3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hûd Suresi 57. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fe-in tevellev fekad eblaġtukum mâ ursiltu bihi ileykum(c) veyestaḣlifu rabbî kavmen ġayrakum velâ tedurrûnehu şey-â(en)(c) inne rabbî ‘alâ kulli şey-in hafîz(un)

Yüz çevirirseniz bilin ki ben, size neyi tebliğ etmek için gönderildiysem onu tamamıyla tebliğ ettim ve Rabbim, sizin yerinize, sizden başka bir topluluğu geçirecek ve siz ona hiçbir suretle zarar veremezsiniz. Şüphe yok ki Rabbim her şeyi korur.

 "Eğer buna rağmen yüz çevirirseniz, artık kendisiyle gönderildiğim şeyi (iman ve İslam davetini) gerçekten size tebliğ ettim. Şüphesiz Rabbim de sizden başka bir kavmi yerinize geçirir de, siz O’na hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Doğrusu benim Rabbim, her şeyin üzerinde “Hafız”dır (gözetleyip Koruyandır)."

Eğer bu mesajlardan yüz çevirirseniz, o zaman bilin ki, ben size ulaştırmakla görevlendirildiğim mesajı, size duyurdum. Artık bundan böyle Rabbim dilerse, başka bir kavmi sizin yerinize getirir. Bu konuda O'na hiçbir şekilde engel olamazsınız. Şüphesiz ki, Rabbim herşeyi koruyup gözetendir.”

“Söylediklerime aldırmaz, güç ve iktidarınızı kullanarak halkı istediğiniz istikamette yönlendirirseniz Allah'ın azâbından kurtulamazsınız. Ben size özgürce tebliğe memur olduğum dini tebliğ ettim. Rabbim dilerse sizin yerinize başka bir kavmi getirir. Ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Rabbim her şeyi denetlemekte, kaydetmekte, koruyup kollamaktadır.” dedi.

Eğer yüz çevirirseniz, artık benimle gönderileni size ulaştırdım. Rabbim yerinize sizden başka bir topluluk yerleştirir. O'na bir zarar da veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim her şeyi koruyandır.

'Buna rağmen yüz çevirirseniz, artık size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ettim. Rabbim de sizden başka bir kavmi yerinize geçirir. Siz O'na hiç bir şeyle zarar veremezsiniz. Doğrusu benim Rabbim, her şeyi gözetleyip-koruyandır.'

Şimdi imandan yüz çevirirseniz, tebliğde ileri gitmem. Ben size gönderilmiş olduğum tebliğ vazifemi işte yaptım. Rabbim, sizin yerinize diğer bir kavmi getirir de, siz O'na zerrece zarar edemezsiniz. Muhakkak ki Rabbim, her şey üzerinde, koruyucu ve gözetleyicidir.”

“Eğer sırt çevirip dönerseniz, şüphesiz benimle size gönderilen mesajı size ulaştırdım. Rabbim sizin yerinize yeni bir kavim getirecektir. Siz O’na asla zarar veremesiniz. Şüphesiz Rabbim, her şeyi koruyup muhafaza edendir.”

“Eğer yüz çevirirseniz, şüphesiz ‘benimle size gönderileni' size bildirdim. Rabbim sizden başka bir kavmi yerinize getirir de o kavme hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi koruyup gözetendir.”

«Eğer siz, yüz dönerseniz gönderildiğim şeyi, ben sizlere eriştirdim, arda kılar, sizden başka bir ulusu sizlere, O'na hiçbir zarar edemezsiniz, benim Tanrım her bir şeyi gözetir»

“Eğer yüz çevirirseniz (sonucuna da katlanırsınız). Bilin ki, benimle gönderilen (ilâhî buyrukları) ben size bildirdim (artık benim yapacak bir şeyim yok). Rabbim (dilerse sizi yok eder), yerinize sizin dışınızda başka bir kavmi getirir de siz O'na hiçbir şekilde (karşı koyamaz ve) zarar veremezsiniz. Şüphesiz ki Rabbim, her şeyi gözetip koruyandır” dedi.

Yani Allah’ın sizi yok edip sizin yerinize başkalarını getirmesi ve onların sizin topraklarınıza egemen olması O’nun için zor bir şey değil, sizin içi... Devamı..

Îmân itmemekde devâm ider iseniz ben vazîfemi îfâ iyledim. Allâh sizin yerinize başka kavim koyacak ve siz ânlara hiç bir zarar îrâs idemiyeceksiniz rabbim her şeyi hıfz ider.

54,55,56,57. Bir kısım tanrılarımız seni çarpmıştır, demekten başka birşey demeyiz" dediler. Hud: "Doğrusu ben Allah'ı şahit tutuyorum; siz de şahit olun ki ben O'nu bırakıp koştuğunuz ortaklardan uzağım. Hepiniz bana tuzak kurun sonra da ertelemeyin. Ben, ancak benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenirim. Hiçbir canlı yoktur ki Allah ona el koymamış bulunsun. Rabbim elbette doğru yoldadır. Eğer yüz çevirirseniz, şüphesiz ben size benimle gönderileni bildirdim. Rabbim sizden başka bir milleti yerinize getirebilir, O'na bir şey de yapamazsınız. Doğrusu Rabbim herşeyi koruyandır" dedi.

“Eğer yüz çevirirseniz; bilin ki ben, benimle gönderileni size tebliğ ettim. Rabbim (dilerse) sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz O’na bir zarar veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim, her şeyi koruyup gözetendir.”

Eğer sırt çevirirseniz bilin ki size ulaştırmakla görevli olduğum şeyi size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir kavmi getirebilir. Siz O’na hiçbir engel çıkaramazsınız. Şüphesiz rabbim her şeyi gözetendir.”

«Eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki benimle size gönderileni size bildirdim. Rabbim (dilerse)  sizden başka bir kavmi yerinize getirir de O'na hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi gözetendir.»

"Yüz çevirirseniz, artık ben, kendisiyle gönderildiğim mesajı size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir halk geçirecek ve siz O'na hiç bir zarar veremezsiniz. Benim Rabbim her şeyi Gözetip Kontrol Edendir."

"Eğer, yine de yüz çevirirseniz, ben size ne ile gönderilmişsem, işte onu tebliğ ettim. Ayrıca Rabbim, sizin yerinize başka bir kavmi getirir de siz O'na zerrece zarar veremezsiniz. Hiç şüphesiz O, herşeyi koruyup gözetendir.

Şimdi siz yüz çevirirseniz ben işte size gönderilmiş olduğum vazifemi tebliğ ettim, hem rabbım sizin yerinize başka bir kavmi getirir de siz ona zerrece zarar edemezsiniz, her halde rabbım her şey'e karşı hafîzdır.

(Îmân etmekten) yüz çevirirseniz bilin ki ben, size neyi tebliğ etmek için gönderildiysem onu tamamıyla tebliğ ettim. Rabbim (dilerse sizi yok eder), yerinize sizin dışınızda başka bir kavmi getirir de siz O’na hiçbir şekilde (karşı koyamaz ve) zarar veremezsiniz. Şüphesiz ki Rabbim, her şeyi gözetip koruyandır.”

Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki size iletmek üzere gönderildiğim mesajı size ilettim. Rabb'im, yerinize sizden başka bir halk getirebilir ve siz O'na hiçbir şekilde engel olamazsınız. Rabb'im, her şeyi koruyup gözetendir.

«Eğer şimdi yüz çevirirseniz (ne diyeyim). Ben size ne ile gönderilmişsem işte size onu tebliğ etdim. Rabbim sizin yerinize diğer bir kavmi getirir de Ona hiç bir şeyle zarar yapamazsınız. Şübhesiz ki benim Rabbim her şey'in üstünde bir nigehbandır».

“Eğer şimdi yüz çevirirseniz, artık size kendisi ile gönderilmiş olduğum şeyi (emir ve yasakları) size gerçekten teblîğ ettim. Hem Rabbim (isterse), sizden başka bir kavmi yerinize getirir. O'na hiçbir zarar da veremezsiniz. Şübhe yok ki Rabbim, herşeyi hakkıyla gözetendir.”

(2)Târihte Allah’ın gazabına uğramış iki Âd kavmi vardır. Burada bahsedilen birincisi olup, bunlar Hûd (as)’ın kavmidir. Daha sonra gelen ikinci Âd is... Devamı..

“Eğer bu gerçeklerden yüz çevirirseniz, (şunu bilin ki) ben gönderildiğim doğruları size tebliğ ettim. (Getirdiklerimi inkâr ederseniz) Rabbim (sizi yok edip) sizin yerinize başka bir toplumu getirecek olsa, siz bundan dolayı O’na hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Benim Rabbim her şeyi kontrol edip gözetleyendir” dedi.

Onun için siz Allah’tan yüz çevirecek olursanız bile, ben neyi bildirmek için gönderildimse, yine onu bildiririm. Allah sizin yerinize başka bir ulusu getirir kor da siz Ona hiç bir zarar veremezsiniz. Çünkü benim çalabım her nesneyi gözeticidir."

«— Eğer yüz çevirirseniz bana ne! Çünkü ben size, gönderilmekliğime sebep olan ahkâmı bildirdim. Rabbim sizden başka bir kavmi yerinize getirir, siz de ona hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü Rabbim her şeyi hakkıyle gözetler [³]».

[3] Ona ameliniz asla gizli kalmaz.

“Eğer yüz çevirirseniz, andolsun ben benimle gönderileni size tebliğ ettim. Rabbim (isterse) sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz O’na hiçbir zarar veremezsiniz. Muhakkak ki Rabbim her şeyi koruyup gözetendir” (dedi).

“Buna rağmen yüz çevirirseniz, artık size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ettim. Rabbim de sizden başka bir kavmi yerinize geçirir. Siz O'na hiç bir şeyle zarar veremezsiniz. Doğrusu benim Rabbim, her şeyi gözetleyip koruyandır.”

“Ama eğer yüz çevirirseniz, sonucuna da katlanırsınız! Zira ben, size bildirmem gereken her şeyi bildirdim. Bundan sonrası size kalmış. Unutmayın ki, Rabb’im dilerse hepinizi yok eder de, sizin yerinize, bu dine sahip çıkacak başka bir toplum getirir ve onları yeryüzünde egemen kılar vebu durumda siz, O’na hiçbir şekilde karşı koyamaz, kendi öz benliğinizden başka hiç kimseye zarar veremezsiniz! Çünkü Rabb’im, her şeyi görüp gözetmektedir.”
Bunlar, Hûd’un söylediği son sözler oldu. Böylece tebliğ dönemi bitmiş ve sıra, ilâhî tehdit ve uyarıların gerçekleşmesine gelmişti:

“Eğer yüz çevirirseniz, - size birlikte gönderildiğim şeyi açık ve kesin tebliğ ettim / bildirdim -, rabbim sizin dışınızda başka bir kavmi yerinize geçirir.
O’na hiçbir şekilde zarar veremezsiniz.
Benim rabbim, herşey üzerinde koruyucudur”.

Ben, bana verilen emri size ilettim. Eğer kabul etmezseniz, Tanrım sizi alıp yerinize başka bir toplum getirebilir. Allah'a engel de olamazsınız. Çünkü yaratıkları koruma görevi Rabb'ime aittir. "

"Eğer yüz çevirirseniz bilin ki; size gerçekleri duyurdum. Rabbim isterse sizi yok eder, yerinize başka bir topluk getirir. Rabbimin gücü bunu yapmaya yeter. Siz O’na hiç bir zarar veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim her şeyi koruyup gözetendir."

Yüz çevirirseniz, elbette ben benimle size gönderileni size bildirdim. Rabbim (dilerse) sizden başka bir kavmi yerinize getirebilir [*] ve siz O’na hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Şüphesiz ki benim Rabbim her şeyi koruyup gözetendir.”

Benzer mesajlar: Nisâ 4:133; Mâide 5:54; En‘âm 6:133; Tevbe 9:39; Hûd 11:57; İbrâhîm 14:19; Fâtır 35:16; Muhammed 47:38.

“Siz (ne kadar) yüz çevirirseniz çevirin, ben (işte) size kendisiyle gönderildiğim mesajı duyurdum. (Eğer) Rabbim (dilerse) sizin yerinize başka bir toplumu geçirir ve siz de Ona hiç bir şekilde zarar veremezsiniz. Çünkü Rabbim her şeyi hakkıyla koruyandır.”¹ dedi.

1 Yaptığınız hiçbir şey ondan gizli kalmaz ve ona hiç bir zarar gelmeksizin cezânızı bulursunuz.

(Bu yoldan) dönüp gitmeyi seçerseniz, o zaman, [bilin ki] ben, size ulaştırmakla görevlendirildiğim mesajı size duyurdum; (artık bundan sonra, dilerse) Rabbim başka bir kavmi sizin yerinize ⁸² getirir; bu konuda O’na hiçbir şekilde engel olamazsınız. Çünkü, muhakkak ki her şeyin gözetimi O’nun elindedir!”

82 Lafzen, “sizin yerinizi almak üzre...”.

Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ben, size ulaştırmakla görevli olduğum mesajları tebliğ ettim Rabbim, dilerse sizin yerinize başka bir toplum getirir ve O’na hiç bir şekilde zarar vermiş olamazsınız. Kuşkusuz benim Rabbim, her şeyi koruyup kollayandır, dedi. 5/54, 6/133, 21/109

Ama eğer yüz çevirirseniz (siz bilirsiniz). Doğrusu ben, benimle size gönderilen mesajı ulaştırmış bulunuyorum. İmdi Rabbim (dilerse eğer), sizin yerinize başka bir toplum getirir ve (yokluğunuz nedeniyle) O’na hiçbir zarar veremezsiniz:[¹⁷⁵²] çünkü benim Rabbim, her şeyi tarifsiz biçimde koruyup gözetleyen biridir.”

[1752] Zımnen: Siz Allah için vazgeçilmez değilsiniz, fakat Allah sizin için vazgeçilmezdir. O hâlde Allah’ın sizi gözden çıkarmasından korkun! Kendil... Devamı..

Eğer siz (hak davetimden) yüz çevirirseniz, (bunun sorumluluğu bana değil size aittir, çünkü ben peygamberlik görevi gereği, benimle size gönderileni tebliğ ettim. (Siz şirk ve küfürde direnecek olursanız) Rabbim dilerse (sizi helak eder de) yerinize başka bir kavmi getirir, siz ise Allah'a karşı hiç bir şey yapamazsınız, (azabını engelleyemezsiniz). Çünkü benim Rabbim herşeyi gözetendir!" (Dilediğini helaktan korur, dilediğini ise yakalayıp mahveder) diyerek son kez uyarmış oldu.

Eğer yüz çevirirseniz, kesinlikle ben, benimle gönderileni size tebliğ ettim. Ve Rabbim dilerse sizin yerinize başka bir topluluk getirir ve siz O’na bir zarar da veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim, her şeyi koruyup gözetendir.

«Artık siz yüz çevirir iseniz, ben size kendisiyle gönderilmiş olduğum şeyi muhakkak ki tebliğ ettim. Ve Rabbim sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz O'nu hiç bir şey ile mutazarrır edemezsiniz. Şüphe yok ki, Rabbim herbir şey üzerinemuhafızdır.»

Eğer haktan yüz çevirirseniz, ben müsterihim, zira size ulaştırmakla görevli olduğum buyrukları size tebliğ ettim. Rabbim dilerse, sizi gönderip yerinize başka bir topluluk getirir. Ama siz O'na hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Muhakkak ki Rabbim her şeyi denetlemektedir.

Allah’ın hafîz yani denetleyen olmasının anlamı şudur: Hiçbir şey O’ndan saklanamaz. Bütün işlerinizi görüp kaydettirir de ona göre karşılığını verir... Devamı..

Eğer yüz çevirirseniz, artık ben size sunmakla görevlendirildiğim mesajı size duyurdum. Rabbim, sizin yerinize başka bir kavim de getirebilir. Siz O'na hiçbir zarar veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim, herşeyi koruy(up gözet)endir.

"Eğer i'râz ider iseniz (da'vetimi kabûl itmez iseniz) ben size irsâl olundığım şeyi teblîğ itdim. Allâh yerinize sizden başka bir kavmi getirir. O'na hiç bir şeyde zarar idemezsiniz. Rabbim her şey üzerine hâfız ve gözcidir." didi.

“Siz yüz çevirecekseniz çevirin. Ben size elçi olarak gönderildiğim konuyu tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka bir topluluk getirir ve siz de onların kılına dokunamazsınız. Çünkü benim Rabbim her şeyi korur.”

Ben size elçisi olduğum şeyi açıkladım. Eğer yüz çevirirseniz, Rabbim, yerinize sizden başka bir toplum getirir. Ona hiç bir şekilde zarar veremezsiniz. Kuşkusuz Rabbim, herşeyi koruyandır, dedi.

“Yüz çevirirseniz, benimle gönderilmiş olanı ben size tebliğ etmiş bulunuyorum. O zaman Rabbim sizin yerinize başka bir kavim getirir; siz ise Ona hiçbir zarar vermiş olmazsınız. Şüphesiz ki Rabbim herşeyi görüp gözetlemekte, her işinizi kaydetmektedir.”

"Eğer yüz çevirirseniz ben, bana gönderilen şeyi size tebliğ etmiş bulunuyorum. Rabbim, yerinize başka bir topluluk getirir ve siz O'na hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Kuşkusuz benim Rabbim her şey üzerinde bir Hafîz'dir; kollar, gözetir."

“pes eger yüz döndüresiz bayıķ degürdüm size anı kim viribinildüm anuñ-ile sizdin yaña. daħı yirüñüze ķoya çalabum bir ķavm sizden ayruķ daħı ziyān degümeyesiz aña nesene. bayıķ çalabum her nesene üzere śaķlayıcıdur.”

Pes eger ḥaḳdan yüz ḳaytarsañuz, taḥḳīḳ ben size yitişdürdügüm ol nesnekim size viribildüm anuñla. Daḫı Çalabum sizüñ yirüñüze sizden özgeḳavm getüriserdür. Hīç aña bir nesne ile ziyān idemezsiz. Taḥḳīḳ benüm Çala‐bum her nesneyi ṣaḳlayıcıdur.

Əgər (imandan) üz çevirsəniz, bilin ki, mən (Allahın mənə lütf etdiyi peyğəmbərliyi, buyurduğu hökmləri) sizə təbliğ etdim. Rəbbim yerinizə başqa bir ümmət gətirər və siz (Ona) heç bir zərər yetirə bilməzsiniz. Həqiqətən, Rəbbim hər şeyi hifz edəndir!”

And if ye turn away, still I have conveyed unto you that wherewith I was sent unto you, and my Lord will set in place of you a folk other than you. Ye cannot injure Him at all. Lo! my Lord is Guardian over all things.

"If ye turn away,- I (at least) have conveyed the Message with which I was sent to you. My Lord will make another people to succeed you, and you will not harm Him(1553) in the least. For my Lord hath care and watch over all things."

1553 Hud was dealing with a people of pride and obstinate rebellion. He tells them that their conduct will only recoil on themselves. It can do no har... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.