25 Ocak 2022 - 22 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hûd Suresi 74. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Felemmâ żehebe ‘an ibrâhîme-rrav’u vecâet-hu-lbuşrâ yucâdilunâ fî kavmi lût(in)

İbrahim'in korkusu yatışıp müjdelenince Lut kavmi hakkında bizimle mücadeleye girişmişti.

İbrahim’den korku gittiği ve ona müjde geldiği zaman, Lut kavmi konusunda bizimle (görevli meleklerle) çekişip-tartışmalara girişti.

[Not: Bu ayetle; Allah’ın melek elçilerine itirazın, Allah’a itiraz gibi olduğuna dikkat çekilmektedir.]

İbrahim'in korkusu gidip de kendisine çocukla ilgili müjde gelince, Lût kavminin sonucuyla ilgili olarak affedilmeleri için meleklerle adeta tartışmaya başladı.

İbrâhim'in korkusu geçip, kendisine müjde gelince, Lût kavmiyle ilgili bizimle tartışmaya başladı.

İbrahim'den korku gidince ve kendisine müjde gelince bizimle [8] Lut kavmi hakkında tartışmaya girişti.

8.Yani "bizim elçilerimizle." Müfessirlerin genelinin açıklamasına göre burada işaret edilen tartışma Hz. İbrahim (a.s.) ile kendilerinden "elçiler" d... Devamı..

İbrahim'den korku gittiği ve ona müjde geldiği zaman, Lut kavmi konusunda bizimle çekişip-tartışmalara giriyor(du).

İbrahîm'den o korku gidince ve kendisine (bir çocuk doğacağına dair) müjde gelince, Lût kavmi hakkında (azap edilmeleri mevzuunda) elçilerimiz olan meleklerle mücadeleye başladı (azabın kaldırılmasını istedi.)

Korku İbrahim’i bırakınca ve ona müjde gelince, Lût kavmi hakkında bizimle mücadele etmeye başladı.

İbrâhim'den korku gidip kendisine müjde gelince, Lût kavmi hakkında bizimle mücâdeleye başladı.

İmdi, İbrahim'den korku gidip de müjde gelince, Lût ulusu hakkında, uğraşırdı bizim elçilerimizle

Böylece İbrahim'in endişesi geçtikten ve kendisine müjde verildikten sonra Lût kavmi hakkında (affedilmeleri için) bizim (elçilerimiz)le tartışmaya başladı.

Bkz. 29/31-32Hz. İbrahim’in meleklerle tartışması, çekişme anlamında değil, isteğinde ısrarcı olması anlamındadır. Meleklerden azabı geciktirmelerini ... Devamı..

İbrâhîm’in havfı zâil oldığı ve tebşîrât kendisine yapıldığı vakit kavm-i Lût bizim rasûllerimiz ile mücâdele itdi.

İbrahim'in korkusu gidip de müjde kendisine ulaşınca, Lut milleti hakkında elçilerimizle tartışmaya girişti.

İbrahim’in korkusu gidip, kendisine müjde gelince Lût kavmi hakkında bizim (elçilerimiz)le tartışmaya başladı.

İbrahim'den korku gidip kendisine müjde gelince, Lût kavmi hakkında (adeta)  bizimle mücadeleye başladı.  

 Çünkü Hz. İbrahim, inkârcılara gelecek olan umumî felâket ve azaba Lût (a.s.) ile ona inananların da uğrayacaklarından korkuyor, bu sebeple azabın ka... Devamı..

İbrahim'den korku gidip kendisine bu müjde verilince Lut halkı hakkında bizimle tartışmaya başladı.

İbrahim'den korku iyice geçip gidince, bu müjde de kendisine gelince, bizim (meleklerimiz)le Lut kavmi hakkında tartışmaya girişti:

Vaktâ ki İbrahimden korku geçti ve kendine müjde geldi, Lutun kavmi hakkında bize mücadeleye girişti

İbrahim'in korkusu geçip, bu müjde kendisine verilince, Lût'un halkı hakkında bizimle¹ tartışmaya başladı.²

1- Elçilerimizle. 2. İsteğinde ısrarcı oldu.

Vaktaki İbrâhîmden o korku gitdi, kendisine bir de müjde geldi. (Şimdi o) Lût kavmi hakkında (adetâ) bizimle mücâdele ediyor(du).

Nihâyet İbrâhîm'den korku gidip kendisine müjde gelince, Lût kavmi hakkında(acabâ îmâna gelmezler mi, diye) bizimle (azab melekleriyle) mücâdeleye başladı.

İbrahim’e müjde geldikten sonra, korkusu gider gitmez Lut kavmi hakkında bizimle karşılıklı tartışmaya başladı.

İbrahim’in korkusu geçip kendisine müjde gelince Lut ulusu için elçilerimizle çekişmeye başladı.

İbrahim/den korku gidip kendisine müjde gelince Lût kavmi hakkında elçilerimizle mücadeleye girişti.

İbrahim'in korkusu gidip de müjde kendisine ulaşınca, Lut topluluğu hakkında bizimle tartışmaya girişti.

İbrahim bu müjdeyi aldıktan ve korkusu iyice yatıştıktan sonra, Lut kavminin helâk edilmemesi için bizim elçilerimizle tartışmaya başladı.

Ona Müjde geldiğinde Korku-Şaşırmışlık İbrahim’den gidince, Lût’un kavmi hakkında bizimle tartışmaya başladı.

İbrahim'in korku ve heyecanı yatışıp da bunun yerini müjdeli bir haber alınca, başladı bizim elçilerimizle Lût kavmini tartışmaya.

İbrahim’in üzerinden kendi toplumuna azap geleceği korkusu gittikten sonra ve ailesine de evla müjdesi verilince, Lut kavminin başına gelecek azap hakkında bizimle tartışmaya başladı. Lut kavmi üzerinden azabın kaldırılmasını veya azabın hafifletilmesini istiyordu.

İbrahim’den korku gidip kendisine müjde gelince, Lut kavmi hakkında (âdeta) bizimle mücadeleye başlamıştı. [*]

Benzer mesajlar: ‘Ankebût 29:32-33.

İbrahim’den korku gidip kendisine müjde gelince, Lût kavmi(nin akıbeti) hakkında bizimle mücadele etmeye¹ başladı.

1 Bu mücadele; çekişme anlamında olmayıp, Lût kavmine gelecek azabın kaldırılması veya içlerindeki Müslümanların da onlarla beraber helâk edilmemeleri... Devamı..

Böylece İbrahim’in korkusu geçtikten ve kendisine (sözü geçen) müjde verildikten sonra Lût kavmi hakkında Bize yakarmaya başladı; ¹⁰⁶

106 Müfessirlerin hemen hemen tamamı, bu ifadenin “Bizimle (yani, Allah’ın Kendisiyle) değil, fakat (29:31’de de aşikar olduğu üzere, Hz. İbrahim’e So... Devamı..

Nihayet İbrahim’in korkusu geçip, meleklerin müjdesini de alınca Lut halkı için bizimle tartışmaya başladı. 51/31

Sonunda İbrahim’in endişesi geçip de müjde kendisine ulaşınca, (bu kez de) Lût kavmi konusunda bize ısrarla yalvarmaya başladı;[1769]

[1769] Lafzen: “Bizimle tartışmaya..” Kelimenin kipi (şimdiki zaman) bu bağlamda aykırılık teşkil eder (Keşşaf). Bizce sırf bu dilsel gerekçe dahi, yu... Devamı..

Vaktâ ki, İbrahim'den korku gidiverdi ve kendisine müjde geldi, Lût kavmi hakkında Bizimle mücadelede bulunur oldu.

74, 75. Vaktaki İbrâhim'in kalbinden korku geçip gitti ve ona müjde geldi, hemen tuttu Lût'un halkı hakkında bizimle mücadeleye başladı. Çünkü İbrâhim çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendisini Allah'a teslim eden bir kuldu. [9, 114] {KM, Tekvin 23, 32}

İbrahim'den korku gidip kendisine sevinç gelince, Lut kavmi hakkında bizimle tartışmağa başladı (onlardan azabı kaldırmamızı veya hafifletmemizi rica ediyordu).

İbrahim’in korkusu geçip kendisine o müjde de gelince, Lut halkı hakkında bizimle tartışmaya girdi.

İbrahim'in korkusu geçip, müjdeyi de alınca Lut halkı hakkında bizimle tartışmaya başladı.

Korkusu gidip de müjdeyi alınca İbrahim Lût kavmi hakkında Bizimle tartıştı.

İbrahim'den korku gidip yerine müjde gelince, Lût kavmi hakkında bizimle tartışır oldu.

pes ol vaķt kim gitti ibrāhįm’den ķorķu daħı geldi aña muştılıķ ŧartışur idi bizüm-ile lūŧ ķavmı ḥaķķında.

Pes ol vaḳt ki İbrāhīmden ḳorḳu gitdi, daḫı muştılıḳ geldi özine, muṭma’inoldı yüregi. Şefā‘at dilemege başladı bizden Lūṭ ḳavmine.

İbrahimin qorxusu çəkildikdə və ona (İshaqın doğulacağı haqqında) müjdə gəldikdə Lut tayfası barəsində Bizimlə (mələklərimizlə) mübahisə etməyə başladı. (Əzabın onlardan dəf edilməsini istədi).

And when the awe departed from Abraham, and the glad news reached him, he pleaded with Us on behalf of the folk of Lot.

When fear had passed from (the mind of) Abraham and the glad tidings(1571) had reached him, he began to plead with us for Lut´s people.

1571 Glad-tidings: not only that he was to have a son, but that he was to be a fountainhead of prophets. So he now begins to plead at once for the sin... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.