6 Mart 2021 - 22 Receb 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nâs Suresi 6. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Mine-lcinneti ve-nnâs(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Gerek cinnlerden, gerekse insanlardan (olan her) hannas'tan (yani; hem cinn olarak enerji boyutundaki, hem de insan suretindeki safsatacılardan; kalpleri İblisin karargâhı olmuş: Ahlâk fesatçısı, günah fetvacısı, münakaşa ve kavga fırsatçısı vesveseci şeytanlardan Allah'a sığınırım.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Cinden olsun, insandan olsun, bu çeşit kişilerin şerrinden.

Abdullah Parlıyan Meali

Bu şeytanca işi yapanlar insanlardan da olabilir, cinlerden de. Hepsinin vesvesesinden O'na sığınırım.”

Ahmet Tekin Meali

“Cinlerden ve insanlardan kötülük yapmayı fısıldayanların şerrinden Allah'a sığınırım.”*

Ahmet Varol Meali

Gerek cinlerden, gerek insanlardan (olur).

Ali Bulaç Meali

Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olan her hannas'tan Allah'a sığınırım).

Ali Fikri Yavuz Meali

(O şeytan), cinlerden de olur, insanlardan da...

Bahaeddin Sağlam Meali

O, hem cinlerden (var) hem de insanlardan.

Bayraktar Bayraklı Meali

4,5,6. “İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden ki o, insanların sinesine vesvese düşürür. Cinlerden ve insanlardan oluşur.”[825]*

Besim Atalay Meali (1962)

1,2,3,4,5,6. Diyesin ki sen: «İnsan olsun, cin olsun, gönlü işkillendiren kaypakların şerrinden, insanların taptığına, insanların egemeni olana, insanların Tanrısına sığınırım ben»

Cemal Külünkoğlu Meali

Görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen varlıkların bütün ayartmalarından (Allah'a sığınırım).”*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

1,2,3,4,5,6. De ki: "İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Tanrısı, insanların Hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım."

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

1,2,3,4,5,6. De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.”

Diyanet Vakfı Meali

1, 2, 3, 4, 5, 6. De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!

Edip Yüksel Meali

"Onlar hem cinlerden hem de halktandır."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Gerek cinden gerekse ins

Erhan Aktaş Meali

Cinlerden ve insanlardan.¹*

Hasan Basri Çantay Meali

(O şeytan) gerek cinden, gerek insandan (olsun).

Hayrat Neşriyat Meali

“Gerek cinlerden, gerekse insanlardan!”

İlyas Yorulmaz Meali

“(O vesvese verenler) Gerek bilinmeyen (cin) topluluklardan, gerekse bilinen, tanınan topluluklardan olsun.”

İsmail Hakkı İzmirli

1, 6. De ki: İnsanların Rabbine, insanların mâliki ve padişahına, insanların mâbuduna; insanların kalbine vesvese verip zikr-i İlâhi/den geri giden müvesvisin, perilerden olsun, insanlardan olsun şerlerinden sığınırım [⁴].*

Kadri Çelik Meali

“Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (vesvesecinin şerrinden).”

Mahmut Kısa Meali

Zannedildiği gibi onlar sadece “cin şeytanlarından” ibaret değildir: bu şeytanlığı yapanlar Hem cinlerden, hem insanlardandır.
Allah’ın Elçisi, Muhammed (s) her gece yatağına girdiğinde avuçlarını birleştirir ve İhlâs, Felak ve Nâs sûrelerini okuyup avuçlarına üfler, sonra da ellerini vücudunun ulaşabildiği her tarafına sürer ve bunu üç kez tekrarlardı.

Mehmet Türk Meali

4,5,6. “O, cinlerden ve insanlardan olan ve insanların gönüllerine vesvese veren, sinsi vesveseci (şeytanın) şerrinden.”1*

Muhammed Esed Meali

görünmez güçler[in] ve insanlar[ın bütün ayartmaların]dan”. 2

Mustafa Çavdar Meali

Hem cin türünden hem insan türünden! 6/112, 46/29...32

Mustafa İslamoğlu Meali

İster görünmeyen-bilinmeyen, ister görünen-bilinen türden.[5951]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

«(O vesvese veren) Gerek cinden ve gerek insandan (olsun, hepsinden de Allah'a iltica etmelidir).»

Suat Yıldırım Meali

O şeytan, cinlerden de olur, insanlardan da olur. [6, 112]

Süleyman Ateş Meali

Gerek cinlerden, gerek insanlardan (olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım).*

Süleymaniye Vakfı Meali

İster cinlerden olsun, ister insanlardan[*].*

Şaban Piriş Meali

Cinlerden ve insanlardan!

Ümit Şimşek Meali

Cin ve insandan olan bütün şeytanların şerrinden.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Cinlerden de insanlardan da olur o!"

Eski Anadolu Türkçesi

perrįlerden daħı ādemįlerden ya'nį şeyŧān iki dirlüdür biri perrįdür biri ādemįdür.

Bunyadov-Memmedeliyev

(O Şeytan ki) cinlərdən də olur, insanlardan da! (Və ya: (o Şeytan) istər cinlərdən olsun, istər insanlardan!)”

M. Pickthall (English)

Of the jinn and of mankind.

Yusuf Ali (English)

Among Jinns and among Men.(6310)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.