24 Mayıs 2024 - 16 Zi'l-ka'de 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İhlâs Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

(A)llâhu-ssamed(u)

Her şey ve herkes, ona muhtaçtır, onun zevali yoktur, birşeye muhtaç değildir.

"Allah, Samed’dir. (Her yaratığın Kendisine muhtaç bulunduğu şekilde, sonsuz ve kusursuz zengin olandır. Kendisi hiçbir şeye, hiç kimseye ve hiçbir şekilde asla ihtiyaç duymayandır, ama her şey O’na muhtaçtır.)"

O Allah hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayıp, O'na herkes ve herşey muhtaçtır. Kul köle olunmaya değer bir efendidir.

“Allah'tır, Allah. Artmayan, eksilmeyen, ayrıştırılmayan, bileşik olmayan, ezeli ve ebedi kavrayan; varlığın hayatını ve mevcudiyetini borçlu olduğu, muhtac olunan, ihtiyacı olmayan, boşluk bırakmayan, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında ortağı bulunmayan, varlık âlemini ayakta tutan, kâinatın aslî düzenini elinde bulunduran, yenilmez, yüce, gerçek ve asıl yaratıcı, koruyucu, hesap soran, âdil, sığınılan, güvenilen bâki kudret Allah'tır.”

Allah Samed'dir. [1]

1.Her şey O`na muhtaçtır. O hiç bir şey muhtaç değildir. O`nun varlığı hiç bir şeye bağlı değildir ama O`nun dışındaki her şeyin varlığı O`na bağlıdır... Devamı..

Allah, Samed'dir (her şey O'na muhtaçtır, daimdir, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır).

Allah, Samed'dir = her yaratığın muhtaç bulunduğu eksiksiz bir varlıktır.

O, hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi her şey O’na muhtaçtır.

1,2. De ki: Allah tektir. Varlığını sürdürmek için hiçbir şeye muhtaç değildir, herkes O'na muhtaçtır. [821]

[821] İhlâs sûresi ve genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 439; 447.

Allah Samed'dir (Herşey O'na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir. Öncesizdir ve Sonrasızdır, bütün evrenin asıl Sebebidir).

ebedî olan odur.

Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır.

“Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”

1, 2, 3, 4. De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.

 Samed, hiçbir şeye muhtaç olmayan, aksine her şey kendisine muhtaç olan demektir.

"ALLAH Sonsuz ve Mutlaktır."

Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir

Allah, o eksiksiz sameddir

Her şey O’na muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir,

Allah Samed'dir.¹

1- Hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şey kendisine muhtaç olunandır. Dilediğini yapan, istediği kuralı koyandır. Ezeli ve ebedi olandır.

(O), Allahdır, sameddir (zeval bulmayan bir baakıydir, dâimdir, herkesin ve herşey'in doğrudan doğruya muhtâc olduğu ve kasdetdiği yegâne varlıkdır, ulular ulusudur).

“Allah, Sameddir (herşey her cihetle O'na muhtaç olduğu hâlde, O hiçbir şeye muhtaç olmayandır)!”

Allah hep var olandır.

Ululuk O/nda nihayet bulmuştur [⁷]

[7] Yahut devamlı ve bâkidir, âlişandır, her şeyden müstağnidir, herkesin sığındığı Zât'tır. O'nun fevkinde başka bir Tanrı yoktur

“Allah, Samed’dir.”²

2 Es-Samed: Kendisi ihtiyaç sahibi olmayan, bütün ihtiyaçları verendir. Krş. En’âm, 6/14. Bu ayette Allah’ın Samed olması, İslam inancına göre Allah’ı... Devamı..

Allah Samed'dir.

(Samed, her şeyin kendisine muhtaç olduğu ve hiç bir şeye ihtiyacı bulunmayan zat demektir.)

Allah, Samed’dir. Her şey O’na muhtaçtır, fakat O, hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir. Tüm canlıları besleyen, terbiye eden, yöneten ve yönlendiren, Kendisine “Kul olmaya” lâyık tek varlık O’dur.

Allah, çok saygındır.

“Hiçbir şeye muhtaç değildir. Yarattığı bütün varlıklar O’na muhtaçtır. Yaratılış yasaları gereği yarattıklarına türlü yiyecekler, içecekler, imkânlar vermiştir. İşte yeryüzünü dolaşıyorsunuz. İnsanın yiyemeyeceği, içemeyeceği, yaşayamayacağı yerler var. Eğer size yaşayabileceğiniz bir dünya verilmeseydi hiçbir şey yapamazdınız. İnsan zanneder ki insanlar olmasaydı Allah olmazdı. Allah’ı yaratan, O’nu yaşatanlar insanlardır. Hatta bazı kendini beğenmiş bilgisizler; bak Allah yok diyorum başıma bir şey geliyor mu diye ukalaca kibirlice konuşurlar. Bilmezler ki Allah katında her hesabın bir zamanı vardır. Bilmezler ki o kişiye konuşabilme yetisini veren, böyle ukalalık yapmasına imkân veren Allah’tır. Bilmezler ki onlara bu imkânlar verilerek deneniyorlar. Verilen imkânları hangi yolda kullanacaklar test ediliyorlar. Her yaptıkları kaydediliyor. Bazıları vardır ki Allah için ibadet ettiklerini söyler. Evet! Allah’ın emri gereği Allah’ın yasalarına uyarak Allah’a ibadet edilir. Ancak hiçbir insanın ibadetine Allah’ın ihtiyacı yoktur. İnsan Allah’a ibadetiyle kendi kimliğini, kendi kişiliğini düzeltir, geliştirir, olgunlaştırır. İbadete muhtaç olan Allah değil insandır. İnsanlar genelde akıl etmezler! Akıl edip şu soruyu kendilerine sormazlar. Allah yalan söylemeyin, iftira atmayın, dedikodu, gıybet yapmayın, insanların haklarına dokunmayın, insanlara zulmetmeyin, haram işlemeyin, elinizdeki imkânları insanlarla sevgiyle saygıyla paylaşın derken kendisi için mi istiyor, yoksa insana insanlığı mı öğretiyor, insanlığı mı yaşatıyor?” İnsan insanlığa muhtaçtır. Bazen şeytan insanı yoldan çıkarıp tanrılaştırmaya çalışır. Hâlbuki insan tanrı değildir. Tanrı olmaya muhtaç da değildir. Zaten istese de olamaz! Ama insan şeytana uyup tanrılık taslar. Allah’a isyan eder. Allah insanların ne imanlarına ne de isyanlarına muhtaç değildir. İman etmeye muhtaç olan insandır. İnsan iman ederse insanlık yolunda emin adımlarla yürür. Münafıkça iman ettiğini söyleyen, gerçekte inkâr edenlerin imanda nasipleri yoktur. Onlar insanlık dışı davranışlar içindedir. Ey insan! Bil ki muhtaç olan sensin. Sen her şeye muhtaçsın. İman etmeye, doğru insan olmaya, yemeye, içmeye, barınmaya, yaşamaya, sağlığa, iyi bir işe, mevkie, mala, mülke muhtaçsın! Allah bunların hiç birine muhtaç değil. Muhtaç olan sensin! İyi anla! Allah sen var dediğin için var değildir. Sen seni yaratan Allah olduğu için Allah var veya yok diyebilen aciz bir varlıksın!

Allah muhtaç değildir.

O Allah hiç eksiği olmayan¹ mükemmeldir. ²

1 Samed: Sadece kendisine yönelinen demektir. Bu anlamı ile bir kavmin en şereflisine, “samed’ül-kavm” denilir. Bir de hiç boşluğu olmayan, nüfuz edil... Devamı..

Allah, Öncesiz ve Sonrasız, Bütün Evrenin Asıl Sebebi. ¹

1 Bu karşılık, Kur’an’da bir tek defa geçen ve yalnızca Allah için kullanılan Samed teriminin yaklaşık anlamını vermektedir. Bu terim, İlk Sebep ve Ön... Devamı..

Her şey Allah’a muhtaç, O hiçbir şeye muhtaç değildir. 2/255, 28/88, 59/22…24

Allah[⁵⁹³⁵] Samed’dir.[⁵⁹³⁶]

[5935] Allah lafzının tekrar gelmesi Ehad ve es-Samed sıfatlarının birbirinden bağımsız olarak ilâhî zâta aidiyetlerini ifade eder. Ehad’in önce gelme... Devamı..

Allah Samed'dir.

(Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, her dileğin merci'i, baş vurulacak yüce makamıdır. Müşrikler Allah’ı ve ulûhiyetini tanıyorlarsa da, O'nun ulûhiy... Devamı..

Allâh Samed’dir.

«Allah, bütün mahlukatın kendisine teveccüh ve iltica edeceği zât-ı ehâdiyyettir.»

Allah Samed'dir. Samed: “Tam, eksiği olmayan, her şey Kendisine muhtaç olduğu halde, Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan” demektir.

Allah Samed'dir.

Her şey varlığını ve bekâsını O'na borçludur. Herşey O'na muhtaçtır. O, hiçbirşeye muhtaç değildir. Her şeyin başvuracağı, yardım dileyeceği tek varlı... Devamı..

"Sameddir" (Bütün sıfatlarında kâmil, herkesin ihtiyâcını te'mîn ider, bütün 'ayıb ve kusurdan münezzehdir.)

Allah, istekleri karşılama gücündedir[*].

[*] Göklerde ve yerdeki herkes ondan ister. (Rahman 55/29)

Allah sameddir.

Herşey her halinde o Allah'a muhtaçtır; O hiçbir şeye muhtaç değildir.

Allah'tır; Samed'dir/tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği tek kuvvettir!

Tañrı, ḥācet olınur serverdür.

Tañrı kimesneye muḫtāc degüldür.

Allah (heç kəsə, heç nəyə) möhtac deyildir! (Hamı Ona möhtacdır; O, əzəlidir, əbədidir!)

Allah, the eternally Besought of all!

Allah, the Eternal, Absolute;(6298)

6298 Samad is difficult to translate by one word. I have used two, "Eternal" and "Absolute". The latter implies: (1) that absolute existence can only ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.