali

De ki: “Benim yolum, basiret¹ üzere Allah'a davet etme yoludur. Ve bana uyanların yolu da. Allah'ı tenzih² ederim. Ve ben, müşriklerden değilim.” *

Hasan Basri Çantay Meali

De ki (Habîbim:) «işte bu, benim yolumdur. Ben (insanları) Allaha (körü körüne değil) bir basıyret üzere da'vet ediyorum. Ben de, bana tâbi olanlar da (böyleyiz). Allahı (ortaklardan) tenzîh ederim. Ben müşriklerden değilim».

Hayrat Neşriyat Meali

(Habîbim, yâ Muhammed!) De ki: “İşte benim yolum budur! (Ben, sizi) bir basîret (açıkça görünen bir delîl) üzere Allah'a da'vet ediyorum; ben de, bana tâbi' olanlar da! Ve Allah'ı tenzîh ederim. Çünki ben (sizin gibi) müşriklerden değilim!”

İlyas Yorulmaz Meali

Onlara deki “Ben ve bana tabi olanlarla birlikte Allahı noksan sıfatlardan arındırarak, doğru bir anlayış üzere Allaha davet ettiğim yolum budur ve ben asla ortak koşanlardan değilim.”

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Onlara de ki: İşte benim yolum, ben de, basiret üzere [³] Allah/a dâvet ediyorum, bana tâbi olanlar da basiret ile dâvet ederler. Allah her şeyden tamamıyle münezzehtir, ben şerik koşanlardan değilim.*

Kadri Çelik Meali

De ki: “Benim yolum budur; ben ve bana uyanlar insanları bir basiret üzere Allah'a çağırırız. Allah münezzehtir. Ben asla şirk koşanlardan değilim.”

Mahmut Kısa Meali

O hâlde, ey Peygamber, onlara de ki: “İşte benim yolum budur; ben ve benim izimden gidenler, öyle körü körüne ve bilgisizce değil; Kur’an ve Sünnetin ışığında; apaçık delillere dayanarak, yani tam bir basiret üzere insanlığı Allah’ın yoluna çağırıyoruz. Bakın, Allah her türlü âcizlik ve noksanlıktan uzaktır, yücedir!İşte açıkça ilan ediyorum: Ben,Allah’tan başkasının egemenliğine boyun eğen o müşriklerden değilim ve onların bâtıl inançlarını ve bu inanca dayanan hayat tarzını şiddetle reddediyorum!”
Eğer “Allah neden elçi olarak bir melek göndermedi?” diye itiraz edecek olurlarsa, şunu iyi bilsinler ki:

Mehmet Okuyan Meali

De ki: “İşte bu, benim yolumdur. Allaha çağırıyorum;* ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz.* Allah yücedir! Ben asla ortak koşanlardan değilim.”*

Mehmet Türk Meali

(Ey Muhammed!) onlara: “İşte benim yolum budur. Ben ve bana uyanlar, ne dediğimizi bilerek ve Allah’ın şânını yücelterek, Allah’a davet ederiz.1 Ve ben, kesinlikle Allah’a ortak koşanlardan değilim.” de.*

Muhammed Esed Meali

De ki: “Budur benim yolum: akla uygun, bilinç ve duyarlıkla donanmış bir kavrayışa dayanarak [hepinizi] Allah'a çağırıyorum, 104 ben ve bana uyanlar (aynı çağrıyı yapıyoruz)”. Ve [yine de ki:] “Allah kudret ve azametiyle her türlü eksikliğin üstündedir, ötesindedir. Ve ben O'ndan başka varlıklara tanrılık yakıştıran kimselerden değilim!”

Mustafa Çavdar Meali

Onlara de ki: “Ben bilinçli bir şekilde delillere dayanarak Allah’a davet ediyorum! Ben ve bana uyanlar aynıyız. İşte bu benim davet metodumdur. Allah sizin yakıştırmalarınızın tümünden münezzehtir, yücedir ve ben de asla ona ortak koşan müşriklerden değilim.” 41/33, 42/15

Mustafa İslamoğlu Meali

De ki: “Benim yolum budur: Ben yalnızca Allah’a çağırıyorum. Ben de, bana uyan kimseler de (ne yaptığımızın) çok iyi farkındayız;[1925] ki Allah’ın şanı pek yücedir ve ben O’na ait vasıfları başkasına yakıştıranlardan değilim.”*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

De ki: «İşte benim yolum budur. Allah Teâlâ'ya açık bir hüccet ile dâvet ederim, ben de ve bana tâbi olanlar da. Ve Allah Teâlâ'yı tenzih ederim ve ben müşriklerden değilim.»

Suat Yıldırım Meali

Ey Resulüm de ki: “İşte benim yolum budur! Ben insanları Allah'ın yoluna, düşünmeksizin, taklit yolu ile değil, delile dayanarak, idrâklerine hitab ederek dâvet ediyorum. Ben de, bana tâbi olanlar da böyleyiz. Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ederim. Ben asla müşriklerden değilim. ”

Süleyman Ateş Meali

De ki: "İşte benim yolum budur: Allah'a basiretle da'vet ederim. Ben ve bana uyanlar... Allah'ın şanı yücedir, ben ortak koşanlardan değilim."

Süleymaniye Vakfı Meali

De ki “Benim yolum budur, açık bir belgeye dayanarak, insanları Allah’a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar öyleyiz. Allah’a boyun eğerim. Ben müşriklerden değilim.”

Şaban Piriş Meali

De ki: -Bu, benim yolumdur; ben ve bana uyanlar basiretle Allah'a çağırırız. Allah'ı tenzih ederim. Ben asla müşriklerden değilim.

Ümit Şimşek Meali

De ki: İşte benim yolum budur. Ben bilgiye dayanarak ve hakikati gören bir gözle Allah'a çağırıyorum. Ben böyle yaptığım gibi, bana uyanlar da böyle yapıyor. Allah her türlü eksiklik ve ortaktan yücedir; ben de Ona şirk koşanlardan değilim.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

De ki: "İşte benim yolum budur. Ben, Allah'a basîret üzere çağırırım/dua ederim. Beni izleyenler de... Şanı yücedir Allah'ın! Ben müşriklerden değilim."

Eski Anadolu Türkçesi

eyit “uşbu yolumdur. oķırın Tañrı yā ḥüccet üzere iken ben daħı ol kim uydı baña. daħı arulıġı Tañrı’nuñ daħı degülin ben orta eyleyicilerden.”

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ya Rəsulum!) De: “Bu mənim (təbliğ, də’vət) yolumdur. Mən və mənə tabe olan (mö’minlər) açıq-aşkar bir dəlillə (insanları) Allaha çağırırıq. Allah pakdır, müqəddəsdir (bütün eyib və nöqsanlardan xalidir, Onun heç bir şəriki yoxdur). Mən isə müşriklərdən deyiləm!”

M. Pickthall (English)

Say: This is my Way: I call on Allah with sure knowledge, I and whosoever followeth me Glory be to Allah! and I am not of the idolaters.

Yusuf Ali (English)

Say thou: "This is my way: I do invite unto Allah,- on evidence clear as the seeing with one´s eyes,-(1792) I and whoever follows me. Glory to Allah. and never will I join gods with Allah."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.