13 Nisan 2021 - 30 Şaban 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İhlâs Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

(A)llâhu-ssamed(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

“Allah, Samed’dir. (Her yaratığın Kendisine muhtaç bulunduğu şekilde, sonsuz ve kusursuz zengin olandır. Hiçbir şeye, hiç kimseye ve hiçbir şekilde asla ihtiyaç duymayandır, ama her şey O'na muhtaçtır.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Her şey ve herkes, ona muhtaçtır, onun zevali yoktur, birşeye muhtaç değildir.

Abdullah Parlıyan Meali

O Allah hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayıp, O'na herkes ve herşey muhtaçtır. Kul köle olunmaya değer bir efendidir.

Ahmet Tekin Meali

“Allah'tır, Allah. Artmayan, eksilmeyen, ayrıştırılmayan, bileşik olmayan, ezeli ve ebedi kavrayan; varlığın hayatını ve mevcudiyetini borçlu olduğu, muhtac olunan, ihtiyacı olmayan, boşluk bırakmayan, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında ortağı bulunmayan, varlık âlemini ayakta tutan, kâinatın aslî düzenini elinde bulunduran, yenilmez, yüce, gerçek ve asıl yaratıcı, koruyucu, hesap soran, âdil, sığınılan, güvenilen bâki kudret Allah'tır.”

Ahmet Varol Meali

Allah Samed'dir. [1]*

Ali Bulaç Meali

Allah, Samed'dir (her şey O'na muhtaçtır, daimdir, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır).

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah, Samed'dir = her yaratığın muhtaç bulunduğu eksiksiz bir varlıktır.

Bahaeddin Sağlam Meali

O, hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi her şey O’na muhtaçtır.

Bayraktar Bayraklı Meali

1,2. De ki: Allah tektir. Varlığını sürdürmek için hiçbir şeye muhtaç değildir, herkes O'na muhtaçtır. [821]*

Besim Atalay Meali (1962)

Allah yücedir

Cemal Külünkoğlu Meali

Allah Samed'dir (Herşey O'na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir. Öncesizdir ve Sonrasızdır, bütün evrenin asıl Sebebidir).

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

“Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”

Diyanet Vakfı Meali

1, 2, 3, 4. De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.*

Edip Yüksel Meali

"ALLAH Sonsuz ve Mutlaktır."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir

Elmalılı Meali (Orijinal)

Allah, o eksiksiz sameddir

Erhan Aktaş Meali

Allah Samed'dir.¹*

Hasan Basri Çantay Meali

(O), Allahdır, sameddir (zeval bulmayan bir baakıydir, dâimdir, herkesin ve herşey'in doğrudan doğruya muhtâc olduğu ve kasdetdiği yegâne varlıkdır, ulular ulusudur).

Hayrat Neşriyat Meali

“Allah, Sameddir (herşey her cihetle O'na muhtaç olduğu hâlde, O hiçbir şeye muhtaç olmayandır)!”

İlyas Yorulmaz Meali

Her şey Allaha muhtaçtır.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Ululuk O/nda nihayet bulmuştur [⁷]*

Kadri Çelik Meali

Allah Samed'dir.*

Mahmut Kısa Meali

Allah, Samed’dir. Her şey O’na muhtaçtır, fakat O, hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir. Tüm canlıları besleyen, terbiye eden, yöneten ve yönlendiren, Kendisine “Kul olmaya” lâyık tek varlık O’dur.

Mehmet Türk Meali

O Allah hiç eksiği olmayan1 mükemmeldir. 2*

Muhammed Esed Meali

Allah, Öncesiz ve Sonrasız, Bütün Evrenin Asıl Sebebi. 1

Mustafa Çavdar Meali

Her şey Allah’a muhtaç, O hiçbir şeye muhtaç değildir. 2/255, 28/88, 59/22…24

Mustafa İslamoğlu Meali

Allah[5935] Samed’dir.[5936]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

«Allah, bütün mahlukatın kendisine teveccüh ve iltica edeceği zât-ı ehâdiyyettir.»

Suat Yıldırım Meali

Allah Samed'dir. Samed: “Tam, eksiği olmayan, her şey Kendisine muhtaç olduğu halde, Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan” demektir.

Süleyman Ateş Meali

Allah Samed'dir.*

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah, istekleri karşılama gücündedir[*].*

Şaban Piriş Meali

Allah sameddir.

Ümit Şimşek Meali

Herşey her halinde o Allah'a muhtaçtır; O hiçbir şeye muhtaç değildir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah'tır; Samed'dir/tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği tek kuvvettir!

Eski Anadolu Türkçesi

Tañrı, ḥācet olınur serverdür.

Bunyadov-Memmedeliyev

Allah (heç kəsə, heç nəyə) möhtac deyildir! (Hamı Ona möhtacdır; O, əzəlidir, əbədidir!)

M. Pickthall (English)

Allah, the eternally Besought of all!

Yusuf Ali (English)

Allah, the Eternal, Absolute;(6298)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.