3 Aralık 2021 - 28 Rebiü'l-Ahir 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâ’ûn Suresi 5. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elleżîne hum ‘an salâtihim sâhûn(e)

Öylesine namaz kılanların ki namazlarını unuturlar.

Onlar kıldıkları namazlarının ve dualarının (manasından ve maksadından) gafil ve habersiz (bulunmaktadırlar).

Onlar namaz konusunda gaflet içerisinde ve bilinçsizce hareket ederler yani kıldıkları namazdan habersiz, yalan yanlış namaz kılıyorlar.

Namazlarını terketmeyi umursamayanların, başka şeylerle meşgul olmayı namaza tercih edenlerin, vakitlerine ve şartlarına riâyet etmeyenlerin, gaflet içinde, geçiştirerek namaz kılanların vay haline!

Ki onlar namazlarından habersizdirler,

Ki onlar, namazlarında yanılgıdadırlar,

Onlar, namazlarından gâfildirler,

Namazlarından (o görevlerin özünden) habersiz olanların vay haline!.

4,5. Namazlarından gaflette olarak namaz kılanların vay haline!

4,5. Yazık, o anlamadan namazını kılana

Onlar ibadetin hakiki amacından gafildirler.

4,5,6,7. Hayf namâzı lâkaydâne ve mahzâ gösteriş olsun diyu kılanların ve sadaka virmekden imtinâ’ idenlerin hâline!

Onlar kıldıkları namazdan gafildirler.

Onlar namazlarını ciddiye almazlar.

4, 5. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar.

Onlar ki namazlarından tümüyle habersizdirler.

Kıldıkları namazın değerine aldırış etmezler.

Namazlarından yanılmaktadırlar

Onlar ki salatlarından¹ gafletteler.*

onlar namazlarından gaafildirler,

Ki onlar, namazlarından gaflet edenlerdir (ona ehemmiyet vermezler)!

Kıldıkları namazlardan gafildirler.

bunlar yalvarılarının değerini bilmiyorlar.

4, 5. Vay kıldıkları namazlarından bihaber olarak [⁵] namaz kılanların,*

Onlar, kıldıkları namazdan gafildirler.

Kıldıkları namazın ruhundan, amaç ve hedefinden habersiz, ibâdetin kişiye kazandırdığı üstün ahlâkî vasıflardan gâfil olan,

Onlar, namaz (ibadet ve dua)larında kasıtlı yanılıyorlar.

Ki onlar (yaptıklarını sandığı) [salât]larından (ibadetlerinden) habersizdir.

5,6. Ki onlar; kıldıkları namazlarından¹ gafildirler.² Ve onu gösteriş için yaparlar.*

onlar ki kalpleri namazlarına yabancıdır, 3

Onlar gerçek ibadetten habersizdirler. 7/146-147, 10/7

Bu gibiler, ibadetin hakiki amacından[5907] gafil görünmektedirler.[5908]*

O kimseler ki, onlar namazlarında yanılanlardır.

5, 6, 7. Ki onlar namazlarından gafildirler (Kıldıkları namazın değerini bilmez, namaza gereken ihtimamı göstermezler). İbadetlerini gösteriş için yapar, zekât ve diğer yardımlarını esirger, vermezler. [4, 142; 4, 38; 2, 264; 8, 47]*

Ki, onlar namazlarından gaflet ederler (kıldıkları namazın değerini bilmez, ona önem vermezler).

Onlar, işlerini yaparlarken akılları başka yerde olanlardır.

Kıldıkları namazdan gafil olanlara.

Namazlarından gafildirler,

Namazlarından/dualarından gaflet içindedir onlar!

4-6. veyldür ya'nį ķatı 'aźāb namāz ķılıcılara anlar kim namāzlarında ġāfillerdür anlar kim riyā eylerler.

ki anlar namāzlarından ġāfillerdür.

Onlar öz namazlarından qafildirlər (səhlənkarlıqları üzündən namazlarını vaxtlı-vaxtında qılmazlar);

Who are heedless of their prayer;

Who are neglectful of their Prayers,(6283)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.