24 Eylül 2023 - 9 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 94. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fe-in kunte fî şekkin mimmâ enzelnâ ileyke fes-eli-lleżîne yakraûne-lkitâbe min kablik(e)(c) lekad câeke-lhakku min rabbike felâ tekûnenne mine-lmumterîn(e)

Sana indirdiğimiz şeyde şüpheye düşersen (imkan yok ya), senden önce kitap okuyanlara sor. Andolsun ki gerçek, Rabbinden gelmiştir sana, artık şüphelenenlerden olma.

 (Ey Resulüm!) Eğer Sana indirdiğimizden (ve geçmiş peygamberlerin hayat hikâyelerinden) kuşkudaysan (ve şayet bunların Rahmani mi şeytani mi olduğu konusunda şüphe duyuyorsan), Senden önce kitabı (Tevrat’ı) okuyanlara (Yahudi ve Hristiyanların âlim ve insaflı takımına) sor. Andolsun ki, Rabbinden Sana Hakk ve gerçek gelmiştir, şu halde sakın kuşkuya kapılanlardan olmayasın!

Ey insanlar! Benim dinimden ve bana indirilen Kur'ân'ın doğruluğundan hâlâ şüphede iseniz, önceki çağlarda vahyedilmiş kitapları okuyan kimselere sor; o zaman anlayacaksınız ki, Rabbinden sana gelen gerçektir. O halde artık şüphe edenlerden olma!

Bizim sana indirdiğimizin bir kısmıyla ilgili, sana kulak kabartanların sözleri sebebiyle sıkıntıya düşersen, senden önce indirilen kitapları okuyan çevrendeki ehl-i hak kimselere sor, böylece onların seslerini kesersin. Andolsun, toplumda hakça bir düzen gerçekleştirmen için hak kitap Kur'an sana Rabbinden geldi. Sakın, şüphe edenlerden olma.

Eğer sana indirdiğimizden kuşkuda isen senden önce kitap okuyanlara sor. Andolsun ki, gerçek sana Rabbinden geldi, sakın şüpheye düşenlerden olma.

Sana indirdiğimizden eğer kuşkudaysan, senden önce kitabı okuyanlara sor. Andolsun, Rabbinden sana gerçek gelmiştir, şu halde kuşkuya kapılanlardan olma.

Ey Rasûlüm, eğer sana indirdiğimiz kıssa ve haberlerden bilfarz şüphe edecek olursan, senden evvel kitap (Tevrat) okuyanlara sor; (o kitabda da bu haberler vardır). Yemin olsun ki, onlar hak ve doğru olarak Rabbin tarafından sana geldi. O halde sakın şüphe edenlerden olma.

Eğer sana indirdiğimizde şüphe içinde isen, senden önce kitap okuyanlara sor. Andolsun! Senin Rabbinden sana hak gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma.

Sana indirdiğimizden şüphede isen, senden önce kitap okuyanlara sor! Andolsun, sana Rabbinden gerçek geldi. Sakın şüphelenenlerden olma!

Sana indirdiğimiz şeyden, şüphe edersen, sor sen, senden önce gelmiş olan, kitabı okuyandan, sana hak gelmiştir, Tanrın katından; sakın şüphe edenlerden olmayasın sen

Eğer, sana indirdiğimiz (geçmiş nebilerin haberlerin)den kuşku duyuyorsan, senden önce (indirdiğimiz) kitabı okuyanlara sor. Andolsun ki, Rabbinden sana gerçek gelmiştir. O halde sakın kuşkuya kapılanlardan olma! 

Bkz. 7/157

Sana nâzil olanlar hakkında şübhen var ise senden evvel gönderilen kitâbları okuyanlardan suâl it, sana rabbin tarafından nâzil oldığına şübhe idenlerden olma.

Sana indirdiğimizden şüphede isen, senden önce indirdiğimiz Kitap'ları okuyanlara sor. And olsun ki, sana Rabbinden gerçek gelmiştir, sakın şüphelenenlerden olma.

Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içinde isen, senden önce Kitab’ı (Tevrat’ı) okuyanlara sor. Andolsun ki, sana Rabbinden hak gelmiştir. O hâlde, sakın şüphe edenlerden olma!

Şayet sana indirdiklerimizden şüphen varsa, senden önce kitabı okuyanlara sor. Rabbinden sana gelen, gerçeğin ta kendisidir, sakın şüphelenenlerden olma!

(Resülüm!) Eğer sana indirdiğimizden (bu anlattığımız olaylardan) kuşkuda isen, senden önce Kitab’ı (Tevrat’ı) okuyanlara sor. Andolsun ki, Rabbinden sana hak gelmiştir. Sakın şüphecilerden olma!

Sana indirdiğimiz hakkında bir kuşkun varsa, kitabı (senden) önce okumuş olanlara sor. Sana Rabbinden gerçek gelmiş bulunuyor. Şüphecilerden olma.

Sana indirdiklerimizde herhangi bir şüpheye düşersen, senden önce kitap okuyanlara sor. Andolsun ki, sana Rabbinden hak gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma!

Şimdi şu sana indirdiğimiz şeylerde bilfarz şekkedecek olursan senden evvel kitab okuyanlara sor, kasem olsun ki sana rabbından hak geldi,

(Ey insan!) Eğer (resûlümüz aracılığıyla) sana bildirilenlerden (kıssaların herhangi birinden) kuşkuda isen, senden önce Kitâb’ı (Kur’ân’ı) okuyanlara sor. Kasem olsun ki, Rabbinden sana hak gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma!

Eğer sana indirdiğimizden şüphe ediyorsan, senden önce Kitâp'ı duyuranlara sor! Ant olsun ki Rabb'inden sana gelen hakikattir. Sakın kuşku duyanlardan olma.

Eğer sana indirdiğimiz (kıssaların her hangi birin) den (bilfarz) şübhede isen senden evvel kitab okuyanlara sor. Andolsun ki hak sana Rabbinden gelmişdir. O halde sakın şübhecilerden olma.

(Ey Resûlüm!) Artık sana indirdiğimiz şeylerde (bu anlattığımız kıssalarda)şübhede isen, o hâlde senden önce Kitâb'ı (Tevrât'ı) okuyanlara sor! And olsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir; öyle ise sakın şübhe edenlerden olma!(2)

(2)Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm bu emre karşı: “Ne şübhe ederim, ne de sorarım!” buyurmuştur. (Celâleyn Şerhi, c. 3, 398)

Eğer sen sana indirdiklerimiz hakkında şüpheye düşersen, senden önce indirilmiş kitabı okuyanlara sor. Ama şunu unutma, sana Rabbinden gerçek hakikatler gelmiştir. Sakın ola ki şüphelenenlerden olma.

Eğer sana bildirilenlerden şüphe ediyorsan onları senden önce Kitap okuyanlara sor. Ant olsun ki, doğru söz sana çalabından gelmiştir. Öyleyse sakın işkillenenlerden olma.

Sana inzal ettiğimiz kıssalarda şüpheye tutuluyor isen onu senden evvel Kitap okuyanlardan [⁶] sor. * Rabbinden sana hak söz gelmiştir. Sakın, şüphe edenlerden olma.

[6] Abdullah bin Selâm gibi ehl-i kitaptan.

( Ey Peygamber!) Eğer sana indirdiğimiz konusunda herhangi bir şek’te/iki ihtimal içinde isen, senden önce Kitab’ı okuyanlara sor. Andolsun sana Rabbinden hak geldi ve sakın şüphecilerden [mumterîn] olma!

Sana indirdiğimizden şüphede isen, senden önce indirdiğimiz kitapları okuyanlara sor. Hiç şüphesiz sana Rabbinden gerçek gelmiştir; o halde sakın şüphelenenlerden olma.

Ey Kur’an okuyan insan! Eğer sana gönderdiğimiz bu kitap hakkında en ufak bir şüphen varsa istersen, senden önce bu kutsal Kitap Kur’an’ı okuyanlara, Hz. Peygamber ve arkadaşlarına sor. Dolayısıyla sakın ha şüphe edenlerden olma. Göreceksin Allah’ın bütün elçileri de hep bu evrensel gerçeği tebliğ etmişlerdir. Buna insanlık tarihi şahittir.
İşte Ey insan! Andolsun ki, Rabb’inden sana, insanlığı doğru yola iletengerçek kurtuluş reçetesi gelmiştir. O hâlde, sakın kuşkuya kapılanlardan olma!

Sana indirdiğimizden kuşkuda isen, senden önce Kitab’ı okuyanlara sor!
And olsun, sana rabbinden Hakk geldi!
Artık Şüphe Edenler’den olma!

Resulüm! Eğer sana bildirdiğimiz bazı olaylar hakkında içinde bir kuşku belirdi ise, varıp eski Tevrat’ı okuyanlara sor. Ama, hiç kuşkun olmasın, sana Rabb'inden gelen, gerçeğin ta kendisidir.

Sen kavminin sözleriyle, gönderdiğimiz ayetlerden kuşkuda isen; senden önce gönderdiğimiz kitapları okuyan kavimlere sor. Andolsun! Sana Rabbinden değişmez gerçekler geldi. Sakın kuşkulananlardan olma!

Sana indirdiğimizden şüphedeysen, senden önce Kitab’ı (Tevrat’ı) okuyanlara sor! Şüphesiz ki Rabbinden sana gerçek (bilgi) gelmiştir. Sakın şüphelenenlerden olma! [*]

Benzer mesajlar: Bakara 2:147; Âl-i İmrân 3:60.

(Ey Muhammed!)¹ Eğer sana indirdiğimiz şeylerden bir şüphen varsa senden önce kitap okumakta olanlara da sor. ²Yemin olsun ki, sana Rabbinden hak gelmiştir. Artık sakın şüphe edenlerden olma.

1 Bu iki âyetteki hitâp, Peygamber (a.s)’ın şahsında tüm insanlaradır.2 Konuyla ilgili olarak Bk. (Nahl: 43, Enbiyâ: 7)

BÜTÜN bunlardan sonra, [ey insanoğlu], sana indirdiğimiz şey[in doğruluğun]dan hâlâ şüphede isen, ¹¹⁵ önceki çağlarda vahyedilmiş metin-(leri) okuyan kimselere sor: ¹¹⁶ [O zaman anlayacaksın ki] Rabbinden sana gelen haktır. O halde, artık şüphecilerden olma.

115 Bazı müfessirler 94. ve 95. ayetlerin Hz. Peygamber’e hitab ettiğini söylemişlerdir. Oysa bu görüş, 95. ayette, “Allah’ın ayetlerine yalan gözüyle... Devamı..

Şayet sana indirdiğimiz bu mesajların gerçekliği hakkında herhangi bir şüphen varsa senden öncekilere gönderilmiş kitapları okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hakikatin kendisi Kuran gelmiştir. Sakın şüpheye düşenlerden olma! 2/147, 6/114, 49/15

BÜTÜN bunların ardından (ey Nebi), sana indirdiğimiz mesajın gerçekliğinden şüphen varsa, daha önce indirilen kitapları okuyan kimselere sor! Doğrusu, Rabbinden sana hakikatin ta kendisi gelmiştir: Artık asla kuşku duyanlardan olma!

(Ey Muhammed) Şimdi şu sana indirdiklerimizden (İsrailoğullarının başından geçen olayların doğruluğundan) şayet şüpheye düşersen! (ki bu arada müşriklerin içinden -bakalım anlattığın bu hikayeler doğru mu, yoksa onları sen mi uyduruyorsun? -diyenler de çıkacaktır). O zaman senden evvel kitap (Tevrat'ı) okuyanlara sor. (Çünkü bu anlatılan olaylar, onların kitaplarında da yer almaktadır.. onlar kendi kitaplarında da yer almış bulunan bu kıssalardan ibret almamalarına rağmen bir kısmı Risâletini inkar edemeyecektir. Fakat bir kısmı da senin peygamberliğini doğrulamış olmaktan çekinerek inkar edebilecektir.. kim ne derse desin) Andolsun ki, Rabbinden sana hak gelmiştir. (O haberler sana vahy olunan gerçek haberlerdir) O halde sakın kuşku edenlerden olma! (Kavminin ve kitap ehlinin bu konudaki kuşkularını da gidermeye çalış. Fakat müşriklerin hepsini doğru yola getirmek için de çok uğraşma)

Eğer sen, sana indirdiğimizden kuşkuda isen, senden önce Kitabı okuyanlara sor. Şüphesiz sana Rabbinden hak geldi, sakın kuşkulananlardan olma!

Eğer sen, sana indirmiş olduğumuz şeylerden şüphede olmuş isen senden evvel kitap okumakta olanlardan sor. Andolsun ki, sana hak, Rabbinden gelmiştir. Artık şüphe edenlerden olma.

94, 95. Eğer, faraza, sana indirdiğimiz hususlardan herhangi birinde şüphe edersen, senden önce kitap okuyanlara sor. Celalim hakkı için, sana Rabbin tarafından gerçek gelmiştir, bunda en ufak bir tereddüdün olmasın! Sakın Allah'ın âyetlerini yalan sayanlardan olma, yoksa hüsrana uğrayanlardan olursun. [7, 157]

Kur’ân, Resulullah’ın Tevrat ve İncîl’de müjdelendiğini bildirir. Ehl-i kitabın, kendi çocuklarını tanıdıkları gibi onu tanıdıklarını söyler. Bu âyett... Devamı..

Eğer sen, sana indirdiğimizden kuşkuda isen, senden önce Kitabı okuyanlara sor. Andolsun, sana Rabbinden hak geldi, sakın kuşkulananlardan olma!

Yâ Muhammed! Eğer sen, sana inzâl iylediğimiz Kur'ân'da şekde isen senden evvel kitâbı okuyanlardan sor. Tahkîk sana hak olarak rabbinden risâlet ve kitâb geldi. Ona şek ve şübhe idenlerden olma.[¹]

[1] Hitâb zâhirde Rasûl'e ise de ma'nen ümmetedir.

Sana indirdiklerimizden dolayı ikilem içerisindeysen, senden önce indirilmiş kitapları[*] okuyup anlayanlara sor. Rabbinden sana da aynı gerçek gelmiştir. Sakın kararsız kalanlardan olma.

[*] Burada el-kitab kelimesine cins yani "indirilmiş bütün kitaplar" anlamı verilmiştir.

Şayet sana indirdiğimizden şüphede isen; senden önce indirdiğimiz kitapları okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. Sakın şüphelenenlerden olma!

Sana indirdiğimizden şüpheye düşecek olursan, senden önce kitap okuyanlardan sor. And olsun ki Rabbinden sana hakkın tâ kendisi geldi; onun için, şüphe edenlerden olma.

Şayet sen, sana indirdiğimizden kuşkulanmakta isen, senden önce kitabı okuyanlara sor. Yemin olsun, hak sana Rabbinden gelmiştir. O halde, sakın kuşkulananlardan olma!

pes eger olasın gümān içinde andan kim indürdük saña śor anlara kim oķırlar kitāb’ı ya'nį tevrįt senden ilerü. bayıķ geldi saña ḥaķ çalabundan pes olma gümān eyleyicilerden.

Eger sen gümān eyleseñ saña indürdügümüz kitābda, pes ṣor ol kişilere kikitābı oḳurlardı senden burun. Taḥḳīḳ saña geldi ḥaḳ Çalabuñdan.Pes gümān idicilerden olma.

(Ya Peyğəmbərim!) Əgər sənə nazil etdiyimizə şübhə edirsənsə, (bu haqda) səndən əvvəl kitab (Tövrat) oxuyanlardan (Abdullah ibn Salam kimi kitab əhlindən) soruş. Haqq sənə, sözsüz ki, Rəbbindən gəlmişdir. Şübhə edənlərdən olma!

And if thou (Muhammad) art in doubt concerning that which We reveal unto thee, then question those who read the Scripture (that was) before thee. Verily the Truth from thy Lord hath come unto thee. So be not thou of the waverers.

If thou wert in doubt as to what We have revealed unto thee, then ask those who have been reading the Book from before thee:(1475) the Truth hath indeed come to thee from thy Lord: so be in no wise of those in doubt.(1476)

1475 Allah's Truth is all one, and even in different forms men sincere in Religion recognise the oneness. So sincere Jews like 'Abd Allah ibn Salam, a... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.