24 Ocak 2021 - 10 Cemaziye'l-Ahir 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 89. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâle kad ucîbet da’vetukumâ festekîmâ velâ tettebi’ânni sebîle-lleżîne lâ ya’lemûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Allah da ona) Dedi ki: "İkinizin duası kabul olundu. Öyleyse dosdoğru yolda devam edin ve bilgisizlerin (hak ve hukuk bilmezlerin) yoluna uymayın".

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Tanrı, ikinizin de duası kabul edilmiştir dedi, artık doğru hareket etmekte devam edin ve sakın ha bilmezlerin yoluna gitmeyin.

Abdullah Parlıyan Meali

Allah, bu dileğiniz kabul olundu, dedi. “Öyleyse siz ikiniz, dosdoğru yolda sabır ve sebatla devam edin, doğru nedir, eğri nedir bilmeyenlerin yolunu izlemeyin.”

Ahmet Tekin Meali

Allah:
“İkinizin de duası kabul olunmuştur. Siz dürüst olmaya, doğru, muhkem ve güvenli yolda itaate devam edin. Sakın bilgisi kıt olanların, kendini bilmezlerin, bilgi toplumu olmayanların yolunu, hayat tarzını benimsemeyin.” dedi.

Ahmet Varol Meali

(Allah) dedi ki: "Duanız kabul edildi. Doğru yolda devam edin. Bilmeyenlerin yollarına uymayın."

Ali Bulaç Meali

(Allah) Dedi ki: 'İkinizin duası kabul olundu. Öyleyse dosdoğru yolda devam edin ve bilgisizlerin yoluna uymayın.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah Tealâ şöyle buyurdu: “- ikinizin duası kabul olundu. Siz yine doğru yolunuzda devam edin ve Allah'ın vâdini bilmiyenlerin yoluna uymayın.”

Bahaeddin Sağlam Meali

Allah (onlara cevaben:) “Şüphesiz duanız kabul oldu. Artık bilgisizlerin yoluna uymayın!” dedi.

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah, “İkinizin de duası kabul edilmiştir. O halde siz doğruluğa devam edin ve sakın o bilmezlerin yoluna gitmeyin!” dedi.

Besim Atalay Meali

Allah buyurdu ki: «Duanız kabul olundu, doğruluktan ayrılmayın, uymıyasız bilmiyenler yoluna !»

Cemal Külünkoğlu Meali

(Allah) buyurdu ki: “Bu dileğiniz kabul olundu. Doğrulukta devam edin ve sakın (o kendini ve hakkı) bilmeyenlerin peşine takılmayın!”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah: "İkinizin duası kabul olundu. Dürüst hareket edin; bilmeyenlerin yoluna asla uymayın" dedi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Allah da, “Her ikinizin de duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakta devam edin ve sakın bilmeyenlerin yolunda gitmeyin” dedi.

Diyanet Vakfı Meali

(Allah): İkinizin de duası kabul olunmuştur. O halde siz doğruluğa devam edin ve sakın o bilmezlerin yoluna gitmeyin! dedi.

Edip Yüksel Meali

Dedi ki: "İkinizin duası kabul edilmiştir. Doğru olun ve bilmeyenlerin yolunu izlemeyin."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah buyurdu: "Her ikinizin de duası kesinlikle kabul olundu. Siz yine doğru ve dürüst olmaya devam edin. Kendini bilmeyenlerin yoluna sakın uymayın."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Peki buyurdu: duanız kabul olundu, siz yine istikamette devam edin ve kendini bilmiyenlerin meslekine uymayın

Erhan Aktaş Meali

Allah: “İkinizin duası kabul olunmuştur. Siz, doğru yolunuza devam edin. Bilmeyenlerin yoluna uymayın.” dedi.*

Hasan Basri Çantay Meali

(Allah) dedi ki: «ikinizin de düâsı kabul olunmuşdur. O halde yine istikaametde (doğru hareketinizde) devam edin. Sakın bilmezlerin yoluna uymayın».

Hayrat Neşriyat Meali

(Allah, Mûsâ'ya ve duâsına iştirâk eden Hârûn'a hitâben:) “Şübhesiz ikinizin de duâsı (onların küfürde ısrarları sebebiyle) kabûl olunmuştur; artık istikamette devâm edin ve sakın o (hakkı, hakikati) bilmeyenlerin yoluna uymayın!” buyurdu.

İlyas Yorulmaz Meali

Allah “İkinizin çağrısı (duası) kabul edildi. Siz ikiniz dosdoğru yollarınıza devam edin ve sakın ola ki, bilmeyenlerin yollarına uymayın” dedi.

İsmail Hakkı İzmirli

Allah dedi ki: Her ikinizin duası kabul olundu. Artık müstakim olun [¹], sakın nâdanların yolunu tutmayın.*

Kadri Çelik Meali

(Allah) Dedi ki: “İkinizin (dua eden Musa'nın ve “âmin” diyen Harun'un) duası kabul olundu. Öyleyse dosdoğru yolda devam edin ve bilgisizlerin yoluna uymayın.”

Mahmut Kısa Meali

Bunun üzerine Allah, Mûsâ ile Hârûn’a seslenerek, “Duanız kabul edilmiştir. O hâlde, dosdoğru yolda yürümeye devam edin ve sakın câhillerin peşine takılmayın!” dedi.

Mehmet Türk Meali

(Allah); “ikinizin de duâsı kabul olunmuştur. Artık hak yoldan şaşmayın ve (eğriyi doğruyu) bilmeyenlerin yoluna sakın gitmeyin.” buyurdu.

Muhammed Esed Meali

[Allah:] “Bu dileğiniz kabul olundu” 109 dedi, “öyleyse, siz ikiniz dosdoğru yolda sabır ve sebatla devam edin ve [doğru nedir, eğri nedir] bilmeyenlerin yolunu izlemeyin!”

Mustafa Çavdar Meali

Allah da: – İkinizin duası da kabul olundu, fakat siz de hak yolda sebat edip dosdoğru olun; bilmeyenlerin yoluna asla uymayın, dedi. 3/195

Mustafa İslamoğlu Meali

(Allah): “Doğrusu, her ikinizin de dileği kabul olunmuştur” buyurdu; “bundan böyle doğru yolda sebat gösterin, (kendini) bilmez kimselerin yoluna uymayın!”

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Buyurdu ki, «İkinizin de duası kabul olunmuştur. Artık istikamette devam ediniz ve bilmez olanların yoluna tâbi olmayınız.»

Suat Yıldırım Meali

Allah buyurdu ki: “Dualarınız kabul edildi. Dürüst olmaya devam edin, müstakim olun ve sakın hakikati bilmeyenlerin yoluna tâbi olmayın! ”

Süleyman Ateş Meali

(Allah): "ikinizin du'ası kabul olundu, dedi, doğru olun, bilmezlerin yoluna uymayın."

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah dedi ki “İkinizin de duası kabul edildi. Siz doğru olmaya devam edin ve kendini bilmezlerin yoluna uymayın.”

Şaban Piriş Meali

Allah: -İkinizin duası da kabul olundu, dürüst hareket edin; bilmeyenlerin yoluna asla uymayın, dedi.

Ümit Şimşek Meali

Allah Musa ile Harun'a “Duanız kabul edildi,” buyurdu. “Siz dosdoğru olun ve birşey bilmeyenlerin yolunu tutmayın.”

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah cevap verdi: "İkinizin duası kabul edildi. Doğruluktan şaşmayın! İlimden nasipsizlerin yolunu izlemeyin!"

Eski Anadolu Türkçesi

eyitti “bayıķ ravā olındı siz iki du'āsı. pes ŧoġru oluñ daħı uymañ yolına anlaruñ kim bilmezler.”

Bunyadov-Memmedeliyev

(Allah) buyurdu: “Hər ikinizin duasını qəbul etdim. Siz (öz də’vətinizdə və təbliğinizdə) sabitqədəm olun və cahillərin yoluna uymayın!

M. Pickthall (English)

He said: Your prayer is heard. Do ye twain keep to the straight path, and follow not the road of those who have no knowledge.

Yusuf Ali (English)

Allah said: "Accepted is your prayer (O Moses and Aaron)! So stand ye straight, and follow not the path of those who know not."(1471)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.