22 Ekim 2021 - 16 Rebiü'l-Evvel 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 84. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vekâle mûsâ yâ kavmi in kuntum âmentum bi(A)llâhi fe’aleyhi tevekkelû in kuntum muslimîn(e)

Musa, ey kavmim dedi, Allah'a inandıysanız ve ona teslim olduysanız güvenin, dayanın ona.

Musa (kendisine tâbi olanlara): "Ey kavmim, eğer siz Allah’a iman edip Müslüman olmuşsanız, artık yalnızca O’na tevekkül edin. (Mademki her şey O’nun elinde ve emrindedir, öyleyse sadece O’na güvenin ve teslimiyet gösterin)" demiş (ve uyarmıştı).

Musa dedi ki: “Ey kavmim! Eğer Allah'a inanıyorsanız, eğer gerçekten O'na bağlanıp kendinizi O'na teslim etmişseniz, öyleyse artık güvenin O'na.”

Mûsâ:
“Ey kavmim, siz gerçekten Allah'a iman ettinizse, ona samimiyetle teslim olmuş, İslâm'ı yaşayan müslümanlarsanız, sadece Allah'a güvenip dayanın” dedi.
*

Musa dedi ki: "Ey kavmim! Eğer Allah'a iman ettiyseniz, hakkıyla teslim olduysanız O'na güvenin."

Musa dedi ki: 'Ey kavmim, eğer siz Allah'a iman edip müslüman olmuşsanız artık yalnızca O'na tevekkül edin.'

Mûsa da kavmine şöyle dedi: “- Ey kavmim! Siz, gerçekten Allah'a iman ettinizse ve onun birliğine ihlâs ile teslim olmuş müslimlerseniz, artık Allah'a tevekkül edin.”

Musa kavmine dedi ki: “Eğer Allah’a inanmışsanız ve O’na teslim olmuşsanız, işinizi O’na bırakın.”

Mûsâ dedi ki: “Ey kavmim! Eğer Allah'a inandıysanız ve O'na teslim olduysanız sadece O'na güvenip dayanın.”

Musa dedi ki: «Ey ulusum! Siz Allaha inanarak, Müslüman olmuşsanız ona dayanasınız»

Musa dedi ki: “Ey halkım! Eğer Allah'a inanıyorsanız ve gerçekten O'na bağlanıp kendinizi teslim etmişseniz (Müslüman olmuşsanız) sadece O'na güvenin!”

Mûsâ o vakit kavmine didi ki: "Ey kavmim eğer Allâh’a îmân idiyor iseniz ve teslîm oluyor iseniz âna tevekkül idiniz."

Musa: "Ey milletim! Allah'a inanıyorsanız ve teslim olmuşsanız O'na güvenin" dedi.

Mûsâ, “Ey kavmim! Eğer siz gerçekten Allah’a iman etmişseniz, eğer O’na teslim olmuş kimseler iseniz, artık sadece O’na tevekkül edin” dedi.

Musa dedi ki: Ey kavmim! Eğer Allah’a inandıysanız ve O’na teslim olduysanız sadece O’na güvenip dayanın.

Musa: "Ey halkım, eğer gerçekten ALLAH'a inanmış ve O'na teslim olmuş iseniz O'na güvenin."

Musa dedi ki: "Ey kavmim! Siz gerçekten Allah'a iman ettinizse, O'na samimiyetle teslim olan müslümanlardan oldunuzsa artık O'na güvenin!"

Musâ da, ey kavmim: siz gerçekten Allaha iyman ettinizse, onun birliğine ıhlâs ile teslim olmuş müslimler iseniz artık ona i'timâd edin dedi

Musa dedi ki: “Ey halkım! Eğer Allah'a iman etmişseniz ve O'na teslim olmuşsanız, o halde O'na tevekkül¹ edin.”*

Musa dedi: «Ey kavmim, eğer siz (gerçekden) Allaha îman etdiyseniz, Ona (ıhlâs ile) teslîm olmuş müslümanlar iseniz artık ancak Ona güvenib dayanın».

Mûsâ ise dedi ki: “Ey kavmim! Eğer Allah'a îmân ettiyseniz ve eğer (O'na gerçekten teslîm olmuş) Müslümanlarsanız, o hâlde sâdece O'na tevekkül edin!”(1)*

Musa kavmine “Ey kavmim! Eğer Allah’a iman etmiş ve O’nun emirlerine teslim olmuşsanız, şüphesiz ki yalnızca O’na güvenin” dedi.

Bunun üzerine Musa dedi: "Ey ulusum! Eğer siz Allah’a inanıyorsanız, Ona bağlanıyorsanız, yalnız Ona dayanın."

Musa, kavminde telâş eseri görmekle dedi ki: Ey kavmim! Allah/a iman etmişseniz [²], müslim iseniz yalnız ona mütevekkil olun [³].*

Musa, “Ey kavmim! Allah'a iman etmişseniz ve teslim olmuşsanız O'na güvenin” dedi.

Buna karşılık Mûsâ, müminleri eğitmek üzere onlara dedi ki: “Ey halkım! Eğer Allah’ainanıyorsanız, artık O’na güvenin ve zorba yöneticilerin tehditlerinden korkup beni yalnız bırakmayın; tabiieğer gerçekten Allah’a yürekten boyun eğmiş kimselerseniz!”

Musa:
-“Ey kavmim! Teslim olmuş (müslüman)sanız, Allah’a iman etmişseniz, sadece O’na tevekkül edin!” dedi.

Musa şöyle demişti: “Ey kavmim! Allah’a inandıysanız, O’na teslim olduysanız yalnızca O’na güvenin!” [*]*

Mûsa da (kavmine): “Ey kavmim! Eğer gerçekten Allah’a îman etmişseniz (ve) Müslüman olmuşsanız, yalnız O’na güvenin.” dedi.

Musa: “Eğer Allah'a inanıyorsanız” dedi, “eğer gerçekten O'na bağlanıp kendinizi O'na teslim etmişseniz, öyleyse artık güvenin O'na!”

Musa da: – Ey kavmim, eğer Allah’a inanıyorsanız ve Müslüman olmuşsanız sadece ona dayanıp güvenin, dedi. 11/14

Musa ise (onlara) dedi ki: “Ey topluluk![1664] Eğer Allah’a inanıyorsanız, o hâlde yalnızca O’na güvenip dayanmanız gerekir: tabii O’na teslim olmuşsanız!*

Mûsa da dedi ki: «Ey kavmim! Eğer Allah'a imân etmiş iseniz, eğer teslimiyette bulunmuşlar iseniz artık ona itimad ediniz.»

Mûsâ: “Ey millet, dedi, Siz Allah'a iman ettiniz, O'na tam bir teslimiyetle bağlandınızsa, öyleyse yalnız O'na dayanıp güvenin! ” [67, 29; 73, 9; 11, 123]

Musa dedi ki: "Ey kavmim, eğer Allah'a inandıysanız, gerçekten müslüman insanlar iseniz o'na dayanın."

Musa dedi ki “Ey Halkım! Allah’a inanıp güveniyorsanız ve O’na teslim olmuşsanız O’na dayanın.”

Musa: -Ey Kavmim, Allah'a inanıyorsanız ve teslim olmuşsanız O'na güvenin, dedi.

Musa “Ey kavmim,” dedi. “Madem Allah'a inandınız; öyleyse Ona tevekkül(13) edin—eğer gerçekten Ona teslim olmuş kimseler iseniz.”*

Mûsa dedi ki: "Ey toplumum! Eğer Allah'a inanmışsanız, müslümanlarsanız/Allah'a teslim olanlarsanız yalnız Allah'a dayanıp güvenin!"

daħı eyitti mūsā “iy ķavmum! eger įmān getürdüñüz-ise Tañrı’ya anuñ üzere tevekkül eyleñ eger olasız müsülmānlar.”

Daḫı eyitdi Mūsā: İy ḳavmüm, eger īmān getürdüñüzse Tañrıya, pes egerṣıġınuñuz, eger siz Müselmān iseñüz.

Musa dedi: “Ey qövmüm! Əgər Allaha iman gətirmisinizsə və təslim olmusunuzsa, Ona təvəkkül edin!”

And Moses said: O my people! If ye have believed in Allah then put trust in Him, if ye have indeed surrendered (unto Him)!

Moses said: "O my people! If ye do (really) believe in Allah, then in Him put your trust if ye submit (your will to His)."


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.