26 Ekim 2021 - 20 Rebiü'l-Evvel 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hümeze Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elleżî ceme’a mâlen ve ’addedeh(u)

Öylesine ki mal yığar ve onu sayardurur.

Ki o, (helâl haram demeden, zekât ve infakını vermeden) mal yığıp toplayan ve onu saydıkça sayandır.

Vay haline o kişinin ki, servet biriktirir ve sayar durur veya servetini zamanın hadiselerine karşı kalkan yapar.

Servet biriktirip yığarak, başında tekrar tekrar sayanların vay haline!

O mal biriktirdi ve onu sayıp durdu.

Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır.

O ki, bir çok mal toplamış ve onu sayıb durmaktadır...

O ki mal toplar ve boyuna sayar.

1,2,3. Diliyle çekiştirip insanların onuru ile oynayan, kaş-göz hareketleriyle onlarla alay eden insanın vay haline! Mal yığıp onu tekrar tekrar sayar ve malının kendini ebedî yaşatacağını sanır. [806][807]*

2,3. O, malını yığıp saydı ! Kendini sonsuz kılacak sandı !

O kimse ki, sürekli servet biriktirip onu sayıp duruyor.

1,2. Hayf; zemm ve gıybet idenin ve emvâl cem’ idüb istikbâl içün saklayanın hâline!

1,2. Mal toplayarak onu tekrar tekrar sayan, diliyle çekiştirip alay eden kimsenin vay haline!

1,2. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay hâline!

1, 2. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! O ki, mal toplamış ve onu sayıp durmuştur.

Ki o para/mal biriktirir ve onu sayar durur.

1,2. Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline!

Ona ki bir mal toplamış ve onu saymaktadır

O ki malı toplayıp, onun hesabını yapıp durur.

Ki o, malı yığıb onu tekrar tekrar sayandır.

(Ki o,) bir mal toplayan ve onu sayıp durandır!

O kimse ki, sürekli mal toplar ve onu sayar durur.

O kimse ki işi gücü mal toplamak, mal saymaktır,

Malı yığıp bir fırsatta sayıp duran her ferdin vay haline!

O, mal yığar ve onu sayar durur.

Hiç durmadan servet yığan, yığdıklarını sayıp duran her zalimin! Öyle büyük bir aldanış içindedir ki o;

O ki mal yığdı, saydıkça saydı.

O ki mal biriktirir ve onu sayar durur.

2,3. Onlar, sadece mal toplayıp onu tekrar tekrar sayarlar ve malının kendisini ebedîleştireceğini sanırlar.¹*

[Vay haline o kişinin] 2 ki, serveti biriktirir ve onu bir kalkan sayar,

O ki habire servet biriktirip onu sayar durur. 9/34-35, 70/17-18

Mal yığan ve onu sayıp duran işte bu tiptir;[5888]*

Öyle kimse ki, bir malı toplamış ve onu tekrar tekrar saymakta bulunmuştur.

Böylesi mal yığar ve onu sayar durur. *

O ki mal yığdı, onu saydı durdu.

Böyleleri mal biriktirir, sayar durur.

Mal toplayıp, onu tekrar tekrar sayan ..

Ki onlar malı yığar da sayar durur.

O ki, mal biriktirdi, onu saydı da saydı,

ol kim gey dirdi malı daħı śaydı anı.

Ol kim divşürür mālı ve her gün anı ṣayar.

O kimsə ki, mal yığıb onu dönə-dönə sayar (çoxaldar).

Who hath gathered wealth (of this world) and arranged it.

Who pileth up wealth and layeth it by,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.