25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hûd Suresi 78. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vecâehu kavmuhu yuhra’ûne ileyhi vemin kablu kânû ya’melûne-sseyyi-ât(i)(c) kâle yâ kavmi hâulâ-i benâtî hunne atheru lekum(s) fettekû(A)llâhe velâ tuḣzûni fî dayfî(s) eleyse minkum raculun raşîd(un)

Kavmi, koşa koşa onun yanına geldi, onlar, önceden de kötülükler yapar dururlardı. Lut, ey kavmim dedi, işte kızlarım, onlar, sizin için daha temiz, artık Allah'tan çekinin de beni, konuklarımdan utandırmayın. İçinizde, aklı başında bir adam da mı yok?

(Evine genç ve güzel erkek misafirlerin geldiğini duyan azgın ve sapkın) Kavmi ona (Hz. Lut’un yanına) doğru koşarak geldiler; onlar daha önceden de (böylesi çirkin) kötülükler işlemekteydiler. (Onlara:) "Ey kavmim, işte bunlar (kavminizin bekâr kadınları) benim kızlarım (sayılır; nikâhlamak isterseniz) onlar sizler  için daha temizdir. Artık Allah’tan korkun ve beni misafirlerimin önünde küçük düşürmeyin. İçinizde (sizi uyaracak) hiç aklı başında olan (reşid) bir adam yok mu?" demişti.

Ve Lût'un kavmi çirkin arzularla koşarak, soluk soluğa Lût'a geldiler. Bunlar daha önce de, zaten bu tür kötülükleri işlemeye alışmış kimselerdi. Lût “Ey kavmim! İşte kızlarım” dedi. “Onlar erkeklerden daha uygun olur sizler için. Allah'tan korkun da, konuklarıma saldırarak beni rezil rüsvay etmeyin, aranızda hiç mi aklı başında adam yok?”

Kavmi, izdiham halinde koşarak Lût'un yanına geldi. Bunlar, daha önce o çirkin fiili işleyenlerdi. Lût:
“Ey kavmim, ümmetim içinde evliliğe hazır dolu genç kızlarım var. Onlarla evlenin. Onlar sizin için helâl, daha temiz. Allah'ın emirlerine muhalefetten, azâbından kendinizi koruyun. Misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde, aklı başında, sözü dinlenen bir adam yok mu?” dedi.

bk. Kur’an-ı Kerim, 15/71-72; 26/165-166.

Kavmi de koşarak ona geldi. Daha önce de kötü işler işliyorlardı. (Lut): "Ey kavmim! Şunlar kızlarım; onlar sizin için daha temizdir. [9] Allah'tan korkun ve konuklarım arasında beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mudur?" dedi.

9.Yani onları size nikahlayabilirim. Bazı müfessirler Hz. Lut (a.s.)`un: "Şunlar kızlarım" derken kavmindeki kızları kasdettiğini çünkü Hz. Lut (a.s.)... Devamı..

Kavmi ona doğru koşarak geldi; onlar daha önceden kötülükler işlemekteydiler. 'Ey kavmim' dedi. 'İşte benim kızlarım, bunlar sizler için daha temizdir. Artık Allah'tan korkun ve beni misafirim önünde küçük düşürmeyin. İçinizde hiç aklı başında olan (reşid) bir adam yok mu?'

Lût'un kavmi koşarak kendisine gelmişlerdi ve bundan önce kötü işler (oğlancılık) yapıyorlardı. (misafirleri olan elçi meleklere bir fenalık yapmasınlar diye) Lût şöyle dedi: “- Ey Kavmim! İşte şunlar kızlarım (onları kendinize nikâh edin, elçilere dokunmayın.) Sizin için, onlar daha temizdir. Artık Allah'dan korkun, beni misafirlerim içinde rüsvay etmeyin. Hiç aranızda, iyiliği emredip kötülükten alıkoyacak, aklı başında bir adam yok mu?”

Lût’un kavmi ona doğru koşarak geldiler. Daha önce de kötülükler işliyorlardı. Lût: “Ey kavmim! İşte bunlar benim kızlarım! Onlar sizin için daha temizdirler. Artık Allah’tan korkun ve misafirlerim hakkında beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında doğru karar verecek bir adam yok mu?” dedi.

Lût'un kavmi, koşarak onun yanına geldi. Daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar. Lût, “Ey kavmim! İşte şunlar kızlarımdır; sizin için onlar daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin! İçinizde aklı başında bir adam yok mu?” dedi.

Ulusu, koşarak geldiler ona, önce kötülükler işlemişlerdi, Lût dedi ki: «işte benim kızlarım, daha arı sizinçin, nikâhlarım onları, Allahtan sakınınız, konuğumun yanında beni horlamayınız, içinizde sizin yetkin bir adam yok mu?»

Lût'un kavmi (konuklarıyla çirkin ilişkide bulunmak üzere) ona doğru koşarak geldi. Zaten onlar önceden de bu tür çirkin işleri yapıyorlardı. Lût, (onlara) dedi ki: “Ey Kavmim! İşte kızlarım, onlar sizin için daha temizdir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve konuklarıma karşı beni rezil etmeyin! İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu?”

Bkz. 15/71, 26/165-166“İşte kızlarım” ifadesi Hz. Lut’un sadece iki tane olan öz kızlarıyla ilgili değil, Hz. Lut’un kavminin, o beldenin kızları için... Devamı..

"Melekler Lût ’aleyhisselâma geldikleri vakit kavminden bir çokları nezdine geldiler bir çok seyyiâtda bulunuyorlar idi. Ânlara didi ki "İşte kızlarım bunları tercîh idiniz lâkin misafirlerime tecâvüzle beni rezîl itmeyiniz içinizde merd bir âdem yok mıdır?"

Milleti ona koşarak geldiler. Daha önce kötü işler işliyorlardı. "Ey milletim! İşte bunlar benim kızlarım, onlar sizin için daha temizdir. (size nikahlıyabilirim!) Allah'tan sakının, konuklarımın önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında kimse yok mudur?" dedi.

Kavmi, (konuklarıyla çirkin ilişkide bulunmak üzere) ona doğru koşa koşa geldiler. Zaten onlar önceden de bu tür çirkin işleri yapıyorlardı. Lût, dedi ki: “Ey Kavmim! İşte kızlarım. Onlar(la nikâhlanmanız) sizin için daha temizdir.[277] Allah’a karşı gelmekten sakının ve konuklarıma karşı beni rezil etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu?”

Bir peygamber, gönderildiği kavmin manevî babası sayılır. Bu itibarla gönderildiği toplumun kadınları o peygamberin manevî kızları mesabesindedir. Bur... Devamı..

Lût’un kavmi koşarak ona geldi. Daha önce de o çirkin işleri yapıyorlardı. Lût, “Ey kavmim! Şunlar kızlarım; sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah’tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin! İçinizde aklı başında bir adam yok mu!” dedi.

Lût'un kavmi, koşarak onun yanına geldiler. Daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar. (Lût):  «Ey kavmim! İşte şunlar kızlarımdır (onlarla evlenin);  sizin için onlar daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin! İçinizde aklı başında bir adam yok mu!» dedi.  

 Bazı tefsircilere göre Hz. Lût’un halkına evlenmelerini tavsiye ettiği kızlarından maksat kendi öz kızları değil, kavminin kızlarıdır. Çünkü onun sad... Devamı..

Halkı koşarak oraya geldiler; günah işlemeyi adet haline getirmişlerdi. "Ey halkım, işte kızlarım, onlar sizin için daha temizdir. ALLAH'ı sayın, konuklarım önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu," dedi.

Daha önceleri çirkin işler yapmış olan kavmi harıl harıl koşup geldiler. Lut onlara: "Ey kavmim! İşte size kızlarım, onlar sizin için daha temizdirler. Gelin Allah'tan korkun, beni misafirlerime rezil rüsvay etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu?" dedi.

Kavmi ona zıpır zıpır koşup gelmişlerdi ve bundan evvel kötü kötü fi'ıller yapıyorlardı, ey kavmim! Dedi, daha şunlar kızlarım, onlar sizin için daha temiz, artık Allahdan korkun, beni müsafirlerim hakkında rusvây etmeyin, hiç içinizde aklı başında bir adem yok mu?

(Lût’un evine genç ve güzel erkek misafirlerin geldiğini duyan sapkın) kavmi ona (Lût’un yanına) doğru koşarak geldiler, onlar daha önceden de (erkeklere şehvet ile yaklaşmak gibi böylesi çirkin) kötülükler işlemekteydiler. (Lût onlara,) “Ey kavmim, *işte şunlar benim kızlarım (nikâhlanıp onlarla evlenin) bunlar sizler için daha temizdir, Allah’tan korkun ve misafirlerime (musallat olmakla) beni mahcup etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu!” dedi.

* “İşte şunlar benim kızlarım”; Her peygamberin kendi kavminin manevi babası mesabesinde olması sebebiyle, Hz. Lût [aleyhisselâm] da kavminin kızların... Devamı..

Halkı koşa koşa ona geldiler. Onlar, önceden de kötü işler yapıyorlardı. “Ey halkım! İşte şunlar kızlarımdır¹, onlar sizin için daha temizdir. Allah için takvalı olun, misafirlerime karşı beni rezil etmeyin, içinizde hiç aklı başında kimse yok mu?” dedi.

1- “Kızlarım” sözcüğü ile kast edilen şey, Lût\un kendi öz kızları değil, o beldenin kızlarıdır. ‘Haûlai benati\ açık benzetme türünden bir ifade olup... Devamı..

(Lûtun) kavmi, kendisine doğru (soluk soluğa) koşarak yanına geldi. Onlar daha evvelden kötülükleri işlemiye alışmış kimselerdi. (Lût): «Ey kavmim, dedi, işte kızlarım. Sizin için onlar daha temizdir. Artık Allahdan korkun, beni müsâfirlerimin içinde küçük düşürmeyin. İçinizde aklı başında bir adam da yok mu sizin»?

(Elçilerimizin geldiğini haber alan) kavmi ise koşarak ona geldiler ki (onlar) daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar. (Lût) dedi ki: “Ey kavmim! İşte bunlar (kavmimin kadınları, ki benim de) kızlarım (sayılırlar, onlarla evlenin); onlar sizin için daha temizdir; artık Allah'dan sakının ve beni misâfirlerim hakkında rezîl etmeyin! İçinizden aklı başında bir adam yok mu?”(2)

Daha önce yaptıkları çirkin işleri yapacakları düşüncesiyle, kavmi koşarak Lut’a geldiler. Lut onlara “Ey kavmim! İşte kızlarım, onlar sizin için daha temizdir. Allah’dan sakının misafirlerimin içinde beni küçük düşürmeyin. İçinizden bunu engelleyecek aklı başında kimse yok mu?” dedi.

Lut’un ulusu koşa koşa yanına geldi. Onlar öteden beri kötülük işlemiye alışmış kimselerdi. Lut dedi: "Ey ulusum! Kızlarımız var. Onlar sizin için en arı olanlardır. Allah’tan sakının. Konuklarımın yanında beni küçük düşürmeyin. Sizin içinizde aklı başında bir kimse yok mu?"

Kavmi ona koşup geldiler. Onlar evvelce kötü işler işlerlerdi [³]. Lût dedi ki: Ey kavmim! İşte kızlarım! Bunlar sizin için daha pâktır [⁴]. Allah/tan sakının, misafirlerimin yanında beni rüsvay etmeyin. Acaba içinizde doğru yol tutan bir kişi yok mudur?

[3] Kötülükler onların âdeti idi, hayasızlıklarından alenen koşup gitmişlerdi.[4] Bunları size nikâhlayayım.

Daha önce kötü işler yapmakta olan kavmi koşarak ona geldi: Lût (onlara) “Ey kavmim! İşte şunlar kızlarım,²⁸ onlar(la evlenmeniz/nikâhlanmanız)²⁹ sizin için daha temizdir/daha helaldir. Allah’a karşı sorumluluk bilincinde olunuz. Misafirlerim konusunda beni rezil etmeyiniz! Sizin içinizde hiç aklı başında bir adam yok mu?” dedi.

28 Hz. Lût’un “kızlarım” ifadesinden kasıt, kendi kızları değil, kavminin içindeki kızlar ve dul kadınlardır. Çünkü bir peygamber, kavminin manevi bab... Devamı..

Kavmi ona doğru koşarak geldi. Onlar daha önceden de kötülükler işlemekteydiler. Lut (onlara) dedi ki: “Ey kavmim! İşte bunlar benim kızlarım, onlar sizin için daha temizdir (Size nikâhlayabilirim). Allah'tan sakının da konuklarımın önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında kimse yok mudur?” dedi.

Bu arada, şehre gelen yabancıların Lut’un evinde misafir olduğunu haber alan kavmi, sapık arzularının kamçılamasıyla, âdetâ kudurmuş bir hâlde koşarak Lut’un kapısına dayandılar. Zaten öteden beri böyle çirkinlikler yapmayı âdet hâline getirmişlerdi.
Lut,“Ey kavmim!” dedi, “İşte kızlarım;onlarla evlenip meşrû ve doğal yollarla arzularınızı tatmin etmeniz, sizin için erkeklere yönelmekten çok daha temizdir. Öyleyse Allah’tan korkun da, misafirlerime tâciz ederek beni rezil etmeyin! İçinizde aklı başında bir adam yok mu sizin?”

Kavmi telaşlanarak ona geldiler. Öteden beri Kötülükler işliyorlardı.
Lût:
-“Ey kavmim! İşte şunlar benim kızlarım! Onlar sizin için en temizdir.
Allah’tan sakınıp korunun!
Konuklarıma beni rezil etmeyin!
İçinizde aklı başında bir adam yok mu?” dedi.

Çok geçmeden halk, daha önce de yaptıkları gibi bu sefer de yılışa kırıta Lût'un kapısına dayandılar. Lût kızdı: " Be adamlar! benim tam size göre tertemiz kızlarım var, Allah'tan korkun da beni misafirlerim önünde bari rezil etmeyin. İçinizde aklı başında adam yok mu sizin? "

Delikanlıların geldiğini duyan kavmi koşarak geldiler. Lut olacakları sezince gelenlere; "Ey kavmim! Sizin niye geldiğinizi biliyorum. İşte kadınlarınız! Onlar sizin için daha iyi daha temizdir. Konuklarımın yanında ahlâksızlığınızı, çirkefliğinizi ortaya koyarak beni rezil etmeyin! İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu?”

(Lut’un) kavmi, koşarak onun yanına gelmişlerdi. Daha önce de o kötü işleri yapmaktalardı. (Lut, kavmine) şöyle demişti: “Ey kavmim! İşte şunlar kızlarımdır (onlarla evlenin)! [*] Sizin için onlar daha temizdir. Allah’a karşı [takvâ]lı (duyarlı) olun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin! [*] İçinizde hiç mi aklı başında bir adam yok!”

Benzer mesaj: Hicr 15:71. “İşte şunlar kızlarım” ifadesi ile kastedilen Hz. Lut’un kendi kızları da o toplumun yetişkin kızları da olabilir. Hz. Lut’u... Devamı..

Kavmi ona hırslarından koşarak geldiler.¹ -Onlar (zâten bundan) önce de (aynı) pislikleri yapıyorlardı.- (Lût): “Ey kavmim! (Bari) şu (ümmetimin) kızları(nı² nikâhlayın). Bunlar sizin için çok daha temizdir. Allah’tan korkun ve beni misafir(ler)imin önünde rezil etmeyin. Sizin içinizde hiç aklı başında bir adam yok mu?” dedi.

1 Bu bölüm: “Kavmi ona, hırslarından titreyerek (kudurmuş gibi) geldiler.” şeklinde de anlaşılabilir. (Kurtubî)2 Yani; Hz. Lût (a.s); “onlardan istedi... Devamı..

Ve [çirkin arzularla] eve doğru ¹⁰⁸ sürüklenen kavmi seğirterek ona geldiler; bunlar, daha önce de hep [buna benzer] çirkin işler işleyip durmuşlardı. (Lût): “Kavmim! İşte kızlarım!” dedi, “Onlar [erkeklerden] daha uygun olur sizler için! ¹⁰⁹ Allah’tan korkun da konuklarıma [saldırarak] beni rüsvay etmeyin! Aranızda hiç mi aklı başında kimse yok?

108 Lafzen, “ona doğru.” Ne var ki, Sodomluların sapıkça bir amaçla yöneldikleri kimse Hz. Lût’un kendisi değil de o’nun konukları olduğuna göre, bizi... Devamı..

Daha önce de bu çirkin işleri yapmaya alışmış olan halk, koşarak ona geldiler. Ve Lût onlara: – Ey kavmim, Allah’tan korkun da, misafirlerime karşı beni rezil etmeyin İşte kızlarım(ız) onlar sizin için temiz olandır. İçinizde hiç mi aklı başında bir adam yok? Dedi. 15/71

Nitekim kavmi ona doğru çıldırmışçasına seğirttiler; zaten daha önceden de o kötülüğü işleyip duruyorlardı.[¹⁷⁷³] (Lût) “Ey kavmim! İşte kızlarım, onlar sizin için daha temiz! Artık Allah’tan korkun da konuklarıma karşı beni mahcup etmeyin; aranızda hiç mi aklı başında biri yok?” dedi.[¹⁷⁷⁴]

[1773] Lût kavminin cinsel tercihleri, hem ahlâkî hem fıtrî açıdan mahkûm edilmişti. [1774] Hz. Lût’un burada yer alan çağırısının amacı bellidir: ... Devamı..

(Misafir geldiğini haber alan) Kavmi, koşa koşa Lut'un yanına geldiler ki, onlar Öteden beri o çirkin işi huy edinen kimselerdi. Lut onlara: "Ey kavmim işte onlar (o sizin zevceleriniz) benim kızlarım sayılır, onlar sizin için temiz (helal)dirler. Artık Allah'tan korkun, beni misafirlerimin içinde küçük düşürmeyin, içinizde aklı başında bir adam yok mu?" dedi.

Daha önce de işlemiş oldukları o kötü işleri işlemek için kavmi ona koşa koşa geldiler. (Lût): "Ey kavmim, dedi, işte kızlarım, onlar sizin için( maddi ve manevi) daha temizdir! Allah’tan korkun, konuklarımın içinde beni rezil etmeyin! İçinizde aklı başında bir adam yok mu sizin?"

Ve O'na kavmi koşarak geldi ve evvelceden kötü kötü fiilleri yapar olmuşlardı. Dedi ki: «Ey kavmim! İşte onlar benim kızlarımdır, onlar sizin için en temizdirler. Artık Allah'tan korkunuz ve beni misafirlerim hak- kında rüsvay etmeyiniz, sizden akıllı bir erkek yok mudur?»

Esasen kötü işler yapagelen halkı, kötü niyetle koşa koşa Lût'a geldiler, Lût: “Ey halkım! dedi, işte kızlarım! Onlar sizin için nikâh akdi ile, daha temiz, şaibeden daha uzaktır. Öyle ise Allah'tan korkun, emirlerini, çiğnemekten sakının da, bari misafirlerimin yanında beni rüsvay etmeyin! Yok mu içinizde aklı başında bir adam? ” [26, 165-166; 15, 71-72]

Peygamber ümmetinin babası durumunda olduğundan halkının kızları hakkında böyle söylemiştir. Onları nikâhlayıp aile düzeni kurmalarını istemiştir. Ayn... Devamı..

Daha önce de kötü işler yapmakta olan kavmi koşarak ona geldiler. (Lut): "Ey kavmim, dedi, işte kızlarım, onlar sizin için daha (güzel, daha) temiz! Allah'tan korkun, konuklarımın içinde beni rezil etmeyin! İçinizde aklı başında bir adam yok mu sizin?"

Kavmi koşarak Lût'un yanına geldiler. Onlar, evvelce seyyiât işlerlerdi. Lût bunlara: "Ey Kavmim! İşte kızlarım, onlar sizin içün daha temizlerdir. Allâh'dan korkun ve beni misâfirlerimin yanında mahzûn ve mahcûb itmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mudur?" didi.

Halkı coşkulu bir şekilde ona yöneltildiler; hep o kötü işi[1] yapıyorlardı o güne kadar kötü işler yaparlardı. Dedi ki “Ey halkım! Bunlar kızlarım… Sizin için temiz olan[2] kızlardır (onlarla evlenin). Allah’tan korkun; beni misafirlerim konusunda rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu?”

[1] Eşcinsellik günahını [2] Buradaki atharu = اطهر kelimesi sadece sıfat-ı müşebbehe olabileceğinden meal o şekilde verilmiştir. Allah'ın Elçisinin e... Devamı..

Daha önce çirkin işler yapan halk , koşarak ona geldiler. Lût:-Ey kavmim, İşte bunlar, kızlarımdır. Onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun, misafirlerime beni rezil etmeyin. İçinizde hiç mi doğru bir adam yok? dedi.

Derken kavmi koşarak geldiler ki, ondan önce de zaten o kötü fiili işlemekteydiler. Lût, “Ey kavmim, işte şunlar kızlarım,” dedi. “Onlar sizin için daha temizdir.(13) Allah'tan korkun ve beni misafirlerime rezil etmeyin. İçinizde hiç aklı başında adam yok mu?”

(13) Âyette ve sahih rivayetlerde bu konuda bir ayrıntı bulunmamaktadır. Ancak yorumcuların çoğu, bir peygamberin ümmeti ile baba-evlât ilişkisi içind... Devamı..

Lût'un kavmi koşarak onun yanına geldi. Bunlar daha önce de kötülükler yapmışlardı. Lût dedi ki: "Ey toplumum! İşte şunlar kızlarım. Onlar sizin için daha temiz. Allah'tan korkun da misafirlerim önünde beni rezil etmeyin. İçinizde olgun bir adam yok mu?"

daħı geldi aña ķavmı ivdürinürler eger daħı ilerüden oldılar işlerler yavuz işler. eyitti “iy ķavmum! uşbunlar ķızlarumdur anlar aruraķdur size pes śaķınuñ Tañrı’dan daħı rüsvāy eylemeñ beni ķonuġumda. yoķ mıdur sizden bir er ŧoġru yol dutıcı?”

Geldi Lūṭ ḳavmi ḳatına yügürüşüp gelen ḳonuḳlarına fāḥişe eylemeg‐içün.Ol vaḳtdan burun daḫı ḳonuḳ gelse Lūṭ ḳatına yamanlıḳ işlerlerdi aña āşikāre.Lūṭ eyitdi: İy ḳavmüm bu ḳızlarumı, ḳonuḳlarum yirine dutuñuz didi.

Tayfası (qonaq gəldiyini bilən) tələsik (Lutun) yanına gəldi. Onlar (Lutun yanına gəlməzdən və mələkləri görməzdən) əvvəl də pis işlər görürdülər. (Lut onlara) dedi: “Ey qövmüm! Bunlar (balalarım və ya ümmətimin qadınları) mənim qızlarımdır (onlardan şəriətə müvafiq surətdə istifadə edin). Onlar (nikah baxımından) sizin üçün daha təmizdirlər. Allahdan qorxun və (yaramaz əməllərinizlə) məni qonaqların yanında rüsvay etməyin. Məgər aranızda (sizə yaxşı işlər görməyi əmr edən, pis işləri yasaq edən) ağlı başında bir adam yoxdur?”

And his people came unto him, running towards him and before then they used to commit abominations He said: O my people! Here are my daughters! They are purer for you. Beware of Allah, and degrade me not in (the person of) my guests. Is there not among you any upright man?

And his people came rushing towards him, and they had been long in the habit of practising abominations. He said: "O my people! Here are my daughters: they are purer for you (if ye marry)!(1575) Now fear Allah, and cover me not with shame about my guests! Is there not among you a single right-minded man?"

1575 The Biblical narrative suggests that the daughters were married and their husbands were close by (Gen. 19:14) and that these same daughters after... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.