2 Aralık 2020 - 16 Rebiü'l-Ahir 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hûd Suresi 117. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemâ kâne rabbuke liyuhlike-lkurâ bizulmin veehluhâ muslihûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Şayet ahalisi ıslah edici (muslih) kimseler (gibi toplumu ve düzeni iyileştirme yolunda çalışsalardı), Rabbin o şehirleri helak edecek olmazdı. (Allah, hâşâ zulümle haksızlık ve yanlışlık ederek iş yapmazdı.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Rabbin, ahalisi, birbirini ıslah edip duran şehirleri zulümle helak etmez.

Abdullah Parlıyan Meali

Yoksa senin Rabbin birbirlerine karşı dürüst davranıp haksızlık yapmadıkları ve insanlık dışı tarzda davranmadıkları sürece toplumları haksız yere yok edecek değildir.

Ahmet Tekin Meali

İdarecileri, halkı iyi ve ıslah iken, din ve dünya işlerini, sosyal ilişkilerini düzelterek, geliştirerek barış içinde yaşarlarken, senin Rabbin zulm ile bir memleketi helâk edecek değildir.*

Ahmet Varol Meali

Rabbin, ahalisi ıslah edici iken o beldeleri haksız yere helak edecek değildi.

Ali Bulaç Meali

Halkı, ıslah eden kimseler iken, Rabbin o ülkeleri zulm ile helak edecek değildi.

Ali Fikri Yavuz Meali

Memleketlerin halkı, zulümden berî bulundukları halde, Rabbin, asla o memleketleri zulümle helâk etmez.

Bahaeddin Sağlam Meali

Köy ve kasabaların ahalisi yapıcı olduğu müddetçe, Rabbin, onları zulüm ile helak edici değildir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Halkı ıslah edici olduğu halde Rabbin haksız yere memleketleri helâk etmez.

Besim Atalay Meali

Sahipleri yararlı iş gördükçe, senin Tanrın, zulmile şehirleri yoketmez

Cemal Külünkoğlu Meali

Yoksa senin Rabbin, halkı dürüst davrandıkları sürece, bir toplumu asla helak etmez.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Rabbin, kasabaların halkı ıslah olmuşken, haksız yere onları yok etmez.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Rabbin, halkları salih ve ıslah edici kimseler iken memleketleri zulmederek helâk etmez.

Diyanet Vakfı Meali

Halkı iyi olduğu halde Rabbin, haksızlıkla memleketleri helâk etmez.

Edip Yüksel Meali

Halkı erdemli davrandığı sürece, Rabbin kentleri yok edecek değildir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Senin Rabbin, halkları iyi ve ıslahatçı iken, o memleketleri haksız yere helak edecek değildir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Rabbın da o memleketleri ahalisi muslihler iken zulmile helâk edecek değildi ya

Erhan Aktaş Meali

Yoksa senin Rabb'in, o memleketleri, halkı düzelticiler oldukları halde, haksızlıkla yok edecek değildi!

Hasan Basri Çantay Meali

Senin Rabbin — ehâlîsi (hem nefislerini, hem yekdiğerini) ıslaahedib dururken de — O memleketleri (sırf) şirk yüzünden helak edecek değildi ya.

Hayrat Neşriyat Meali

Rabbin o şehirleri, ahâlisi (kendi hâllerini ve diğer insanları) ıslâh eden kimseler iken, zulümle helâk edecek değildi.

İlyas Yorulmaz Meali

Bir şehrin toplumu (inansın veya inanmasın), doğru ve yararlı davranışlarda bulunduğu sürece, senin Rabbin o şehri haksız yerer (zulüm ile) yok edecek değildir.

İsmail Hakkı İzmirli

Rabbin kasaba ahalisini salâh halinde iken, zulüm ile helâk edecek değildir.

Kadri Çelik Meali

Halkı ıslah eden kimseler iken, senin Rabbin o ülkeleri zulüm ile helak edecek değildi.

Mahmut Kısa Meali

Çünkü senin Rabb’in, halkı dürüst davrandıkları ve toplumdaki haksızlıkları, çarpıklıkları düzeltmek için çaba harcadıkları sürece, hiçbir ülkeyi haksız yere helâk edecek değildir. O hâlde, sen de ilâhî gazâba uğramak istemiyorsan, hakîkati tüm insanlığa ulaştırmak için elinden geleni yapmalısın. Fakat bunu yaparken, İslâm’ı kabul etmeleri için onları zorlamaya gücün yetmez. Bu aslında görevin de değil. Unutma ki:

Mehmet Türk Meali

Senin Rabbin, halkı hak yolda olan kimseler iken o ülkeleri, sadece zulüm olsun diye kesinlikle helâk etmez.

Muhammed Esed Meali

Yoksa, senin Rabbin, halkı [birbirlerine karşı] dürüst davrandıkları sürece, bir toplumu 148 [sırf] [çarpık inançları] yüzünden asla helak etmez. 149

Mustafa Çavdar Meali

Yoksa senin Rabbin, halkı doğru dürüst davrandığı müddetçe ülkeleri haksız yere helak edecek değildir. 6/47, 28/47

Mustafa İslamoğlu Meali

Halkı (birbirlerine) ıslah edici davrandığı sürece, senin Rabbinin haksız yere uygarlıkları helâk etmesi söz konusu değildir[1815]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve senin Rabbin, ahalisi muslih kimse oldukları halde şehirleri bir zulüm sebebiyle helâk eder olmadı.

Suat Yıldırım Meali

Rabbin, halkı dürüst hareket eden, hem kendi nefislerini, hem de birbirlerini düzeltmeye çalışan diyarları, haksız yere asla helâk etmez. [43, 76]

Süleyman Ateş Meali

Halkı uslu kimseler olsaydı, Rabbin o kentleri, zulüm ile helak edecek değildi.

Süleymaniye Vakfı Meali

Yoksa senin Rabbin, kurulu (doğal) düzeni koruyan[*] bir halkı varken, yanlış yapıp, o kentleri işe yaramaz hale getirecek değildir.*

Şaban Piriş Meali

Rabbin, halkı dürüst olan ülkeleri haksız yere helak edecek değildir.

Ümit Şimşek Meali

Yoksa Rabbin, ahalisi düzgün kimseler olduğu halde beldeleri haksız yere helâk edecek değildi.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Halkı iyilik ve barış sevenler olsaydı, Rabbin o kentleri/medeniyetleri zulümle helâk edecek değildi ya!

Bunyadov-Memmedeliyev

Məmləkətlərin əhalisi əməlisaleh olduğu ikən Rəbbin onları haqsız yerə məhv etməz!

M. Pickthall (English)

In truth thy Lord destroyed not the townships tyrannously while their folk were doing right.

Yusuf Ali (English)

Nor would thy Lord be the One to destroy communities for a single wrongdoing,(1621) if its members were likely to mend.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.