20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İhlâs Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velem yekun lehu kufuven ehad(un)

Ve ona, bir tek eşit ve benzer olamaz, yoktur.

"Hiçbir şey (hiçbir kimse ve hiçbir şekilde), O’na denk olmamıştır (ve zaten olması da imkânsızdır.)

Hiçbir şey O'na denk ve benzer olamaz. O hiçbir şeye benzetilemez

“Zâtında, sıfatlarında, fiillerinde, O'na denk, eş ve benzer olabilecek hiçbir varlık mevcut değildir.”

Hiç bir şey O'nun dengi değildir.

Ve hiç bir şey O'nun dengi değildir.

Hiç bir şey de, O'na denk olmamıştır.

Hiç kimse (hiçbir şey,) O’nun eşi, benzeri değildir.

3,4. O, doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey O'na denk değildir.[822]

[822] Allah’ı takdis ve O’nu tesbih hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 441-446.

O'na kimse denk olmadı!»

Hiçbir şey, (hiçbir konuda) O'na denk (ve benzer) değildir.

ve kendine akrân ve mümâsil hiç bir kimse yokdur.

Hiçbir şey O'na denk değildir.

“Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

O’nun hiçbir dengi yoktur.”

1, 2, 3, 4. De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.

 Samed, hiçbir şeye muhtaç olmayan, aksine her şey kendisine muhtaç olan demektir.

"Hiçbir kimse de O'na denk değildir."

O 'na bir denk de olmadı.

Ona bir küfüv de olmadı

Hiçbir şey, (hiçbir hususta) O’na denk değildir.”

Hiçbir şey O'nun dengi değildir.

Hiçbir şey Onun dengi (ve benzeri) değildir.

“Ve O'na hiçbir şey denk olmamıştır!”(2)

(2) “Kesretli tabaka olan avam (halk) tabakası şundan hisse-i fehmi (anladığı): ‘Cenâb-ı Hakk, peder ve veledden ve akrandan ve zevceden (eşten) münez... Devamı..

Hiçbir kimse, O nun dengi ve benzeri olmamıştır.

Onun dengi de yoktur."

O/nun hiçbir eşi de yoktur.

“Hiçbir şey O’na denk değildir.”⁴

4 Krş. Nahl, 16/74. Bu ayette ise, İslam inancında bir yandan, Allah’ın evrende hiçbir şeye benzemediğini, hiçbir şeyin de O’na benzemediğini beyan ed... Devamı..

Hiç bir şey O'nun dengi değildir.

Hiç kimse ve hiçbir şey, ne zâtında, ne de sıfatlarında O’na denk değildir. Kudret O’nundur, yücelik O’nundur, büyüklük O’nundur. Emrine itaat edilecek, hükmüne boyun eğilecek tek otorite O’dur.

Hiçbir kimse O’na denk olmadı”.

Hiç kimse ona denk olamaz. "

Ey insanlar şunu iyi bilin ki Allah’ın eşi ve benzeri yoktur. Sizin Allah’ı bir şeye benzetmeye çalışmanız sadece yanılsamadan ibarettir. Sizler de geçmişteki cahil topluluklar gibi yalanlar uyduruyorsunuz. Allah’a kadınlar ve çocuklar nispet ediyorsunuz. Bilmediğiniz konularda konuşuyorsunuz. Böyle yaparak yanlış yapıyorsunuz. Unutmayın ki yalanlardan yanlışlardan arınmış, saf, duru bir şekilde iman etmeniz emredilmiştir. Aklınız, muhakemeniz, kalbiniz, tereddütsüz bir şekilde inandığı zaman gerçek inanca ulaşırsınız. Bunun en güzel yolu bilmediğiniz konularda susmaktır. Cahilce sözler söylememektir. Allah size vahiyleriyle gerçekleri bildirir. İnsanların vahiylere göre düşünmeleri inanmaları yeterlidir. Allah insanlardan fazlasını istemez. Fazlası onların kendi yalanlarını inanca eklemektir. Ey insanlar! Gerçek bir inanca ulaşmak istiyorsanız bilmediğiniz konularda susun! Kur’an’la bildirilen gerçekler üzerine iman edin ki kurtuluşa ulaşabilesiniz.

O’nun dengi de yoktur.” [*]

Bu ayet Nahl 16:74 ve Şûrâ 42:11 ile okunmalıdır.

Hiç bir şey de Ona denk olamaz.¹

1 Bu sûre; İslâm’ın temel akidesini beyan eden, Hıristiyanlığın bütün inanç sistemini eleştiren ve ona mukabil tevhit sisteminin ana ölçülerini koyan ... Devamı..

ve hiçbir şey O’na denk tutulamaz.” ²

2 Karş. 89:3, not 2 ve sure 19, not 77. Allah’ın her bakımdan tek ve benzersiz olduğu, bir başlangıcının ve sonunun olmadığı gerçeği, “hiçbir şey O’na... Devamı..

Hiçbir şey ve hiçbir kimse de O’na denk ve benzer olmamıştır. 2/21...24, 2/165, 6/1, 19/65, 42/11

Ve hiçbir şey O’na asla denk ve benzer olmamıştır.[⁵⁹³⁹]

[5939] Zımnen: Ne zâtında, ne sıfatlarında, ne fiillerinde. Ehad, ilk âyette olumlu bu âyette olumsuz kullanılmıştır. Birincisi tahsis, buradaki tamim... Devamı..

O'nun hiçbir dengi de yoktur.

(Çünkü hiçbir şey yok iken O var idi ve hepsini O yarattı; yarattıktan sonra yönetti geliştirdi ve her an onlara, onlardan daha yakın oldu, onlarla be... Devamı..

Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.

«Ve O'na hiç bir şey denk (mümasil) olmamıştır.»

Ne de herhangi bir şey O'na denk oldu.

Hiçbir şey O'nun dengi olmamıştır.

Ve O'na her şey küfüv ve misâl olmadı. [¹]

[1] Bir gün müşrikler Rasûl-ü Ekrem efendimize: "Yâ Muhammed! Bizi O'na îmâna da'vet itdiğin rabbini tavsîf it ki anlayalım" didiler. Onlara cevâben b... Devamı..

O’na denk bir şey yoktur."

Hiç kimse de O'na denk olamaz.

Hiçbir şey Ona denk olmamıştır.

Hiç kimse O'nun dengi ve benzeri olmamıştır, olamaz!

daħı olmadı anuñ beñdeş kimse.

Özine kimesne beñzemez, özi daḫı kimseye beñzemez.

Onun heç bir tayı-bərabəri (bənzəri) də yoxdur!”

And there is none comparable unto Him.

And there is none like unto Him.(6300)

6300 This sums up the whole argument and warns us specially against Anthropomorphism, the tendency to conceive of Allah after our own pattern, an insi... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.